MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/11

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90519

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Podwójna terapia przeciwpłytkowa w chorobie wieńcowej. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2017
Na podstawie: 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)
M. Valgimigli, H. Bueno, R.A. Byrne, J.P. Collet, F. Costa, A. Jeppsson, P. Jüni, A. Kastrati, P. Kolh, L. Mauri, G. Montalescot, F.J. Neumann, M. Petricevic, M. Roffi, P.G. Steg, S. Windecker, J.L. Zamorano
European Heart Journal, 2017 Aug 26. doi: 10.1093/eurheartj/ehx419
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
str. 10-32
W artykule przedstawiono aktualne wytyczne europejskie dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) u chorych na chorobę wieńcową leczonych zachowawczo, chorych poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej lub leczeniu kardiochirurgicznemu bądź operacjom pozasercowym, jak również łączenia DAPT z leczeniem przeciwkrzepliwym oraz profilaktyki i leczenia powikłań takiej terapii.

Postępowanie w zaostrzeniach przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Podsumowanie wytycznych European Respiratory Society i American Thoracic Society 2017
Na podstawie: Management of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline
J.A. Wedzicha, M. Miravitlles, J.R. Hurst i wsp.
The European Respiratory Journal, 2017; 49, pii: 1600791
komentarz: dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 34-41
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące kilku aspektów postępowania terapeutycznego w zaostrzeniach przewlekłej obturacyjnej choroby płuc: stosowania glikokortykosteroidów, antybiotyków, wentylacji nieinwazyjnej, programów leczenia szpitalnego w domu i rehabilitacji oddechowej.

Suplementacja witaminy D w chorobach płuc - aktualny stan wiedzy
Vitamin D supplementation in respiratory diseases - evidence from RCT
Carolien Mathyssen, Ghislaine Gayan-Ramirez, Roger Bouillon, Wim Janssens
Polish Archives of Internal Medicine, 2017; http://dx.doi.org/10.20452/pamw.4134
str. 42-48
Autorzy przedstawiają potencjalną rolę witaminy D i znaczenie jej suplementacji w chorobach układu oddechowego: astmie, POChP, mukowiscydozie, zapaleniu płuc i gruźlicy.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część IX: rak szyjki macicy
lek. Konrad Muzykiewicz, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Krakowie
dr n. med. Wiktor Szatkowski, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Krakowie
str. 49-50
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka szyjki macicy.

Diagnostyka i leczenie łysienia androgenowego
dr n. med. Monika Słowińska1, dr hab. n. med. Przemysław Witek2, dr n. med. Krzysztof Szafranko3, prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomasik4, dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy5,dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka6, płk. dr hab. n. med. Witold Owczarek prof. WIM1
str. 51-64
Autorzy przedstawiają etiologię oraz zasady diagnostyki i leczenia łysienia androgenowego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 32-letnia kobieta z dyspepsją
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński1, lek. Elżbieta Bernatowicz2
1 Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2 Oddział Chorób Wewnętrznych, Specjalistyczny Szpital w Szczecinie-Zdroju
str. 65-67
Na badanie USG jamy brzusznej zgłosiła się pacjentka skarżąca się na utrzymujący się od 2 miesięcy dyskomfort w nadbrzuszu. W wynikach podstawowych badań laboratoryjnych krwi i moczu oraz w badaniu kału na pasożyty i antygen lamblii nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Diagnostyka radiologiczna. 62-letnia kobieta chorująca na astmę, ze znaczną dusznością
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 68-71
Przypadek kobiety chorej na ciężką astmę skierowanej na SOR z powodu duszności. Była to trzecia hospitalizacja z powodu zaostrzenia astmy w ostatnim roku.

Elektrokardiografia. Jaką przyczynę niemiarowości można rozpoznać w 24-sekundowym fragmencie zapisu badania holterowskiego?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 72-74

64-letnia kobieta z nieprawidłową kontrolą ciśnienia tętniczego mimo stosowania 4 leków hipotensyjnych
dr hab. n. med. Marek Kabat prof. IK, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 76-79
Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego: nadciśnienie tętnicze prawdziwie czy rzekomooporne?

Przewodnik insulinoterapii. Insulinoterapia w cukrzycy typu 1 - ogólne zasady i leczenie z użyciem penów
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1,2, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak3
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi, 3 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 80-92
Nadrzędnym celem terapii jest uzyskanie optymalnych wartości glikemii przy minimalnym ryzyku hipoglikemii. I chociaż zasada stosowania wielokrotnych wstrzyknięć lub osobistych pomp insulinowych jest swoistym dogmatem w leczeniu cukrzycy typu 1, to jednak można też stosować i inne schematy insulinoterapii, o ile pozwalają one osiągnąć wyznaczony cel terapii.

Gastroenterologia. 67-letnia kobieta z bezobjawowym guzem trzustki
dr hab. n. med. Marcin Polkowski, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 93-95
U pacjentki 5 lat po mastektomii i chemioterapii (rak piersi) oraz 3 lata po radioterapii (przerzut do kości) stwierdzono bezobjawowy guz cieśni trzustki wielkości 15 mm. Guz ulega wzmocnieniu po podaniu kontrastu w TK i EUS. Na podstawie biopsji igłowej pod kontrolą EUS rozpoznano dobrze zróżnicowany guz neuroendokrynny. W pozytonowej tomografii emisyjnej sprzężonej z tomografią komputerową z użyciem izotopu galu-68 nie wykryto innych ognisk zwiększonego wychwytu znacznika, poza guzem trzustki. Czy w omawianej sytuacji można rozważyć obserwację chorej i kontrolne badania co 6-12 miesięcy?

Hepatologia. 38-letnia kobieta z marskością wątroby i uszkodzeniem nerek
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 96-99
Czy u każdego pacjenta z marskością wątroby i ostrym uszkodzeniem nerek postępowanie lecznicze jest takie samo jak w zespole wątrobowo-nerkowym?

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Dna moczanowa
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
str. 100-102,108
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XVI Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2017” w Warszawie 31 marca-1 kwietnia i w Krakowie 26-27 maja 2017 r.

Niedobory odporności
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 103-107
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XVI Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2017” w Warszawie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 109

Spożycie węglowodanów, tłuszczów i białek a ryzyko zgonu i chorób sercowo-naczyniowych - badanie PURE
Omówienie artykułu: Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study
M.D. Dehghan i wsp.
The Lancet, 2017; doi: 10.1016/S0140-6736(17)32 252-3
komentarz: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
str. 110-114
Badaniem objęto 135 335 osób w wieku 35-70 lat (wiek śr. 50 lat, kobiety 58%).

Spożycie owoców, warzyw i roślin strączkowych a ryzyko zgonu i chorób sercowo-naczyniowych - badanie PURE
Omówienie artykułu: Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study
V. Miller i wsp.
The Lancet, 2017; doi: 10.1016/S0140-6736(17)32 253-5
komentarz: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
str. 114-116
Wyniki badania PURE opublikowane w sierpniu 2017 roku w "The Lancet" wydają się burzyć dotychczasowe poglądy dotyczące wpływu spożycia tłuszczów na ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (ChSN), a także na umieralność całkowitą i sercowo-naczyniową.

 PRAWO MEDYCZNE 

Prawny lekarski obowiązek zawiadomienia o ujawnionym czynie zabronionym po nowelizacji Kodeksu karnego
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, prof. UM w Łodzi
str. 117-123
Kiedy lekarz powinien zawiadomić organy ścigania, a kiedy - ze względu na tajemnicę medyczną - zachować informacje w sekrecie?

 ETYKA 

Kliniczne konsultacje etyczne w Polsce - potrzeby i ograniczenia
dr hab. n. med. Marek Czarkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej
str. 124-129
Na rozwój etyki medycznej istotny wpływ miał postęp w naukach medycznych. Osiągnięto bardzo duże możliwości ingerowania zarówno w początki ludzkiego życia, jak i w jego podtrzymywanie. Powstawaniu nowych metod leczenia towarzyszyło zjawisko „wąskich gardeł” w opiece zdrowotnej, polegające na niemożności zapewnienia wszystkim potrzebującym dostępu do ratujących życie procedur medycznych. W takich okolicznościach utworzono pierwszą szpitalną komisję etyczną (SKE).

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 27. O wieżyczce, Jezusie i parciu do przodu
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 130-131

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

„Temat do rozmyślania: arytmetyka współczucia”
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
str. 132-134

 MISCELLANEA 

Profesor Włodzimierz Januszewicz - wybitny lekarz i naukowiec
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 135-137
W dniu 30 listopada 2017 roku obchodzi 90. urodziny wybitny lekarz i naukowiec, Pan Profesor dr hab. n. med. dr h.c. mult. Włodzimierz Januszewicz. Jest to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć osiągnięcia i wkład Jubilata w rozwój współczesnej interny, kardiologii, a zwłaszcza hipertensjologii i podziękować Mu za to, że stworzył tak mocne i trwałe podstawy dla rozwoju kolejnych pokoleń lekarzy i pracowników nauki.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 138-141


Medycyna Praktyczna 2017/11

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna