MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/11

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3169

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej niewydolności serca - cz. I
Wytyczne European Society of Cardiology

Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure
Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure, European Society of Cardiology: W.J. Remme and K. Swedberg (Co-Chairmen)
European Heart Journal, 2001; 22: 1527-1560
tłumaczenie: Michał Kurzelewski
konsultacja: Barbara Dąbrowska, Jerzy Korewicki
str. 19
Artykuł stanowi pierwszą część aktualnych wytycznych European Society of Cardiology dotyczących rozpoznawania i leczenia przewlekłej niewydolności serca. W części tej przedstawiono:
1) metodologię opracowania wytycznych;
2) epidemiologię przewlekłej niewydolności serca;
3) pojęcia opisowe w niewydolności serca i definicję przewlekłej niewydolności serca;
4) etiologia niewydolności serca w Europie;
5) aspekty patofizjologiczne objawów podmiotowych niewydolności serca związane z prawidłowym rozpoznaniem;
6) możliwości rozpoznawania niewydolności serca w praktyce klinicznej, z omówieniem roli objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz badań pomocniczych, takich jak elektrokardiogram, radiogram klatki piersiowej, morfologia krwi i badania biochemiczne, echokardiografia, badania radioizotopowe, obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego, badania czynność płuc, próba wysiłkowa, badania inwazyjne, oznaczanie peptydów natriuretycznych, elektrokardiografia holterowska;
7) cele leczenia przewlekłej niewydolności serca;
8) leczenie niefarmakologiczne, w tym edukację chorych i ich rodzin oraz wskazówki dla chorych dotyczące kontroli masy ciała, diety, palenia tytoniu, podróżowania, aktywności seksualnej, szczepień ochronnych, przyjmowania leków, oraz odpoczynku i ćwiczeń fizycznych;
9) leki stosowane w przewlekłej niewydolności serca - inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne, antagoniści receptorów beta-adrenergicznych, antagoniści receptora aldosteronowego (spironolakton), antagoniści receptora angiotensynowego, glikozydy nasercowe, hydralazynę w połączeniu z diazotanem izosorbidu, antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych, antagoniści wapnia, leki o dodatnim działaniu inotropowym, leki przeciwzakrzepowe, leki antyarytmiczne;
10) leczenie tlenem.

Elektrokardiografia praktyczna
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 63

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. Leczenie przeciwzakrzepowe i trombolityczne niedokrwiennego udaru mózgu - VI wytyczne American College of Chest Physicians. (2000)
The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis
G.W. Albers, P. Amarenco, J.D. Easton, R.L. Sacco, P. Teal
tłumaczenie: Jan Sznajd
komentarze: Rafał Niżankowski, Anna Członkowska
str. 71

Leczenie skojarzone lekami doustnymi i insuliną w cukrzycy typu 2 (streszczenie)
Combination therapies with insulin in type 2 diabetes
Hannele Yki-Järvinen
Diabetes Care, 2001; 24: 758-767
tłumaczenie: Ewa Płaczkiewicz
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 95
W artykule wyczerpująco omówiono, na podstawie analizy wyników dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych, zagadnienie leczenia skojarzonego insuliną i lekami doustnymi chorych na cukrzycę typu 2, w tym następujące aspekty: kontrolę glikemii i zapotrzebowanie na insulinę u chorych wcześniej nieleczonych i leczonych insuliną; co warunkuje przyrost masy ciała podczas leczenia insuliną; wybór doustnego leku hipoglikemizującego a przyrost masy ciała; czy leki doustne wpływają na częstość występowania hipoglikemii niezależnie od stopnia kontroli glikemii; jaki wpływ mają różne schematy leczenia na stężenia triglicerydów i innych lipidów osocza oraz na ciśnienie tętnicze; wybór schematu insulinoterapii w leczeniu skojarzonym; przewidywanie wielkości zapotrzebowania na insulinę. Na zakończenie przedstawiono praktyczny algorytm rozpoczynania leczenia insuliną u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych wcześniej doustnymi lekami hipoglikemizującymi.

Ocena i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów
Zalecenia ekspertów amerykańskich

Consensus recommendations for the assessment and treatment of rheumatoid arthritis
F. Wolfe, J.J. Cush, J.R. O'Dell, A. Kavanaugh, J.M. Kremer, N.E. Lane, L.W. Moreland, H.E. Paulus, T. Pincus, A.S. Russell, K.R. Wilskie
The Journal of Rheumatology, 2001; 28: 1423--1430
tłumaczenie: Wojciech Szczeklik
komentarz: Anna Filipowicz-Sosnowska
str. 119
Artykuł zawiera aktualne zalecenia zespołu ekspertów amerykańskich dotyczące oceny aktywności i ciężkości oraz leczenia farmakologicznego reumatoidalnego zapalenia stawów. Przedstawiono cele leczenia i zasady stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, analgetyków, leków modyfikujących przebieg choroby, kortykosteroidów i leków anty-TNF.

Wąglik jako broń biologiczna - rozpoznawanie, leczenie i aspekty zdrowia publicznego. Wytyczne ekspertów amerykańskich (2001)
Anthrax as a biological weapon. Medical and public health management
T.V. Inglesby, D.A. Henderson, J.G. Bartlett, M.S. Ascher, E. Eitzen, A.M. Friedlander, J. Hauer, J. McDade, M.T. Osterholm, T. O'Toole, G. Parker, T.M. Perl, P.K. Russell, K. Tonat for the Working Group on Civilian Biodefense
JAMA, 1999; 18: 1735-1745
Waleria Hryniewicz, Paweł Grzesiowski
str. 139

Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia nosa i zatok przynosowych u dorosłych
Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians--American Society of Internal Medicine i Infectious Diseases Society of America

Clinical practice guidelines, part 1
Principles of appropriate antibiotic use for acute sinusitis in adults
Clinical practice guidelines, part 2
Principles of appropriate antibiotic use for acute rhinosinusitis in adults: background

V. Snow, C. Mottur-Pilson, J.M. Hickner, for the American College of Physicians American Society of Internal Medicine
J.M. Hickner, J.G. Bartlett, R.E. Besser, R. Gonzales, J.R. Hoffman, M.A. Sande
Annals of Internal Medicine, 2001; 134;495-497
Annals of Internal Medicine, 2001; 134;498-505

tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
komentarz: Waleria Hryniewicz
str. 157
Artykuł przedstawia wytyczne Centers for Disease Control and Prevention i kilku amerykańskich towarzystw lekarskich dotyczące właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia nosa i zatok przynosowych u dorosłych. Przedstawiono problemy związane z rozpoznawaniem i leczeniem tej choroby oraz podano zalecenia wraz z ich uzasadnieniem.

Postępowanie w nadwrażliwości na leki - cz. II
Aktualne wytyczne American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology oraz Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology

Disease management of drug hypersensitivity: a practice parameter
Joint Task Force on Practice Parameters, representing the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, the American College of Allergy, Asthma and Immunology, and the Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology
Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, 1999; 83: 667-700
Tłumaczyła lek. med. Magdalena Celińska
Konsultowali: prof. dr hab. med. Edward Rudzki
str. 176

Alergeny
Odcinek 71: Aspergillus (narażenie niezawodowe)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 186

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XV
Peripheral nerves at the knee
John C. Keifer, Patrick M. McQuillan
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 151--155
str. 188

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 31: Tabele wielodzielne

mgr Andrzej Stanisz z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej
Collegium Medicum UJ w Krakowie
(Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz)
str. 191

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 166

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Efekty dodania klopidogrelu do kwasu acetylosalicylowego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinków ST - badanie CURE
Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation
The Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 494-502
Andrzej Budaj
str. 65

Przedłużona profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego - metaanaliza
Extended-duration prophylaxis against venous thromboembolism after total hip or knee replacement: a meta-analysis of the randomised trials
J.W. Eikelboom, D.J. Quinlan, J.D. Douketis
The Lancet, 2001; 358: 9-15
Stanisław Łopaciuk
str. 85

Wrażliwość na antybiotyki i chemioterapeutyki szczepów izolowanych z zakażeń układu moczowego w Polsce
Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from urinary tract infections in Poland
K. Hryniewicz, K. Szczypa, A. Sulikowska, K. Jankowski, K. Betlejewska, W. Hryniewicz
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2001; 47: 773-780
Waleria Hryniewicz
str. 88

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Dołączenie montelukastu nie przyniosło dodatkowej korzyści chorym na astmę umiarkowaną lub ciężką, u których objawy utrzymywały się pomimo stosowania kortykosteroidów wziewnych i innych leków przeciwastmatycznych
Addition of leukotriene antagonists to therapy in chronic persistent asthma: a randomised double-blind placebo-controlled trial
Robinson D.S. i wsp.
Lancet, 2001; 357: 2007-2011
str. 200

Regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez chorych na cukrzycę typu 2 poprawia kontrolę glikemii, choć nie wpływa na masę ciała
Effects of exercise on glycemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus. A meta-analysis of controlled clinical trials
Boulé N.G. i wsp.
JAMA, 2001; 286: 1218-1227
str. 200

W populacji osób z czynną chorobą wrzodową, hiperplastycznymi polipami żołądka lub z dyspepsją niewrzodową rak żołądka rozwinął się tylko u osób zakażonych Helicobacter pylori
Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer
Uemura N. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 784-789
str. 201

Zapadalność na raka jelita grubego wśród chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest 5-krotnie większa niż w populacji ogólnej
The risk of colorectal cancer in ulcerative colitis: a meta-analysis
Eaden J.A. i wsp.
Gut, 2001; 48: 526-535
str. 201

U osób homozygotycznych lub heterozygotycznych pod względem czynnika V Leiden, będących najbliższymi krewnymi osób z czynnikiem V Leiden, i z przebytym epizodem zakrzepowo-zatorowym, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występowała częściej niż w populacji ogólnej, ale nie na tyle często, by uzasadniało to badania przesiewowe
A prospective study of asymptomatic carriers of the factor V Leiden mutation to determine the incidence of venous thromboembolism
Middeldorp S. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 322-327
str. 201

Słownik EBM
str. 197

Komunikaty


Medycyna Praktyczna 2001/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna