MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/03

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90459

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Klinicznie istotne interakcje statyn z innymi lekami stosowanymi w chorobach sercowo-naczyniowych. Podsumowanie stanowiska American Heart Association 2016
Na podstawie: Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association
B.S. Wiggins, J.J. Saseen, R.L. Page, B.N. Reed, K. Sneed, J.B. Kostis, D. Lanfear, S. Virani, P.B. Morris
Circulation, 2016; 134: e468-e495
str. 14-21
W artykule przedstawiono farmakokinetykę statyn oraz zalecenia dotyczące ich stosowania razem z blokerami kanału wapniowego, lekami antyarytmicznymi, lekami przeciwzakrzepowymi, antagonistami receptora wazopresyny, lekami immunosupresyjnymi, kolchicyną i lekami stosowanymi w niewydolności serca.

Leczenie trudnych chorych na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową - praktyczne podejście zilustrowane przypadkami
Managing challenging patients with venous thromboembolism: a practical, case-based approach
James Douketis, Walter Ageno, Marc Carrier, Clive Kearon
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2017; 127: 41-46
str. 22-34
W artykule omówiono postępowanie po epizodzie samoistnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz leczenie przeciwkrzepliwe w zakrzepicy związanej z nowotworem złośliwym, zakrzepicy żył trzewnych i masywnej zakrzepicy żył głębokich.

Postępowanie u dorosłych chorych na szpitalne zapalenie płuc. Omówienie wytycznych Infectious Diseases Society of America i American Thoracic Society 2016
Opracowanie na podstawie: A.C. Kalil, M.L. Metersky, M. Klompas, J. Muscedere, D.A. Sweeney, L.B. Palmer, L.M. Napolitano, N.P. O’Grady, J.G. Bartlett, J. Carratala, A.A. El Solh, S. Ewig, P.D. Fey, T.M. File Jr, M.I. Restrepo, J.A. Roberts, G.W. Waterer, P. Cruse, S.L. Knight, J.L. Brożek: Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society.
dr n. med. Filip Mejza
Clinical Infectious Diseases 2016; 63: e61-e111
komentarze: dr n. med. Miłosz Jankowski; prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
str. 35-50
W artykule przedstawiono etiologię, diagnostykę oraz leczenie empiryczne i celowane pozaszpitalnego zapalenia płuc u dorosłych.

Postępowanie u osób po 50. roku życia ze złamaniami osteoporotycznymi i zapobieganie kolejnym złamaniom. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism (EULAR) i European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) 2016
Opracowanie na podstawie: W.F. Lems, K.E. Dreinhöfer, H. Bischoff-Ferrari, M. Blauth, E. Czerwinski, J. da Silva, A. Herrera, P. Hoffmeyer, T. Kvien, G. Maalouf, D. Marsh, J. Puget, W. Puhl, G. Poor, L. Rasch, C. Roux, S. Schüler, B. Seriolo, U. Tarantino, T. van Geel, A. Woolf, C. Wyers, P. Geusens: EULAR-EFORT recommendations for management of patients older than 50 years with a fragility fracture and prevention of subsequent fractures.
prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński, Zakład Chorób Kości i Stawów, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie; Krakowskie Centrum Medyczne. www.kcm.pl
Annals of Rheumatic Diseases, 2016; doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210289
str. 51-58
W artykule przedstawiono zalecenia EULAR i EFORT dotyczące leczenia złamań osteoporotycznych u osób po 50. roku życia, organizacji opieki po złamaniu, oceny ryzyka kolejnego złamania, rehabilitacji oraz leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego.

Postępowanie w fibromialgii - główne przesłania z najnowszych wytycznych
Management of fibromyalgia: practical guides from recent evidence-based guidelines
Winfried Häuser, Jacob Ablin, Serge Perrot, Mary-Ann Fitzcharles
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2017; 127: 47-56
str. 59-70
Fibromialgia jest częstą chorobą występującą u około 2% populacji ogólnej. Aktualne wytyczne mają na celu wsparcie lekarzy w kompleksowym postępowaniu diagnostycznym i leczniczym u pacjentów z przewlekłym bólem uogólnionym.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
lek. Katarzyna Pogoda, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 71-72
Autorzy przedstawiają zasady obserwacji wszystkich chorych, u których w następstwie leczenia uzyskano stan określany jako "brak cech choroby" niezależnie od pierwotnego zaawansowania raka piersi.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2016
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 74-85
Przegląd publikacji obejmuje okres od 9.02.2016 do 31.12.2016 r.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia . Jakie jest pochodzenie zespołów QRS i z jakim typem bloku mamy do czynienia?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 87-88

Ultrasonografia. 32-letni mężczyzna z utrzymującym się uczuciem pełności w nadbrzuszu
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 89-91
Na badanie USG jamy brzusznej zgłosił się mężczyzna, skarżący się na występujące od kilku tygodni uczucie pełności w nadbrzuszu. Jego matka była leczona z powodu raka piersi na podłożu mutacji genu BRCA1. Podczas badanie uwidocznił się wyraźnie powiększony płat lewy wątroby z bardzo licznymi ogniskami izoechogenicznymi i lekko echogenicznym. Za jakimi zmianami przemawiają wykryte zwapnienia w ogniskach wątroby i na jakim narządzie należy się skupić podczas USG u chorego?

Diagnostyka radiologiczna. 71-letni mężczyzna z pojedynczym guzkiem płuca w trakcie diagnostyki z powodu kaszlu
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 92-94
71-letni pacjent, palacz tytoniu zgłosił się do lekarza POZ z powodu suchego, męczącego kaszlu trwającego od 5 dni. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono istotnych nieprawidłowosci ze strony układu oddechowego. Zlecono m. in. RTG, na którym po prawej stronie widać niewielkie plamiste zacienienie.

Spirometria. Identyfikacja błędów - kiedy wynik spirometrii jest niewiele wart
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 95-99
Prof. Piotr Boros omawia kryteria oceny jakości badania spirometrycznego.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 27. Od przybytku głowa nie boli?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 100-107
Farmakoterapia cukrzycy typu 2 od ponad 10 lat przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. W połowie poprzedniej dekady zaczęto wprowadzać do praktyki klinicznej leki inkretynowe, w 2012 roku pojawiły się inhibitory SGLT-2, a w ostatnich latach nowe preparaty długo działających analogów insuliny.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zespoły mielodysplastyczne
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 109-110
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich.

Zatrucie dopalaczami
dr hab. n. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP, Oddział Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
str. 111
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2016” w Warszawie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 112

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe stosowania celekoksybu u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów - badanie PRECISION
Omówienie artykułu: Cardiovascular safety of celecoxib, naproxen, or ibuprofen for arthritis
S.E. Nissen i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; 375: 2519-2529
komentarz: dr hab. n. med. Maciej Niewada, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
str. 113-118
U chorych na ChZS lub RZS stosowanie celekoksybu w porównaniu ze stosowaniem naproksenu lub ibuprofenu nie miało wpływu na ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego i jego składowych, ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, natomiast wiązało się z mniejszym ryzykiem poważnych objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego w czasie około 3-letniej obserwacji.

Stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w astmie lekkiej w zależności od częstości objawów chorobowych
Omówienie artykułu: Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study
H.K. Reddel i wsp.
The Lancet, 2017; 389: 157-166
komentarz: prof. Paul O’Byrne
str. 118-120
Analiza post-hoc danych z badania START. Celem badania była ocena wpływu wczesnego wprowadzenia GKSw na przebieg astmy.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zakaz wykonywania zawodu lekarza jako środek karny
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
str. 123-127
Lekarze, w związku ze swą działalnością medyczną, mogą ponosić wielopłaszczyznową odpowiedzialność, opartą na różnych przesłankach. W szczególności może ona mieć charakter odszkodowawczy, zawodowy, a w bardziej drastycznych przypadkach - może to być nawet odpowiedzialność karna.

 OPIEKA DUCHOWA W MEDYCYNIE 

Czy lekarze powinni udzielać wsparcia duchowego swoim pacjentom - przegląd badań
lek. Maciej Wiktor Klimasiński1, Maria Płocka,2 lek. Natalia Neumann-Klimasińska,3, dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski4
1 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu, 2 Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3 Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 4 Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
str. 128-133
Chory przeżywa swoje cierpienie nie tylko w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym, ale również w wymiarze duchowym, który wiąże się z głębokimi rozterkami egzystencjalnymi.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 20. O wyznaczaniu terytorium, nieoczekiwanych wizytach i subtelnościach
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 134-135,137

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Zaleganie afektu
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
str. 136-137

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 138-141


Medycyna Praktyczna 2017/03

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna