MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/03

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3188

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Zasady wykonywania prób wysiłkowych
Stanowisko American Heart Association

wg Exercise standards for testing and training A statement for healthcare professionals from the American Heart Association
G.F. Fletcher, G.J. Balady, E.A. Amsterdam, B. Chaitman, R. Eckel, J. Fleg, V.F. Froelicher, A.S. Leon, I.L. Pia, R. Rodney, D.G. Simons-Morton, M.A. Williams, T. Bazzarre
Circulation, 2001; 104: 1694-1740
tłumaczenie: Magdalena Celińska, Tomasz Löwenhoff
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 21-51

Elektrokardiografia praktyczna
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 66-67

Stosowanie nowych leków przeciwastmatycznych i przeciwalergicznych u kobiet w ciąży
Stanowisko American College of Obstetricians and Gynecologists i American College of Allergy, Asthma and Immunology (streszczenie)

The use of newer asthma and allergy medications during pregnancy
Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, 2000; 84: 475-479
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
konsultacja: Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 69-81
Artykuł przedstawia dane dotyczace bezpieczeństwa stosowania u kobiet ciężarnych nowych leków przeciwastmatycznych i przeciwalergicznych, w tym beta2-mimetyków krótko działających, salmeterolu, ipratropium w nebulizacji, nedokromilu, glikokortykosteroidów wziewnych i doustnych, leków przeciwleukotrienowych, leków przeciwhistaminowych II generacji, doustnych leków obkurczających naczynia błony śluzowej oraz glikokortykosteroidów donosowych, oraz podaje aktualne zalecenia American College of Obstetricians and Gynecologists i American College of Allergy, Asthma and Immunology dotyczące stopniowanej farmakoterapii astmy w okresie ciąży.

Farmakoterapia nadczynności tarczycy w okresie ciąży - aspekty bezpieczeństwa matki i płodu (streszczenie)
Drug therapy for hyperthyroidism in pregnancy - safety issues for mother and fetus
P. Atkins, S.B. Cohen, B.J. Phillips
Drug Safety, 2000; 23: 229-244
tłumaczenie: Andrzej Staniszewski
komentarz: Andrzej Lewiński
str. 87-106
Artykuł omawia: wpływ nadczynności tarczycy u kobiet ciężarnych na organizm matki, przebieg ciąży oraz stan płodu i noworodka; wpływ ciąży na przebieg nadczynności tarczycy; wybór metody leczenia; leki hamujące czynność tarczycy, w tym mechanizmy ich działania, ryzyko dla matki i dziecka związane z ich stosowaniem; inne leki stosowane w tyreotoksykozie i przełomie tarczycowym, takie jak propranolol i jod; postępowanie w przełomie tarczycowym; leczenie operacyjne; nadczynność tarczycy a niepowściągliwe wymioty ciężarnych; nadczynność tarczycy związaną z nowotworami trofoblastu; a także poporodowe zapalenie tarczycy.

Postępowanie w encefalopatii wątrobowej
Aktualne (2001) wytyczne American College of Gastroenterology i American Gastroenterological Association (streszczenie)

Hepatic encephalopathy
Andres T. Blei, Juan Córdoba, and The Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology
The American Journal of Gastroenterology, 2001; 96: 1968-1975
tłumaczenie: Jerzy Zduleczny
komentarze: Andrzej Habior i Franciszek Kokot
str. 107-119
Artykuł przedstawia aktualne wytyczne amerykańskich towarzystw gastroenterologicznych dotyczące postępowania w encefalopatii wątrobowej. Zawiera: podstawowe informacje na temat patofizjologii encefalopatii wątrobowej, podział na podtypy kliniczne, zasady rozpoznawania, klasyfikację zaawansowania oraz cele i metody leczenia, w tym leczenie żywieniowe, sposoby zmniejszenia napływu związków azotowych z jelit, takie jak oczyszczanie jelit, stosowanie niewchłanialnych disacharydów i antybiotyków, leki wpływające na przekaźnictwo nerwowe oraz zabiegi na krążeniu trzewnym.

Leczenie początkowe choroby Parkinsona
Wytyczne American Academy of Neurology

wg Practice parameter: Initiation of treatment for Parkinson's disease: an evidence-based review Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology
J.M. Miyasaki, W. Martin, O. Suchowersky, W.J. Weiner, A.E. Lang
Neurology, 2002; 58: 11-17
opracowanie: Marek Bodzioch
komentarz: Andrzej Friedman
str. 132-135

Strategie postępowania w przypadku działań niepożądanych morfiny stosowanej doustnie
Raport Grupy Ekspertów European Association o Palliative Care

Strategies to manage the adverse effects of oral morphine: an evidence-based report
N. Cherny, C. Ripamonti, J. Pereira, C. Davis, M. Fallon, H. McQuay, S. Mercadante, G. Pasternak, V. Ventafridda, for the Expert Working Group of the European Association of Palliative Care Network
Journal of Clinical Oncology, 2001; 19: 2542-2554
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
komentarz: Jacek Łuczak
str. 145-164
Artykuł zawiera opracowane przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej omówienie czynników sprzyjających wystąpieniu działań niepożądanych morfiny stosowanej doustnie w leczeniu bólu nowotworowego, takich jak nudności i wymioty, zaparcie, sedacja, upośledzenie czynności poznawczych, mioklonie i świąd, oraz przegląd alternatywnych strategii ich zwalczania. Przedstawia skuteczność i zasady zmniejszenia dawki i zmiany drogi podawania opioidu, rotacji opioidów i leczenia objawowego, a także czynniki, które należy uwzględniać przy wyborze sposobu postępowania, i kierunki przyszłych badań.

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XVII
Digital nerves of the foot
John C. Keifer, Patrick M. McQuillan
M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 163-165
tłumaczenie: Jarosław Kużdżał
konsultacja: Marian Kuś
str. 166-167

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 33: Analiza przeżycia

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 168

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 173

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Leczenie inwazyjne w porównaniu z zachowawczym u osób w podeszłym wieku z objawową chorobą wieńcową - badanie TIME
Trial of invasive versus medical therapy in elderly patients with chronic symptomatic coronary-artery disease (TIME): a randomised trial
The TIME investigators
The Lancet, 2001; 358: 951-957
komentarz: Zdzisława Kornacewicz-Jach
str. 52

Simwastatyna, nikotynamid i witaminy przeciwutleniające w zapobieganiu chorobie wieńcowej - badanie HATS
Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease
B.G. Brown, X.-Q. Zhao, A. Chait, L.D. Fisher, M.C. Cheung, J.S. Morse, A.A. Dowdy, E.K. Marino, E.L. Bolson, P. Alaupovic, J. Frohlich, J.J. Albers
The New England Journal of Medicine, 2001; 345:1583-1592
komentarz: Barbara Cybulska
str. 59-62

Mniejsza częstość restenozy po przezskórnej interwencji wieńcowej dzięki zmniejszeniu stężenia homocysteiny w osoczu
Decreased rate of coronary restenosis after lowering of plasma homocysteine levels
G. Schnyder, M. Roffi, R. Pin, Y. Flammer, H. Lange, F.R. Eberli, B. Meier, Z.G. Turi, O.M. Hess
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1593-1600
komentarz: Anetta Undas
str. 62

Oktreotyd w leczeniu ostrego krwawienia z żylaków przełyku - metaanaliza
Octreotide for acute esophageal variceal bleeding: a meta-analysis
D.A. Corley, J.P. Cello, W. Adkisson, W.F. Ko, K. Kerlikowske
Gastroenterology, 2001; 120: 946-954
komentarz: Marek Krawczyk
str. 121

Pantoprazol w porównaniu z nizatydyną w leczeniu objawowym choroby refluksowej przełyku u chorych z zapaleniem przełyku z nadżerkami lub bez endoskopowych cech zapalenia przełyku
D. Armstrong, P. Paré, D. Pericak, M. Pyzyk, and the Canadian Pantoprazole GERD Study Group
The American Journal of Gastroenterology, 2001; 96: 2849-2857
str. 123-127
Symptom relief in gastrointestinal reflux disease: a randomized, controlled comparison of pantoprazole and nizatidine in a mixed patient population with erosive esophagitis or endoscopy-negative reflux disease

Intensywna insulinoterapia u chorych w ciężkim stanie klinicznym
Intensive insulin therapy in critically ill patients
G. Van den Berghe, P. Wouters, F. Weekers, C. Verwaest, F. Bruyninckx, M. Schetz, D. Vlasselaers, P. Ferdinande, P. Lauwers, R. Bouillon
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1359-1367
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 128

Peryndopryl, w monoterapii albo w połączeniu z indapamidem, u chorych po udarze lub incydencie przemijającego niedokrwienia mózgu - badanie PROGRESS
Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack
PROGRESS Collaborative Group
The Lancet, 2001; 358: 1033-1041
komentarz: Włodzimierz Januszewicz
str. 136

Lorazepam i diazepam w porównaniu z placebo w pozaszpitalnym leczeniu stanu padaczkowego
A comparison of lorazepam, diazepam, and placebo for the treatment of out-of-hospital status epilepticus
B.K. Alldredge, A.M. Gelb, S.M. Isaacs, M.D. Corry, F. Allen, S.K. Ulrich, M.D. Gottwald, N. ONeil, J.M. Neuhaus, M.R. Segal, D.H. Lowenstein
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 631-637
komentarz: Piotr Czapiński
str. 142

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Dołączenie lamifibanu do standardowego leczenia u chorych hospitalizowanych z powodu ostrego incydentu wieńcowego bez uniesienia ST nie zmniejszyło ryzyka zgonu, zawału serca niezakończonego zgonem lub nawrotu niedokrwienia mięśnia sercowego - badanie PARAGON-B
The Platelet IIb/IIIa Antagonist for the Reduction of Acute coronary syndrome events without persistent ST-segment elevation in a Global Organization Network (PARAGON)-B Investigators: Randomized, placebo controlled trial of titrated intravenous lamifiban for acute coronary syndromes
Circulation, 2002; 105: 316-321
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 178

Wśród chorych z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez uniesienia ST, otrzymujących ASA, heparynę i tirofiban, korzyść z wczesnego postępowania inwazyjnego odnieśli tylko chorzy ze zwiększonym wyjściowym stężeniem sercowej troponiny I lub T w surowicy - badanie TACTICS-TIMI 18
Morrow D.A. i wsp.
JAMA, 2001 286: 2405-2412
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 178
Ability of minor elevations of troponins I and T to predict benefis from an early invasive strategy in patients with unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction. Results from a randomized trial

U chorych ze świeżym zawałem serca leczenie skojarzone ASA i warfaryną nie zmniejszyło ryzyka zgonu, udaru mózgu i ponownego zawału serca niezakończonego zgonem, w porównaniu z leczeniem samym ASA - badanie CHAMP
Department of Veterans Affairs cooperative studies program clinical trial comparing combined warfarin and aspirin with aspirin alone in survivors of acute myocardial infarction - primary results of CHAMP study
Fiore L.D. i wsp.
Circulation, 2002; 105: 557-563
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 179

Warfaryna w dawce utrzymującej INR 1,4-2,8 równie skutecznie jak ASA zmniejszyła ryzyko nawrotu udaru niedokrwiennego mózgu, lecz jej stosowanie wiązało się z większym ryzykiem krwawienia - badanie WARSS
A comparison of warfarin and aspirin for the prevention of recurrent ischemic stroke
Mohr J.P. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 1444-1451
str. 180

U kobiet po menopauzie, które przebyły udar lub incydent przemijającego niedokrwienia mózgu, estrogenowa terapia zastępcza nie wpływała na ryzyko ponownego udaru mózgu - badanie WEST
A clinical trial of estrogen-replacement therapy after ischemic stroke
Viscoli C.M. i wsp
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 1243-1249
konsultacja: Anna Członkowska
str. 180

U chorych na POChP w stanie stabilnym ćwiczenia mięśni wdechowych powodowały zwiększenie siły tych mięśni, zmniejszenie uczucia duszności, wydłużenie dystansu marszu oraz poprawę jakości życia
Inspiratory muscle training in patients with COPD. Effect on dyspnea, exercise performance, and quality of life
Riera H.S. i wsp.
Chest, 2001; 120: 748-756
konsultacja: Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 181

Ultrasonografia transtorakalna jest użyteczna w rozpoznawaniu zatorowości płucnej
Sonography of lung and pleura in pulmonary embolism
Reissig A. i wsp.
Chest, 2001; 120: 1977-1983
konsultacja: Adam Torbicki
str. 181

U chorych na umiarkowaną lub ciężką astmę aspirynową dołączenie montelukastu do stosowanych leków przeciwastmatycznych zmniejszyło nasilenie objawów choroby
Improvement of aspirin-intolerant asthma by montelukast, a leukotriene antagonist
Dahlen S.-E. i wsp.
Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2002; 165: 9-14
konsultacja: Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 182

U osób w wieku >=50 lat bez objawów choroby jelita grubego wykonanie badania stolca na krew utajoną i proktosigmoidoskopii nie zwiększyło liczby wykrytych zaawansowanych nowotworów jelita grubego w porównaniu z samą proktosigmoidoskopią
One-time screening for colorectal cancer with combined fecal occult-blood testing and examination of the distal colon
Lieberman D.A. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 555-560
konsultacja: Witold Bartnik
str. 182

Prawie połowa kobiet po menopauzie bez wcześniej rozpoznanej osteoporozy miała istotnie zmniejszoną BMD obwodowych części kośćca, która wiązała się ze zwiększonym ryzykiem złamań kości - badanie NORA
Identification and fracture outcomes of undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women. Results from the National Osteoporosis Risk Assessment
Siris E.S. i wsp.
JAMA, 2001; 286: 2815-2822
konsultacja: Piotr Głuszko
str. 184

Pamidronian zapobiegał zmniejszeniu gęstości mineralnej kości u chorych na raka gruczołu krokowego bez przerzutów do kości leczonych leuproreliną
Pamidronate to prevent bone loss during androgen-deprivation therapy for prostate cancer
Smith M.R. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 948-955
konsultacja: Piotr Głuszko
str. 185

Stosowanie paracetamolu w największej zalecanej dawce (4 g/d) przez 2 dni nie spowodowało wzrostu biochemicznych markerów uszkodzenia wątroby u osób przewlekle nadużywających alkoholu
Effect of maximal daily doses of acetaminophen on the liver of alcoholic patients. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Kuffner E.K. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2001; 161: 2247-2252
str. 186

Słownik EBM
str. 174


Medycyna Praktyczna 2002/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna