MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/05

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3208

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności serca u dorosłych
Aktualne (2001) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

wg ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1995 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure)
S.A. Hunt, D.W. Baker, M.H. Chin, M.P. Cinquegrani, A.M. Feldman, G.S. Francis, T.G. Ganiats, S. Goldstein, G. Gregoratos, M.L. Jessup, R.J. Noble, M. Packer, M.A. Silver, L.W. Stevenson
Circulation, 2001; 104: 2996-3007
opracowanie: Anetta Undas
komentarz: Barbara Dąbrowska
str. 23-38
Artykuł zawiera wybrane aktualne zalecenia American College of Cardiology i American Heart Association dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności serca u dorosłych, a w szczególności: oceny chorych oraz wyboru leczenia w zależności od stadium niewydolności serca według nowej klasyfikacji.

Elektrokardiografia praktyczna
Elektrokardiogram 70-letniego mężczyzny z wszczepionym rozrusznikiem serca

Barbara Dąbrowska
str. 39

Leczenie tachyarytmii u kobiet w okresie ciąży i laktacji
Treatment of tachyarrhythmias during pregnancy and lactation
H.L. Tan, K.I. Lie
European Heart Journal, 2001; 22: 458-464
tłumaczenie: Anna Dyszkiewicz
konsultacja: Barbara Dąbrowska, Maria Trusz-Gluza
komentarz: Maria Trusz-Gluza
str. 42-51
W artykule przedstawiono leczenie tachyarytmii - nadkomorowych i komorowych pobudzeń ektopowych, częstoskurczu nadkomorowego z udziałem węzła przedsionkowo-komorowego, migotania rzedsionków, trzepotania przedsionków, częstoskurczu przedsionkowego, częstoskurczu komorowego - u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Omówiono bezpieczeństwo stosowania digoksyny, adenozyny, leków przeciwarytmicznych klas I-IV oraz wykonywania kardiowersji i defibrylacji.

Chromanie przestankowe - cz. I
Wytyczne TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC)

wg Management of peripheral arterial disease (PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). Section B: intermittent claudication
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2000; 19: S47-S66
opracowanie: Marek Krzanowski
str. 77
Artykuł zawiera skrót opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa angiologiczne i towarzystwa chirurgii naczyniowej wytycznych postępowania diagnostycznego u chorych z chromaniem przestankowym. Przedstawiono w nim: definicję chromania przestankowego; charakterystykę chorych; wywiad i badanie przedmiotowe; diagnostykę różnicową; badania pomocnicze, takie jak: badania laboratoryjne, pomiary ciśnień, pletyzmografia, próby wysiłkowe, analiza doplerowska fali prędkości przepływu, badanie duplex, angiografia; oraz parametry oceny efektów leczenia chromania przestankowego w praktyce klinicznej.

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA 2002)
wg Global strategy for asthma management and prevention
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 02-3659, February 2002
tłumaczenie: Filip Mejza, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
str. 115-179
Artykuł stanowi skrót 180-stronicowego aktualnego raportu National Heart, Lung, and Blood Institute (USA) i Światowej Organizacji Zdrowia przedstawiającego strategię rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy. Omówiono w nim: definicję astmy; jej patomechanizmy i przebieg naturalny; czynniki ryzyka; metody rozpoznawania i klasyfikację; diagnostykę różnicową; zasady stopniowanego leczenia przewlekłego i postępowania w zaostrzeniach choroby, w tym rolę poszczególnych leków przeciwastmatycznych; a także sytuacje szczególne, takie jak postępowanie w astmie u kobiet w ciąży i chorych operowanych, w astmie wysiłkowej, w przypadkach nieżytu nosa i zatok przynosowych, polipów nosa lub refluksu żołądkowo-przełykowego, w astmie zawodowej i w astmy aspirynowej.

Alergeny
Odcinek 75: włos kota (uzupełnienie)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 183

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XIX
Ilioinguinal, iliohypogastric, and genitofemoral nerves
Lynn Broadman
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 247-254
str. 187

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 186

Komentarze
"Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej" (Med. Prakt. 5/2002, supl.)

Rafał Niżankowski
str. 100

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Wpływ wysokiego prawidłowego ciśnienia tętniczego na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych - badanie Framingham Heart Study
Impact of high-normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease
R.S. Vasan, M.G. Larson, E.P. Leip, J.C. Evans, C.J. O'Donnell, W.B. Kannel, D. Levy
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1291-1297
komentarz: Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajdermann
str. 53

Incydenty sercowo-naczyniowe u chorych na nadciśnienie tętnicze leczonych losartanem albo atenololem - badanie LIFE
Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol
B. Dahlöf, R.B. Devereux, S.E. Kjeldsen, S. Julius, G. Beevers, U. de Faire, F. Fyhrquist, H. Ibsen, K. Kristiansson, O. Lederballe-Pedersen, L.H. Lindholm, M.S. Nieminen, P. Omvik, S. Oparil, H. Wedel, for the LIFE Study Group
The Lancet, 2002; 359: 995-1003
str. 55

Incydenty sercowo-naczyniowe wśród chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze otrzymujących losartan albo atenolol - badanie LIFE
Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol
L.H. Lindholm, H. Ibsen, B. Dahlöf, R.B. Devereux, G. Beevers, U. de Faire, F. Fyhrquist, S. Julius, S.E. Kjeldsen, K. Kristiansson, O. Lederballe-Pedersen, M.S. Nieminen, P. Omvik, S. Oparil, H. Wedel, P. Aurup, J. Edelman, S. Snapinn, for the LIFE Study Group
The Lancet, 2002; 359: 1004-1010
komentarz: Andrzej Więcek
str. 58

Dieta i styl życia a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u kobiet - badanie Nurses' Health Study
F.B. Hu, J.A.E. Manson, M.J. Stampfer, G. Colditz, S. Liu, C.G. Solomon, W.C. Willett
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 790-797
str. 64
Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women

Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2 poprzez zmiany stylu życia lub stosowanie metforminy - badanie Diabetes Prevention Program
Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin
Diabetes Prevention Program Research Group
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 393-403
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 66

Skuteczność rofekoksybu, celekoksybu i paracetamolu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego - badanie VACT
G.P. Geba, A.L. Weaver, A.B. Polis, M.E. Dixon, T.J. Schnitzer, for the VACT Group
JAMA, 2002; 287: 64-71
komentarz: Piotr Głuszko
str. 71
Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee. A randomized trial

Efekt kliniczny i czynniki wpływające na skuteczność nowego, skróconego czterolekowego leczenia zakażenia Helicobacter pylori - badanie MACLOR
Clinical outcome and influencing factors of a new short-term quadriple therapy for Helicobacter pylori eradication. A randomized controlled trial (MACLOR Study)
G. Treiber, J. Wittig, S. Ammon, S. Walker, L-J. van Doorn, U. Klotz
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 153-160
komentarz: Witold Bartnik
str. 105

Częstość występowania i czynniki etiologiczne biegunki u osób podróżujących do Kenii, Indii lub na Jamajkę
Prevalence of enteric pathogens among international travelers with diarrhea acquired in Kenya (Mombasa), India (Goa), or Jamaica (Montego Bay)
Z.D. Jiang, B. Lowe, M.P. Verenkar, D. Ashley, R. Steffen, N. Tornieporth, F. von Sonnenburg, P. Waiyaki, H.L. DuPont
The Journal of Infectious Diseases, 2002; 185: 497-502
komentarz: Jolanta Goljan i Jacek Górski
str. 108

Stosowanie beta-blokerów kardioselektywnych u chorych z odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe - metaanaliza
Cardioselective beta-blockers for reversible airway disease (Cochrane review)
S. Salpeter, T. Ormiston, E. Salpeter
The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software
str. 180
Po zastosowaniu beta-blokera kardioselektywnego u chorych z odwracalnym niewielkim lub umiarkowanym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe obserwuje się niewielkie zmniejszenie FEV1, ustępujące po krótkim czasie stosowania leku. Odpowiedź na beta2-mimetyk wziewny jest zachowana u chorych przyjmujących beta-bloker kardioselektywny bez ISA. Stosowanie stosunkowo dużych dawek beta-blokera kardioselektywnego bez ISA nie miało wpływu na FEV1, objawy choroby i potrzebę doraźnego stosowania wziewnego leku rozszerzającego oskrzela.

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Duże ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego u osób w średnim wieku, uczestniczących w badaniu Framingham Heart Study
Residual lifetime risk for developing hypertension in middle?aged women and men. The Framingham Heart Study
R.S. Vasan, A. Beiser, S. Seshadri, M.G. Larson, W.B. Kannel, R.B. D'Agostino, D. Levy
JAMA, 2002; 287: 1003-1010
str. 197

Częsty rozwój nadciśnienia tętniczego u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi, uczestniczących w badaniu Framingham Heart Study
Assessment of frequency of progression to hypertension in non?hypertensive participants in the Framingham Heart Study: a cohort study
R.S. Vasan, M.G. Larson, E.P. Leip, W.B. Kannel, D. Levy
The Lancet, 2001; 358: 1682-1686
str. 197

Wzrost CK-MB związany z przezskórną interwencją wieńcową jest równie niekorzystny rokowniczo jak w przebiegu samoistnej martwicy mięśnia sercowego
Minor myocardial damage and prognosis
Akkerhuis K.M. i wsp
Circulation, 2002; 105: 554-556
str. 197

Zwiększone stężenie troponiny T lub I w surowicy u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinków ST wiąże się ze wzrostem ryzyka zgonu lub zawału serca
The prognostic value of troponin in patients with non-ST elevation acute coronary syndromes: a meta-analysis
Heidenreich P.A. i wsp.
J. Am. Coll. Cardiol., 2001; 38: 478-485
str. 198

Korzyści z dożylnego zastosowania eptifibatydu przed wszczepieniem stentu do tętnicy wieńcowej utrzymywały się przez 12 miesięcy obserwacji - badanie ESPRIT
Long-term efficacy of platelet glycoprotein IIb/IIIa integrin blockade with eptifibatide in coronary stent intervention
O'Shea J.C. i wsp
JAMA, 2002; 287: 618-621
str. 198

Leczenie restenozy w stencie wewnątrznaczyniowym napromienianiem cząstkami beta zmniejszyło ryzyko ponownej rewaskularyzacji wieńcowej oraz nawrotu restenozy - badanie INHIBIT
Use of localised intracoronary beta radiation in treatment of instent restenosis: the INHIBIT randomised controlled trial
Waksman R. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 551-557
str. 199

U chorych na cukrzycę typu 2 wczesne dołączenie insuliny do pochodnej sulfonylomocznika, w porównaniu ze stosowaniem samej insuliny, poprawiło kontrolę glikemii - badanie UKPDS 57
Sulfonylurea inadequacy. Efficacy of addition of insulin over 6 years in patients with type 2 diabetes in the U.K. Prospective Diabetes Study (UKPDS 57)
Wright A. i wsp.
Diabetes Care, 2002; 25: 330-336
str. 199

U chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego korzystne było postępowanie według indywidualnego programu samodzielnej kontroli choroby
Guided self-management and patient-directed follow-up of ulcerative colitis: a randomised trial
Robinson A. i wsp.
Lancet, 2001; 358: 976-981
str. 200

U wybranych chorych na raka jelita grubego w stopniu II lub III w podeszłym wieku chemioterapia adiuwantowa jest podobnie skuteczna, jak u chorych młodszych
A pooled analysis of adjuvant chemotherapy for resected colon cancer in elderly patients
Sargent D.J. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 1091-1097
str. 201

 DONIESIENIA Z NAUK PODSTAWOWYCH 

Czynnik transkrypcyjny T-bet kontroluje subpopulacje limfocytów pomocniczych a jego niedobór wyzwala objawy podobne do astmy
Development of spontaneous airway changes consistent with human asthma in mice lacking T-bet
Distinct effects of T-bet in TH1 lineage commitment and IFN-gamma production in CD4 and CD8 T cells

Finotto S. i wsp.
Szabo S. i wsp.
Science, 2002; 295: 336-338
Science, 2002; 295: 338-342

str. 202

Słownik EBM
str. 194


Medycyna Praktyczna 2002/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna