MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Książki


WS - Kardiologia 2011/04

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3936
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Atherosclerosis Society 2011
Na podstawie: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Developed with the special contribution of: European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation
Reiner Z., Catapano A.L., de Backer G. i wsp.
European Heart Journal, 2011; 32: 1769-1818
str. 8
W artykule przedstawiono wybrane informacje istotne dla codziennej praktyki klinicznej, dotyczące m.in. oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, oceny laboratoryjnej lipidów i apolipoprotein osocza, modyfikacji stylu życia w celu poprawy profilu lipidowego osocza, farmakoterapii hipercholesterolemii, hipertriglicerydemii i dyslipidemii mieszanej, postępowania w szczególnych grupach chorych (w tym w dyslipidemiach rodzinnych) oraz monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia hipolipemizującego.

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych u chorych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2011
Na podstawie: ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC).
C.W. Hamm, J.P. Bassand, S. Agewall i wsp.
European Heart Journal, 2011. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr236
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 25
W artykule przedstawiono wybrane informacje istotne dla codziennej praktyki klinicznej dotyczące m.in. rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, oceny rokowania oraz zalecenia dotyczące farmakoterapii i leczenia inwazyjnego, jak również postępowania w szczególnych grupach chorych, m.in. w podeszłym wieku, u chorych na przewlekłą chorobę nerek, z niewydolnością serca, z niedokrwistością i z powikłaniami leczenia przeciwzakrzepowego.

Czy powinniśmy mieć wątpliwości odnośnie do leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku - wytyczne ekspertów American College of Cardiology i American Heart Association 2011
prof. dr hab. med. Maciej Banach1, prof. Wilbert S. Aronow MD2
str. 41
Autorzy przedstawiają istotne dla codziennej praktyki informacje i zalecenia z aktualnych wytycznych ekspertów amerykańskich dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym u osób w podeszłym wieku.

Zespół zatorowości cholesterolowej
Cholesterol embolization syndrome
Itzhak Kronzon, Muhamed Saric
Circulation, 2010; 122: 631-641
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 48
Zatorowość cholesterolowa to choroba, którą należy znać i umieć rozpoznawać, szczególnie w dobie coraz częściej wykonywanych zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej, które stanowią główne zagrożenie jej wystąpienia u chorych w podeszłym wieku.

Postępowanie w okresie okołooperacyjnym u pacjentów leczonych warfaryną - podejście praktyczne oparte na danych naukowych
Perioperative management of patients who are receiving warfarin therapy: an evidence-based and practical approach
James D. Douketis MD
Blood, 2011; 117: 5044-5049
komentarz: prof. dr hab. med. Anetta Undas
str. 63
W artykule autor udziela odpowiedzi na pytania kliniczne związane z antykoagulacją w okresie okołooperacyjnym u chorych leczonych warfaryną, m.in. dotyczące oceny ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwawienia, wstrzymywania leczenia warfaryną i leczenia pomostowego heparyną.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 75

Efekty zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL w osoczu za pomocą simwastatyny w połączeniu z ezetymibem u chorych na przewlekłą chorobę nerek - badanie SHARP
Omówienie artykułu: The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial
C. Baigent, M.J. Landray, C. Reith i wsp.
The Lancet, 2011; 377: 2181-2192
komentarz: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
str. 77
U chorych na PChN stosowanie simwastatyny z ezetymibem, w porównaniu z placebo, wiązało się z mniejszym ryzykiem poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, bez wpływu na ryzyko zgonu i bez znamiennego zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Trafność diagnostyczna domowych i klinicznych pomiarów ciśnienia tętniczego w porównaniu z automatycznym monitorowaniem ciśnienia tętniczego w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Relative effectiveness of clinic and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic review
J. Hodgkinson, J. Mant, U. Martin i wsp.
BMJ, 2011; 342: d3621
komentarz: dr med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
str. 82
Pomiary domowe i pomiary kliniczne ciśnienia tętniczego, w porównaniu z ABPM, charakteryzują się małą czułością i małą swoistością w rozpoznawaniu nadciśnienia tętniczego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 65-letniej kobiety ze stabilną dławicą piersiową
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 89

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 90

Elektrokardiografia. Fragment zapisu "prawie ciągłego"
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 92

Echokardiografia. 60-letni mężczyzna z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej oraz z nasileniem duszności i bólu dławicowego
dr med. Danuta Sorysz, prof. dr hab. med. Jacek Dubiel, II Klinika Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 94

Choroba niedokrwienna serca. 48-letni mężczyzna z niewydolnością serca i ze stabilną dławicą piersiową
dr med. Michał Hawranek, lek. Michał Wasiak, prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, prof. dr hab. med. Lech Poloński
III Katedra Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Chorób Serca i Naczyń Śląskiego Centrum Chorób Serca
str. 102

Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Powikłania leczenia antyarytmicznego u 67-letniej kobiety po korekcji wady mitralnej, z migotaniem przedsionków, nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca
dr med. Piotr Kukla, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
komentarz: prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 109

Wady serca. 66-letni mężczyzna ze stentową protezą biologiczną zastawki aortalnej i stanem podgorączkowym
dr hab. med. Andrzej Gackowski1, lek. Magdalena Wilczyńska1, dr hab. med. Ewa Konduracka1, prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski2, dr hab. med. Jadwiga Nessler2
str. 116

Nadciśnienie tętnicze. 34-letnia kobieta w ciąży z nadciśnieniem tętniczym
dr med. Aleksander Kusiak, prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka, I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 123


WS - Kardiologia 2011/04

Zakupy  
 30 zł 
 25 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpanyWersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna