MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/06

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90475

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Postępowanie w ostrej biegunce infekcyjnej u dorosłych. Podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology 2016
Na podstawie: ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults
Riddle M., DuPont H., Connor B.
American Journal of Gastroenterology, 2016; 111: 602-622
str. 13-22
Zalecenia dotyczące rozpoznawania, leczenia i profilaktyki ostrej biegunki infekcyjnej u dorosłych - podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology 2016.

Postępowanie w sepsie i wstrząsie septycznym u dorosłych. Omówienie międzynarodowych wytycznych Surviving Sepsis Campaign 2016
Na podstawie: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016
A. Rhodes, L.E. Evans, W. Alhazzani i wsp.
Intensive Care Medicine, 2017; 34: 304-377, Critical Care Medicine, 2017; 45: 486-552
str. 23-33
W artykule przedstawiono definicje sepsy i wstrząsu septycznego oraz zalecenia dotyczące wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, badań przesiewowych w kierunku sepsy, diagnostyki i leczenia.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część V: rak żołądka
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, dr n. med. Michał Jankowski
str. 34-35
W przeciwieństwie do wielu innych nowotworów, zasady obserwacji po leczeniu chorych na raka żołądka nie zostały dokładnie zdefiniowanie. Przedstwione zalecenia dotyczą obserwacji chorych, u których w następstwie leczenia uzyskano stan określany jako „brak cech choroby”, niezależnie od pierwotnego zaawansowania raka żołądka.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Niewydolność serca - postępy 2016/2017
dr n. med. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,2
1 Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
2 Klinika Chorób Serca, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
str. 36-49
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku roku 2017 dotyczące nowego leku - inhibitora neprylizyny z blokerem receptora angiotensynowego, wpływu nowych leków przeciwcukrzycowych na niewydolność serca, niewydolności serca z zachowaną czynnością skurczową, przewlekłej skurczowej niewydolności serca i roli zdalnego monitorowania chorych.

Diabetologia - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki
str. 50-60
Prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 dotyczące propozycji nowej klasyfikacji cukrzycy, nefropatii cukrzycowej oraz wpływu cukrzycy na układ nerwowy, profil lipidowy i ciążę.

Choroby trzustki - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
str. 61-67
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 dotyczące ostrego zapalenia trzustki, torbieli nowotworowych i raka trzustki.

Osteoporoza - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. E. Reicher w Warszawie
str. 68-71
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017, dotyczące leków przeciwosteoporotycznych, czasu leczenia farmakologicznego osteoporozy, postępowania u chorych ze złamaniami osteoporotycznymi oraz oceny ryzyka złamań.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 59-letnia kobieta z bólem brzucha
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 72-74,79
Pacjentka zgłosiła się na konsultacyjne badanie USG z powodu ostrego bólu brzucha, który wystąpił 2 dni wcześniej. Następnego dnia, po wykonaniu badań diagnostycznych i konsultacjach specjalistów, wykluczono ostry brzuch. Dwa lata temu chora przebyła laparotomię połączoną z usunięciem macicy z przydatkami z powodu gruczolakoraka endometrium. Pięć miesiący po operacji wystąpił u niej podobny napad bólu brzucha. W obecnej sonografii znaleziono nową zmianę w okolicy łonowej pod powłokami, odpowiadającą odcinkowemu obrzękowi ściany jelita cienkiego (do 6 mm). Co może stanowić przyczynę napadów bólu brzucha?

Diagnostyka radiologiczna. 27-letni mężczyzna z dusznością wysiłkową
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 77-79
Przypadek młodego mężczyzny leczonego od roku z powodu astmy.

Spirometria. Kiedy spirometria nie wystarczy - pomiar wskaźników objętościowych
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 80-83
Spirometria umożliwia ocenę drożności dróg oddechowych, natomiast daje tylko powierzchowny wgląd we wskaźniki objętościowe układu oddechowego.

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska , Warszawa
str. 84,93

Rozmowy o zaburzeniach rytmu serca. Preekscytacja i zespół WPW (cz. 2)
dr hab. n. med. Sebastian M. Stec prof. UR,1 dr hab. n. med. Piotr Kukla2
1 Zakład Elektroradiologii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski,2 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
str. 85-92
W drugim z 2 artykułów omówiono praktyczne zasady rozpoznawania arytmii oraz postępowania terapeutycznego u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a (WPW), a więc chorych z preekscytacją w czasie rytmu zatokowego i objawami sercowo-naczyniowymi związanymi z częstoskurczem (kołatanie serca). Wyjaśniono między innymi jak rozpoznać migotanie przedsionków (AF) z preekscytacją na izbie przyjęć bez EKG wykonanego w czasie rytmu zatokowego, jak postępować doraźnie w napadzie częstoskurczu z wąskimi QRS, jeśli nie dysponuje się EKG w czasie rytmu zatokowego oraz jak postępować u chorego z preekscytacją i napadem AF.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 29. Kwasica ketonowa czy tylko z braku insuliny?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 94-99
Kwasica ketonowa jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem hiperglikemii. Klasycznie jest definiowana jako zespół ostrych zaburzeń przemiany glukozy, tłuszczów i białek, gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej w wyniku dużego niedoboru insuliny.

Choroby zakaźne. 59-letni mężczyzna z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C i wzrostem aktywności aminotransferaz w osoczu w czasie leczenia
dr n. med. Dorota Dybowska, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
str. 100-104
O prowadzonej terapii przeciwwirusowej i ewentualnej konieczności modyfikacji innego leczenia powinni być poinformowani lekarze wszystkich specjalności opiekujący się pacjentem. W omawianym przypadku najwyraźniej zabrakło dobrej komunikacji, co spowodowało problemy w leczeniu, na szczęście bez istotnych konsekwencji dla pacjenta.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Hiponatremia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
str. 105-107
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2016”.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 108

Lewotyroksyna u starszych osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy - badanie TRUST
Omówienie artykułu: Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism
D.J. Stott i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2017; doi: 10.1056/NEJMoa1603825
komentarz: prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
str. 109-112

 PRAWO MEDYCZNE 

Prowadzenie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej w świetle nowelizacji przepisów prawa
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 113-118
Problematyka dokumentacji medycznej (DM) pacjenta, zasad jej prowadzenia, udostępniania oraz przechowywania i przetwarzania od pewnego czasu jest przedmiotem dużego zainteresowania prawników, lekarzy, jak również samego ustawodawcy.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 43: Wydawanie zaświadczeń lekarskich
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Ministerstwo Zdrowia
str. 119-120,123
„Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji.” (KEL)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 23. O podawaniu ręki, imadle i śniętej rybie
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 121-123

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza” im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Jarosław Wanecki, Komisja Kultury Naczelnej Rady Lekarskiej
str. 124-125

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-129


Medycyna Praktyczna 2017/06

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna