MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/06

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3215

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Postępowanie w migotaniu przedsionków
Aktualne (2001) wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology

ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with atrial fibrillation
A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines and Policy Conferences (Committee to develop guidelines for the management of patients with atrial fibrillation) developed in collaboration with the North American Society of Pacing and Electrophysiology
European Heart Journal, 2001; 22: 1852-1923
tłumaczenie: Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jan Sznajd
konsultacja: Barbara Dąbrowska, Adam Torbicki
komentarz: Barbara Dąbrowska
str. 17-61
Artykuł stanowi obszerny skrót dokumentu będącego pierwszym wspólnym przedsięwzięciem American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology w zakresie opracowywania wytycznych postępowania. Przedstawiono w nim: definicję i nową klasyfikację migotania przedsionków, mechanizmy patofizjologiczne, stany towarzyszące, objawy kliniczne, postępowanie diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące leczenia.

Elektrokardiografia praktyczna
EKG 70-letniej kobiety z nadciśnieniem tętniczym, po zawale serca

Barbara Dąbrowska
str. 62-65

Chromanie przestankowe - cz. II
Wytyczne TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC)

wg Management of peripheral arterial disease (PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). Section B: intermittent claudication
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2000; 19: S66-S114
komentarz: Marek Krzanowski
str. 69-91

Leczenie farmakologiczne niepowikłanego nadciśnienia tętniczego u chorych z dysfunkcją dróg oddechowych
The pharmacologic treatment of uncomplicated aretrial hypertension in patients with airway dysfunction
M. Cazzola, P. Noschese, G. D'Amato, M.G. Matera
Chest, 2002; 121: 230-241
tłumaczenie: Jan Sznajd
komentarz: Włodzimierz Januszewicz i Marek Sznajderman
str. 93-109
W artykule przedstawiono wpływ różnych leków hipotensyjnych na drogi oddechowe, pod kątem ich przydatności do leczenia niepowikłanego nadciśnienia tętniczego współistniejącego z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Cukrzyca uwarunkowana autoimmunologicznie niewymagająca leczenia insuliną w chwili rozpoznania (utajona autoimmunologiczna cukrzyca u dorosłych - LADA)
Definicja, charakterystyka i możliwości zapobiegania

Autoimmune diabetes not requiring insulin at diagnosis (latent autoimmune diabetes of the adult). Definition, characterization, and potential prevention
Paolo Pozzilli, Umberto Di Mario
Diabetes Care, 2001; 24: 1460-1467
tłumaczenie: Ewa Płaczkiewicz
komentarz: Władysław Grzeszczak
str. 110-124
W artykule przedstawiono definicję i patogenezę utajonej autoimmunologicznej cukrzycy u dorosłych (LADA), jej charakterystykę, w tym markery immunologiczne i genetyczne, badania przesiewowe w kierunku LADA oraz możliwości leczenia.

Alergeny
Odcinek 76: insulina zwierzęca

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 126-127

Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę
Raport ARIA

wg Allergic rhinitis and its impact on asthma
J. Bousquet (przewodniczący), P.B. van Cauwenberge (wiceprzewodniczący), N. Khaltaev, N. Ait-Khaled, I. Annesi-Maesano, C. Bachert, C.E. Baena-Cagnani, E. Bateman, S. Bonini, G.W. Canonica, K.-H. Carlsen, P. Demoly, S.R. Durham, D. Enarson, W.J. Fokkens, R.G. van Wijk, P. Howarth, N.A. Ivanova, J.P. Kemp, J.-M. Klossek, R.F. Lockey, V. Lund, I.S. Mackay, H.-J. Malling, E.O. Meltzer, N. Mygind, M. Okuda, R. Pawankar, D. Price, G.K. Scadding, F.E.R. Simons, A. Szczeklik, E. Valovirta, A.M. Vignola, D.-Y. Wang, J.O. Warner, K.B. Weiss
Raport z prac zespołu ekspertów, przygotowany we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)
tłumaczenie: Filip Mejza
str. 129-156
Artykuł stanowi skrótowe opracowanie 260-stronicowego raportu przygotowanego przez międzynarodowy zespół ekspertów pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, poświęconego alergicznemu nieżytowi nosa i powiązaniom tej choroby z astmą. Omówiono w nim: klasyfikację, diagnostykę różnicową, rozpoznawanie i ocenę stopnia ciężkości alergicznego nieżytu nosa, choroby współistniejące takie jak astma i zapalenie spojówek, oraz skuteczność i bezpieczeństwo stosowania poszczególnych leków i metod; przedstawiono także aktualne wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa.

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XX
Suprascapular nerve
Winston C.V. Parris
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 255-259
tłumaczenie: Grzegorz Goncerz
str. 166-169

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 35: Analiza dyskryminacji

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
(Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz)
str. 170-175

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 176

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Stosowanie antagonistów glikoproteiny płytkowej IIb/IIIa u chorych z ostrym zespołem wieńcowym - metaanaliza
Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: a meta?analysis of all major randomised clinical trials
E. Boersma, R.A. Harrington, D.J. Moliterno, H. White, P. Théroux, F. Van de Werf, A. de Torbal, P.W. Armstrong, L.C. Wallentin, R.G. Wilcox, J. Simes, R.M. Califf, E.J. Topol, M.L. Simoons
The Lancet, 2002; 359: 189-198
str. 66-68

Stosowanie dopaminy w ostrej niewydolności nerek - metaanaliza
Use of dopamine in acute renal failure: a meta-analysis
J.A. Kellum, J.M. Decke
Critical Care Medicine, 2001; 29: 1526-1531
komentarz: Franciszek Kokot
str. 157-158

Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu C samym interferonem alfa albo w połączeniu z rybawiryną - metaanaliza
Interferon alfa with or without ribavirin for chronic hepatitis C: systematic review of randomised trials
L.L. Kjaergard, K. Krogsgaard, C. Gluud
British Medical Journal, 2001; 323: 1151-1155
komentarz: Jacek Juszczyk
str. 158

Chemioradioterapia po leczeniu operacyjnym w porównaniu z samym leczeniem operacyjnym gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego
Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction
J.S. Macdonald, S.R. Smalley, J. Benedetti, S.A. Hundahl, N.C. Estes, G.N. Stemmermann, D.G. Haller, J.A. Ajani, L.L. Gunderson, J.M. Jessup, J.A. Martenson
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 725-730
komentarz: Grzegorz Wallner
str. 161
Radioterapia miejscowa w połączeniu z chemioterapią fluorouracylem i leukoworyną, stosowana u chorych po resekcji żołądka z powodu gruczolakoraka żołądka lub połączenia żoładkowo-przełykowego, wydłużyła przeżycia całkowite i przeżycia bez wznowy.

Podobna skuteczność paroksetyny, fluoksetyny i sertraliny w leczeniu depresji w opiece podstawowej - badanie ARTIST
Similar effectiveness of paroxetine, fluoxetine, and sertraline in primary care. A randomized trial
K. Kroenke, S.L. West, R. Swindle, A. Gilsenan, G.J. Eckert, R. Dolor, P. Stang, X.-H. Zhou, R. Hays, M. Weinberger
JAMA, 2001; 286: 2947-2955
komentarz: Małgorzata Rzewuska
str. 163-165

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Przewaga enoksaparyny nad heparyną niefrakcjonowaną w leczeniu chorych z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez uniesienia ST utrzymała się w czasie rocznej obserwacji - metaanaliza badań TIMI 11B i ESSENCE
Enoxaparin is superior to unfractionated heparin for preventing clinical events at 1-year follow-up of TIMI 11B and ESSENCE
Antman E.M. i wsp.
Eur. Heart J., 2002; 23: 308-314
str. 180

U chorych ze stabilną dławicą piersiową nikorandyl zmniejszył ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych - badanie IONA
Effect of nicorandil on coronary events in patients with stable angina: the Impact Of Nicorandil in Angina (IONA) randomised trial
The IONA Study group
Lancet, 2002; 359: 1269-1275
str. 180

Korzystny efekt stosowania prawastatyny w postaci zmniejszenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i zgonu u chorych na chorobę wieńcową utrzymał się po 8 latach - badanie LIPID
Long-term effectiveness and safety of pravastatin in 9014 patients with coronary heart disease and average cholesterol concentrations: the LIPID trial follow-up
The Lipid Study Group
Lancet, 2002; 359: 1379-1387
str. 181

Planowe wczesne leczenie operacyjne tętniaków aorty brzusznej o średnicy <5,5 cm nie zwiększyło przeżywalności w ciągu 5 lat - badanie ADAM
Immediate repair compared with surveillance of small abdominal aortic aneurysms
Lederle F.A. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 1437-1444
str. 182

Planowe wczesne leczenie operacyjne tętniaków aorty brzusznej o średnicy =<5,5 cm nie zwiększyło średniej przeżywalności w ciągu 8 lat - badanie UKSAT
Long-term outcomes of immediate repair compared with surveillance of small abdominal aortic aneurysms
The United Kingdom Small Aneurysm Trial Participants
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 1445-1452
str. 182

Efekty leczenia przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby wywołanego zakażeniem HBV i HCV za pomocą IFN-alfa w dużej dawce były lepsze
High doses of alfa-interferon are required in chronic hepatitis due to coinfection with hepatitis B virus and hepatitis C virus: long term results of a prospective randomized trial
Villa E. i wsp.
Am. J. Gastroenterol., 2001; 96: 2973-2977
str. 183

U chorych po operacji, hospitalizowanych w ciężkim stanie klinicznym na OIT, flukonazol stosowany dojelitowo zapobiegał kandydozie uogólnionej i narządowej
Double-blind placebo-controlled trial of fluconazole to prevent candidal infections in critically ill surgical patients
Pelz R.K. i wsp
Ann. Surg., 2001; 233: 542-548
str. 184

Słownik EBM
str. 177

Zasady prenumeraty
str. 184


Medycyna Praktyczna 2002/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna