MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/01

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3251A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2003/02

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Od Redakcji
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
str. 17

 SZTUKA I MEDYCYNA 

Andrzej Wajda o śmierci na obrazach Jacka Malczewskiego
Andrzej Wajda
str. 18

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2002
dr hab. med. Marek Sanak
Kierownik Pracowni Biologii Molekularnej
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 23-28

Postępy w diagnostyce laboratoryjnej
prof. dr hab. med. Jerzy W. Naskalski
Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ
w Krakowie
str. 29-35
Autor przedstawia nowości dotyczące biochemicznych markerów chorób sercowo-naczyniowych, takich jak albumina, białko C-reaktywne, hormony natriuretyczne przedsionkowy i mózgowy oraz troponiny sercowe, wykrywania genetycznego podłoża dyslipidemii oraz wspólne zalecenia Amerykańskiej Narodowej Akademii Biochemii Klinicznej i Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego odnośnie do badań laboratoryjnych w diagnostyce i leczeniu cukrzycy.

Postępy w diagnostyce obrazowej
prof. dr hab. med. Bogdan Pruszyński
Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej AM
w Warszawie
str. 36-39

Postępy w kardiologii
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, Warszawa
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman, Warszawa
prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiochirurgii ŚAM w Katowicach
str. 41-72
Autorzy przedstawiają nowości dotyczące m.in.: przezskórnych interwencji wieńcowych i stosowania inhibitorów GP IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, efektów utrzymywania rytmu zatokowego u chorych z napadowym migotaniem przedsionków, leczenia niewydolności serca, patogenezy i leczenia nadciśnienia tętniczego, urządzeń mechanicznych wspomagających pracę niewydolnego serca, prób regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego, małoinwazyjnych technik pomostowania tętnic wieńcowych oraz protez zastawkowych serca.

Postępy w diabetologii
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 73-89
Autor przedstawia wyniki zakończonych badań klinicznych poświęconych zapobieganiu cukrzycy, a także nowości dotyczące m.in.: patogenezy choroby, kryteriów rozpoznawania zespołu metabolicznego, miejsca glikemia na czczo i doustnego testu obciążenia glukozą w rozpoznawaniu cukrzycy, powikłań cukrzycy, przeszczepiania wysp Langerhansa oraz nowych leków przeciwcukrzycowych.

Postępy w endokrynologii
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
Kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
str. 90-101
Autor przedstawia nowości w zakresie patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób gruczołu wydzielania wewnętrznego, dotyczące m.in. akromegalii, makroprolaktynemii, wrodzonej niedoczynność tarczycy, raka tarczycy, bezobjawowej pierwotnej nadczynności przytarczyc, subklinicznego zespołu Cushinga, jak również hormonalnej terapii zastępczej.

Postępy w gastroenterologii i hepatologii
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii CMKP w Warszawie
str. 103-121
Autor przedstawia nowości w endoskopii przewodu pokarmowego oraz w zakresie patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego, takich jak choroba refluksowa przełyku i przełyk Barretta, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, dyspepsja, choroba trzewna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna, zapalenie jelita grubego po napromienianiu, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, nowotwory jelita grubego, kamica żółciowa, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, rak trzustki, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, krwawienia z żylaków przełyku u chorych z nadciśnieniem wrotnym oraz rak wątrobowokomórkowy.

Postępy w pneumonologii
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 123-139
Autorka przedstawia nowe dane na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuca, nową klasyfikację idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc oraz zalecenia dotyczące opanowania i eliminacji gruźlicy w krajach o małej zapadalności.

Postępy w alergologii
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 141-153
Autor przedstawia nowości dotyczące m.in. genetycznych i środowiskowych uwarunkowań chorób alergicznych, alergenów, przyczyn zespołu anafilaksji jamy ustnej, zapobiegania alergii, immunoterapii, leczenia farmakologicznego, jak również medycyny alternatywnej w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych.

Postępy w reumatologii
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 155-162
Autorka przedstawia nowości dotyczące głównie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa lekami blokującymi działanie cytokin prozapalnych, zespołu antyfosfolipidowego oraz nowe koncepcje leczenia chorób reumatycznych.

Postępy w nefrologii
prof. dr hab. med. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku
dr hab. med. Magdalena Durlik
Instytut Transplantologii AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM w Katowicach
str. 163-171
Autorzy przedstawiają nowości dotyczące patogenezy, przebiegu klinicznego i leczenia kłębuszkowych zapaleń nerek, leczenie niedokrwistości nerkopochodnej za pomocą erytropoetyny, leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu nerki, nefropatii nerki przeszczepionej, perspektyw wykorzystania nerkowych komórek macierzystych w leczeniu chorób nerek, roli czynnika wzrostu hepatocytów w nerkach oraz zaburzeń gospodarki sodowo-wodnej i wapniowej u astronautów.

Postępy w hematologii
prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Stanisław Łopaciuk
Kierownik Samodzielnej Pracowni Krzepnięcia Krwi i Hemostazy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
str. 172-186

Postępy w chorobach zakaźnych
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM w Poznaniu
str. 187-200
Autor przedstawia nowości w zakresie sytuacji epidemiologicznej i leczenia zakażeń wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS, HBV i HCV, zakażeń u chorych z neutropenią, posocznicy oraz problemu narastającej antybiotykooporności.

Postępy w neurologii
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
Kierownik II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
str. 203-213
Autorka przedstawia aktualną sytuację w zakresie leczenia chorób układu nerwowego w Polsce, nowości dotyczące stosowania statyn w profilaktyce udaru mózgu i nadziei na ich wykorzystanie w leczeniu otępienia, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego, aktualne wytyczne leczenia stwardnienia rozsianego oraz wyniki prób wewnątrznaczyniowego zamykania tętniaków mózgu.

Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii
prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi
str. 214-218
Autor przedstawia wybrane doniesienia dotyczące m.in. problemów ze znieczuleniem u osób otyłych, powikłań pooperacyjnych, w tym wymiotów, analizy bispektralnej w ocenie głębokości znieczulenia ogólnego i w celu wybudzenia śródoperacyjnego, zwalczania bólu pooperacyjnego oraz stosowania hemodylucji w celu zmniejszenia utraty krwi w czasie operacji.

Farmakogenetyka - nowe spojrzenie na badania kliniczne
prof. dr hab. med. Jacek Spławiński
Kierownik Zakładu Farmakologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
str. 219-223

Komisja bioetyczna w oglądzie własnego środowiska naukowego
prof. dr hab. med. Kornel Gibiński
Klinika Gastroenterologii ŚAM w Katowicach
str. 224-228

 VARIA 

Kalendarium zjazdów naukowych w 2003 roku
str. 229-240

Odpowiedzi na pytania testowe Programu edukacyjnego "Choroby wewnętrzne" w dodatku do nr 11/2002
str. 241-242


Medycyna Praktyczna 2003/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna