MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/05

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3131

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. Heparyny - VI Wytyczne American College of Chest Physicians. (2000)
wg The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis
The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis Chest, 2001; 119: 1S-7S
tłumaczenie: Jan Sznajd
komentarz: Stanisław Łopaciuk
str. 19

Blok przedsionkowo-komorowy II st. - aktualny stan wiedzy
Second-degree atrioventricular block: a reappraisal
S. Serge Barold, David L. Hayes
Mayo Clinic Proceedings, 2001; 76: 44-57
Tłumaczył lek. med. Jan Sznajd
Konsultowała prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
Reprinted with kind permission of Mayo Clinic Proceedings
str. 37

Elektrokardiografia praktyczna
Barbara Dąbrowska
str. 56-59

Poposiłkowe stężenie glukozy we krwi
Stanowisko American Diabetes Association

Postprandial blood glucose
American Diabetes Association Consensus Statement

Diabetes Care, 2001; 24: 775-778
Tłumaczyła lek med. Ewa Płaczkiewicz
Konsultował prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Reprinted with permission from Diabetes Care 24: 775-778, 2001.
Copyright © 2001 by the American Diabetes Association, Inc.
The American Diabete
str. 73

Zastosowanie densytometrii i biochemicznych wskaźników przebudowy kości w ocenie osteoporozy
Stanowisko International Osteoporosis Foundation wg An update on the diagnosis and assessment of osteoporosis with densitometry
Stanowisko International Osteoporosis Foundation

wg An update on the diagnosis and assessment of osteoporosis with densitometry
J.A. Kanis, C.-C. Gluer, for the Committee of Scientific Advisors International Osteoporosis Foundation
Osteoporosis International, 2000; 11: 192-202
tłumaczenie: Mariusz Korkosz
komentarz: Piotr Głuszko
str. 83
Artykuł przedstawia aktualne stanowisko i zalecenia International Osteoporosis Foundation w sprawie zastosowania densytometrii i biochemicznych wskaźników przebudowy kości w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia osteoporozy.

Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej pokrzywki i przewlekłego obrzęku naczynioruchowego
Aktualne (2000) wytyczne American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology oraz Joint Council on Allergy, Asthma and Immunology

The diagnosis and management of urticaria: a practice parameter
Part II: Chronic urticaria/angioedema

tłumaczył lek. med. Filip Mejza;
konsultowali: prof. dr hab. med. Edward Rudzki,
prof. dr hab. med. Bożena Tarchalska-Kryńska

Reprinted with kind permission of Annals of Allergy, Asthma and Immunology
Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, 2000; 85: 532-544
Edward Rudzki, Bożena Tarchalska-Kryńska
str. 97

Alergeny
Odcinek 66: lanolina

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 124-126

Badania diagnostyczne w przewlekłej niewydolności żylnej - część II
Investigation of chronic venous insufficiency. A consensus statement
A.N. Nicolaides
Circulation, 2000; 102: e126-e163
tłumaczenie: Marek Krzanowski
str. 129

Profilaktyczne zastosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u dorosłych
Antimicrobial prophylaxis in adults
Douglas R. Osmon
Mayo Clinic Proceedings, 2000; 75: 98-109
tłumaczyła dr med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
konsultowała prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska
str. 150

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 26: Analiza regresji - weryfikacja założeń

mgr Andrzej Stanisz z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie (Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Andrzej Żarnecki)
str. 167-170

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 171

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Wpływ fenofibratu na nasilenie miażdżycy tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie DAIS
Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study, a randomised study
The Lancet, 2001; 357: 905-910
Barbara Cybulska
str. 61

Zmniejszenie ryzyka udaru mózgu u osób leczonych prawastatyną - badanie PPP
Reduction of stroke events with pravastatin. The Prospective Pravastatin Pooling (PPP) Project
R.P. Byington, B.R. Davis, J.F. Plehn, H.D. White, J. Baker, S.M. Cobbe, J. Shepherd; for the PPP Investigators
Circulation, 2001; 103: 387-392
str. 64

Wpływ prawastatyny na występowanie incydentów wieńcowych w podgrupach wyodrębnionych na podstawie czynników ryzyka choroby wieńcowej - badanie PPP
Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors. The Prospective Pravastatin Pooling Project
F.M. Sacks, A.M. Tonkin, J. Shepherd, E. Braunwald, S. Cobbe, C.M. Hawkins, A. Keech, C. Packard, J. Simes, R. Byington, C.D. Furberg; for the PPP Investigators Group
Circulation, 2000; 102: 1893-1900
Barbara Cybulska
str. 65

Czynniki ryzyka wystąpienia i postępu retinopatii w 6 lat od rozpoznania cukrzycy typu 2 - badanie UKPDS 50
UKPDS 50: Risk factors for incidence and progression of retinopathy in type II diabetes over 6 years from diagnosis
Diabetologia, 2001; 44: 156-163
Jacek Sieradzki
str. 70

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Beta-blokery zmniejszają ryzyko zgonu i konieczności hospitalizacji z powodu przewlekłej stabilnej zastoinowej niewydolności serca
Brophy J.M. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 550-560
str. 181
Beta-blokers in congestive heart failure. A Bayesian meta-analysis.

Atorwastatyna stosowana we wczesnym okresie ostrego zespołu wieńcowego miała wpływ na występowanie wczesnych nawrotów niedokrwienia mięśnia sercowego - badanie MIRACL
Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes. The MIRACL study: a randomized controlled trial
Schwartz G.G. i wsp.
JAMA, 2001; 285: 1711-1718
str. 181

Zwiększenie stężenia cholesterolu HDL w osoczu tylko częściowo tłumaczy korzystny wpływ gemfibrozylu na ryzyko incydentów wieńcowych - badanie VA-HIT
Relation of gemfibrozil treatment and lipid levels with major coronary events. VA-HIT: a randomized controlled trial
Robins S.J. i wsp.
JAMA, 2001; 285: 1585-1591
str. 182

Czosnek ma korzystny, ale niewielki i krótkotrwały wpływ na stężenia lipidów w osoczu
Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors
Ackermann R.T. i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2001; 161: 813-824
str. 182

Enoksaparyna wstrzykiwana 1 lub 2 razy dziennie równie skutecznie jak heparyna niefrakcjonowana stosowana w ciągłym wlewie dożylnym zapobiegała nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Subcutaneous enoxaparin once or twice daily compared with intravenous unfractionated heparin for treatment of venous thromboembolic disease
Merli G. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 191-202
str. 182

Spośród składowych ciśnienia tętniczego wraz z wiekiem dominujące znaczenie predykcyjne w odniesieniu do ryzyka choroby wieńcowej mają kolejno: ciśnienie rozkurczowe, ciśnienie skurczowe i ciśnienie tętna - badanie Framingham
Does the relation of blood pressure to coronary heart disease change with aging? The Framingham Study
S.S. Franklin, M.G. Larson, S.A. Khan, N.D. Wong, E.P. Leip, W.B. Kannel, D. Levy
Circulation, 2001; 103:1245-1249
str. 183

Leczenie zakażenia H. pylori u chorych z dyspepsją niezwiązaną z chorobą wrzodową prawdopodobnie nie przynosi korzyści
Therapy for helicobacter pylori in patients with nonulcer dyspepsia. A meta-analysis of randomized, controlled trials
Laine L. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 361-369
str. 183

Celekoksyb był skuteczniejszy niż placebo i równie skuteczny jak ketoprofen w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Efficacy of celecoxib, a cyclooxygenase 2-specific inhibitor, in treatment of ankylosing spondylitis
Dougados M. i wsp.
Arthritis Rheum, 2001; 44: 180-185
str. 184

 DONIESIENIA Z NAUK PODSTAWOWYCH 

Terapia komórkowa zawału serca
D. Orlic i wsp.
D.J. Anderson i wsp.
R. Winston
M. Antoniou
A.A. Kocher i wsp.
N. Rosenthal i wsp.
Nature, 2001; 7: 701-705
Nature Medicine, 2001; 7: 393-395
Nature Medicine, 2001; 7: 396-397
Nature Medicine, 2001; 7: 397-399
Nature Medicine, 2001; 7: 430-435
Nature Medicine, 2001; 7: 412-413

str. 186

Komentarze

Porównanie formoterolu i terbutaliny stosowanych doraźnie w astmie oskrzelowej
Comparison of formoterol and terbutaline for as-needed treatment of asthma: a randomised trial
A.E. Tattersfield, C-G. Löfdahl, D.S. Postma, A. Eivindson, A.G.M. Schreurs, A. Rasidakis
The Lancet, 2001; 357: 257-261
str. 173

Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
Jan Zieliński
str. 175

Sprostowanie
Zapobieganie upośledzeniu czynności nerek u dorosłych chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę. Stanowisko National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group (Med. Prakt. 3/2001, s. 53)

Słownik EBM
str. 178

Komunikat
str. 36

Zasady prenumeraty
str. 186


Medycyna Praktyczna 2001/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna