MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/09

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90510

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Interpretacja nieprawidłowych wyników badań biochemicznych wątroby. Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2017
Na podstawie: ACG practice guideline: evaluation of abnormal liver chemistries
P.Y. Kwo, S.M. Cohen, J.K. Lim
American Journal of Gastroenterology, 2017; 112: 18-35
str. 10
Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2017.

Choroby czynnościowe układu pokarmowego - wytyczne rzymskie IV (2016). Część I: Choroby czynnościowe przełyku
Na podstawie: Functional esophageal disorders
Q. Aziz, R. Fass, C.P. Gyawali i wsp.
Gastroenterology, 2016; 150: 1368-1379
str. 25
Choroby czynnościowe przełyku

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część VII: zróżnicowany rak tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, dr hab. n. med. Aleksander Konturek prof. UJ
str. 29
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu zróżnicowanego raka tarczycy.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Zaburzenia rytmu serca - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
str. 32
Autorka przedstawia wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące migotania przedsionków, innych arytmii nadkomorowych, komorowych zaburzeń rytmu i elektrostymulacji serca.

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 41
Prof. Witold Bartnik omawia wybrane publikacje dotyczące diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Intensywna terapia - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler1, dr n. med. Miłosz Jankowski2, prof. Roman Jaeschke MD MSc3
1 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 3 Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 52
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje oraz wytyczne i stanowiska ekspertów z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące niewydolność oddechowej, sepsy, ostrego uszkodzenia nerek, bólu, pobudzenia i majaczenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, krwawień i zaburzeń krzepnięcia krwi po urazach, wycofywania się z inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc, stosowania leków blokujących złącze nerwowo-mięśniowe i żywienia u pacjentów na oddziale intensywnej terapii.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 60-letni mężczyzna z bólem klatki piersiowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 60
Na konsultacyjne badanie USG jamy brzusznej zgłosił się 60-letni mężczyzna zdesperowany nieskutecznością dotychczasowego postępowania diagnostycznego. Od 6 miesięcy odczuwał okresowo nasilający się ból w dolnej części klatki piersiowej w okolicy przedsercowej, niezwiązany ze spożywaniem posiłków.

Diagnostyka radiologiczna. 34-letni mężczyzna po utracie przytomności z drgawkami, kaszlem i utratą masy ciała
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 65
34-mężczyzna przywieziony na SOR po utracie przytomności z towarzyszącymi drgawkami. Przy przyjęciu chory był splątany, odpowiadał tylko na proste pytania. Była to druga utrata przytomności w ostatnim miesiącu. Od około pół roku występowało osłabienie, chory schudł, dokuczały mu wilgotny kaszel i duszność wysiłkowa.

Elektrokardiografia. Trzy paski holterowskiego EKG
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 68
Co jest przyczyną okresowych przerw w trakcie pracy serca?

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. Wskazania i przygotowanie do badania oraz zasady interpretacji wyniku
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny1, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski1
1 Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2 Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 70
Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego (ABPM). W tym odcinku przedstawimy wskazania do wykonania tego badania, zasady przygotowania pacjenta oraz omówimy krok po kroku interpretację wyniku wraz z przykładem wyniku prawidłowego.

Pneumonologia. 55-letnia kobieta z przewlekłą dusznością, napadowym suchym kaszlem, osłabieniem mięśni i „rękami mechanika”
dr n. med. Anna Kempisty, prof. dr hab. n. med. Jan Kuś, I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 82
Opis przypadku 55-letniej kobiety przyjętej do szpitala z powodu duszności wysiłkowej i napadowego suchego kaszlu (dolegliwości utrzymujące się od roku). Chora zgłaszała także ból i sztywność stawów rąk oraz osłabienie mięśni.

Przewodnik insulinoterapii. Insulinoterapia - pierwsze decyzje, pierwsze dylematy
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1,2, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak3
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 3 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 88
Insulina została odkryta w 1921 roku przez Fredericka G. Bantinga i pracującego z nim studenta Charlesa Besta. Pierwszym pacjentem, który otrzymał oczyszczony ekstrakt z trzustki był 14-letni Leonard Thompson. Półtora roku później odkrywcy insuliny otrzymali Nagrodę Nobla. Tak zaczęła się era insulinoterapii.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zaburzenia lipidowe
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
str. 94
Na pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Choroby przenoszone przez kleszcze
dr hab. n. med. Leszek Szenborn prof. UM, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
str. 103
Prof. nadzw. UM we Wrocławiu Leszek Szenborn odpowiada na pytania dotyczące chorób odkleszczowych zadane przez lekarzy podczas konferencji INTERNA w Warszawie i Krakowie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 109

Stosowanie się chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc do zaleceń lekarskich dotyczących używania inhalatora
Omówienie artykułu: Objective assessment of adherence to inhalers by patients with chronic obstructive pulmonary disease
I. Sulaiman i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2017; 195: 1333-1343
komentarz: dr n. med. Małgorzata Farnik
str. 110
Autorzy przedstawionego badania zajęli się trudnym do obiektywnej oceny zagadnieniem przestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), a stosowanie się do zaleceń, zwłaszcza przez chorych na choroby przewlekłe, jest niezwykle ważne dla osiągnięcia celów leczenia.

Skuteczność farmaceutycznego preparatu siarczanu chondroityny w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego - badanie CONCEPT
Omówienie artykułu: Pharmaceutical-grade chondroitin sulfate is as effective as celecoxib and superior to placebo in symptomatic knee osteoarthritis: the chondroitin versus celecoxib versus placebo trial (CONCEPT)
J.Y. Reginster i wsp.
Annals of the Rheumatic Diseases, 2017; doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210 860
komentarz: prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański
str. 113
Po 6 miesiącach preparat siarczanu chondroityny farmaceutycznej czystości (800 mg/d p.o.) skuteczniej zmniejszał natężenie bólu i poprawiał funkcjonowanie w porównaniu z placebo. Skuteczność siarczanu chondroityny i celekoksybu (200 mg/d) była podobna.

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowe zasady przechowywania dokumentacji medycznej oraz inne zmiany w przepisach prawa medycznego
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 117
Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca 2017 r., poza zmianami odnoszącymi się do zasad udostępniania dokumentacji medycznej, określa nowe zasady jej przechowywania, zwłaszcza po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej.

 ETYKA 

Holistyczna opieka nad chorym - nadzieja dla współczesnej medycyny?
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik prof. UMK, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
str. 121
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autorki na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Kiedy i jak podejmować decyzje o zaprzestaniu lub niepodejmowaniu leczenia podtrzymującego życie
prof. dr. med. Friedemann Nauck1, dr Birgit Jaspers2
1 Department of Palliative Medicine, University Medical Center Göttingen, Niemcy, 2 Department of Palliative Medicine, University Hospital Bonn, Niemcy
str. 125
Artykuł przygotowanych na podstawie wykładu Autora (F.N.) na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej - jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
Josep Porta-Sales MD PhD, Medicine and Health Sciences School, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Hiszpania
str. 129
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Pomoc lekarzom w podejmowaniu decyzji wspólnie z pacjentami oraz w planowaniu opieki medycznej w przyszłości - podejście amerykańskie
Jon Tilburt MD, Division of General Internal Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
str. 132
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 25. O biurku, przeszkadzaczach i gekonach w akwarium
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 137

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Piękna choroba? Choroba piękna?
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
str. 139

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 142


Medycyna Praktyczna 2017/09

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna