MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/04

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3260

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST
Porównanie aktualnych (2002) wytycznych European Society of Cardiology z wytycznymi American College of Cardiology i American Heart Association

wg Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation Task Force on the Management of Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology i wg ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment elavation myocardial infarction A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable Angina)
M.E. Bertrand, M.L. Simoons, K.A. Fox, L.C. Wallentin, C.W. Hamm, E. McFadden, P.J. De Feyter, G. Specchia, W. Rużyłło i E. Braunwald, E.M. Antman, J.W. Beasley, R.M. Califf, M.D. Cheitlin, J.S. Hochman, R.H. Jones, D. Kereiakes, J. Kupersmith, T.N. Levin, C.J. Pepine, J.W. Schaeffer, E.E. Smith III, D.E. Steward, P. Théroux
European Heart Journal, 2002; 23: 1809-1840 i http://www.acc.org/clinical/guidelines/unstable/unstable.pdf (cyt. 12.03.2003)
str. 25-54
W artykule porównano zaktualizowane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinków ST z aktualnymi i wcześniejszymi wytycznymi amerykańskich towarzystw kardiologicznych.

Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych - cz. II
III Raport Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program (USA)

wg Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)
National Heart, Lung, and Blood Institute
National Institutes of Health
NIH Publication No. 02-5215, September 2002
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 57-77

Nudności i wymioty
Stanowisko American Gastroenterological Association

American Gastroenterological Association medical position statement: nausea and vomiting i AGA technical review on nausea and vomiting
Gastroenterology, 2001; 120: 261-262 i Gastroenterology, 2001; 120: 263-286
str. 79-107
Artykuł zawiera oficjalne zalecenia American Gastroenterological Association dotyczące nudności i wymiotów. Przestawiono w nim: 1) społeczno-ekonomiczne skutki nudności i wymiotów; 2) rozpoznanie różnicowe; 3) zasady leczenia i stosowane leki; 4) postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, takich jak nudności i wymioty związane z gastroparezą, pooperacyjne, związane z radio- i chemioterapią oraz nudności poranne i niepowściągliwe wymioty ciężarnych.

Rozpoznawanie, obserwacja i leczenie przełyku Barretta
Aktualne (2002) zalecenia American College of Gastroenterology

Updated guidelines for the diagnosis, surveillance and therapy of Barrett's esophagus
R.E. Sampliner, and The Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology
American Journal of Gastroenterology, 2002; 97: 1888-1895
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 109-118
Artykuł zawiera zaktualizowane zalecenia American College of Gastroenterology dotyczące: badań przesiewowych w kierunku przełyku Barretta u osób z chorobą refluksową przełyku, rozpoznawania przełyku Barretta, obserwacji chorych, postępowanie w przypadku dysplazji oraz leczenia chorych z przełykiem Barretta.

Wytyczne postępowania w nabytym drogą płciową reaktywnym zapaleniu stawów
AGUM/MSSVD national guideline for the management of sexually acquired reactive arthritis
Andrew Keat, Elizabeth Carlin
Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases): K. Radcliffe (Chairman), I. Ahmed-Jushuf, J. Welch, M. Fitzgerald, J. Wilson
http://www.agum.org.uk/guidelines.htm (cyt. 1.03.2003)
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 119-133

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 135-138

Heparyna drobnocząsteczkowa w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych - przegląd systematyczny
Low molecular weight heparins versus unfractionated heparin for acute coronary syndromes
K.D. Magee, W. Sevcik, D. Moher, B.H. Rowe
The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software
str. 139-140

Efekty stosowania amlodypiny albo lizynoprylu, w porównaniu z chlortalidonem, u chorych na nadciśnienie tętnicze obciążonych zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej badanie ALLHAT
Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: the Antihypertensive and Lipid-lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)
The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group
JAMA, 2002; 288: 2981 2997
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 141-144
U osób w średnim lub podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym i ł1 dodatkowym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej zastosowanie amlodypiny albo lizynoprylu, w porównaniu z chlortalidonem, miało podobny wpływ na ryzyko zgonu i incydentów wieńcowych. Stosowanie chlortalidonu wiązało się z nieco mniejszym ryzykiem niewydolności serca, w porównaniu z amlodypiną lub lizynoprylem, oraz mniejszym ryzykiem udaru mózgu i incydentów sercowo-naczyniowych, w porównaniu z lizynoprylem.

Porównanie efektów stosowania inhibitora konwertazy angiotensyny lub leku moczopędnego w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku - badanie ANBP2
A comparison of outcomes with angiotensin-converting-enzyme inhibitors and diuretics for hypertension in the elderly
L.M.H. Wing, C.M. Reid, P. Ryan, L.J. Beilin, M.A. Brown, G.L.R. Jennings, C.I. Johnston, J.J. McNeil, G.J. Macdonald, J.E. Marley, T.O. Morgan, M.J. West, for the Second Australian National Blood Pressure Study Group
The New England Journal of Medicine, 2003; 348: 583-592
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 145-153

Leczenie wielokierunkowe a incydenty sercowo-naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie Steno-2
Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes
P. Gaede, P. Vedel, N. Larsen, G.V.H. Jensen, H.-H. Parving, O. Pedersen
The New England Journal of Medicine, 2003; 348: 383-393
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 154-159

Kortykosteroidy wziewne u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - metaanaliza
The effects of inhaled corticosteroids in chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review of randomized placebo-controlled trials
A. Alsaeedi, D.D. Sin, F.A. McAlister
American Journal of Medicine, 2002; 113: 59-65
prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
str. 161-166

Sigmoidofiberoskopia jako metoda przesiewowa w wykrywaniu nowotworów jelita grubego - wstępne wyniki badania UKFSST
Single flexible sigmoidoscopy screening to prevent colorectal cancer: baseline findings of a UK multicentre randomised trial
UK Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial Investigators
The Lancet, 2002; 359: 1291-1300
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 168-170

Tamoksyfen u kobiet obciążonych zwiększonym ryzykiem raka sutka - badanie IBIS-I
First results from the International Breast Cancer
Intervention Study (IBIS-I): a randomised prevention trial

IBIS Investigators
The Lancet, 2002; 360: 817-824
prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski
str. 171-173

Wpływ małych dawek hydrokortyzonu i fludrokortyzonu na ryzyko zgonu chorych we wstrząsie septycznym
Effect of treatment with low doses of hydrocortisone and fludrocortisone on mortality in patients with septic shock
D. Annane, V. Sébille, C. Charpentier, P.-E. Bollaert, B. François, J.M. Korach, G. Capellier, Y. Cohen, E. Azoulay, G. Troché, P. Chaumet-Riffaut, E. Bellissant
JAMA, 2002; 288: 862-871
prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
str. 174-178
Stosowanie małych dawek hydrokortyzonu i fludrokortyzonu przez 7 dni zmniejszyło ryzyko zgonu u chorych we wstrząsie septycznym. Korzyści z takiego leczenia obserwowano głównie w podgrupie chorych ze względną niewydolnością kory nadnerczy.

Skuteczność ketoprofenu w postaci doustnej w leczeniu napadów migreny
Efficacy of oral ketoprofen in acute migraine: a double-blind randomized clinical trial
M. Dib, H. Massiou, M. Weber, P. Henry, S. Garcia-Acosta, M.G. Bousser, and the Bi-Profenid Migraine Study Group
Neurology, 2002; 58: 1660-1665
str. 179-180

Dawkowanie benzodiazepin w zależności od nasilenia objawów, w porównaniu z dawkowaniem według schematu, w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego
Symptom-triggered vs fixed-schedule doses of benzodiazepine for alcohol withdrawal: a randomized treatment trial
J.B. Daeppen, P. Gache, U. Landry, E. Sekera, V. Schweizer, S. Gloor, B. Yersin
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 1117-1121
dr med. Bogusław Habrat
str. 182-184

Dezloratadyna w leczeniu przewlekłej pokrzywki idiopatycznej
Once-daily desloratadine improves the sings and symptoms of chronic idiopathic urticaria: a randomized, double-blind, placebo-controlled study
J. Ring, R. Hein, A. Gauger, E. Bronsky, B. Miller, and the Desloratadine Study Group
International Journal of Dermatology, 2001; 40: 72-76
prof. dr hab. med. Edward Rudzki
str. 185-189

Praktyka kliniczna

Elektrokardiografia
Lokalizacja bloku przedsionkowo-komorowego

str. 191-193

Alergeny
Odcinek 83: mleko krowie (kazeina)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 195-196

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 197-199

 MISCELLANEA 

Komentarz do aktualnych (2002) zaleceń European Society of Cardiology "Postępowanie z chorym z wadą zastawkową serca bez objawów podmiotowych" (Med. Prakt. 12/2002)
prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert
str. 200

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna