MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/10

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90514

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Leczenie gruźlicy wywołanej przez prątki wrażliwe na leki u dorosłych. Omówienie wytycznych American Thoracic Society, Centers for Disease Control and Prevention i Infectious Diseases Society of America 2016
Na podstawie: Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America Clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis
P. Nahib, S.E. Dorman, N. Alipanah i wsp.
Clinical Infectious Diseases, 2016; 63: 853-867
komentarz: dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła prof. IGiChP
str. 12-26
Autorka na podstawie aktualnych wytycznych amerykańskich przedstawia zasady leczenia gruźlicy u dorosłych wywołanej przez prątki wrażliwe na leki, w tym: cele leczenia przeciwprątkowego, leczenie bezpośrednio nadzorowane, zalecane schematy leczenia i ich modyfikacje, badania kontrolne i postępowanie u chorych o większym ryzyku wznowy gruźlicy, postępowanie w przypadkach przerw w leczeniu, zasady podawania leków, skutki niepożądane przyjmowania leków przeciwgruźliczych oraz leczenie gruźlicy w sytuacjach szczególnych.

Choroby czynnościowe układu pokarmowego - wytyczne rzymskie IV (2016). Część II: Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy
Na podstawie: Gastroduodenal disorders
V. Stanghellini, F.K.L. Chan, W.L. Hasler i wsp.
Gastroenterology, 2016; 150: 1380-1392
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
str. 27-38
Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy

Ogólne zasady postępowania u chorych we wczesnych fazach przewlekłej choroby nerek w świetle aktualnych zaleceń KDIGO
dr n. med. Ewa Wieczorek-Surdacka, Oddział Kliniczny Nefrologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
str. 40-49
Autorka na podstawie aktualnych wytycznych przedstawia definicję, klasyfikację, rozpoznanie i leczenie przewlekłej choroby nerek w stadium G1-G3, w tym unikanie czynników przyspieszających postęp choroby, leczenie nefroprotekcyjne i hipolipemizujące oraz leczenie powikłań choroby.

Pierwotna nadczynność przytarczyc - rozpoznawanie i leczenie w 2017 roku
Primary hyperparathyroidism: diagnosis and management in 2017
Hamid Syed, Aliya Khan
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; 127: 438-441
str. 50-54
Omówienie aktualnych zasad postępowania w pierwotnej nadczynności przytarczyc.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część VIII: rak okrężnicy
dr n. med. Michał Jankowski, Katedra Chirurgii Onkologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
str. 56-57
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka okrężnicy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 63-letni mężczyzna po urazie brzucha
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 58-60
Na badanie USG jamy brzusznej zgłosił się 63-letni mężczyzna z powodu urazu podbrzusza. Przed 3 laty przebył zawał serca. Przed zawałem wypalał paczkę papierosów dziennie, przez ponad 30 lat, alkohol pił okazjonalnie. Nie zgłaszał kłopotów z oddawaniem moczu i stolca. Ojciec pacjenta zmarł w wieku 65 lat z powodu raka płuca, matka w wieku 75 lat z powodu udaru mózgu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas badania?

Diagnostyka radiologiczna. 84-letni mężczyzna z dusznością i krwiopluciem
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 61-64
Przypadek 84-letniego mężczyzny, który zgłosił się na SOR z powodu krwioplucia występującego do 5 razy dziennie. Pacjent odczuwał także duszność przy umiarkowanym wysiłku fizycznym.

Elektrokardiografia. Standardowy elektrokardiogram z bradykardią
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 65-66
Proszę odpowiedzieć na 2 pytania dotyczące tego standardowego elektrokardiogramu z bradykardią.

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego. 44-letni mężczyzna z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym w pomiarach gabinetowych i przerostem lewej komory
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Marek Kabat prof. IK, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 68-71
W kolejnym odcinku cyklu omawiającego całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego przedstawiamy przypadek pacjenta z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym w pomiarach gabinetowych i przerostem lewej komory.

Przewodnik insulinoterapii. Zanim przepiszesz insulinę - wybór wstrzykiwacza oraz dlaczego miejsca wstrzyknięć są ważne
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1,2, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak3
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi, 3 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 72-78
Jaki wybrać sprzęt służący do podawania insuliny? Gdzie najlepiej podać insulinę? Jakie zmiany mogą wystąpić w tkance podskórnej w miejscu podawania insuliny? Zajrzyj do przewodnika.

Hematologia dla niehematologów. 50-letnia kobieta z powiększeniem śledziony
lek. Joanna Wącław1, dr hab. n. med. Tomasz Sacha1,2
1 Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 2 Katedra Hematologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 79-82
W badaniu przedmiotowym stwierdzono, że śledziona wystaje około 5 cm poniżej lewego łuku żebrowego, poza tym bez istotnych nieprawidłowości. Zapoznaj się z opisem przypadku.

Alergologia. 45-letni mężczyzna z pokrzywką i wstrząsem
prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński, lek. Piotr Łacwik, dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska, dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 84-90
Mężczyzna zgłosił się w nocy na izbę przyjęć szpitala klinicznego z powodu uogólnionej pokrzywki z towarzyszącym świądem skóry całego ciała. Po kilku minutach od uzyskania wkłucia dożylnego i pobrania krwi do badań laboratoryjnych u pacjenta doszło do utraty przytomności ze spadkiem ciśnienia tętniczego do 60/40 mm Hg.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Choroba niedokrwienna serca
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, Klinika Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Grochowski w Warszawie
str. 92-96
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2016” w Warszawie 8-9 kwietnia i w Krakowie 20-21 maja 2016 r.

Nakładanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
dr n. med. Filip Mejza, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 98-102
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA” w Warszawie i w Krakowie.

Guzki tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
str. 105-109
Jak na prawdopodobieństwo nowotworowego charakteru guzka wpływa nadczynność lub niedoczynność tarczycy? Jak postępować u pacjentki ze świeżo rozpoznaną chorobą Gravesa i Basedowa i z podejrzanym guzkiem w USG? Na te i inne pytania uczestników konferencji „INTERNA 2017" odpowiadają prof. Marek Ruchała i dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 110

Stosowanie probiotyków u hospitalizowanych chorych leczonych antybiotykami a ryzyko zakażenia Clostridium difficile - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Timely use of probiotics in hospitalized adults prevents Clostridium difficile infection: a systematic review with meta-regression analysis
N.T. Shen i wsp.
Gastroenterology, 2017; 152: 1889-1900
str. 111-112
U hospitalizowanych chorych leczonych antybiotykami stosowanie probiotyków, w porównaniu z placebo albo niestosowaniem probiotyku ani placebo, zmniejsza ryzyko zakażenia C. difficile, bez wpływu na ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Spożycie różnego rodzaju mięsa a ryzyko zgonu
Omówienie artykułu: Mortality from different causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: population based cohort study
A. Etemadi i wsp.
BMJ, 2017; 357: j1957
komentarz: prof. dr hab. n . med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
str. 112-115
536 969 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych wyjściowo w wieku 50-71 lat (śr. 62 lata), uczestniczących w badaniu NIH-AARP Diet and Health w latach 1995-2011, którzy właściwie i samodzielnie wypełnili kwestionariusz dotyczący historii chorób i stylu życia i nie mieli wcześniej rozpoznanej choroby nowotworowej.

Picie alkoholu a ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych
Omówienie artykułu: Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study
A. Topiwala i wsp.
BMJ, 2017; 357: j2353
komentarz: dr n. med. Bogusław Habrat
str. 116-118
„Pić czy nie pić? Oto jest pytanie...”. Ta żartobliwa parafraza chyba najbardziej znanego dylematu Szekspirowskiego jest nie tylko grą słów, ale mieści się w skądinąd dramatycznym egzystencjalnym pytaniu: „jak żyć?”.

 ETYKA 

Konsultacje etyczne w opiece zdrowotnej - perspektywa amerykańska
Paul S. Mueller MD MPH,1, 2 Joan M. Henriksen RN PhD2
1 Division of General Internal Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, 2 Office of Clinical Ethics, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
str. 119-123
Artykuł przygotowany na podstawie wykładu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.).

Konsultacje duchowe jako praktyczne wsparcie dla lekarzy w podejmowaniu decyzji medycznych
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII w Krakowie, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 124-126
Artykuł oparty na wystąpieniu Autora na X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc” (Kraków, 25 maja 2017 r.)

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 26. O oczach, belladonnie i nastolatkach
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 127-129

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-133


Medycyna Praktyczna 2017/10

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna