MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 1998/09

Rok wydania: 1998 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 96

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Podstawowe zabiegi reanimacyjne u dorosłych, wykonywane przez jednego ratownika
Aktualne (1998) wytyczne European Resuscitation Council

The 1998 European Resuscitation Council guidelines for adult single rescuer basic life support. A statement from the Working Group on Basic Life Support, and approved by the executive committee of the European Resuscitation Council
A.J. Handley, J. Bahr, P. Baskett, L. Bossaert, D. Chamberlain, W. Dick, L. Ekström, R. Juchems, D. Kettler, A.K. Marsden, O. Moeschler, K. Monsieurs, M. Parr, P. Petit, A. van Drenth
Resuscitation, 1998; 37: 67-80
str. 13-33

Zaawansowane zabiegi reanimacyjne u dorosłych
Aktualne (1998) wytyczne European Resuscitation Council

The 1998 European Resuscitation Council guidelines for adult advanced life support. A statement from the Working Group on Advanced Life Support, and approved by the executive committee of the European Resuscitation Council
C. Robertson, P. Steen, J. Adgey, L. Bossaert, P. Carli, D. Chamberlain, W. Dick, L. Ekström, S.A. Hapnes, S. Holmberg, R. Juchems, F. Kette, R. Koster, F.J. de Latorre, K. Lindner, N. Perales
Resuscitation, 1998; 37: 81-90
Wojciech Gaszyński
str. 35-53

Tomografia komputerowa w rozpoznawaniu ostrej zatorowości płucnej
CT of acute pulmonary emboli: where does it fit?

Lawrence R. Goodman
RadioGraphics, 1997; 17: 1037-1042
Adam Torbicki
str. 61-70

Diagnostyka i leczenie ostrej biegunki zakaźnej u dorosłych
Zalecenia American College of Gastroenterology

Guidelines on acute infectious diarrhea in adults
Herbert L. DuPont, and The Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology
The American Journal of Gastroenterology, 1997; 92: 1962-1975
Zdzisław Dziubek
str. 79-106

Uszkodzenia barku - diagnostyka wstępna
The injured shoulder. Primary care assessment

Thomas M. Howard, Francis G. O’Connor
Archives of Family Medicine, 1997; 6: 376-384
Artur Dziak
str. 115-128

Alergeny
Odcinek 42: formalina - źródła poza kosmetykami

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 145-147

Aktualne poglądy na leczenie kandydozy jamy ustnej i gardła oraz kandydozy pieluszkowej u noworodków i niemowląt
wg Treatment of oropharyngeal candidiasis and candidal diaper dermatitis in neonates and infants: review and reappraisal
Jorg E. Hoppe
The Pediatric Infectious Diseases Journal, 1997; 16: 885-894
Anna B. Macura, Danuta Rosińska-Borkowska
str. 149-156

Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii - obraz kliniczny i postępowanie
Congenital cytomegalovirus infection and disease

Gail J. Demmler
The Report on Pediatric Infectious Diseases, 1997; 7: 17-18
Izabella Zgórniak-Nowosielska
str. 169-171, 176

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z drgawkami gorączkowymi
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

str. 173-176

Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP)
Odcinek 4: Ocena artykułów przeglądowych i metaanaliz

dr Roman Jaeschke, dr Deborah Cook, dr Gordon Guyatt, dr Tomasz Bochenek*
z Departamentu Medycyny Wewnętrznej i Departamentu Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki, McMaster University, Hamilton, Kanada
* z Zakładu Gospodarki Lekiem Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 177-184, 203

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 2: Rodzaje cech statystycznych. Statystyki opisowe - miary położenia

mgr Andrzej Stanisz z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 185-189

Podstawy medycyny molekularnej
Odcinek 8: Molekularne podstawy karcinogenezy

str. 190-197, 203

Medycyna w Internecie
Odcinek 8: Zasady tworzenia serwisów medycznych w Internecie

Jarosław Kosiaty
str. 199-203

Elektrokardiografia praktyczna
Barbara Dąbrowska
str. 58-59

English in medicine and fiction
str. 204-209

Lingua Latina medicinalis
str. 210

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Zależność między dawką beta-blokera a śmiertelnością po zawale serca
Beta-blocker dosages and mortality after myocardial infarction. Data from a large health maintenance organization
H.V. Barron, S. Viskin, R.J. Lundstrom, B.E. Swain, A.F. Truman, C.C. Wong, J.V. Selby
Archives of Internal Medicine, 1998; 158: 449-453
Barbara Dąbrowska
str. 55-65

Duża dawka diazotanu izosorbitolu z małą dawką furosemidu czy mała dawka diazotanu izosorbitolu z dużą dawką furosemidu - optymalny sposób leczenia chorych z ciężkim obrzękiem płuc
Randomised trial of high-dose isosorbide dinitrate plus low-dose furosemide versus high-dose furosemide plus low-dose isosorbide dinitrate in severe pulmonary oedema
G. Cotter, E. Metzkor, E. Kaluski, Z. Faigenberg, R. Miller, A. Simovitz, O. Shaham, D. Marghitay, M. Koren, A. Blatt, Y. Moshkovitz, R. Zaidenstein, A. Golik
The Lancet, 1998; 351: 389-393
Halina Adamska-Dyniewska
str. 56-57

Leczenie trombolityczne zatoru tętnicy płucnej - czy jest skuteczne i bezpieczne, kiedy wskazane?
Thrombolytic therapy for pulmonary embolism Is it effective? Is it safe? When is it indicated?
J.E. Dalen, J.S. Alpert, J. Hirsh
Archives of Internal Medicine, 1997; 157: 2550-2556
Adam Torbicki
str. 70-71

Ryzyko zgonu z powodu zatoru tętnicy płucnej u chorych leczonych z powodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Risk of fatal pulmonary embolism in patients with treated venous thromboembolism
J.D. Douketis, C. Kearon, S. Bates, E.K. Duku, J.S. Ginsberg
JAMA, 1998; 279: 458-462
Adam Torbicki
str. 73-75

Czy warto przepłukiwać cewniki wprowadzone do żył i tętnic obwodowych roztworem heparyny - metaanaliza
Benefit of heparin in peripheral venous and arterial catheters: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
A.G. Randolph, D.J. Cook, C.A. Gonzales, M. Andrew
British Medical Journal, 1998; 316: 969-975
str. 75-77

Skuteczność benzodiazepin i zolpidemu w leczeniu bezsenności przewlekłej - metaanaliza
Benzodiazepines and zolpidem for chronic insomnia. A meta-analysis of treatment efficacy
P.D. Nowell, S. Mazumdar, D.J. Buysse, M.A. Dew, C.F. Reynolds III, D.J. Kupfer
JAMA, 1997; 278: 2170-2177
Małgorzata Rzewuska
str. 109-111

Donepezil poprawia czynności poznawcze i ogólną sprawność chorych na chorobę Alzheimera
A 24-week, double-blind, placebo-controlled trial of donepezil in patients with Alzheimer's disease
S.L. Rogers, M.R. Farlow, R.S. Doody, R. Mohs, L.T. Friedhoff, and the Donepezil Study Group
Neurology, 1998; 50: 136-145
Maria Barcikowska
str. 111-112

Hormonalna terapia zastępcza a ryzyko złamania bliższego odcinka kości udowej
BMJ, 1998; 316: 1858-1863
Piotr Skałba
str. 133-135

Alendronian w prewencji i leczeniu osteoporozy posteroidowej
Alendronate for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis
K.G. Saag, R. Emkey, T.J. Schnitzer, J.P. Brown, F. Hawkins, S. Goemaere, G. Thamsborg, U.A. Liberman, P.D. Delmas, M.-P. Malice, M. Czachur, A.G. Daifotis, for the Glucocorticoid-Induced Osteoporosis Intervention Study Group
The New England Journal of Medicine, 1998; 339: 292-299
Piotr Głuszko
str. 129-131

Wapń nasila korzystne działanie estrogenów i kalcytoniny na masę kostną - metaanaliza
Amer. J. Clin. Nutr., 1998; 67: 18-24
Witold Tłustochowicz
str. 135-137

Skojarzone leczenie interferonem alfa2b i cytarabiną a leczenie samym interferonem chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
Interferon alfa-2b combined with cytarabine versus interferon alone in chronic myelogenous leukemia
F. Guilhot, C. Chastang, M. Michallet, A. Guerci, J.-L. Harousseau, F. Maloisel, R. Bouabdallah, D. Guyotat, N. Cheron, F. Nicolini, J.-F. Abgrall, J. Tanzer, for the French Chronic Myeloid Leukemia Study Group
The New England Journal of Medicine, 1997; 337: 223-229
Aleksander B. Skotnicki
str. 137-138

Przeszczepy szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
Bone marrow transplants from unrelated donors for patients with chronic myeloid leukemia
J.A. Hansen, T.A. Gooley, P.J. Martin, F. Appelbaum, T.R. Chauncey, R.A. Clift, E.W. Petersdorf, J. Radich, J.E. Sanders, R.F. Storb, K.M. Sullivan, C. Anasetti
The New England Journal of Medicine, 1998; 338: 962-968
Jerzy Hołowiecki
str. 141-143

Deksametazon jako lek wspomagający w leczeniu chorych na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - metaanaliza
Dexamethasone as adjunctive therapy in bacterial meningitis. A meta-analysis of randomized clinical trials since 1988
P.B. McIntyre, C.S. Berkey, S.M. King, U.B. Schaad, T. Kilpi, G.Y. Kanra, C.M.O. Perez
JAMA, 1997; 278: 925-931
Zbigniew Rudkowski
str. 156-159

Porównanie skuteczności estolanu erytromycyny podawanego przez 7 lub 14 dni u dzieci chorych na krztusiec
Seven days of erythromycin estolate is as effective as fourteen days for the treatment of Bordetella pertussis infections
S. A. Halperin, R. Bortolussi, J. M. Langley, B. Miller, B. J. Eastwood
Pediatrics, 1997; 100: 65-71
Zbigniew Rudkowski
str. 161-163

Wpływ zapalenia płuc lub krztuśca przebytych w dzieciństwie na czynność płuc w wieku dorosłym
Effect of pneumonia and whooping cough in childhood on adult lung function
I.D.A. Johnston, D.P. Strachan, H.R. Anderson
The New England Journal of Medicine, 1998; 338: 581-587
Janusz Hałuszka
str. 163-165

Zastosowanie surfaktantu (beraktantu) w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodków donoszonych
Multicenter study of surfactant (beractant) use in the treatment of term infants with severe respiratory failure
A. Lotze, B.R. Mitchell, D.I. Bulas, E.M. Zola, R.A. Shalwitz, J.H. Gunkel, and the Survanta In Term Infants Study Group
Journal of Pediatrics, 1998; 132: 40-47
Jacek J. Pietrzyk
str. 165-168

Komunikaty
str. 106, 189


Medycyna Praktyczna 1998/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna