MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 1998/11

Rok wydania: 1998 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3000

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Reanimacja noworodków bezporednio po urodzeniu
Aktualne (1998) wytyczne European Resuscitation Council

Recommendations on resuscitation of babies at birth
D.A. Zideman, R. Bingham, T. Beattie, J. Bland, M. Bruins-Stassen, F. Frei, H. Gamsu, P. Hamilton, A. Milner, J. Pepper, B. Phillips, L. Riesgo, C. Speer, P. Van Reempts
Resuscitation, 1998; 37: 103-110
Zdzisław Rondio
str. 11-23

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - przegląd technik i leków
Cardiopulmonary resuscitation: a review for clinicians
J. Varon, P.E. Marik, R.E. Fromm Jr
Resuscitation, 1998; 36: 133-145
str. 27-43

Diagnostyka i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej
Evaluation and treatment of postmenopausal osteoporosis
Lane B. Scheiber II, Luis Torregrosa
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 1998; 27: 245-261
Witold Tłustochowicz
str. 77-102

Leczenie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych u osób w starszym wieku - cz. II
Zalecenia American Psychiatric Association

Practice guidelines for the treatment of patients with Alzheimer's disease and other dementias of late life
American Psychiatric Association
American Journal of Psychiatry, 1997; 154 (suppl.): 1-39
Maria Barcikowska
str. 109-141

Alergeny
Odcinek 44: malan hydrokortyzonu

Edward Rudzki
str. 143-145

Zasady racjonalnego stosowania leków przeciwbakteryjnych w zapaleniu ucha rodkowego u dzieci
Otitis media - principles of judicious use of antimicrobial agents
S.F. Dowell, S.M. Marcy, W.R. Phillips, M.A. Gerber, B. Schwartz
Pediatrics, 1998; 101 (suppl.): 165-171
Danuta Dzierżanowska, Danuta Gryczyńska
str. 147-162

Migrena powikłana i nietypowe odmiany migreny u dzieci
Complicated migraine syndromes and migraine variants
Colette Parker
Pediatric Annals, 1997;26: 417-421
Ewa Dilling-Ostrowska
str. 165-171, 183

Nowotwory mózgu u dzieci
Pediatric brain tumors
T.L. Valentino, E.E. Conway Jr, T. Shiminski-Maher, J. Siffert
Pediatric Annals, 1997; 26: 579-587
Danuta Perek
str. 172-183

Evidence based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP)
Odcinek 5: Ocena artykułów na temat testów diagnostycznych. Cz. II - metody okrelania przydatnoci testu

dr Roman Jaeschke, dr Deborah Cook, dr Gordon Guyatt z Departamentu Medycyny Wewnętrznej i Departamentu Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki, McMaster University, Hamilton, Kanada
str. 184-191

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 4: Rozkłady. Rozkład zmiennej losowej dyskretnej

mgr Andrzej Stanisz z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 192-194

Medycyna w Internecie
Odcinek 10: Anestezjologia i intensywna opieka medyczna w Internecie

Jarosław Kosiaty
str. 195-199

Elektrokardiografia praktyczna
Barbara Dąbrowska
str. 46

English in medicine and fiction
str. 200-205

Lingua Latina medicinalis
str. 206

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Jak wyrównywać niedobory płynów u chorych w ciężkim stanie - roztworami koloidów czy krystaloidów? Metaanaliza
G. Schierhout, I. Roberts
British Medical Journal, 1998; 316: 961-964
Krzysztof Duda
str. 49-50

Wpływ leczenia streptokinazą i aspiryną, stosowanymi w monoterapii lub w skojarzeniu, na 10-letnie przeżycia chorych z podejrzeniem świeżego zawału serca - dalsze wyniki badania ISIS-2
ISIS-2: 10 year survival among patients with suspected acute myocardial infarction in randomised comparison of intravenous streptokinase, oral aspirin, both, or neither
C. Baigent, R. Collins, P. Appleby, S. Parish, P. Sleight, R. Peto on behalf of the ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) Collaborative Group
British Medical Journal, 1998; 316: 1337-1343
Maria Krzemińska-Pakuła
str. 51-53

Prawastatyna w zapobieganiu powikłaniom sercowo-naczyniowym i zgonom chorych na chorobę wieńcową, ze zróżnicowanym stężeniem cholesterolu całkowitego w osoczu - badanie LIPID
Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of intial cholesterol levels The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID)
Study Group
The New England Journal of Medicine, 1998; 339: 1349-1357
str. 53-54

Wpływ obniżenia przeciętnego lub poniżej przeciętnego stężenia cholesterolu w osoczu na postęp zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych - badanie LIPID
Circulation, 1998; 97: 1784-1790
Barbara Cybulska
str. 54-58

Wpływ cukrzycy typu 2 na śmiertelność z powodu choroby wieńcowej wśród chorych, którzy przebyli zawał serca i wśród chorych bez zawału serca w wywiadach
Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction
S.M. Haffner, S. Lehto, T. Rönnemaa, K. Pyörälä, M. Laakso
The New England Journal of Medicine, 1998; 339: 229-234
Jacek Sieradzki
str. 58-60

Wpływ ścisłej kontroli glikemii za pomocą metforminy na ryzyko wystąpienia powikłań u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 - badanie UKPDS 34
Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34)
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group
The Lancet 1998, 352: 854-865
str. 60-64

Wpływ ścisłej kontroli glikemii za pomocą pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny w porównaniu z konwencjonalnym leczeniem dietetycznym na ryzyko wystąpienia powikłań w cukrzycy typu 2 - badanie UKPDS 33
Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33)
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group
The Lancet, 1998; 352: 837-853
Jacek Sieradzki
str. 64-68

Rola flutikazonu stosowanego wziewnie w leczeniu przewlekłym chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Multicentre randomised placebo-controlled trial of inhaled fluticasone propionate in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Rola flutikazonu stosowanego wziewnie w leczeniu przewlekłym chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
The Lancet, 1998; 351: 773-780
str. 68-70

Wpływ formoterolu i budezonidu podawanych wziewnie na występowanie zaostrzeń astmy oskrzelowej - badanie FACET
Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma
The New England Journal of Medicine, 1997; 337: 1405-1411
str. 72-74

Picie alkoholu a ryzyko rozwoju raka sutka u kobiet
Alcohol and breast cancer in women. A pooled analysis of cohort studies
JAMA, 1998; 279: 535-540
Stanisław Korzeniowski
str. 103-105

Tamoksyfen w prewencji pierwotnej raka sutka - badanie National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1
J. Nat. Cancer Inst., 1998; 90: 1371-1388
str. 105

Tamoksyfen w prewencji pierwotnej raka sutka u kobiet po histerektomii - wstępne wyniki badania Italian Tamoxifen Prevention Study
Prevention of breast cancer with tamoxifen: preliminary findings from the Italian randomised trial among hysterectomised women
U. Veronesi, P. Maisonneuve, A. Costa, V. Sacchini, C. Maltoni, C. Robertson, N. Rotmensz, P. Boyle on behalf of the Italian Tamoxifen Prevention Study
The Lancet, 1998; 352: 93-97
str. 106

Tamoksyfen w prewencji pierwotnej raka sutka - wstępne wyniki badania z Royal Marsden Hospital
Interim analysis of the incidence of breast cancer in the Royal Marsden Hospital tamoxifen randomised chemoprevention trial
T. Powles, R. Eeles, S. Ashley, D. Easton, J. Chang, M. Dowsett, A. Tidy, J. Viggers, J. Davey
The Lancet, 1998; 352: 98-101
Stanisław Korzeniowski
str. 106-107

Skuteczność różnych metod leczenia kolki niemowlęcej - metaanaliza
Effectiveness of treatments for infantile colic: a systematic review
P.L.B.J. Lucassen, W.J.J. Assendelft, J.W. Gubbels, J.T.M. van Eijk, W.J. van Geldrop, A. Knuistingh Neven
British Medical Journal, 1998; 316: 339-342
Józef Ryżko
str. 162-164

Komunikaty
str. 24, 43, 183, 191, 207


Medycyna Praktyczna 1998/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna