MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.01.2019, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/07

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3221A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2002/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Omdlenia - standardy postępowania (rozpoznanie i leczenie)
Aktualne (2001) wytyczne European Society of Cardiology

Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope
Task Force on Syncope, European Society of Cardiology: M. Brignole (Przewodniczący), P. Alboni, D. Benditt, L. Bergfeldt, J.J. Blanc, P.E. Bloch Thomsen, J.G. van Dijk, A. Fitzpatrick, S. Hohnloser, J. Janousek, W. Kapoor, R.A. Kenny, P. Kułakowski, A. Moya, A. Raviele, R. Sutton, G. Theodorakis, W. Wieling
European Heart Journal, 2001; 22: 1256-1306
tłumaczenie: Piotr Kułakowski
konsultacja: Barbara Dabrowska
komentarz: Piotr Kułakowski
str. 19-93
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia omdleń. Przedstawiono w nim: 1) definicję, patofizjologię, klasyfikację i epidemiologię omdleń oraz rokowanie u chorych z omdleniami; 2) znaczenie różnych badań diagnostycznych w ustalaniu rozpoznania, m.in. testu pochyleniowego; 3) leczenie różnych typów omdleń; oraz 4) zagadnienia specjalne, takie jak wskazania do hospitalizacji, omdlenia u dzieci i osób w podeszłym wieku oraz ograniczenia w prowadzeniu pojazdów przez chorych z omdleniami.

Elektrokardiografia praktyczna
Interpretacyjne rozdroża zapisu ekg

Barbara Dąbrowska
str. 99-101

Ostre niedokrwienie kończyn
Wytyczne TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC)

wg Management of peripheral arterial disease (PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). Section C: acute limb ischaemia
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2000; 19: S115-S143
tłumaczenie: Marek Krzanowski
konsultacja: Andrzej Cencora
str. 103-120
Artykuł zawiera skrót opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa angiologiczne i towarzystwa chirurgii naczyniowej wytycznych postępowania diagnostycznego u chorych z ostrym niedokrwieniem kończyn. Przedstawiono w nim: definicję ostrego niedokrwienia kończyn, etiologię, obraz kliniczny, wywiad i badanie przedmiotowe, badania pomocnicze, klasyfikację kliniczną oraz metody leczenia.

Postępowanie w udarze mózgu - aktualne (2002) zalecenia European Stroke Initiative
European Stroke Initiative recommendations for stroke management Updated version of the EUSI Recommendations 2002
W. Hacke, M. Kaste, T. Skyhoj Olsen, J.-M. Orgogozo, J. Bogousslavsky, for the European Stroke Initiative Executive Committee
http://www.eusi-stroke.com/recommendations/rc_overview.shtml (cyt. 7.05.2002)
tłumaczenie: Marek Bodzioch
komentarz: Hubert Kwieciński
str. 125-155
Artykuł zawiera aktualne zalecenia Europejskiej Inicjatywy Udarowej utworzonej przez European Stroke Council, European Neurological Society i European Federation of Neurological Societies, dotyczące: organizacji opieki nad chorymi, edukacji, postępowania z chorymi w izbie przyjęć, w tym wykonywania różnych badań diagnostycznych, leczenia świeżego udaru mózgu, zapobiegania powikłaniom udaru i ich leczenia, rehabilitacji poudarowej oraz pierwotnej i wtórnej profilaktyki udaru mózgu.

Endoskopia przewodu pokarmowego - przygotowanie, premedykacja i monitorowanie
Preparation, premedication and surveillance
M. Lazzaroni, G. Bianchi Porro
Endoscopy, 2001; 33: 103-108
tłumaczenie: Jan Maciej Krzak
komentarz: Andrzej Nowak
str. 157-165
W artykule omówiono stosowanie sedacji z zachowaną świadomością za pomocą różnych leków u pacjentów poddawanych badaniom endoskopowym przewodu pokarmowego, monitorowanie w czasie badania oraz sposoby oczyszczania jelit przed badaniem.

Postępowanie w biegunce zakaźnej
Aktualne (2001) wytyczne Infectious Diseases Society of America

wg Practice guidelines for the management of infectious diarrhea
R.L. Guerrant, T. Van Gilder, T.S. Steiner, N.M. Thielman, L. Slutsker, R.V. Tauxe, T. Hennessy, P.M. Griffin, H. DuPont, R.B. Sack, P. Tarr, M. Neill, I. Nachamkin, L.B. Reller, M.T. Osterholm, M.L. Bennish, L.K. Pickering
Clinical Infectious Diseases, 2001; 32: 331-350
tłumaczenie: Edyta Zagórowicz
komentarz: Danuta Prokopowicz
str. 169-181
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Infectious Diseases Society of America dotyczące postępowania w biegunce zakaźnej, z podziałem na biegunkę pozaszpitalną lub biegunkę podróżnych, biegunkę szpitalną i biegunkę przewlekającą się. Podane zalecenia dotyczą: doustnego nawadniania chorych, oceny klinicznej i epidemiologicznej, wykonywania badań laboratoryjnych kału, stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych, przeciwwskazanych leków przeciwbiegunkowych, a także stosowania szczepionek.

Zmodyfikowana terminologia alergologiczna
Stanowisko European Academy of Allergy and Clinical Immunology

A revised nomenclature for allergy An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force
S.G.O. Johansson, J. O'B Hourihane, J. Bousquet, C. Bruijnzeel-Koomen, S. Dreborg, T. Haahtela, M.L. Kowalski, N. Mygind, J. Ring, P. van Cauwenberge, M. van Hage-Hamsten, B. Wüthrich
Allergy, 2001; 56: 813-824
tłumaczenie: Anna Makowska
konsultacja: Marek L. Kowalski, Edward Rudzki
str. 189-201
Artykuł zawiera proponowane przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej definicje następujących pojęć: nadwrażliwość, atopia, alergia i alergeny, a także takich jak: nieżyt nosa, zapalenie spojówek, astma, alergiczne choroby skóry, alergiczne reakcje na pokarmy, leki i jady owadów oraz anafilaksja.

Alergeny
Odcinek 77: insulina ludzka

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 202-203

Zalecane kryteria rozpoznawania stwardnienia rozsianego
Wytyczne International Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis

Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis
W.I. McDonald, A. Compston, G. Edan, D. Goodkin, H.-P. Hartung, F.D. Lublin, H.F. McFarland, D.W. Paty, C.H. Polman, S.C. Reingold, M. Sandberg-Wollheim, W. Sibley, A. Thompson, S. van den Noort, B.Y. Weinshenker, J.S. Wolinsky
Annals of Neurology, 2001; 50: 121-127
tłumaczenie: Marek Bodzioch
konsultacja: Anna Członkowska
str. 204-212
Artykuł zawiera aktualne kryteria rozpoznawania stwardnienia rozsianego i schemat diagnostyczny, opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów pod auspicjami US National Multiple Sclerosis Society oraz International Federation of MS Societies.

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 36: Analiza log-liniowa

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
(Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz)
str. 213-219

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 220

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Profilaktyczne wszczepienie defibrylatora u chorych po zawale serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory - badanie MADIT II
Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction
A.J. Moss, W.Z. Zareba, W.J. Hall, H. Klein, D.J. Wilber, D.S. Cannom, J.P. Daubert, S.L. Higgins, M.W. Brown, M.L. Andrews
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 877-883
str. 94-95

Niewielka lecznicza hipotermia jako metoda poprawiająca stan neurologiczny po pozaszpitalnym zatrzymaniu czynności serca - badanie HACAS
Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest
The Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 549-556
str. 95-96

Hipotermia w leczeniu nieprzytomnych chorych po pozaszpitalnym zatrzymaniu czynności serca
Treatment of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest with induced hypothermia
S.A. Bernard, T.W. Gray, M.D. Buist, B.M. Jones, W. Silvester, G. Gutteridge, K. Smith
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 557-563
str. 97--98

Pentoksyfilina w leczeniu żylnych owrzodzeń goleni - metaanaliza
Pentoxifylline for treatment of venous leg ulcers: a systematic review
A. Jull, J. Waters, B. Arroll
The Lancet, 2002; 359: 1550-1554
komentarz: Rafał Niżankowski
str. 121-123

Radioterapia w leczeniu raka odbytnicy - metaanaliza
Adjuvant radiotherapy for rectal cancer: a systematic overview of 8507 patients from 22 randomised trials
Colorectal Cancer Collaborative Group
The Lancet, 2001; 358: 1291-1304
komentarz: Krzysztof Bujko i Marek P. Nowacki
str. 166-168

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania formoterolu z inhalatora suchego proszku i teofiliny w postaci doustnego preparatu o przedłużonym uwalnianiu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie FICOPD II
Comparison of the efficacy, tolerability, and safety of formoterol dry powder and oral, slow-release theophylline in the treatment of COPD
A. Rossi, P. Kristufek, B.E. Levine, M.H. Thomson, D. Till, J. Kottakis, G. Della Cioppa, for the Formoterol in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (FICOPD) II Study Group
Chest, 2002; 121: 1058-1069
str. 183-185

Porównanie standardowej i dużej dawki budezonidu w leczeniu astmy lekkiej lub umiarkowanej
High or standard initial dose of budesonide to control mild-to-moderate asthma?
P. Chanez, R. Karlstrom, P. Godard
European Respiratory Journal, 2001; 17: 856-862
str. 185-186

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Wczesna przezskórna interwencja wieńcowa z wszczepieniem stentu i zastosowaniem abciksymabu skuteczniej niż leczenie alteplazą i abciksymabem ograniczała obszar martwicy u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinków ST - badanie STOPAMI-2
Myocardial salvage after coronary stenting plus abciximab versus fibrinolysis plus abciximab in patients with acute myocardial infarction: a randomised trial
Kastrati A. i wsp.
Lancet, 2000; 359: 920-925
str. 224

Hiperhomocysteinemia niezależnym czynnikiem ryzyka otępienia i choroby Alzheimera u osób w podeszłym wieku - badanie Framingham
Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer's disease
Seshadri S. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 476-483
str. 224

Sibutramina, stosowana codziennie lub z kilkutygodniowymi przerwami, powodowała klinicznie istotne zmniejszenie masy ciała u osób otyłych
Long-term weight loss with sibutramine. A randomized controlled trial
Wirth A. i wsp.
JAMA, 2001; 286: 1331-1339
str. 225

Budezonid w nebulizacji był podobnie skuteczny jak prednizolon stosowany doustnie w leczeniu zaostrzeń POChP
Comparison of nebulized budesonide and oral prednisolone with placebo in the treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. A randomized controlled trial
Maltais F. i wsp.
Am. J. Resp. Crit. Care Med., 2002; 165: 698-703
str. 226

Zawierające antracykliny schematy chemioterapii zaawansowanych agresywnych chłoniaków nieziarniczych u pierwotnie nieleczonych chorych w wieku >=60 lat zapewniają największą skuteczność leczenia - przegląd systematyczny
Chemotherapy for older patients with newly diagnosed, advanced-stage, aggressive-histology non-Hodgkin lymphoma: a systematic review
Kouroukis C.T. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2002; 136: 144-152
str. 226

Skuteczność krótko działających beta2-mimetyków wziewnych u chorych na astmę w stabilnym okresie choroby nie zależy od typu inhalatora - przegląd systematyczny
Systematic review of clinical effectiveness of pressurised metered dose inhalers versus other hand held inhaler devices for delivering beta2 agonists bronchodilatators in asthma
Ram F.S.F. i wsp.
BMJ, 2001; 323: 901-905
str. 227

Skuteczność kortykosteroidów wziewnych u chorych na astmę w stabilnym okresie choroby nie zależy od typu inhalatora - przegląd systematyczny
Systematic review of clinical effectiveness of pressurised metered dose inhalers versus other hand held inhaler devices for delivering corticosteroids in asthma
Brocklebank D. i wsp.
BMJ, 2001; 323: 896-900
str. 228

Stosowanie estrogenowej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Postmenopausal estrogen replacement and risk for venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis for the US Preventive Services Task Force
Miller J. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2002; 136: 680-690
str. 228

Pasy bezpieczeństwa zmniejszają ciężkość urazów podczas wypadków samochodowych u dzieci równie skutecznie, jak u dorosłych
Are seat belt restraints as effective in school age children as in adults- A prospective car study
Halman S.I. i wsp.
BMJ, 2002; 324: 1123-1125
str. 229

Wyposażenie pojazdów w poduszki powietrzne zmniejsza ryzyko zgonu kierowcy w wypadku drogowym
Association of driver air bags with driver fatality: a matched cohort study
Cummings P. i wsp.
BMJ, 2002; 324: 1119-1122
str. 230

Słownik EBM
str. 221

Sprostowanie
str. 187


Medycyna Praktyczna 2002/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna