MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/03

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3256

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

SZTUKA I MEDYCYNA
Zofia Gołubiew o śmierci, ironii i miłości w twórczości Tadeusza Kantora

Zofia Gołubiew
str. 28-29

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Evidence based medicine (EBM) współczesną sztuką lekarską
Cele Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine

dr med. Piotr Gajewski
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
prof. dr med. Roman Jaeschke
Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
dr med. Jacek Mrukowicz
Medycyna Praktyczna
str. 31-34

Praktyczne aspekty EBM
prof. dr med. Gordon Guyatt
Department of Medicine, Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
Przewodniczący EBM Working Group
str. 37-38

EBM - jak uniknąć zalewu informacji?
prof. dr med. Brian Haynes
Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
prof. dr med. Roman Jaeschke
Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 41-43

EBM - rola Cochrane Collaboration i Cochrane Library
prof. dr Paul Glasziou
Department of Social and Preventive Medicine,
University of Queensland Medical School, Herston, Australia
Dyrektor Centre for Evidence-Based Medicine, Oksford, Wielka Brytania
str. 44-45

Wytyczne praktyki klinicznej - próba syntezy wiedzy medycznej
prof. dr med. Deborah Cook
Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Canada
str. 46-48

Jakość wytycznych praktyki klinicznej - Projekt AGREE
dr Françoise Cluzeau
Department of Community Health Sciences,
St George's Hospital Medical School, Londyn, Wielka Brytania
Kierownik Projektu AGREE
str. 48-52

Praktyczne implikacje reguł wynikających z badań klinicznych w kardiologii - cz. I
Principles from clinical trials relevant to clinical practice: part I
Robert M. Califf, David L. DeMets
Circulation, 2002; 106: 1015-1021
str. 57-66
W artykule omówiono następujące wnioski wypływające z badań klinicznych poświęconych chorobom sercowo-naczyniowym: 1) skutki leczenia są umiarkowane; 2) interakcje jakościowe występują rzadko, natomiast interakcje ilościowe są powszechne; 3) niezamierzone cele są powszechne; 4) interakcje są nieprzewidywalne; 5) skutki długoterminowe zasługują na ocenę; 6) efekty grupowe mogą być niepewne.

Praktyczne implikacje reguł wynikających z badań klinicznych w kardiologii - cz. II
Principles form clinical trials relevant to cllinical practice: part II
Robert M. Califf, David L. DeMets
Circulation, 2002; 106: 1172-1175
str. 71-76
W artykule omówiono następujące wnioski wypływające z badań klinicznych poświęconych chorobom sercowo-naczyniowym: 1) większość interwencji leczniczych ma zarówno skutki korzystne, jak i niekorzystne; 2) większość korzystnych metod leczenia nie przynosi oszczędności, ale jest opłacalna; 3) zastosowanie wyników badań klinicznych w praktyce przynosi korzyści; 4) w niektórych działach kardiologii jest zbyt mało danych z badań naukowych; 5) udział w badaniach klinicznych jest obowiązkiem.

Współczesne zasady postępowania w trzepotaniu przedsionków
Contemporary management of atrial flutter
Hein J.J. Wellens
Circulation, 2002; 106: 649-652
str. 79-84
W artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące trzepotania przedsionków: mechanizmy i typy częstoskurczów wywołanych krążeniem fali pobudzenia po dużym obwodzie, charakterystyka chorego i cechy elektrokardiogramu, postępowanie podczas napadu arytmii, leczenie farmakologiczne, metody niefarmakologiczne (kardiowersja elektryczna, elektrostymulacja tłumiąca rytm ektopowy, ablacja przezżylna), współistnienie trzepotania i migotania przedsionków oraz leczenie przeciwkrzepliwe.

Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych - cz. I
III Raport Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program (USA)

wg Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)
National Heart, Lung, and Blood Institute
National Institutes of Health
NIH Publication No. 02-5215, September 2002
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 87-116

Rozpoznawanie i leczenie paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków podniebiennych
Aktualne (2002) wytyczne Infectious Diseases Society of America

Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis
A.L. Bisno, M.A. Gerber, J.M. Gwaltney Jr, E.L. Kaplan, R.H. Schwartz
Clinical Infectious Diseases, 2002; 35: 113-125
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 117-137
Artykuł stanowi uaktualnienie wytycznych Infectious Diseases Society of America z 1997 roku, dotyczących trafnego rozpoznawania i optymalnego leczenia anginy paciorkowcowej u dzieci i dorosłych. Zalecenia opracowano na podstawie rzetelnej analizy wiarygodnych badań naukowych oraz bilansu korzyści i negatywnych następstw. Przedstawione wytyczne dotyczą: 1) racjonalnego stosowania badań bakteriologicznych - gotowych testów do szybkiego wykrywania antygenu PBHA i standardowego posiewu wymazu z gardła w rozpoznawaniu anginy paciorkowcowej; 2) wskazań do wykonywania kontrolnego posiewu wymazu z gardła po leczeniu; 3) antybiotyków stosowanych w leczeniu anginy.

Wytyczne postępowania w rzeżączce u dorosłych
AGUM /MSSVD national guideline on the management of gonorrhoea in adults
Chris Bignell
Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases): K. Radcliffe (Chairman), I. Ahmed-Jushuf, J. Welch, M. Fitzgerald, J. Wilson
http://www.agum.org.uk/guidelines.htm
(cyt. 31.10.2002)

dr med. Zygmunt Dajek, dr med. Iwona Rudnicka, prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
str. 139-143

Wytyczne postępowania w nierzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej
AGUM/MSSVD national guideline on the management of non-gonococcal urethritis
Patrick J. Horner, Mohsen Shahmanesh
Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases): K. Radcliffe (Chairman), I. Ahmed-Jushuf, J. Welch, M. Fitzgerald, J. Wilson
http://www.agum.org.uk/guidelines.htm (cyt. 31.10.2002)
dr med. Zygmunt Dajek, dr med. Iwona Rudnicka, prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
str. 145-150

Wytyczne postępowania w zakażeniu dróg moczowo-płciowych przez Chlamydia trachomatis
AGUM /MSSVD clinical effectiveness guideline for the management of Chlamydia trachomatis genital tract infection
Patrick J. Horner, E. Owen Caul
Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases): K. Radcliffe (Chairman), I. Ahmed-Jushuf, J. Welch, M. Fitzgerald, J. Wilson
http://www.agum.org.uk/guidelines.htm (cyt. 31.10.2002)
dr med. Zygmunt Dajek, dr med. Iwona Rudnicka, prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
str. 151-161

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 162-165

Prawastatyna u osób w wieku podeszłym obciążonych zwiększonym ryzykiem chorób naczyniowych - badanie PROSPER
Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): a randomised controlled trial
J. Shepherd, G.J. Blauw, M.B. Murphy, E.L.E.M. Bollen, B.M. Buckley, S.M. Cobbe, I. Ford, A. Gaw, M. Hyland, J.W. Jukema, A.M. Kamper, P.W. Macfarlane, A.E. Meinders, J. Norrie, C.J. Packard, I.J. Perry,D.J. Stott, B.J. Sweeney, C. Twomey, R.G.J. Westendorp, on behalf of the PROSPER study group
The Lancet, 2002; 360: 1623-1630
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 167-170

Prawastatyna stosowana rutynowo, w porównaniu ze zwyczajnym leczeniem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, u chorych na nadciśnienie tętnicze z umiarkowaną hipercholesterolemią - badanie ALLHAT-LLT
Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT)
The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group
JAMA, 2002; 288: 2998-3007
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 171-173

Sertralina w leczeniu dużej depresji u chorych po niedawno przebytym zawale serca lub epizodzie niestabilnej dławicy piersiowej - badanie SADHART
Sertraline treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina
A.H. Glassman, C.M. O'Connor, R.M. Califf, K. Swedberg, P. Schwartz, J.T. Bigger Jr, K.R. Ramma Krishnan, L.T. van Zyl, J.R. Swenson, M.S. Finkel, C. Landau, P.A. Shapiro, C.J. Pepine, J. Mardekian, W.M. Harrison, for the Sertraline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART) Group
JAMA, 2002; 288: 701-709
dr hab. med. Małgorzata Rzewuska
str. 175-179

Wpływ leczenia zmniejszającego stężenie homocysteiny w osoczu z użyciem kwasu foliowego oraz witamin B12 i B6 na incydenty sercowo-naczyniowe u chorych po przezskórnej interwencji wieńcowej - badanie Swiss Heart Study
Effect of homocysteine-lowering therapy with folic acid, vitamin B12, and vitamin B6 on clinical outcome after percutaneous coronary intervention. The Swiss Heart Study: a randomized controlled trial
G. Schnyder, M. Roffi, Y. Flammer, R. Pin, O.M. Hess
JAMA, 2002; 288: 973-979
dr hab. med. Teresa B. Domagała
str. 180-183

Wpływ karwedilolu na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z ciężką przewlekłą, stabilną niewydolnością serca - badanie COPERNICUS
Effect of carvedilol on the morbidity of patients with severe chronic heart failure: results of the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) Study
M. Packer, M.B. Fowler, E.B. Roecker, A.J.S. Coats, H.A. Katus, H. Krum, P. Mohacsi, J.L. Rouleau, M. Tendera, C. Staiger, T.L. Holcslaw, I. Amann-Zalan, D.L. DeMets, for the Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival (COPERNICUS) Study Group
Circulation, 2002; 106: 2194-2199
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
str. 185-188

Wlew dożylny siarczanu magnezu jako leczenie uzupełniające w ciężkich zaostrzeniach astmy
IV magnesium sulfate in the treatment of acute severe asthma: a multicenter randomized controlled trial
R.A. Silverman, H. Osborn, J. Runge, E.J. Gallagher, W. Chiang, J. Feldman, T. Gaeta, K. Freeman, B. Levin, N. Mancherje, S. Scharf, for the Acute Asthma/Magnesium Study Group
Chest, 2002; 122: 489-497
str. 189-191

Następstwa zaprzestania stosowania kortykosteroidu wziewnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - badanie COPE
Effect of discontinuation of inhaled corticosteroids in patients with chronic obstructive pulmonary disease: the COPE study
P. van der Valk, E. Monninkhof, J. van der Palen, G. Zielhuis, C. van Herwaarden
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2002; 166: 1358-1363
str. 193-197

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania doustnego teofiliny w stabilnej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - metaanaliza
Oral theophylline for chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane Review
F.S.F. Ram, P.W. Jones, A.A. Castro, J.R. de Brito Jardim, A.N. Atallah, Y. Lacasse, R. Mazzini, R. Goldstein, S. Cendon
The Cochrane Library, Issue 4, 2002. Oxford: Update Software
str. 198-200

Celekoksyb w porównaniu z diklofenakiem stosowanym z omeprazolem w zmniejszaniu ryzyka nawrotów krwawienia z wrzodu trawiennego u osób z chorobą zwyrodnieniową lub zapaleniem stawów
Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis
F.K.L. Chan, L.C.T. Hung, B.Y. Suen, J.C.Y. Wu, K.C. Lee, V.K.S. Leung, A.J. Hui, K.F. To, W.K. Leung,V.W.S. Wong, S.C.S. Chung, J.J.Y. Sung
The New England Journal of Medicine, 2002; 347: 2104-2110
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 2002-205

Infliksymab w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Treatment of active ankylosing spondylitis with infliximab: a randomised controlled multicentre trial
J. Braun, J. Brandt, J. Listing, A. Zink, R. Alten, W. Golder, E. Gromnica-Ihle, H. Kellner, A. Krause, M. Schneider, H. Sörensen, H. Zeidler, W. Thriene, J. Sieper
The Lancet, 2002; 359: 1187-1193
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 206-208

Etanercept w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Treatment of ankylosing spondylitis by inhibition of tumor necrosis factor alfa
J.D. Gorman, K.E. Sack, J.C. Davis Jr
The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 1349-1356
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 209-212

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
Częstoskurcz dwukierunkowy

prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 214-215

Alergeny
Odcinek 82: mleko krowie (białka serwatkowe)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 217-218

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 219-220

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna