MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/05

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90470

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Zalecenia kliniczne PTD dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę - najważniejsze zmiany na rok 2017
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 13-21
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak przedstawia istotne dla praktyki klinicznej zmiany w zaleceniach dotyczące rozpoznawania cukrzycy, celów i metod leczenia cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz organizacji opieki medycznej.

Aktualne postępowanie w dnie moczanowej. Praktyczne wskazówki z wytycznych EULAR 2016
Current management of gout: practical messages from 2016 EULAR guidelines
George Nuki, Michael Doherty, Pascal Richette
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; 127: 267-277
komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 22-36
Autorzy przedstawiają aktualne zalecenia European League Against Rheumatism dotyczące leczenia i profilaktyki napadów dny moczanowej oraz wskazują różnice w zalecanym postępowaniu w innych współczesnych wytycznych.

Wyzwania w leczeniu chorych na astmę w podeszłym wieku
Challenges of managing asthma in an elderly population
Parameswaran Nair
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; 127: 291-293
str. 37-40
Autor przedstawia w skrócie raport ekspertów American Thoracic Society dotyczący astmy u osób w podeszłym wieku, wskazując odmienności w patobiologii choroby oraz w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym w tej grupie chorych.

Endoskopia przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - czy i jak modyfikować ich dawkowanie. Podsumowanie wytycznych British Society of Gastroenterology i European Society of Gastrointestinal Endoscopy 2016
Na podstawie: Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy, including direct oral anticoagulants: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guidelines
A.M. Veitch, G. Vanbiervliet, A.H. Gershlick i wsp.
Endoscopy, 2016; 48: 385-402
str. 41-43
Czy i jak modyfikować ich dawkowanie?

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część IV: rak gruczołu krokowego
lek. Michał Kurzyński, Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
dr hab. n. med. Beata Sas-Korczyńska prof. COI, Klinika Onkologii, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
str. 44-45
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka gruczołu krokowego.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2016
dr hab. n. med. Bartosz Hudzik1,2, dr n. med. Przemysław Trzeciak1, prof. dr. hab. n. med. Mariusz Gąsior1
1 III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 46-54
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące terapii przeciwpłytkowej w ostrych zespołach wieńcowych (OZW), wyboru między leczeniem inwazyjnym a zachowawczym, czasu przeprowadzenia leczenia inwazyjnego w zawale serca bez uniesienia ST, wyboru rodzaju stentów, wyboru metody rewaskularyzacji w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz postępowania u chorych w podeszłym wieku.

Alergologia - postępy 2016
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
str. 55-60
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące anafilaksji, diagnostyki komponentowej, leków biologicznych, leków przeciwhistaminowych i immunoterapii alergenowej.

Endokrynologia - postępy 2016
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
str. 61-74
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące chorób przysadki, tarczycy, gruczołów przytarczycznych i nadnerczy, nowotworów neuroendokrynnych oraz otyłości.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 64-letni mężczyzna z rakiem okrężnicy esowatej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 75-77
Na badanie USG jamy brzusznej zgłosił się pacjent z wykrytą kolonoskopowo zmianą w okrężnicy esowatej rozpoznaną histologicznie jako gruczolakorak. Wykonano TK jamy brzusznej i klatki piersiowej. W V segmencie wątroby znaleziono dobrze uwapnione ognisko (35 mm), co nie pozwoliło na określenie jego charakteru, mimo poprawnie przeprowadzonego trójfazowego badania. Podobny wynik uzyskano w MR. Czym jest zmiana wykryta w wątrobie?

Diagnostyka radiologiczna. 75-letnia kobieta z omdleniem, po leczeniu złamania kości ramiennej
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 78-81
75-letnia kobieta przed 4 tygodniami leczona operacyjnie z powodu złamania prawej kości ramiennej zgłosiła się do ortopedy z powodu nasilenia bólu i obrzęku kończyny.

Elektrokardiografia. EKG o przesuwie 50 mm/s
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 82-83, 89

Spirometria. U kogo i jak wykonać próbę rozkurczową oraz co z niej wynika?
dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros
str. 84-89
Próba rozkurczowa to 2 badania spirometryczne, drugie badanie poprzedzone jest podaniem adekwatnej dawki leku rozkurczającego oskrzela. Celem tego testu jest ocena zmian wartości wybranych wskaźników czynności układu oddechowego pod wpływem ponadstandardowej dawki leków rozkurczających oskrzela.

Rozmowy o zaburzeniach rytmu serca. Preekscytacja i zespół WPW (cz. 1)
dr hab. n. med. Sebastian M. Stec prof. UR,1 dr hab. n. med. Piotr Kukla2
1 Katedra Elektroradiologii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
str. 90-102
W pierwszym z 2 artykułów dotyczących preekscytacji oraz zespołu Wolffa, Parkinsona i White’a (WPW) omówiono definicję preekscytacji i trudności w jej ocenie w elektrokardiogramie spoczynkowym.

Gastroenterologia. 58-letnia kobieta przygotowywana do przeszczepienia wątroby, z bezobjawową torbielą trzustki
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 103-105
U 58-letniej kobiety przygotowywanej do przeszczepienia wątroby z powodu pierwotnego zapalenia przewodów żółciowych stwierdzono torbiel głowy trzustki (13 mm). Na podstawie badań obrazowych wysunięto podejrzenie IPMN wywodzącego się z gałęzi bocznej przewodu trzustkowego, bez dodatkowych czynników ryzyka. Jakie powinno być postępowanie?

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A
dr hab. n. med. Ernest Kuchar1, dr n. med. Weronika Rymer2
1 Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
str. 106-111
Na pytania odpowiada dr hab. n. med. Ernest Kuchar.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 112

Skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensynowego u chorych na stabilną chorobę wieńcową bez niewydolności serca - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Renin angiotensin system inhibitors for patients with stable coronary artery disease without heart failure: systematic review and meta-analysis of randomized trials
S. Bangalore i wsp.
BMJ, 2017; doi: 10.1136/bmj.j4
str. 113-117

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 42: Klonowanie człowieka
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
str. 118-121
Lekarz nie może uczestniczyć w procedurach klonowania ludzi dla celów reprodukcyjnych lub terapeutycznych. (Art. 39a KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 22. O dylematach, rodzinie i szacunku do wyborów
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski , Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 122-123

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Wybór
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
str. 124-125

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-129


Medycyna Praktyczna 2017/05

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna