MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/03

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3120

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Nowa definicja zawału serca
Stanowisko Wspólnego Komitetu European Society of Cardiology i American College of Cardiology

Myocardial infarction redefined - a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/ American College of Cardiology Committee for the Redefinition of Myocardial Infarction The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee
European Heart Journal, 2000; 21: 1502-1513
Barbara Dąbrowska
str. 21-43

Elektokardiografia praktyczna
str. 44

Zapobieganie upośledzeniu czynności nerek u dorosłych chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę
Stanowisko National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group

Preserving renal function in adults with hypertension and diabetes: a consensus approach
G.L. Bakris, M. Wiliams, L. Dworkin, W.J. Eliot, M. Epstein, R. Toto, K. Tuttle, J. Douglas, W. Haueh, and J. Sowers, for the National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group
American Journal of Kidney Diseases, 2000; 36: 646-661
Stanisław Czekalski
str. 53-75

Choroby czynnościowe dróg żółciowych i trzustki
Uzgodnienia rzymskie II międzynarodowej grupy ekspertów

Functional disorders of the biliary tract and pancreas
E. Corazziari, E.A. Shaffer, W.J. Hogan, S. Sherman, J. Toouli
Gut, 1999; 45 (suppl. II): II48-II54
str. 77-85

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i stawu kolanowego
Aktualne (2000) zalecenia American College of Rheumatology

Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee. 2000 Update
American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines
Arthritis & Rheumatism, 2000; 9: 1905-1915
Irena Zimmermann-Górska
str. 91-114

Leczenie ostrego bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych
Zalecenia Clinical Advisory Committee on Pediatric and Adult Sinusitis

wg Medical management of acute bacterial sinusitis. Recommendations of a Clinical Advisory Committee on Pediatric and Adult Sinusitis
I. Brook, W.M. Gooch III, S.A.Reiner, S.G. Jenkins, L. Sher, M.E. Pichichero, T. Yamauch
Annals of Otology Rhinology and Laryngology, 2000; 109: 2-20
Danuta Dzierżanowska
str. 115-135

Wankomycyna
Mark P. Wilhelm, Lynn Estes
Tłumaczyła dr med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Konsultowała prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska
Mayo Clinic Proceedings, 1999; 74: 928-935
Danuta Dzierżanowska
str. 139-149
Vancomycin

Aktualne zasady leczenia zakażeń wirusem ospy wietrznej i półpaśca
Current pharmacological approaches to the therapy of Varicella zoster virus infections. A guide to treatment
Robert Snoeck, Graciela Andrei, Erik De Clercq
Drugs, 1999; 57: 187-206
Izabella Zgórniak-Nowosielska
str. 150-170

Alergeny
Odcinek 64: śledź

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 173-176

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. IX
Wrist
Michael F. Mulroy, Gale E. Thompson
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 117-119
str. 179-180

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 24: Regresja wielokrotna - cz. I

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 181-185

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 187

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Długotrwałe leczenie kwasem acetylosalicylowym a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego - metaanaliza
Risk of gastrointestinal haemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis
Derry S., Loke Y.K.
British Medical Journal, 2000; 321: 1183-1187
str. 46

Skuteczność kwasu acetylosalicylowego w małej dawce oraz witaminy E w pierwotnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych
Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in general practice
Collaborative Group of the Primary Prevention Project (PPP)

The Lancet, 2001; 357: 89-95
Jacek Musiał
str. 47

Skuteczność kalcytoniny łososiowej stosowanej donosowo u kobiet po menopauzie, z osteoporozą - badanie PROOF
A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures Study
C.H. Chesnut III, S. Silverman, K. Andriano, H. Genant, A. Gimona, S. Harris, D. Kiel, M. LeBoff, M. Maricic, P. Miller, C. Moniz, M. Peacock, P. Richardson, N. Watts, D. Baylink, for the PROOF Study Group
The American Journal of Medicine, 2000; 109: 267-276
Janusz E. Badurski
str. 87

Siarczan magnezu podany dożylnie jako lek wspomagający w leczeniu chorych z nagłym skurczem oskrzeli - metaanaliza
H.J. Alter, T.D. Koepsell, W.M. Hilty
Annals of Emergency Medicine, 2000; 36: 191-197
Józef Małolepszy
str. 137
Intravenous magnesium as an adjuvant in acute bronchospasm: a meta-analysis

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Korzyści ze stosowania enoksaparyny zamiast heparyny niefrakcjonowanej u chorych z niestabilną chorobą wieńcową utrzymały się po roku obserwacji - badanie ESSENCE
Goodman S.G. i wsp.
Journal of the American College of Cardiology, 2000; 36: 693-698
str. 192
Randomized trial of low molecular weight heparin (enoxaparin) versus unfractionated heparin for unstable coronary artery disease

Enoksaparyna podana miejscowo do ściany tętnicy wieńcowej zmniejszała ryzyko restenozy po wszczepieniu stentu - badanie POLONIA
Local delivery of enoxaparin to decrease restenosis after stenting: results of initial multicenter trial. Polish-American Local Lovenox NIR Assessment Study (The POLONIA Study)
Kiesz R.S. i wsp.
Circulation, 2001; 103: 26-31
str. 192

Korzyści z wczesnej rewaskularyzacji u chorych z niestabilną chorobą wieńcową utrzymały się po roku obserwacji - badanie FRISC II
Wallentin L. i wsp.
The Lancet, 2000; 356: 9-16
str. 192
Outcome at 1 year after an invasive compared with a non-invasive strategy in unstable coronary-artery disease: the FRISC II invasive randomized trial

Wczesna rewaskularyzacja wieńcowa zmniejszała ryzyko zgonu chorych we wstrząsie kardiogennym z powodu świeżego zawału serca - badanie SHOCK
One-year survival following early revascularization for cardiogenic shock
Hochman J.S. i wsp.
JAMA, 2001; 285: 190-192
str. 192

Stosowanie doustnego antagonisty GP IIb/IIIa u chorych po ostrym incydencie wieńcowym lub PTCA zwiększa ryzyko zgonu
Increased mortality with oral platelet glycoprotein IIb/IIIa antagonists: a meta-analysis of phase III multicenter randomized trials
Chew D.P. i wsp.
Circulation, 2001; 103: 201-206
str. 193

Klopidogrel skuteczniej niż kwas acetylosalicylowy zmniejszał ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z wszczepionymi pomostami aortalno-wieńcowymi
Superiority of clopidogrel versus aspirin in patients with prior cardiac surgery
Bhatt D.L i wsp.
Circulation, 2001; 103: 363-368
str. 193

Stosowanie diuretyków tiazydowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu
Antihypertensive drug therapies and the risk of ischemic stroke
O.H. Klungel, S.R. Heckbert, W.T. Longstreth Jr, C.D. Furberg, R.C. Kaplan, N.L. Smith, R.N. Lemaitre, H.G. Leufkens, A. de Boer, B.M. Psaty
Archives of Internal Medicine, 2001; 161: 37-43
str. 193

Kandesartan i lizynopryl równie skutecznie obniżyły ciśnienie tętnicze i zmniejszyły mikroalbuminurię u chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze, a łączne stosowanie obu leków dało większy efekt hipotensyjny niż monoterapia - badanie CALM
C.E. Mogensen, S. Neldam, I. Tikkanen, S. Oren, R. Viskoper, R.W. Watts, M.E. Cooper
British Medical Journal, 2000; 321: 1440-1444
str. 194
Randomised controlled trial of dual blockade of renin-angiotensin system in patients with hypertension, microalbuminuria, and non-insulin dependent diabetes: the candesartan and lisinopril microalbuminuria (CALM) study.

Większość chorych z zastoinową niewydolnością serca dobrze znosiła leczenie lizynoprylem w dużej dawce - badanie ATLAS
Toleration of high doses of angiotensin-converting enzyme inhibitors in patients with chronic heart failure. Results from the ATLAS trial
Massie B.M. i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2001; 161: 165-171
str. 194

U chorych z przewlekłą nefropatią niecukrzycową stosowanie ramiprylu wydłużało czas przeżycia i zmniejszało całkowity koszt leczenia
Ramipril prolongs life and is cost effective in chronic proteinuric nephropathies
Ruggenenti P. i wsp.
Kidney International, 2001; 59: 286-294
str. 195

Większa aktywność fizyczna wiązała się z mniejszym zagrożeniem chorobą wieńcową i udarem mózgu u kobiet chorych na cukrzycę typu 2
Physical activity and risk for cardiovascular events in diabetic women
Hu F.B. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 96-105
str. 195

Wczesne uruchomienie chorych ze świeżą zakrzepicą żył głębokich nie zwiększyło ryzyka zatorowości płucnej
Acute deep vein thrombosis: early mobilization does not increase the frequency of pulmonary embolism
Aschwanden M. i wsp.
Thromb. Haemost., 2001; 85: 42-46
str. 195

Leczenie skojarzone olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej prednizonem i metotreksatem było skuteczniejsze niż sama kortykoterapia
Combined treatment of giant-cell arteritis with methotrexate and prednisone: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Jover J.A. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 106-114
str. 196

Odstawienie doustnego antykoagulantu u chorych z krwotokiem śródczaszkowym obciążonych dużym ryzykiem incydentów zakrzepowo-zatorowych było stosunkowo bezpieczne
Safety of discontinuation of anticoagulation in patients with intracranial hemorrhage at high thromboembolic risk
Phan T.G. i wsp.
Archives of Neurology, 2000; 57: 1710-1713
str. 196

Zmniejszenie stężenia lipidów w osoczu opóźnia postęp niewydolności nerek
Effect of lipid reduction on the progression of renal disease: a meta-analysis
Fried L.F. i wsp.
Kidney International, 2001; 59: 260-269
str. 196

Acetylocysteina zapobiegała zaostrzeniu przewlekłej niewydolności nerek u chorych poddawanych badaniu radiologicznemu z użyciem niejonowego, niskoosmolalnego środka cieniującego
Tepel M. i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2000; 343: 180-184
str. 197
Prevention of radiographic-contrast-agent-induced reductions in renal function by acetylocysteine

Stosowanie krótko działającego beta2-mimetyku wziewnego w sposób regularny nie przynosiło chorym na POChP większych korzyści niż stosowanie doraźne
Regular versus as-needed short-acting inhaled beta-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease
Cook D. i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2001: 163: 85-90
str. 197

Stosowanie amoksycyliny doustnie w dawce 1 g 2 razy dziennie było równie skuteczne w leczeniu zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli jak dawkowanie 0,5 g 3 razy dziennie
Randomized, double-blind, double-dummy study comparing the efficacy and safety of amoxycyllin 1 g bd with amoxycyllin 500 mg tds in treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis
Georgopoulos A. i wsp.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2001; 47: 67-76
str. 197

Połączenie interferonu z rybawiryną jest skuteczniejsze niż leczenie samym interferonem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u chorych uprzednio nieskutecznie leczonych samym interferonem
Cummings K.J. i wsp.
JAMA, 2001; 285: 193-199
str. 198
Interferon and ribavirin vs interferon alone in the retreatment of chronic hepatitis C previously nonresponsive to interferon - A metaanalysis of randomized trials

Nie stwierdzono związku między szczepieniem przeciwko WZW typu B a zachorowaniem na stwardnienie rozsiane
Hepatitis b vaccination and the risk of multiple sclerosis
Ascherio A. i wsp.
N. Eng. J. Med., 2001; 344: 327-332
str. 198

Nie stwierdzono związku między szczepieniem ochronnym a rzutem stwardnienia rozsianego
Vaccinations and the risk of relapse in multiple sclerosis
Confavreux C. i wsp.
N. Eng. J. Med., 2001; 344: 319-326
str. 200

Nimesulid i ibuprofen były równie skuteczne w leczeniu ostrego bólu krzyża
Pohjolainen T. i wsp.
Spine, 2000; 25: 1579-1585
str. 200
Treatment of acute low back pain with the COX-2-selective anti-inflammatory drug nimesulide. Results of a randomised, double-blind comparative trial versus ibuprofen

Lizynopryl zmniejszył częstość i nasilenie napadów migrenowego bólu głowy
Prophylactic treatment of migraine with angiotensin converting enzyme inhibitor (lisinopril): randomised, placebo controlled, crossover study
Schrader H. i wsp.
British Medical Journal, 2001; 322: 1-5
str. 200

Wyciąg z miłorzębu japońskiego był nieskuteczny w leczeniu izolowanego szumu usznego
Effectiveness of Ginkgo biloba in treating tinnitus: double blind, placebo controlled trial
Drew S. i wsp.
British Medical Journal, 2001; 322: 73
str. 200

Używanie telefonu komórkowego nie zwiększało ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy mózgu
Cellular-telephone use and brain tumors
Inskip P.D. i wsp.
New Engl. J. Med., 2001; 344: 79-86
str. 201

 DONIESIENIA Z NAUK PODSTAWOWYCH 

Receptory jądrowe PPAR, glitazony i fibraty a rozwój miażdżycy tętnic
Nature Medicine, 2001; 7 [1]
str. 201

Słownik EBM
str. 188


Medycyna Praktyczna 2001/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna