MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/06

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3136

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych - VI Wytyczne American College of Chest Physicians
Część III: Doustne antykoagulanty, leki przeciwpłytkowe

wg The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis
Chest, 2001; 119: 1S-7S
tłumaczenie: Jan Sznajd0
konsultacja: Stanisław Łopaciuk, Jacek Musiał
komentarz: Stanisław Łopaciuk
str. 15-52

Elektrokardiografia praktyczna
Barbara Dąbrowska
str. 59

Postępowanie w przełomach hiperglikemicznych u chorych na cukrzycę
Stanowisko American Diabetes Association (2001)

Management of hyperglycemic crises in patients with diabetes
A.E. Kitabchi, G.E. Umpierrez, M.B. Murphy, E.J. Barrett, R.A. Kreisberg, J.I. Malone, B.M. Wall
Diabetes Care, 2001; 24: 131-153
tłumaczenie: Bogdan Solnica, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
komentarz: Franciszek Kokot
str. 61

Gorączka u chorych na oddziałach intensywnej terapii
Fever in the ICU
Paul E. Marik
Chest, 2000; 117: 855-869
Krzysztof Duda, Małgorzata Bulanda
str. 109

Badania diagnostyczne w przewlekłej niewydolności żylnej - część III
Investigation of chronic venous insufficiency. A consensus statement
A.N. Nicolaides
Circulation, 2000; 102: e126-e163
Tłumaczył dr med. Marek Krzanowski
Reprinted with kind permission of the American Heart Association. AHA takes no responsibility for the translation.
str. 129

Współczesne leczenie farmakologiczne bezsenności
Stanowisko ekspertów oprac. na XXII spotkaniu Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (2000)

Consensus for the pharmacological management of insomnia in the new millennium
T. Roth, G. Hajak, T.B. Üstün
International Journal of Clinical Practice, 2001; 55: 42-52
str. 145

Alergeny
Odcinek 67: ryż

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 165-167

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XI
Sciatic nerve
Lynn M. Broadman
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 127-131
tłumaczenie: Justyna Kowalska, Jacek Gromadzki
konsultacja: Marian Kuś
str. 169

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 27: Obserwacje nietypowe w analizie regresji

mgr Andrzej Stanisz z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej
Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 173-176

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 177

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Wpływ karwedilolu na rokowanie u chorych po zawale serca z dysfunkcją lewej komory - badanie CAPRICORN
Effect of carvedilol on outcome after myocardial infarction in patients with left-ventricular dysfunction: the CAPRICORN randomised trial
The CAPRICORN Investigators
The Lancet, 2001; 357: 1385-1390
Andrzej Budaj
str. 55

Efekty skojarzonego leczenia metforminą i rozyglitazonem u chorych na cukrzycę typu 2
Effect of metformin and rosiglitazone combination therapy in patients with type 2 diabetes mellitus. A randomized controlled trial
V. Fonseca, J. Rosenstock, R. Patwardhan, A. Salzman
JAMA, 2000; 283: 1695-1702
str. 99

Bupropion w odzwyczajaniu od palenia tytoniu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Smoking cessation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a double-blind, placebo-controlled, randomised trial
D.P. Tashkin, R. Kanner, W. Bailey, S. Buist, P. Anderson, M.A. Nides, D. Gonzales, G. Dozier, M.K. Patel, B.D. Jamerson
The Lancet, 2001; 357: 1571-1575
Dorota Górecka
str. 101

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc leczenie skojarzone bromkiem ipratropium i formoterolem było skuteczniejsze od stosowania bromku ipratropium i salbutamolu
In patients with COPD, treatment with a combination of formoterol and ipratropium is more effective than a combination of salbutamol and ipratropium: a 3-week, randomized, double-blind, within-patient, multicenter study
A.D. D'Urzo i wsp.
Chest, 2001; 199: 1347-1356
str. 184

Tiklopidyna i kwas acetylosalicylowy równie skutecznie zapobiegały incydentom sercowo-naczyniowym u chorych po zawale serca poddanych leczeniu trombolitycznemu - badanie STAMI
Ticlopidine versus Aspirin After Myocardial Infarction (STAMI) trial
D. Scrutinio i wsp.
Journal of the American College of Cardiology, 2001; 37: 1259-1265
str. 184

Korzyści z dożylnego stosowania eptifibatydu podczas zabiegu wszczepienia stentu do tętnicy wieńcowej utrzymywały się przez 6 miesięcy obserwacji - badanie ESPRIT
Platelet glycoprotein IIb/IIIa integrin blockade with eptifibatide in coronary stent intervention. The ESPRIT trial: a randomized controlled trial
J.C. O'Shea i wsp.
JAMA, 2001; 285: 2468-2473
str. 186

Stosowanie lizynoprylu u chorych z nadciśnieniową chorobą serca zmniejszyło zwłóknienie mięśnia sercowego, czemu towarzyszyła poprawa czynności rozkurczowej lewej komory
Lisinopril-mediated regression of myocardial fibrosis in patients with hypertensive heart disease
C.G. Brilla, R.C. Funck, H. Rupp
Circulation, 2000; 102: 1388-1393
str. 186

U chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem przeżycie "burzy elektrycznej" wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu w późniejszym czasie - badanie AVID
Electrical storm presages nonsudden death. The Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) trial
D.V. Exner i wsp.
Circulation, 2001; 103: 2066-2071
str. 186

Odpowiednia modyfikacja diety i zwiększenie aktywności fizycznej u osób otyłych z upośledzoną tolerancją glukozy zmniejszyły ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2
Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance
J. Tuomilehto i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 344: 1343-1350
str. 188

Słownik EBM
str. 180

Komunikaty
str. 128, 144

Zasady prenumeraty
str. 172


Medycyna Praktyczna 2001/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna