MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/12

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3241

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Postępowanie z chorym z wadą zastawkową serca bez objawów podmiotowych
Aktualne (2002) zalecenia European Society of Cardiology

Recommendations on the management of the asymptomatic patient with valvular heart disease
B. Iung, C. Gohlke-Bärwolf, P. Tornos, C. Tribouilloy, R. Hall, E. Butchart and A. Vahanian on behalf of the Working Group on Valvular Heart Disease
European Heart Journal, 2002; 23: 1253-1266
tłumaczenie: Roman Mrozek
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 25
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania z chorym z wadą zastawkową serca bez objawów podmiotowych. Przedstawiono w nim postępowanie diagnostyczne, przebieg naturalny oraz leczenie zachowawcze i inwazyjne głównych nabytych wad zastawkowych: zwężenia ujścia aorty, niedomykalności zastawki aortalnej, zwężenia ujścia mitralnego i niedomykalności zastawki mitralnej.

Zapobieganie pękaniu blaszek miażdżycowych -- nowy kierunek leczenia
Prevention of plaque rupture: a new paradigm of therapy
James S. Forrester
Annals of Internal Medicine, 2002; 137: 823-833
tłumaczenie: Piotr Gajewski
str. 65
W artykule omówiono mechanizmy ewolucji i biologiczne podstawy budowy histologicznej niestabilnych blaszek miażdżycowych oraz wynikające z tego kierunki leczenia farmakologicznego.

Elektrokardiografia praktyczna
str. 86

Postępowanie w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych - cz. III
Wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults
Pneumonia Guidelines Committee of BTS Standards of Care Committee: J. Macfarlane (Chairman and Editor), T. Boswell, G. Douglas, R. Finch, W. Holmes, D. Honeybourne, W.S. Lim, R. Marriott, D. Nathwani, P. Saul, M. Woodhead, J. Wyatt
Thorax, 2001; 56 (suppl. IV): iv35-iv64
tłumaczenie: Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Filip Mejza
komentarze: Waleria Hryniewicz, Jan Kuś
str. 91
Artykuł stanowi trzecią część aktualnych wytycznych British Thoracic Society dotyczących postępowania w pozaszpitalnym zapaleniu płuc u dorosłych. Przedstawiono w nim: 1) ogólne zasady postępowania u chorych leczonych ambulatoryjnie i w szpitalu; 2) zalecenia dotyczące antybiotykoterapii; 3) powikłania i przyczyny nieskuteczności leczenia; 4) zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom.

Alergeny
Odcinek 81: pszenica

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 153

Zespół Churga i Strauss
Churg-Strauss syndrome
Gautam Ramakrishna, David E. Midthun
Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, 2001; 86: 603-613
tłumaczenie: Wojciech Szczeklik
str. 155

Stosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u chorych z neutropenią w przebiegu nowotworów złośliwych
Aktualne (2002) wytyczne Infectious Diseases Society of America

2002 guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer
W.T. Hughes, D. Armstrong, G.P. Bodey, E.J. Bow, A.E. Brown, T. Calandra, R. Feld, P.A. Pizzo, K.V.I. Rolston, J.L. Shenep, L.S. Young
Clinical Infectious Diseases, 2002; 34: 730-751
tłumaczenie: Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
komentarz: Jacek Juszczyk
str. 173

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 241

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Wpływ losartanu i kaptoprylu na częstość zgonów i incydentów sercowo-naczyniowych u chorych po zawale serca obciążonych dużym ryzykiem - badanie OPTIMAAL
Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial
K. Dickstein, J. Kjekshus, and the OPTIMAAL Steering Committee, for the OPTIMAAL Study Group
The Lancet, 2002; 360: 752-760
str. 47

Stosowanie antagonistów receptora angiotensynowego w niewydolności serca - metaanaliza
Angiotensin receptor blockers in heart failure: meta-analysis of randomized controlled trials
P. Jong, C. Demers, R.S. McKelvie, P.P. Liu
Journal of the American College of Cardiology, 2002; 39: 463-470
komentarz: Piotr Ponikowski
str. 48

Porównanie stentowania i pomostowania aortalno-wieńcowego techniką minimalnie inwazyjną w leczeniu chorych ze zwężeniem gałęzi zstępującej przedniej lewej tętnicy wieńcowej
Comparison of stenting with minimally invasive bypass surgery for stenosis of the left anterior descending coronary artery
A. Diegeler, H. Thiele, V. Falk, R. Hambrecht, N. Spyrantis, P. Sick, K.W. Diederich, F.W. Mohr, G. Schuler
The New England Journal of Medicine, 2002; 347: 561-566
str. 54

Porównanie stentowania i pomostowania aortalno-wieńcowego techniką minimalnie inwazyjną w leczeniu chorych ze zwężeniem gałęzi zstępującej przedniej lewej tętnicy wieńcowej - badanie polskie
Primary stenting versus MIDCAB: preliminary report-comparison of two methods of revascularization in single left anterior descending coronary artery stenosis
M. Cisowski, J. Drzewiecki, A. Drzewiecka-Gerber, A. Jaklik, W. Kruczak, M. Szczeklik, A. Bochenek
Annals of Thoracic Surgery, 2002; 74: 1334-1339
komentarz: Andrzej Bochenek
str. 56

Amiodaron w porównaniu z lidokainą w leczeniu migotania komór nieustępującego po defibrylacji elektrycznej - badanie ALIVE
Amiodarone as compared with lidocaine for shock-resistant ventricular fibrillation
P. Dorian, D. Cass, B. Schwartz, R. Cooper, R. Gelaznikas, A. Barr
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 884-890
komentarz: Maria Trusz-Gluza
str. 60

Skuteczność małych dawek budezonidu i formoterolu u chorych na astmę przewlekłą lekką - badanie OPTIMA
Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma: the OPTIMA randomized trial
P.M. O'Byrne, P.J. Barnes, R. Rodriguez-Roisin, E. Runnerstrom, T. Sandstrom, K. Svensson, A. Tattersfield
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2001; 164: 1392-1397
str. 147

Porównanie wpływu wczesnego stosowania budezonidu i cetyryzyny na objawy całorocznego nieżytu nosa
Early treatment of perennial rhinitis with budesonide or cetirizine and its effect on long-term outcome
J. Rinne, M. Simola, H. Malmberg, T. Haahtela
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2002; 109: 426-432
komentarz: Bożena Tarchalska-Kryńska
str. 149

Zapobieganie wrzodom trawiennym i dyspepsji u chorych zakażonych Helicobacter pylori leczonych diklofenakiem
Primary prevention of diclofenac associated ulcers and dyspepsia by omeprazol or triple therapy in Helicobacter pylori positive patients: a randomised, double blind, placebo controlled, clinical trial
J. Labenz, A.L. Blum, W.W. Bolten, B. Dragosics, W. Rösch, M. Stolte, H.K. Koelz
Gut, 2002; 51: 329-335
komentarz: Witold Bartnik
str. 167

Deksametazon w leczeniu dorosłych chorych na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Dexamethasone in adults with bacterial meningitis
J. de Gans, D. van de Beek, for the European Dexamethasone in Adulthood Bacterial Meningitis Study Investigators
The New England Journal of Medicine, 2002; 347: 1549-1556
komentarz: Jerzy Janeczko
str. 205

Porównanie skuteczności 5-dniowego leczenia klarytromycyną o zmodyfikowanym uwalnianiu i 10-dniowego leczenia penicyliną V u chorych na zapalenie gardła wywołane przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A
Five-day clarithromycin modified release versus 10-day penicillin V for group A streptococcal pharyngitis: a multi-center, open-label, randomized study
H. Portier, J. Filipecki, P. Weber, G. Goldfarb, D. Lethuaire, J.P. Chauvin
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2002; 49: 337-344
komentarz: Danuta Dzierżanowska
str. 208

Porównanie fondaparynuksu i enoksaparyny w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po dużych operacjach ortopedycznych - metaanaliza
Fondaparinux vs enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery: a meta-analysis of 4 randomized double-blind studies
A.G.G. Turpie, K.A. Bauer, B.I. Eriksson, M.R. Lassen, for the Steering Committees of the Pentasaccharide Orthopedic Prophylaxis Studies
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 1833-1840
komentarz: Stanisław Łopaciuk
str. 210

Skuteczność sildenafilu w leczeniu zaburzeń wzwodu - metaanaliza
Sildenafil for male erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis
H.A. Fink, R. Mac Donald, I.R. Rutks, D.B. Nelson, T.J. Wilt
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 1349-1360
komentarz: Barbara Darewicz
str. 213

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Warfaryna była skuteczniejsza niż sam ASA w prewencji wtórnej po zawale serca, ale zwiększyła ryzyko krwawień - badanie WARIS II
Warfarin, aspirin, or both after myocardial infarction
Hurlen M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 347: 969-975
str. 216

Inhibitory ACE zmniejszają ryzyko zgonu i incydentów sercowo-naczyniowych także u osób przyjmujących ASA - metaanaliza
Effects of long-term treatment with angiotensin-converting-enzyme inhibitors in the presence or absence of aspirin: a systemic review
Teo K.K i wsp.
Lancet, 2002; 360: 1037-1043
str. 216

Beraprost zwiększył wydolność wysiłkową i zmniejszył duszność u chorych z nadciśnieniem płucnym - badanie ALPHABET
Effects of beraprost sodium, an oral prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Galiű N. i wsp.
J. Am. Coll. Cardiol., 2002; 39: 1496-1502
str. 217

Iloprost stosowany wziewnie zwiększył wydolność wysiłkową i zmniejszył objawy niewydolności serca u chorych z ciężkim nadciśnieniem płucnym - badanie AIR
Inhaled iloprost for severe pulmonary hypertension
Olschewski H. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 347: 322-329
str. 218

Treprostynyl zwiększył wydolność wysiłkową i zmniejszył objawy kliniczne u chorych z nadciśnieniem płucnym
Continuous subcutaneous infusion of treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial
Simonneau G. i wsp.
Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2002; 165: 800-804
str. 218

Bosentan zwiększył wydolność wysiłkową i zmniejszył duszność u chorych z nadciśnieniem płucnym - badanie BREATHE-1
Bosentan therapy for pulmonary arterial hypertension
Rubin L.J. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 896-903
str. 219

Fondaparynuks skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał ŻChZZ u chorych operowanych z powodu złamania bliższego odcinka kości udowej - badanie PENTHIFRA
Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after hip-fracture surgery
Eriksson B.I. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 1298-1304
str. 220

Fondaparynuks skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał ŻChZZ u chorych poddawanych planowanej operacji stawu kolanowego - badanie PENTAMAKS
Fondaparinux compared with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery
Bauer K.A. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 1305-1310
str. 220

Fondaparynuks nie był skuteczniejszy niż enoksaparyna w zapobieganiu ŻChZZ u chorych poddawanych alloplastyce stawu biodrowego - badanie PENTATHLON 2000
Postoperative fondaparinux versus postoperative enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after elective hip-replacement surgery: a randomised double-blind trial
Turpie A.G.G. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 1721-1726
str. 221

Fondaparynuks skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał ŻChZZ u chorych poddawanych alloplastyce stawu biodrowego - badanie EPHESUS
Postoperative fondaparinux versus preoperative enoxaparin for prevention of venous thromboembolism in elective hip-replacement surgery: a randomised double-blind comparison
Lassen M.R. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 1715-1720
str. 222

U chorych na raka jelita grubego operowanych z zamiarem wyleczenia intensywne badania kontrolne zwiększają 5-letnią przeżywalność - metaanaliza
Impact on survival of intense follow up after curative resection for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis of randomised trials
Renehan A.G. i wsp.
BMJ, 2002; 324: 813-816
str. 222

Stosowanie przed zabiegami chirurgicznymi donosowo mupirocyny zmniejszyło ryzyko zakażenia szpitalnego wywolanego przez S. aureus u nosicieli - badanie MARS
Intranasal mupirocin to prevent postoperative Staphylococcus aureus infections
Perl T.M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2002; 346: 1871-1877
str. 223

U gorączkujących chorych z neutropenią leczenie empiryczne cyprofloksacyną i piperacyliną miało podobną skuteczność jak leczenie tobramycyną i piperacyliną
Ciprofloxacin plus piperacillin compared with tobramycin plus piperacillin as empirical therapy in febrile neutropenic patients
Peacock J.E. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2002; 137: 77-87
str. 224

Komentarze

Leczenie nadciśnienia płucnego (Med. Prakt. 12/2002, s. 217-219)
Adam Torbicki
str. 225

Słownik EBM
str. 227

Komunikat
str. 85


Medycyna Praktyczna 2002/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna