MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/01

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90447

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w dyslipidemiach. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2016
Na podstawie: 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Developed with the special contribution of the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR)
A.L. Catapano, I. Graham, G. De Backer, O. Wiklund, M.J. Chapman, H. Drexel, A.W. Hoes, C.S. Jennings, U. Landmesser, T.R. Pedersen, Z. Reiner, G. Riccardi, M.-R. Taskinen, L. Tokgozoglu, W. M. Verschuren, C. Vlachopoulos, D.A. Wood, J.L. Zamorano
European Heart Journal, 2016 Aug 27. pii: ehw272
komentarz: prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
str. 12-41
W artykule przedstawiono ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego, zalecane badania laboratoryjne, lipidowe cele prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz zalecenia dotyczące leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego dyslipidemii.

Postępowanie w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. Podsumowanie wytycznych 2016
Na podstawie: European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO): EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease
Journal of Hepatology, 2016; 64: 1388-1402
komentarz: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
str. 42-51
NAFLD jest najczęstszą chorobą wątroby w krajach zachodnich związaną m.in. z dietą bogatokaloryczną, nadmiernym spożyciem tłuszczów nasyconych, węglowodanów rafinowanych, napojów słodzonych cukrem i fruktozą.

Leczenie farmakologiczne otyłości w świetle aktualnych wytycznych American Association of Clinical Endocrinologists i American College of Endocrinology 2016
prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 52-61
Postępowanie w otyłości, w tym ocena masy ciała, nowe kategorie otyłości, powikłania otyłości i korzyści zdrowotne ze zmniejszenia masy ciała, oraz zasady leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych leków.

Rozpoznawanie i leczenie nadczynności tarczycy. Podsumowanie wytycznych American Thyroid Association 2016
Na podstawie: D.S. Ross., H.B. Burch, D.S. Cooper, M.C. Greenlee, P. Laurberg, A.L. Maia, S.A. Rivkees, M. Samuels, J.A. Sosa, M.N. Stan, M.A. Walter: American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis, 2016.
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała1, dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska1, dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska2
1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2 Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie
Thyroid, 2016; 26: 1343-1421
str. 62-71
Różnicowanie przyczyn nadczynności tarczycy i wybór sposobu leczenia w zależności od etiologii i sytuacji klinicznej

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia . Dwa fragmenty z 6 odprowadzeń standardowego EKG
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 72-75

Ultrasonografia. 73-letnia kobieta z zaparciem
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 76-79
W USG jamy brzusznej poza niewielkimi zmianami miażdżycowymi w aorcie brzusznej wykryto okrągłą zmianę hipoechogeniczną, dobrze odgraniczoną (13 mm) z niewielkim centralnie położonym naczyniem, w ścisłym kontakcie ze ścianą początkowego odcinka okrężnicy zstępującej. Jakie zmiany należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej i jak ustalić rozpoznanie?

Diagnostyka radiologiczna. 57-letnia kobieta chora na cukrzycę z przewlekłym kaszlem i osłabieniem
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 80-83
Kobieta, palaczka, po prawostronnej mastektomi z powodu raka sutka, chorująca na cukrzycę na kontrolnej wizycie u lekarza POZ zgłasza osłabienie, kaszel początkowo suchy, obecnie wilgotny, z wykrztuszaniem śluzowej plwociny i utratę masy ciała w ostatnim czasie

Spirometria. Wskaźniki spirometryczne. Które są ważne z technicznego, a które z medycznego punktu widzenia?
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 84-88
Na każdym wyniku spirometrii powinny znaleźć się dwa wykresy (V-T i F-V) oraz podstawowe parametry mierzone i wyliczane (FVC, FEV1 i FEV1/FVC). Dobrze, jeśli jakość badania można potwierdzić za pomocą parametrów „technicznych” (BEV, FET, EOTV oraz dFVC i dFEV1).

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 25 "Ciąża to nie choroba!”... a ciąża cukrzycowa?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2, 1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 89-97
Ostateczna decyzja dotycząca poczęcia dziecka należy do pacjentki, niemniej jednak musi ona być poinformowana przez specjalistów o ryzyku dla jej zdrowia i życia, jakie niesie w tych przypadkach ciąża. Oznacza to także, że ciąża u kobiet z cukrzycą powinna być zawsze zaplanowana.

Hematologia. 35-letnia kobieta z małopłytkowością oporną na leczenie
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
str. 98-101
Do poradni hematologicznej zgłosiła się 35-letnia kobieta na konsultację z powodu małopłytkowości opornej na leczenie. Pierwsze badanie morfologii krwi obwodowej wykonano u niej w 13. roku życia z powodu zakażenia - liczba płytek wynosiła wówczas 15 000/ľl.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Leczenie przeciwpłytkowe na SOR u pacjenta z podejrzeniem OZW
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, Klinika Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Grochowski w Warszawie
str. 102-109
Prof. Andrzej Budaj odpowiada na pytanie zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich 2016: Jakie leki przeciwpłytkowe podać na szpitalnym oddziale ratunkowym w razie podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego?

Celiakia
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 110-112
Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2016” w Warszawie 8-9 kwietnia i w Krakowie 20-21 maja 2016 r.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 113

Bezpieczeństwo stosowania budezonidu łącznie z formoterolem, w porównaniu ze stosowaniem samego budezonidu, u chorych na astmę
Omówienie artykułu: Serious asthma events with budesonide plus formoterol vs. budesonide alone
S.P. Peters i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; 375: 850-860
str. 114-117
Bezpieczeństwo stosowania GKS wziewnych i LABA u chorych na astmę - wyniki dużego badania klinicznego i komentarz prof. Paula O'Byrne'a z Uniwersytetu McMaster.

Skuteczność i bezpieczeństwo warenikliny, bupropionu oraz plastrów uwalniających nikotynę w leczeniu uzależnienia od nikotyny u osób z zaburzeniami psychicznymi i bez takich zaburzeń - badanie EAGLES
Omówienie artykułu: Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial
R.M. Anthenelli i wsp.
The Lancet, 2016; 387: 2507-2520
str. 118-121
Zapoznaj się z wynikami badania EAGLES.

Skuteczność i bezpieczeństwo farmakologicznego leczenia otyłości - przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową
Omówienie artykułu: Association of pharmacological treatments for obesity with weight loss and adverse events: a systematic review and meta-analysis
R. Khera i wsp.
JAMA, 2016; 315: 2424-2434
str. 121-122
W tekście przedstawiono wybrane wyniki porównania fenterminy stosowanej łącznie z topiramatem, liraglutydu, naltreksonu stosowanego łącznie z bupropionem, lorkaseryny oraz orlistatu względem placebo, a także poszczególnych leków między sobą.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej w najnowszym orzecznictwie sądowym - cz. II
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
str. 124-127
Przedstawione orzecznictwo sądowe kładzie nacisk na szeroko ujmowaną ochronę praw pacjenta. Wydaje się jednak, że przedstawiona interpretacja jest zbyt liberalna.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 40: Troska lekarza o ochronę początkowych stadiów życia ludzkiego
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 128-132
Lekarz powinien udzielać zgodnych z wiedzą medyczną informacji dotyczących procesów zapłodnienia i metod regulacji poczęć, uwzględniając ich skuteczność, mechanizm działania i ryzyko. (Art. 38 KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 18. O kłamstwie, pokerze i Pinokiu
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 133-134
Tym, co niezwykle rozpala umysły ludzi, jeśli chodzi o mowę ciała, jest umiejętność rozpoznawania na podstawie gestów, czy ktoś kłamie. Tak naprawdę jest to bardzo trudne z jednego względu - przez całe życie uczymy się kłamać i maskować kłamstwo.

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Fatalna diagnoza
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Uniwersytet Jagielloński
str. 136-137

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 138-141


Medycyna Praktyczna 2017/01

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna