MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/07

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3143A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2001/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - VI Wytyczne American College of Chest Physicians. (2000)
The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis Chest, 2001; 119: 1S-7S
tłumaczenie: Jan Sznajd
komentarz: Stanisław Łopaciuk
str. 23-48

Diagnostyka i leczenie chorób osierdzia
Diagnosis and management of pericardial disease
Brian D. Hoit
Journal of Intensive Care Medicine, 2000; 15: 14-28
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 49
W artykule przedstawiono: anatomię i fizjologię oraz patomorfologię osierdzia; charakterystykę kliniczną zapalenia osierdzia o etiologii urazowej, infekcyjnej, nowotworowej, zawałowej; jego następstwa, takie jak płyn w jamie osierdzia, tamponadę serca i zaciskające zapalenie osierdzia; oraz sposoby rozpoznawania i leczenia.

Elektrokardiografia praktyczna
str. 66-70

Profilaktyka i leczenie stopy cukrzycowej. Wytyczne międzynarodowej grupy ekspertów
International consensus and practical guidelines on the management and the prevention of the diabetic foot
J. Apelqvist, K. Bakker, W.H. van Houtum, M.H. Nabuurs-Franssen, N.C. Schaper, on behalf of the International Working Group on the Diabetic Foot
Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 2000; 16 (suppl. 1): S84-S92
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 97
W artykule przedstawiono pokrótce: jak powstawało "Międzynarodowe stanowisko w sprawie stopy cukrzycowej", opracowane przez międzynarodową grupę ekspertów w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i przyjęte przez Międzynarodową Federację Cukrzycową; jakie są cele i metody wdrażania wytycznych postępowania w stopie cukrzycowej; oraz podstawowe zasady zapobiegania i właściwego leczenia.

Rola wapnia u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym
Wytyczne The North American Menopause Society

The role of calcium in peri- and postmenopausal women: consensus opinion of The North American Menopause Society
Menopause, 2001; 2: 84-95
tłumaczenie: Agnieszka Cybulska
komentarz: Franciszek Kokot
str. 117
Artykuł przedstawia aktualne stanowisko The North American Menopause Society na temat roli wapnia u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym. Omówiono w nim: fizjologiczną rolę wapnia; miejsce wapnia w profilaktyce i leczeniu osteoporozy; wpływ na ciśnienie tętnicze; ewentualny związek podaży wapnia ze zmniejszeniem zapadalności na raka jelita grubego, z kamicą nerkową i z otyłością; optymalną podaż wapnia i witaminy D; możliwości oceny niedoboru wapnia; źródła wapnia - pokarmy naturalne, pokarmy wzbogacone w wapń i preparaty suplementacyjne; potrzeby badawcze.

Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrych zakażeń układu oddechowego u dorosłych - uzasadnienie, cele i metodologia cz. I
Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians-American Society of Internal Medicine i Infectious Diseases Society of America

Principles of appropriate antibiotic use for treatment of acute respiratory tract infections in adults: background, specific aims, and methods
R. Gonzales, J.G. Bartlett, R.E. Besser, R.J. Cooper, J.M. Hickner, J.R. Hoffman, M.A. Sande
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 479-486
Tłumaczył lek. med. Piotr Sawiec
Konsultowała prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Reprinted with kind permission of the American College of Physicians-American Society of Internal Medicine. ACP-ASIM is not responsible for the a
str. 139
Artykuł stanowi pierwszą część cyklu przedstawiającego wytyczne Centers for Disease Control and Prevention i amerykańskich towarzystw lekarskich dotyczące właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrych zakażeń układu oddechowego u dorosłych. W tej części przedstawiono uzasadnienie wytycznych, cele i metodologię.

Leczenie boreliozy z Lyme. Aktualne (2000) wytyczne Infectious Diseases Society of America
Practice guidelines for the treatment of Lyme disease: guidelines from the infectious diseases Society of America
G.P. Wormser, R.B. Nadelman, R.J. Dattwyler, D.T. Dennis, E.D. Shapiro, A.C. Steere, T.J. Rush, D.W. Rahn, P.K. Coyle, D.H. Persing, D. Fish, B.J. Luft
Clinical Infectious Diseases, 2000; 31 (suppl. 1): S1-14
tłumaczenie: Piotr Sawiec
komentarz: Danuta Prokopowicz
str. 153
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Infectious Diseases Society of America dotyczące profilaktyki po ukąszeniu przez kleszcza oraz postępowania we wczesnym stadium choroby z Lyme, zapaleniu stawów, późnym stadium neuroboreliozy z zajęciem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, przewlekłej postaci boreliozy z Lyme lub w zespole po przebyciu tej choroby. Podano szczegółowe schematy leczenia wraz z dawkowaniem.

Leki przeciwpasożytnicze
Mayo Clinic Proceedings, 1999; 74: 1161-1175
tłumaczenie:Piotr Sawiec
komentarz: Alicja Kurnatowska
str. 163
Antiparasitic agents Jon E. Rosenblatt
Tłumaczył lek. med. Piotr Sawiec
Konsultowała prof. dr hab. med. Alicja Kurnatowska
Reprinted with permission of Mayo Clinic Proceedings

Alergeny
Odcinek 68: steroidy - budezonid

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 184-186

Zasady pobierania i oceny materiału pochodzącego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, biopsji gruboigłowej, biopsji chirurgicznych oraz radykalnej operacji sutka
Wytyczne (2001) Polskiego Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Radiologicznego
komentarz: Jerzy Stachura
str. 187

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XII
Lumbar plexus

Lumbar plexus
J.M. Stamatos, P.M. McQuillan, M.B. Hahn
M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 133-138
tłumaczenie: Jarosław Kużdżał
konsultacja: Marian Kuś
str. 196

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 28: Regresja krokowa

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej
Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 201-204

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 209

Komentarze
Efekty skojarzonego leczenia metforminą i rozyglitazonem u chorych na cukrzycę typu 2 (Med. Prakt. 6/2001, s. 99)

Jacek Sieradzki
str. 211

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Wpływ karwedilolu na przeżywalność chorych z ciężką przewlekłą niewydolnością serca - badanie COPERNICUS
Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure
Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study Group
The New England Journal of Medicine, 2001; 344: 1651-1658
Piotr Ponikowski
str. 73

Ograniczenie lub modyfikacja spożycia tłuszczów w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym
Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review
L. Hooper, C.D. Summerbell, J.P.T. Higgins, R.L. Thompson, N.E. Capps, G.D. Smith, R.A. Riemersma, S. Ebrahim
British Medical Journal, 2001; 322: 757-763
Wiktor B. Szostak
str. 79

Doustne leki mukolityczne w zapobieganiu zaostrzeniom przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - przegląd systematyczny
Oral mucolytic drugs for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: systematic review
P.J. Poole, P.N. Black
British Medical Journal, 2001; 322: 1271-1274
str. 81

Kontynuacja monoterapii kortykosteroidem wziewnym lub zastąpienie jej monoterapią salmeterolem u chorych na przewlekłą astmę oskrzelową - badanie SOCS
Long-acting beta2-agonist monotherapy vs continued therapy with inhaled corticosteroids in patients with persistent asthma. A randomized controlled trial
JAMA, 2001; 285: 2583-2593
str. 83

Zmniejszenie dawki lub rezygnacja ze stosowania kortykosteroidu wziewnego u chorych na astmę oskrzelową leczonych salmeterolem - badanie SLIC
Inhaled corticosteroid reduction and elimination in patients with persistent asthma receiving salmeterol. A randomized controlled trial
JAMA, 2001; 285: 2594-2603
Józef Małolepszy
str. 86

Odległe wyniki zachowawczego i operacyjnego leczenia choroby refluksowej przełyku
S.J. Spechler, E. Lee, D. Ahnen, R.K. Goyal, I. Hirano, F. Ramirez, J.-P. Raufman, R. Sampliner, T. Schnell, S. Sontag, Z.R. Vlahcevic, R. Young, W. Williford
JAMA, 2001; 285: 2331-2338
Witold Bartnik
str. 91

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia galantaminą chorych na chorobę Alzheimera z łagodnym lub umiarkowanym otępieniem
Efficacy and safety of galantamine in patients with mild to moderate Alzheimer's disease: multicentre randomised controlled trial
G.K. Wilcock, S. Lilienfeld, E. Gaens on behalf of the Galantamine International-1 Study Group
British Medical Journal, 2000; 321: 1445-1449
Maria Barcikowska
str. 95

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Stosowanie abciksymabu u chorych ze świeżym zawałem serca poddawanych PTCA z wszczepieniem stentu zmniejszyło ryzyko zgonu, ponownego zawału serca niezakończonego zgonem i potrzeby pilnej rewaskularyzacji - badanie ADMIRAL
Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibition with coronary stenting for acute myocardial infarction
Montalescot G. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 344: 1895-1903
str. 216

Łączne stosowanie reteplazy w zmniejszonej dawce i abciksymabu w porównaniu z leczeniem samą reteplazą w pełnej dawce u chorych ze świeżym zawałem serca nie wpłynęło na ryzyko zgonu, ale zmniejszyło ryzyko ponownego zawału serca - badanie GUSTO V
Reperfusion therapy for acute myocardial infarction with fibrinolytic therapy or combination reduced fibrinolytic therapy and platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibition: the GUSTO V randomised trial
The GUSTO Investigators
Lancet, 2001; 357: 1905-1914
str. 216

Stosowanie abciksymabu u chorych z ostrym zespołem wieńcowym, u których nie planowano wczesnej rewaskularyzacji, nie przyniosło korzyści - badanie GUSTO IV-ACS
Effect of glycoprotein IIb/IIIa receptor blocker abciximab on outcome in patients with acute coronary syndromes without early coronary revascularisation: the GUSTO IV-ACS randomised trial
The GUSTO IV-ACS Investigators
Lancet, 2001; 357: 1915-1924
str. 218

Stosowanie abciksymabu wraz z kwasem acetylosalicylowym i heparyną niefrakcjonowaną nie zwiększa ryzyka krwotocznego udaru mózgu u chorych poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej
Risk of stroke associated with abciximab among patients undergoing percutaneous coronary intervention
Akkerhuis K.M. i wsp.
JAMA, 2001; 286: 78-82
str. 218

Tirofiban mniej skutecznie niż abciksymab zapobiegał poważnym incydentom wieńcowym u chorych poddawanych PTCA z wszczepieniem stentu - badanie TARGET
Comparison of two platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, tirofiban and abciximab, for the prevention of ischemic events with percutaneous coronary revascularization
Topol E.J. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 344: 1888-1894
str. 219

Wśród chorych z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez uniesienia odcinka ST otrzymujących tirofiban wczesne postępowanie inwazyjne zmniejszyło ryzyko ponownego zawału serca i hospitalizacji z przyczyn wieńcowych - badanie TACTICS-TIMI 18
Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofiban
Cannon C.P. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 344: 1879-1887
str. 219

Duża zawartość folianów w diecie wiązała się z rzadszym występowaniem incydentów wieńcowych u mężczyzn w średnim wieku bez choroby niedokrwiennej serca w wywiadach
Duża zawartość folianów w diecie wiązała się z rzadszym występowaniem incydentów wieńcowych u mężczyzn w średnim wieku bez choroby niedokrwiennej serca w wywiadach
Voutilainen S. i wsp.
Circulation, 2001; 103: 2674-2680
str. 220

U chorych z zapalną kardiomiopatią rozstrzeniową i zwiększoną ekspresją antygenów HLA w wycinku mięśnia sercowego leczenie prednizonem i azatiopryną poprawiło wydolność według NYHA i czynność lewej komory
Randomized, placebo-controlled study for immunosuppressive treatment of inflammatory dilated cardiomyopathy. Two-year follow-up results
Wojnicz R. i wsp.
Circulation, 2001; 104: 39-45
str. 220

U kobiet po przebytym zakażeniu układu moczowego pałeczką E. coli picie soku z żurawin i brusznic zapobiegło nawrotom zakażenia lub ponownemu zakażeniu
Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women
Kontiokari T. i wsp.
British Medical Journal, 2001; 322: 1-5
str. 221

Infliksymab znacznie zmniejszał nasilenie umiarkowanej lub ciężkiej łuszczycy
Efficacy and safety of infliximab monotherapy for plaque-type psoriasis: a randomised trial
Chaudhari U. i wsp.
Lancet, 2001; 357: 1842-1847
str. 221

Słownik EBM
str. 212

Komunikaty
str. 2, 162

Zasady prenumeraty
str. 222


Medycyna Praktyczna 2001/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna