MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/10

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3233

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Bezpieczeństwo stosowania statyn
Aktualne (2002) stanowisko American College of Cardiology, American Heart Association i National Heart, Lung, and Blood Institute

wg ACC/AHA/NHLBI clinical advisory on the use and safety of statins
R.C. Pasternak, S.C. Smith, Jr, C.N. Bairey-Merz, S.M. Grundy, J.I. Cleeman, C. Lenfant
Circulation, 2002;106: 1024-1028
opracowanie: Piotr Gajewski, Anetta Undas
str. 27
Artykuł przedstawia działania niepożądane statyn, zasady ich rozpoznawania oraz postępowanie zapobiegawcze, zalecane przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne i Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (USA).

Elektrokardiografia praktyczna
Jaki to blok?

Barbara Dąbrowska
str. 41

Krytyczne niedokrwienie kończyn - cz. II
Wytyczne TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC)

wg Management of peripheral arterial disease (PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). Section D: chronic critical limb ischaemia
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2000; 19: S163-S243
tłumaczenie: Marek Krzanowski
komentarz: Andrzej Cencora
str. 45
Artykuł zawiera skrót opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa angiologiczne i towarzystwa chirurgii naczyniowej wytycznych postępowania terapeutycznego u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn. Przedstawiono w nim: ogólne zasady postepowania; leczenie podstawowe obejmujące zwalczanie bólu, pielęgnację stóp, leczenie owrzodzeń i martwicy oraz eliminację czynników ryzyka; leczenie farmakologiczne i inwazyjne; postępowanie po rewaskularyzacji; wskazania do amputacji.

Monoterapia a terapia skojarzona jako leczenie początkowe niepowikłanego nadciśnienia tętniczego
Monotherapy versus combination therapy as first line treatment of uncomplicated arterial hypertension
Marcel Ruzicka, Frans H.H. Leenen
Drugs, 2001; 61: 943--954
tłumaczenie: Konstanty Szułdrzyński
komentarz: Włodzimierz Januszewicz
str. 73
W artykule omówiono: obecną praktykę leczenia niepowikłanego nadciśnienia tętniczego w świetle aktualnych zaleceń, problemy współpracy chorego w leczeniu nadciśnienia tętniczego, argumenty za stosowaniem leczenia skojarzonego oraz wady i zalety leczenia preparatami złożonymi o stałym składzie i osobnymi preparatami poszczególnych leków.

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych -- cz. I
Wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults
Pneumonia Guidelines Committee of BTS Standards of Care Committee: J. Macfarlane (Chairman and Editor), T. Boswell, G. Douglas, R. Finch, W. Holmes, D. Honeybourne, W.S. Lim, R. Marriott, D. Nathwani, P. Saul, M. Woodhead, J. Wyatt
Thorax, 2001; 56 (suppl. IV): iv1--iv6
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
str. 95
Artykuł stanowi pierwszą część aktualnych wytycznych British Thoracic Society dotyczących postępowania w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych. Zawiera podsumowanie zaleceń.

Idiopatyczne włóknienie płuc -- rozpoznawanie i leczenie
Stanowisko American Thoracic Society i European Respiratory Society

Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. International Consensus Statement
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2000; 161: 646-664
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
komentarz: Ewa Rowińska-Zakrzewska
str. 111
Artykuł zawiera stanowisko dotyczące rozpoznawania i leczenia idiopatycznego włóknienia płuc, opracowane przez American Thoracic Society, European Respiratory Society i American College of Chest Physicians. Przedstawiono w nim: definicję i epidemiologię choroby, czynniki ryzyka, badania diagnostyczne, diagnostykę różnicową, stadia choroby i rokowanie, monitorowanie przebiegu choroby oraz zalecenia dotyczące leczenia. W komentarzu do artykułu podano zmodyfikowaną w 2002 r. klasyfikację samoistnych śródmiąższowych zapaleń płuc oraz aktualne schematy postępowania diagnostycznego.

Alergeny
Odcinek 79: białko jaja kurzego (uzupełnienie)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 156

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 158

Badania przesiewowe w kierunku raka sutka
Zalecenia U.S. Preventive Services Task Force

Screening for breast cancer U.S. Preventive Services Task Force
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm (cyt. 26.07.2002)
tłumaczenie: Łukasz Strzeszyński
komentarz: Stanisław Korzeniowski
str. 158
Artykuł zawiera aktualne zalecenia ekspertów amerykańskich dotyczące wykonywania badań przesiewowych - mammografii, badania przedmiotowego piersi i samokontroli piersi - w celu wczesnego wykrycia raka sutka.

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Karmienie piersią a ryzyko rozwoju raka sutka - metaanaliza
Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50 302 women with breast cancer and 96 973 women without the disease
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer
The Lancet, 2002; 360: 187-195
komentarz: Stanisław Korzeniowski
str. 168

Klodronian w leczeniu chorych na operacyjnego pierwotnego raka sutka
Randomized, placebo-controlled trial of clodronate in patients with primary operable breast cancer
T. Powles, S. Paterson, J.A. Kanis, E. McCloskey, S. Ashley, A. Tidy, K. Rosenqvist, I. Smith, L. Ottestad, S. Legault, M. Pajunen, A. Nevantaus, E. Männistö, A. Suovuori, S. Atula, J. Nevalainen, L. Pylkkänen
Journal of Clinical Oncology, 2002; 20: 3219-3224
komentarz: Maciej Krzakowski
str. 169

Hormonalna terapia zastępcza a ryzyko rozwoju raka jajnika
Menopausal hormone replacement therapy and risk of ovarian cancer
J.V. Lacey Jr, P.J. Mink, J.H. Lubin, M.E. Sherman, R. Troisi, P. Hartge, A. Schatzkin, C. Schairer
JAMA, 2002; 288: 334-341
komentarz: Romuald Dębski
str. 173

Incydenty sercowo-naczyniowe podczas 6,8 roku stosowania hormonalnej terapii zastępczej - badanie HERS II
Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II)
D. Grady, D. Herrington, V. Bittner, R. Blumenthal, M. Davidson, M. Hlatky, J. Hsia, S. Hulley, A. Herd, S. Khan, L.K. Newby, D. Waters, E. Vittinghoff, N. Wenger, for the HERS Research Group
JAMA, 2002; 288: 49-57
str. 174
Stosowanie skoniugowanych estrogenów końskich i medroksyprogesteronu przez 6,8 roku u kobiet po menopauzie z chorobą niedokrwienną serca w wywiadach nie zmniejszyło ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

Inne zdarzenia niż sercowo-naczyniowe podczas 6,8 roku stosowania hormonalnej terapii zastępczej - badanie HERS II
Noncardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II)
S. Hulley, C. Furberg, E. Barrett-Connor, J. Cauley, D. Grady, W. Haskell, R. Knopp, M. Lowery, S. Satterfield, H. Schrott, E. Vittinghoff, D. Hunninghake, for the HERS Research Group
JAMA, 2002; 288: 58-66
str. 176

Ryzyko i korzyści ze stosowania hormonalnej terapii zastępczej u zdrowych kobiet po menopauzie -- badanie WHI
Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators
JAMA, 2002; 288: 321-333
str. 178
Wieloletnie stosowanie skoniugowanych estrogenów końskich i medroksyprogesteronu u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą spowodowało zwiększenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (w tym incydentów wieńcowych, udaru mózgu i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) oraz raka sutka, a zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego i złamań osteoporotycznych.

Alendronian w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
Meta-analysis of alendronate for the treatment of postmenopausal women
A. Cranney, G. Wells, A. Willan, L. Griffith, N. Zytaruk, V. Robinson, D. Black, J. Adachi, B. Shea, P. Tugwell, G. Guyatt, The Osteoporosis Methodology Group and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 508-516
komentarze: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 180

Ryzedronian w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
Meta-analysis of risedronate for the treatment of postmenopausal osteoporosis
A. Cranney, P. Tugwell, J. Adachi, B. Weaver, N. Zytaruk, A. Papaioannou, V. Robinson, B. Shea, G. Wells, G. Guyatt, The Osteoporosis Methodology Group and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 517-523
komentarze: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 182

Raloksyfen w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
Meta-analysis of raloxifene for the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis
A. Cranney, P. Tugwell, N. Zytaruk, V. Robinson, B. Weaver, J. Adachi, G. Wells, B. Shea, G. Guyatt, The Osteoporosis Methodology Group, and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 524-528
komentarze: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 184

Hormonalna terapia zastępcza w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
G. Wells, P. Tugwell, B. Shea, G. Guyatt, J. Peterson, N. Zytaruk, V. Robinson, D. Henry, D. O'Connell, A. Cranney, The Osteoporosis Methodology Group, and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 529-539
komentarze: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 185
Meta-analysis of the efficacy of hormone replacement therapy in treating and preventing osteoporosis in postmenopausal women

Kalcytonina w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
Meta-analysis of calcitonin for the treatment of postmenopausal osteoporosis
A. Cranney, P. Tugwell, N. Zytaruk, V. Robinson, B. Weaver, B. Shea, G. Wells, J. Adachi, L. Waldegger, G. Guyatt, The Osteoporosis Methodology Group, and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 540-551
komentarz: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 186

Suplementacja wapnia w profilaktyce osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
Meta-analysis of calcium supplementation for the prevention of postmenopausal osteoporosis
B. Shea, G. Wells, A. Cranney, N. Zytaruk, V. Robinson, L. Griffith, Z. Ortiz, J. Peterson, J. Adachi, P. Tugwell, G. Guyatt, The Osteoporosis Methodology Group, and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 552-559
komentarze: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 188

Witamina D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - metaanaliza
Meta-analysis of the efficacy of vitamin D treatment in preventing osteoporosis in postmenopausal women
E. Papadimitropoulos, G. Wells, B. Shea, W. Gillespie, B. Weaver, N. Zytaruk, A. Cranney, J. Adachi, P. Tugwell, R. Josse, C. Greenwood, G. Guyatt, The Osteoporosis Methodology Group, and The Osteoporosis Research Advisory Group
Endocrine Reviews, 2002; 23: 560-569
komentarz: Gordon Guyatt, Piotr Głuszko
str. 189

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

U chorych po PCI z wszczepieniem stentu i zastosowaniem tirofibanu lub abciksymabu ryzyko poważnych incydentów wieńcowych w ciągu 6 miesięcy od zabiegu było podobne - badanie TARGET
Outcomes at 6 months for the direct comparison of tirofiban and abciximab during percutaneous coronary revascularisation with stent placement: the TARGET follow-up study
Moliterno D.J. i wsp.
Lancet, 2002; 360: 355-360
str. 199

Wszczepianie stentów uwalniających syrolimus wiązało się z mniejszym ryzykiem restenozy w porównaniu ze stentami standardowymi - badanie RAVEL
A randomized comparison of sirolimus-eluting stent with a standard stent for coronary revascularization
Morice M.-C. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 1773-1780
str. 199

U chorych ze świeżym zawałem serca pierwotne wszczepienie stentu w porównaniu z pierwotną angioplastyką zmniejszyło ryzyko poważnych incydentów sercowo- naczyniowych oraz restenozy i zamknięcia tętnicy - badanie CADILLAC
Comparison of angioplasty with stenting, with or without abciximab, in acute myocardial infarction
Stone G.W. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 957-966
str. 200

Rozyglitazon nie wywiera toksycznego wpływu na wątrobę u chorych na cukrzycę typu 2
Evaluation of liver function in type 2 diabetic patients during clinical trials: evidence that rosiglitazone does not cause hepatic dysfunction
Lebovitz H.E. i wsp.
Diabetes Care, 2002; 25: 815-821
str. 201

Wstrzykiwanie insuliny NPH przed snem u chorych na cukrzycę typu 1 wiązało się z rzadszym występowaniem nocnych epizodów hipoglikemii oraz z lepszą kontrolą glikemii
Administration of neutral protamine Hagedorn insulin at bedtime versus with dinner in type 1 diabetes mellitus to avoid nocturnal hypoglycemia and improve control: a randomized, controlled trial
Fanelli C.G. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2002; 136: 504-514
str. 201

Zaprzestanie stosowania HTZ wiązało się ze zmniejszaniem BMD w tempie podobnym jak u kobiet nigdy niestosujących HTZ
Bone mass response to discontinuation of long-term hormone replacement therapy results from the Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Safety Follow-up Study
Greendale G.A. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2002; 162: 665-672
str. 202

U kobiet po menopauzie z małą masą kostną kwas zoledronowy stosowany dożylnie zwiększył BMD
Intravenous zoledronic acid in postmenopausal women with low bone mineral density
Reid I.R. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 653-661
str. 202

Endoskopowe leczenie krwawienia z żylaków przełyku połączone z leczeniem farmakologicznym skuteczniej zatrzymuje krwawienie i zmniejsza ryzyko jego nawrotu - metaanaliza
Endoscopic treatment versus endoscopic plus pharmacologic treatment for acute variceal bleeding: a meta-analysis
Baòares R. i wsp.
Hepatology, 2002; 35: 609-615
str. 203

Podwiązywanie żylaków przełyku z następową obliteracją nie zmniejsza częstości nawrotów krwawienia i zgonów w porównaniu z samym podwiązywaniem - metaanaliza
Combined ligation and sclerotherapy versus ligation alone for secondary prophylaxis of esophageal variceal bleeding: a meta-analysis
Singh P. i wsp.
Am. J. Gastroenterol., 2002; 97: 623-629
str. 204

Podtrzymujące leczenie infliksymabem zwiększyło prawdopodobieństwo utrzymania remisji choroby Crohna - badanie ACCENT I
Maintenance infliximab for Crohn's disease: the ACCENT I randomised trial
Hanauer S.B. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 1541-1549
str. 205

Budezonid w postaci dojelitowej poprawił jakość życia chorych na chorobę Crohna w większym stopniu niż mesalazyna
Budesonide and mesalazine in active Crohn's disease: a comparison of the effects on quality of life
Thomsen O.O. i wsp.
Am. J. Gastroenterol., 2002; 97: 649-653
str. 206

Słownik EBM
str. 196

Komunikaty
str. 13, 15, 40, 197

Zasady prenumeraty
str. 206


Medycyna Praktyczna 2002/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna