MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/11

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3240

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Postępowanie z chorym z bólem w klatce piersiowej
Aktualne (2002) wytyczne European Society of Cardiology

Task force on the management of chest pain
L. Erhardt (Chairman), J. Herlitz (Secretary), L. Bossaert, M. Halinen, M. Keltai, R. Koster, C. Marcassa, T. Quinn, H. van Weert
European Heart Journal, 2002; 23: 1153-1176
tłumaczenie: Roman Mrozek
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 23-66
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania z chorym z bólem w klatce piersiowej. Przedstawiono w nim: 1) epidemiologię bólu lub dyskomfortu w klatce piersiowej; 2) charakterystykę objawów w zależności od ich przyczyny; 3) badania diagnostyczne; 4) proces podejmowania decyzji dotyczących postępowania z chorym na różnych poziomach -- w domu chorego, w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ośrodku dyspozytorskim, w karetce pogotowia i w szpitalu.

Elektrokardiografia praktyczna
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 68-67

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych - cz. II
Wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults
Pneumonia Guidelines Committee of BTS Standards of Care Committee: J. Macfarlane (Chairman and Editor), T. Boswell, G. Douglas, R. Finch, W. Holmes, D. Honeybourne, W.S. Lim, R. Marriott, D. Nathwani, P. Saul, M. Woodhead, J. Wyatt
Thorax, 2001; 56 (suppl. IV): iv15-iv18
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Filip Mejza
konsultacja: Waleria Hryniewicz, Jan Kuś
str. 99-144
Artykuł stanowi drugą część aktualnych wytycznych British Thoracic Society dotyczących postępowania w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych. Przedstawiono w nim : 1) metodologię opracowania wytycznych; 2) dane na temat zapadalności, śmiertelności i konsekwencji ekonomicznych; 3) etiologię i epidemiologią; 4) obraz kliniczny; 5) badania radiologiczne, ogólne i mikrobiologiczne; 6) ocenę ciężkości choroby.

Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV
Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention

wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis
E.M. Beltrami, F. Alvarado-Ramy, S.E. Critchley, A.L. Panlilio, D.M. Cardo, W.A. Bower, M.J. Alter, J.E. Kaplan, B. Lushniak, D.K. Henderson, K.A. Struble, A. Macher
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2001; 50 (No. RR-11): 1-52
opracowanie: Jacek Mrukowicz
komentarz: Jacek Juszczyk
str. 147-163
Artykuł zawiera skrótowe opracowanie aktualnych wytycznych amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention dotyczących postępowania w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na wirusy zapalenia wątroby typu B i typu C i wirusa nabytego niedoboru odporności, w tym oceny ryzyka zakażenia i uzasadnienie profilaktyki po ekspozycji.

Sposoby farmakologicznego leczenia depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych oraz schizofrenii
Psychopharmacologic treatment strategies for depression, bipolar disorder, and schizophrenia
I.D. Glick, T. Suppes, C. DeBattista, R.J. Hu, S. Marder
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 47-60
tłumaczenie: Agata Kokoszka
komentarz: Małgorzata Rzewuska
str. 165-185
W artykule przedstawiono aktualne zasady rozpoznawania depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i schizofrenii, charakterystykę tych chorób oraz zasady współczesnego krótko- i długoterminowego leczenia psychofarmakologicznego.

Alergeny
Odcinek 80: złoto (uzupełnienie)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 188-189

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 186

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Fluwastatyna w zapobieganiu incydentom sercowym po skutecznej pierwszej przezskórnej interwencji wieńcowej - badanie LIPS
Fluvastatin for prevention of cardiac events following successful first percutaneous coronary intervention
P.W.J.C. Serruys, P. de Feyter, C. Macaya, N. Kokott, J. Puel, M. Vrolix, A. Branzi, M.C. Bertolami, G. Jackson, B. Strauss, B. Meier, for the Lescol Intervention Prevention Study (LIPS) Investigators
JAMA, 2002; 287: 3215-3222
komentarz: Zdzisława Kornacewicz-Jach
str. 71-76

Stymulacja resynchronizująca w przewlekłej niewydolności serca - badanie MIRACLE
Cardiac resynchronization in chronic heart failure
W.T. Abraham, W.G. Fisher, A.L. Smith, D.B. Delurgio, A.R. Leon, E. Loh, D.Z. Kocovic, M. Packer, A.L. Clavell, D.L. Hayes, M. Ellestad, J. Messenger, for the MIRACLE Study Group
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 1845-1853
komentarz: Barbara Dąbrowska
str. 76-78

Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związane ze stosowaniem antagonistów wapnia w leczeniu nadciśnienia tętniczego - metaanaliza
Evidence-based evaluation of calcium channel blockers for hypertension: equality of mortality and cardiovascular risk relative to conventional therapy
L.H. Opie, R. Schall
Journal of the American College of Cardiology, 2002; 39: 315-322
komentarz: Marek Sznajderman
str. 81-84

Akarboza w zapobieganiu cukrzycy typu 2 - badanie STOP-NIDDM
Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial
J.L. Chiasson, R.G. Josse, R. Gomis, M. Hanefeld, A. Karasik, M. Laakso, for the STOP-NIDDM Trail Research Group
The Lancet, 2002; 359: 2072-2077
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 84-90

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori w podstawowej opiece zdrowotnej u pacjentów z niediagnozowaną dyspepsją - badanie CADET-Hp
Treating Helicobacter pylori infection in primary care patients with uninvestigated dyspepsia: the Canadian adult dyspepsia empiric treatment-Helicobacter pylori positive (CADET-Hp) randomised controlled trial
N. Chiba, S.J.O. Veldhuyzen van Zanten, P. Sinclair, R.A. Ferguson, S. Escobedo, E. Grace
British Medical Journal, 2002; 324: 1012-1018
komentarz: Witold Bartnik
str. 91-94

Lanzoprazol w zapobieganiu nawrotom powikłań choroby wrzodowej u osób przewlekle przyjmujących kwas acetylosalicylowy w małych dawkach
Lansoprazole for the prevention of recurrences of ulcer complications from long-term low-dose aspirin use
K.C. Lai, S.K. Lam, K.M.Chu, B.C.Y. Wong, W.M. Hui, W.H.C. Hu, G.K.K. Lau, W.M. Wong, M.F. Yuen, A.O.O. Chan, C.L. Lai, J. Wong
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 2033-2038
komentarz: Witold Bartnik
str. 94-96

Wpływ przerywanego stosowania propionianu flutikazonu w kremie na występowanie nawrotów atopowego zapalenia skóry
Intermittent dosing of fluticasone propionate cream for reducing the risk of relapse in atopic dermatitis patients
J. Hanifin, A.K. Gupta, R. Rajagopalan
British Journal of Dermatology, 2002; 147: 528-537
komentarz: Edward Rudzki
str. 191-193

Stosowanie kortykosteroidów miejscowo lub doustnie u chorych na pemfigoid pęcherzowy
A comparison of oral and topical corticosteroids in patients with bullous pemphigoid
P. Joly, J.C. Roujeau, J. Benichou, C. Picard, B. Dreno, E. Delaporte, L. Vaillant, M. D'Incan, P. Plantin, C. Bedane, P. Young, P. Bernard, for The Bullous Diseases French Study Group
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 321-327
komentarz: Anna Sysa-Jędrzejowska
str. 193-196

Sulodeksyd w leczeniu żylnych owrzodzeń goleni - badanie SUAVIS
Randomised, double blind, multicentre, placebo controlled study of sulodexide in the treatment of venous leg ulcers
S. Coccheri, G. Scondotto, G. Agnelli, D. Aloisi, E. Palazzini, V. Zamboni, for the venous arm of the SUAVIS (Sulodexide Arterial Venous Italian Study) Group
Thrombosis and Haemostasis, 2002; 87: 947-952
komentarz: Rafał Niżankowski
str. 197-198

Wpływ krótkotrwałej profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego na incydenty objawowe - metaanaliza
J.D. Douketis i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 1465-1471
komentarz: Stanisław Łopaciuk
str. 201-202
U chorych po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego, którzy przez 7--10 dni otrzymują HDCz w dawce profilaktycznej albo doustny antykoagulant w dawce utrzymującej INR w przedziale 2,0-3,0, ryzyko wystąpienia objawowej ŻChZZ niezakończonej zgonem w ciągu 3 miesięcy po operacji wynosi 1 na 32 chorych, a ryzyko zatorowości płucnej zakończonej zgonem -- 1 na 1000 chorych. Ryzyko bezobjawowej ZŻG kończyn dolnych podczas stosowania leku przeciwkrzepliwego (pierwsze 7--10 dni po operacji) jest większe w przypadku alloplastyki stawu kolanowego, natomiast w ciągu 3 miesięcy obserwacji ryzyko objawowej ŻChZZ jest większe u chorych po alloplastyce stawu biodrowego.

Witamina K podana doustnie szybciej niż wstrzyknięta podskórnie obniża INR w koagulopatii spowodowanej przez warfarynę
M.A. Crowther i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2002; 137: 251-254
komentarz: Stanisław Łopaciuk
str. 202-203
U chorych z koagulopatią związaną z leczeniem warfaryną witamina K w dawce 1 mg podana doustnie skuteczniej niż wstrzyknięcie podskórne przywracała wartość INR do przedziału terapeutycznego w ciągu 1 doby.

Domięśniowe preparaty złota w porównaniu z metotreksatem w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów u chorych z niższych warstw społecznych
Comparative study of intramuscular gold and methotrexate in a rheumatoid arthritis population from a socially deprived area
J. Hamilton, I.B. McInnes, E.A. Thomson, D. Porter, J.A. Hunter, R. Madhok, H.A. Capell
Annals of the Rheumatic Diseases, 2001; 60: 566-572
komentarz: Irena Zimmermann-Górska
str. 205-207

Skuteczność galantaminy w leczeniu otępienia prawdopodobnie naczyniopochodnego i choroby Alzheimera współistniejącej z otępieniem naczyniopochodnym
Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial
T. Erkinjuntti, A. Kurz, S. Gauthier, R. Bullock, S. Lilienfeld, C.V. Damaraju
The Lancet, 2002; 359: 1283-1290
komentarz: Maria Barcikowska
str. 209-210

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

U chorych ze świeżym zawałem serca leczonych tenekteplazą enoksaparyna była skuteczniejsza od heparyny niefrakcjonowanej - badanie ENTIRE-TIMI 23
Enoxaparin as adjunctive antithrombin therapy for ST-elevation myocardial infarction. Results of the ENTIRE-Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 23 Trial.
Antman E.M. i wsp.
Circulation, 2002;105:1642-1649
str. 214

Wzrost wskaźnika masy ciała wiąże się ze wzrostem ryzyka niewydolności serca - badanie Framingham
Obesity and the risk of heart failure
Kenchaiah S. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 347: 305-313
str. 215

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają ryzyko zgonu u chorych na chorobę wieńcową - metaanaliza
N-3 polyunsaturated fatty acids in coronary heart disease: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Bucher H.C. i wsp.
Am. J. Med., 2002; 112: 298-04
str. 215

U kobiet dieta bogata w ryby i kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszyła ryzyko choroby wieńcowej i zgonu z jej powodu - badanie Nurses' Health Study
Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary heart disease in women.
Hu B.F. i wsp.
JAMA, 2002; 287: 1815-1821
str. 215

U chorych z dysfunkcją węzła zatokowego stymulacja dwujamowa w porównaniu z komorową zmniejszyła częstość występowania migotania przedsionków i hospitalizacji z powodu niewydolności serca - badanie MOST
Ventricular pacing or dual-chamber pacing for sinus node dysfunction
Lamas G.A. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 1854-1862
str. 216

Atorwastatyna zastosowana wcześnie i w dużej dawce zmniejszyła ryzyko udaru mózgu u chorych z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem serca bez załamka Q - badanie MIRACL
Effects of atorvastatin on stroke in patients with unstable angina or non-q-wave myocardial infarction: a Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Substudy.
Waters D.D. i wsp.
Circulation, 2002; 106: 1690-1695
str. 217

Angiografia rezonansu magnetycznego jest czułą i swoistą metodą rozpoznawania płatowej i segmentowej zatorowości płuc
Comparison of contrast-enhanced magnetic resonance angiography and conventional pulmonary angiography for the diagnosis of pulmonary embolism: a prospective study
Oudkerk M. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 1643-1647
str. 217

Stosowanie insuliny nie zapobiegło rozwojowi cukrzycy typu 1 u krewnych osób chorych na cukrzycę obciążonych dużym ryzykiem zachorowania - badanie DPT-1
Effects of insulin in relatives of patients with type 1 diabetes mellitus
Diabetes Prevention Trial-Type 1 Diabetes Study Group
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 1685-1691
str. 218

Długotrwałe zwiększenie stężenia glukozy u osób wyjściowo bez cukrzycy wiązało się ze wzrostem ryzyka mikroalbuminurii - badanie Framingham
Longitudinal association of glycemia and microalbuminuria. The Framingham Offspring Study.
Meigs J.B. i wsp.
Diabetes Care, 2002; 25: 977-983
str. 218

U chorych na cukrzycę typu 1 ciągły wlew podskórny insuliny zapewnia lepszą kontrolę glikemii niż wstrzyknięcia podskórne w modelu intesywnej insulinoterapii - metaanaliza
Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials
Pickup J. i wsp.
BMJ, 2002; 324: 705-708
str. 219

Etanercept był skuteczniejszy niż metotreksat w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - przedłużenie obserwacji chorych biorących udział w badaniu Enbrel ERA
Etanercept versus methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis - two year radiographic and clinical outcomes
Genovese M.C. i wsp.
Arthritis & Rheumatism, 2002; 46: 1443-1450
str. 220

Niestosowanie metotreksatu związane było ze zwiększeniem ryzyka zgonu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - prospektywne badanie kohortowe
Methotrexate and mortality in patients with rheumatoid arthritis: a prospective study
Choi H.K. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 1173-1177
str. 221

Ogrzanie ręki i przedramienia zwiększyło szansę wprowadzenia cewnika do żyły obwodowej
Local warming and insertion of peripheral venous cannulas: single blinded prospective randomised controlled trial and single blinded randomised crossover trial
Lenhardt R. i wsp.
BMJ, 2002; 325: 409-502
str. 221

Odkażanie miejsca wprowadzenia cewnika do naczynia krwionośnego roztworem chlorheksydyny zmniejsza częstość kolonizacji cewnika przez bakterie i bakteriemii - metaanaliza
Chlorhexidine compared with povidone-iodine solution for vascular catheter-site care: a meta-analysis
Chaiyakunapruk N. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2002; 136: 792-801
str. 222

Komentarze

Hormonalna terapia zastępcza a incydenty sercowo-naczyniowe - badania HERS II i WHI (Med. Prakt. 10/2002, ss. 174 i 178)
Jadwiga Kłoś
str. 223-224


Medycyna Praktyczna 2002/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna