MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/12

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3174

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej niewydolności serca - cz. II
Wytyczne European Society of Cardiology

Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure
Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure, European Society of Cardiology: W.J. Remme and K. Swedberg (Co-Chairmen)
European Heart Journal, 2001; 22: 1527-1560
tłumaczenie: Michał Kurzelewski
konsultacja: Barbara Dąbrowska, Jerzy Korewicki
komentarz: Barbara Dąbrowska
str. 23-50
Artykuł stanowi pierwszą część aktualnych wytycznych European Society of Cardiology dotyczących rozpoznawania i leczenia przewlekłej niewydolności serca. W części tej przedstawiono:
1) zabiegi chirurgiczne wykonywane w leczeniu niewydolności serca, takie jak zabiegi rewaskularyzacyjne, operacje zastawki mitralnej, plastyka mięśnia sercowego, częściowa wentrykulotomia lewostronna i przeszczep serca;
2) urządzenia wspomagające pracę komór i sztuczne serce;
3) urządzenia i zabiegi chirurgiczne w leczeniu zaburzeń rytmu u chorych z niewydolnością serca oraz
4) zasady wyboru leczenia farmakologicznego w różnych stadiach niewydolności serca;
5) leczenie niewydolności serca wskutek dysfunkcji rozkurczowej;
6) leczenie niewydolności serca u chorych w starszym wieku;
7) leczenie objawowej dysfunkcji skurczowej lewej komory u chorych ze współistniejącą dławicą piersiową lub nadciśnieniem tętniczym;
8) zasady przewlekłej opieki nad chorymi.

Elektrokardiografia praktyczna
Barbara Dąbrowska
str. 57-61

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych podczas ciąży - VI wytyczne American College of Chest Physicians. (2000)
wg The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis
J.S. Ginsberg, I. Greer, J. Hirsh
Chest, 2001; 119: 122S-131S
Tłumaczył lek. med. Jan Sznajd
Konsultował prof. dr hab. med. Stanisław Łopaciuk
str. 63-75

Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia gardła u dorosłych
Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians i American College of Physicians-American Society of Internal Medicine

Clinical practice guidelines, part 1: Principles of appropriate antibiotic use for acute pharyngitis in adults
Clinical practice guidelines, part 2: Principles of appropriate antibiotic use for acute pharyngitis in adults: background

part I: V. Snow, C. Mottur-Pilson, R.J. Cooper, J.R. Hoffman
part II: R.J. Cooper, J.R. Hoffman, J.G. Bartlett, R.E. Besser, R. Gonzales
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 506-508; 509-517
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
komentarz: Waleria Hryniewicz
str. 89-105
Artykuł przedstawia wytyczne Centers for Disease Control and Prevention i kilku amerykańskich towarzystw lekarskich dotyczące właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia gardła u dorosłych. Przedstawiono problemy związane z rozpoznawaniem i leczeniem tej choroby oraz podano zalecenia wraz z ich uzasadnieniem.

Postępowanie w nadwrażliwości na leki - cz. III
Aktualne wytyczne American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology oraz Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology

Disease management of drug hypersensitivity: a practice parameter
Joint Task Force on Practice Parameters, representing the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, the American College of Allergy, Asthma and Immunology, and the Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology
Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, 1999; 83: 667-700
Tłumaczyła lek. med. Magdalena Celińska
Konsultowali: prof. dr hab. med. Edward Rudzki, dr hab. med. Bożena Tarchalska-Kryńska
str. 107-134

Alergeny
Odcinek 72: Aspergillus (narażenie zawodowe)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 135-138

Leczenie farmakologiczne ostrego epizodu dużej depresji oraz dystymii
Wytyczne American College of Physicians-American Society of Internal Medicine

Pharmacologic treatment of acute major depression and dysthymia Clinical guideline, part 1
V. Snow, S. Lascher, C. Mottur-Pilson, for the American College of Physicians-American Society of Internal Medicine
Annals of Internal Medicine, 2000; 132: 738-742
Małgorzata Rzewuska
str. 139-147
Artykuł zawiera wytyczne American College of Physicians-American Society of Internal Medicine dotyczące leczenia depresji przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, odpowiadające na następujące pytania:
1) czy farmakologiczne leczenie depresji jest skuteczne?;
2) czy nowe leki lub zioła są skuteczniejsze w leczeniu depresji od leków starych?;
3) jakie są działania działania niepożądane leków i preferencje chorych?;
4) w jaki sposób te informacje mogą pomóc lekarzom i pacjentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wyboru metody leczenia?

Osteoporoza - zapobieganie, diagnostyka i leczenie
Stanowisko Konferencji Uzgodnieniowej National Institutes of Health, USA (2001)

Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy
National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement (03.10.2001)
tłumaczenie: Grzegorz Goncerz
komentarz: Piotr Głuszko
str. 149-161

Zastosowanie morfiny i alternatywnych opioidów w leczeniu bólu nowotworowego
Zalecenia European Association for Palliative Care

Morphine and alternative opioids in cancer pain: the EAPC recommendations Expert Working Group of the Research Network of the European Association for Palliative Care
G.W. Hanks, F. de Conno, N. Cherny, M. Hanna, E. Kalso, H.J. McQuay, S. Mercadante, J. Meynadier, P. Poulain, C. Ripamonti, L. Radbruch, J. Roca i Casas, J. Säwe, R.G. Twycross, V. Ventafridda
British Journal of Cancer, 2001; 84: 587-593
Jacek Łuczak
str. 165-179
Artykuł zawiera zaktualizowane zalecenia Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej dotyczące stosowania morfiny w leczeniu bólu nowotworowego, uwzględniające alternatywne opioidy, z określeniem siły danych potwierdzających każde z zaleceń.

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XVI
Peripheral nerves at the ankle
John C. Keifer, Patrick M. McQuillan
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 151-155
tłumaczenie: Jarosław Kużdżał
konsultacja: Marian Kuś
str. 185-188

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 32: Test McNemary

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
(Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz)
str. 189-191

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 192

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Zakrzepowe incydenty sercowo-naczyniowe w badaniach klinicznych rofekoksybu - metaanaliza
Cardiovascular thrombotic events in controlled, clinical trials of rofecoxib
M.A. Konstam, M.R. Weir, A. Reicin, D. Shapiro, R.S. Sperling, E. Barr, B.J. Gertz
Circulation, 2001; 104: 2280-2288
Andrzej Szczeklik
str. 51-52

Bezpieczeństwo niestosowania heparyny we wtórnej profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w ciąży
Safety of withholding heparin in pregnant women with a history of venous thromboembolism
P. Brill-Edwards, J.S. Ginsberg, M. Gent, J. Hirsh, R. Burrows, C. Kearon, W. Geerts, M. Kovacs, J.I. Weitz, K.S. Robinson, R. Whittom, G. Couture, for the Recurrence of Clot in This Pregnancy Study Group
The New England Journal of Medicine, 2000; 343: 1439-1444
str. 76-79

Porównanie formoterolu i bromku ipratropium u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie FICOPD I
Inhaled formoterol dry powder versus ipratropium bromide in chronic obstructive pulmonary disease
R. Dahl, L.A.P.M. Greefhorst, D. Nowak, V. Nonikov, A.M. Byrne, M.H. Thompson, D. Till, G. della Cioppa, on behalf of the Formoterol in Chronic Obstructive Pulmonary Disease I (FICOPD I) Study Group
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2001; 164: 778-784
A. Sonia Buist
str. 81-83

Stosowanie salmeterolu u chorych na umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Use of a long-acting inhaled beta2-adrenergic agonist, salmeterol xinafoate, in patients with chronic obstructive pulmonary disease
S.I. Rennard, W. Anderson, R. ZuWallack, J. Broughton, W. Bailey, M. Friedman, M. Wisniewski, K. Rickard
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2001; 163: 1087-1092
A. Sonia Buist
str. 83-86

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w leczeniu ciężkiej posocznicy - badanie PROWESS
Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis
G.R. Bernard, J.-L. Vincent, P.-F. Laterre, S.P. LaRosa, J.-F. Dhainaut, A. Lopez-Rodriguez, J.S. Steingrub, G.E. Garber, J.D. Helterbrand, E.W. Ely, C.J. Fisher Jr, for the Recombinant Human Activated Protein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis Study Group
The New England Journal of Medicine, 2001; 344: 699-709
Jacek Jastrzębski
str. 180-181

Stosowanie ludzkiej albuminy u ciężko chorych a ryzyko zgonu - metaanaliza
Patient survival after human albumin administration. A meta-analysis of randomized, controlled trials
M.M. Wilkes, R.J. Navickis
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 149-164
Deborah Cook
str. 182-184

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Wszczepienie urządzenia wspomagającego lewą komorę serca przedłużyło życie i poprawiło jego jakość u chorych z przewlekłą schyłkową niewydolnością serca zdyskwalifikowanych od przeszczepu serca - badanie REMATCH
Long-term use of a left ventricular assist device for end-stage heart failure
Rose E.A. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 1435-1443
str. 196

U chorych z podejrzeniem zatorowości płucnej ujemny wynik testu wykrywającego D-dimery we krwi przy małym wyjściowym prawdopodobieństwie klinicznym pozwala wykluczyć to rozpoznanie
Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging: management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a simple clinical model and D-dimer
Wells P.S. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 98-107
str. 196

U chorych z podejrzeniem pierwszego w życiu incydentu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych ujemny wynik testu wykrywającego D-dimery we krwi przy małym wyjściowym prawdopodobieństwie klinicznym pozwala wykluczyć to rozpoznanie
Management of suspected deep venous thrombosis in outpatients by using clinical assessment and D-dimer testing
Kearon C. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 108-111
str. 197

U osób, które zaprzestały palenia tytoniu dzięki stosowaniu bupropionu, podawanie tego leku przez kolejny rok zmniejszyło ryzyko powrotu do nałogu, lecz efekt ten znikał po zaprzestaniu leczenia
Sustained-release bupropion for pharmacologic relapse prevention after smoking cessation. A randomized, controlled trial
Hays J.T. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 423-433
str. 198

Salmeterol był skuteczniejszy od montelukastu u chorych na przewlekłą umiarkowaną astmę oskrzelową, u których objawy chorobowe utrzymywały się pomimo stosowania kortykosteroidów wziewnych
Salmeterol powder provides significantly better benefit than montelukast in asthmatic patients receiving concomitant inhaled corticosteroid therapy
Fish J.E. i wsp.
Chest, 2001; 120: 423-430
str. 199

Zastosowanie antytrombiny III w dużej dawce u chorych z ciężką posocznicą nie zmniejszyło ryzyka zgonu, ale zwiększyło ryzyko krwawienia - badanie KyberSept
High-dose antithrombin III in severe sepsis. A randomized controlled trial
Warren B.L. i wsp.
JAMA, 2001; 286: 1869-1878
str. 199

Toksyna botulinowa typu A wstrzykiwana śródskórnie zmniejszyła wydzielanie potu u osób z pierwotnym nadmiernym poceniem okolicy pachowej
Botulinum toxin type A in treatment of bilateral primary axillary hyperhidrosis: randomised, parallel group, double blind, placebo controlled trial
Naumann M. i wsp.
British Medical Journal, 2001; 323: 596-599
str. 200

Słownik EBM
str. 193

Komunikat
str. 50


Medycyna Praktyczna 2001/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna