MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/05

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3267

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 SZTUKA I MEDYCYNA 

Krzysztof Piesiewicz o cierpieniu i nadziei
str. 25-27

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych - cz. III
III Raport Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program (USA)

wg Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)
National Heart, Lung, and Blood Institute
National Institutes of Health
NIH Publication No. 02-5215, September 2002
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 29-67
Artykuł stanowi trzecią część tłumaczenia fragmentów pełnej wersji III Raportu Zespołu Ekspertów ds. Wykrywania, Oceny i Leczenia Hipercholesterolemii u Dorosłych (ATP III), zawierającego zaktualizowane zalecenia amerykańskiego Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej (NCEP) dotyczące badania stężenia cholesterolu we krwi i leczenia hipercholesterolemii. Przedstawiono w nim: 1) ogólne zasady leczenia farmakologicznego w zależności od progowych i docelowych stężeń lipidów; 2) przegląd pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania głównych grup leków, tj. statyn, żywic jonowymiennych, kwasu nikotynowego, fibratów, oraz rolę innych, takich jak kwasy tłuszczowe n-3, hormonalna terapia zastępcza, raloksyfen; 3) zasady wyboru leków zmniejszających stężenie cholesterolu LDL; 4) praktyczne wskazówki dotyczące leczenia skojarzonego; 5) zasady rozpoczynania i monitorowanie leczenia farmakologicznego.

Naukowe uzasadnienie ścisłej kontroli ciśnienia tętniczego w leczeniu cukrzycy typu 2
Aktualne (2003) wytyczne American College of Physicians-American Society of Internal Medicine

The evidence base for tight blood pressure control in the management of type 2 diabetes mellitus
V. Snow, K.B. Weiss, Ch. Mottur-Pilson, for the Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians
Annals of Internal Medicine, 2003; 138: 587-592
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
str. 69-84
Artykuł zawiera aktualne wytyczne American College of Physicians-American Society of Internal Medicine dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą typu 2. Autorzy wytycznych udzielają odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są korzyści ze ścisłej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2? Jakie powinno być docelowe ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe u osób z cukrzycą typu 2? Czy u chorych na cukrzycę niektóre leki przeciwnadciśnieniowe są skuteczniejsze lub korzystniejsze od innych?

Beta-blokery u chorego po zawale serca
Beta-blockers in the post-myocardial infarction patient
Mihai Gheorghiade, Sidney Goldstein
Circulation, 2002; 106: 394-398
str. 87-93
W artykule zwięźle przedstawiono zasady stosowania beta-blokerów u chorych po zawale serca oraz uzasadnienie takiego postępowania na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych.

Osteoporoza wtórna
Secondary causes of osteoporosis
Lorraine A. Fitzpatrick
Mayo Clinic Proceedings, 2002; 77: 453-468
str. 95-117
W artykule omówiono rozpoznawanie oraz prewencję i leczenie osteoporozy wtórnej, związanej z: stosowaniem leków (glikokortykosteroidów, leków przeciwdrgawkowych, heparyny i in.), nadczynnością tarczycy, pierwotną nadczynnością przytarczyc, akromegalią, zespołem i chorobą Cushinga, cukrzycą typu 1, hiperprolaktynemią, jadłowstrętem psychicznym, unieruchomieniem, hiperwitaminozą A, chorobami szpiku kostnego, chorobą trzewną, chorobami zapalnymi jelit, zespoleniem jelita czczego z jelitem krętym, chorobami trzustki, chorobami wątroby oraz z przeszczepami narządów.

Żywienie pozajelitowe
Zalecenia American Gastroenterological Association

American Gastroenterological Association medical position statement: parenteral nutrition
Gastroenterology, 2001; 121: 966-969
prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
str. 119-126
Artykuł zawiera oficjalne zalecenia American Gastroenterological Association dotyczące stosowania żywienia pozajelitowego w następujących sytuacjach klinicznych: okres okołooperacyjny, nowotwory złośliwe, choroby wątroby, ostre zapalenie trzustki, choroby zapalne jelit, noworodki o małej masie urodzeniowej, zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS), choroby płuc, choroby nerek, oparzenia, inne ciężkie stany chorobowe, przedłużające się okresy niedostatecznej podaży składników odżywczych, żywienie pozajelitowe w domu.

Wytyczne postępowania w zapaleniu jądra i najądrza
AGUM/MSSVD national guideline for the management of epididymo-orchitis
Paul Walker, Janet Wilson
Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases): K. Radcliffe (Chairman), I. Ahmed-Jushuf, J. Welch, M. Fitzgerald, J. Wilson
http://www.agum.org.uk/guidelines.htm (cyt. 31.10.2002)
str. 127-130

Wytyczne postępowania w zapaleniu narządów miednicy mniejszej i zapaleniu okołowątrobowym
AGUM/MSSVD guidelines for the management of pelvic infection and perihepatitis
Jonathan D.C. Ross
Clinical Effectiveness Group (Association for Genitourinary Medicine and the Medical Society for the Study of Venereal Diseases): K. Radcliffe (Chairman), I. Ahmed-Jushuf, J. Welch, M. Fitzgerald, J. Wilson
http://www.agum.org.uk/guidelines.htm (cyt. 31.10.2002)
prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
str. 131-136

Ciężki ostry zespół oddechowy (SARS)
dr med. Jacek Mrukowicz
Polski Instytut Evidence Based Medicine
str. 137-143
Artykuł zawiera aktualne na dzień 13 maja 2003 roku informacje na temat ciężkiego zespołu oddechowego (SARS). Omówiono w nim: etiologię, epidemiologię, objawy kliniczne i laboratoryjne oraz przebieg choroby, zasady rozpoznawania i zgłaszania przypadków choroby, leczenie, rokowanie oraz sposoby zapobiegania szerzeniu się zakażenia.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 145-148

Wczesne i długotrwałe stosowanie klopidogrelu wraz z kwasem acetylosalicylowym u chorych poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej - badanie CREDO
Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneus coronary intervention: a randomized controlled trial
S.R. Steinhubl, P.B. Berger, J.T. Mann III, E.T.A. Fry, A. DeLago, C. Wilmer, E.J. Topol, for the CREDO Investigators
JAMA, 2002; 288: 2411-2420
dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 149-152

Stosowanie dożylne antagonistów receptora GP IIb/IIIa zmniejsza ryzyko zgonu po przezskórnych interwencjach wieńcowych - metaanaliza
Intravenous glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists reduce mortality after percutaneous coronary interventions
E. Karvouni, D.G. Katritsis, J.P.A. Ioannidis
Journal of the American College of Cardiology, 2003; 41: 26-32
dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 153-155

Amiodaron w porównaniu z placebo i lekami antyarytmicznymi klasy Ic w przywracaniu rytmu zatokowego w świeżym migotaniu przedsionków - metaanaliza
Amiodarone versus placebo and class Ic drugs for cardioversion of recentonset atrial fibrillation: a metaanalysis
P. Chevalier, A. DurandDubief, H. Burri, M. Cucherat, G. Kirkorian, P. Touboul
Journal of the American College of Cardiology, 2003; 41: 255-262
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 156-159

Skuteczność i bezpieczeństwo łącznego stosowania budezonidu i formoterolu z jednego inhalatora w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Efficacy and safety of budesonide/formoterol in the management of chronic obstructive pulmonary disease
W. Szafrański, A. Cukier, A. Ramirez, G. Menga, R. Sansores, S. Nahabedian, S. Peterson, H. Olsson
European Respiratory Journal, 2003; 21: 74-81
prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
str. 160-168

Leczenie zakażenia Helicobacter pylori u osób z dyspepsją czynnościową oporną na leczenie standardowe - badanie FROSCH
Treatment of Helicobacter pylori in functional dyspepsia resistant to conventional management: a double blind randomised trial with a six month follow up
H.R. Koelz, R. Arnold, M. Stolte, M. Fischer, A.L. Blum, the FROSCH Study Group
Gut, 2003; 52: 40-46
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 170-172

Wpływ różnych preparatów probiotyków na częstość występowania objawów niepożądanych leczenia eradykacyjnego zakażenia Helicobacter pylori u dorosłych
Effect of different probiotic preparations on anti-Helicobacter pylori therapy-related side effects: a parallel group, triple blind, placebo-controlled study
F. Cremonini, S. Di Caro, M. Covino, A. Armuzzi, M. Gabrielli, L. Santarelli, E.C. Nista, G. Cammarota, G. Gasbarrini, A. Gasbarrini
The American Journal of Gastroenterology, 2002; 97: 2744-2749
dr hab. med. Hanna Szajewska, dr med. Jacek Mrukowicz
str. 175-178

Wpływ preparatu wielowitaminowego z substancjami mineralnymi i pierwiastkami śladowymi na występowanie zakażeń i jakość życia
Effect of a multivitamin and mineral supplement on infection and quality of life: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
T.A. Barringer, J.K. Kirk, A.C. Santaniello, K. Long Foley, R. Michielutte
Annals of Internal Medicine, 2003; 138: 365-371
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 179-181

Krótkoterminowe stosowanie glikokortykosteroidów w małej dawce, w porównaniu z placebo i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w reumatoidalnym zapaleniu stawów - przegląd systematyczny
Shortterm lowdose corticosteroids vs placebo and nonsteroidal antiinflammatory drugs in rheumatoid arthritis
P.C. Gotzsche, H.K. Johansen
The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 183-186

Mitoksantron w postępującym stwardnieniu rozsianym - badanie MIMS
Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a placebo-controlled, double-blind, randomised, multicentre trial
H.-P. Hartung, R. Gonsette, N. König, H. Kwieciński, A. Guseo, S.P. Morrissey, H. Krapf, T. Zwingers, and the Mitoxantrone in Multiple Sclerosis Study Group (MIMS)
The Lancet, 2002; 360: 2018-2025
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 187-188

Interferony w leczeniu nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego - przegląd systematyczny
Interferons in relapsing remitting multiple sclerosis: a systematic review
G. Filippini, L. Munari, B. Incorvaia, G.C. Ebers, C. Polman, R. D'Amico, G.P.A. Rice
The Lancet, 2003; 361: 545-552
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 189-192

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia praktyczna
Badanie holterowskie u chorego z rozrusznikiem DDD

prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 196-197

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 199-201

Alergeny
Odcinek 84: mleko kozie i owcze

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 203-204

 MISCELLANEA 

Komentarz do aktualnych (2002) wytycznych European Society of Cardiology oraz wytycznych American College of Cardiology i American Heart Association dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST (Med. Prakt. 4/2003)
dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 207-212

Konferencja Diabetes Dialogue: Advancing Care Towards Cure 4-5 kwietnia 2003 r., Genewa, Szwajcaria
dr med. Ewa Płaczkiewicz
str. 213

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna