MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/06

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3271

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 SZTUKA I MEDYCYNA 

Stanisław Rodziński o Ołtarzu z Isenheim Matthiasa Grünewalda
Stanisław Rodziński
str. 20-21

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Prewencja, wykrywanie, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
Siódmy Raport Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7, 2003)

The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. JNC 7 Express
U.S. Department of Health and Human Services
National Institutes of Health
National Heart, Lung, and Blood Institute
NIH Publication No. 03-5233, May 2003
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman, prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz
str. 23-63
Artykuł zawiera skrótową wersję zaktualizowanych wytycznych amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi dotyczące prewencji, wykrywania, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: nową klasyfikacja ciśnienia tętniczego, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych związane z nadciśnieniem, korzyści z obniżania ciśnienia tętniczego, skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego w praktyce, pomiary ciśnienia tętniczego (w gabinecie lekarskim, automatyczne monitorowanie, pomiary samodzielne), ocenę kliniczną i badania pomocnicze, cele leczenia, zalecane zmiany stylu życia, zasady leczenia farmakologicznego i uwarunkowania wyboru leków przeciwnadciśnieniowych oraz sposoby poprawy kontroli nadciśnienia tętniczego.

Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych - cz. IV
III Raport Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program (USA)

wg Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)
National Heart, Lung, and Blood Institute
National Institutes of Health
NIH Publication No. 02-5215, September 2002
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 65-83

Kliniczne i patofizjologiczne implikacje dwupłatkowej zastawki aortalnej
Clinical and pathophysiological implications of a bicuspid aortic valve
P.W.M. Fedak, S. Verma, T.E. David, R.L. Leask, R.D. Weisel, J. Butany
Circulation, 2002; 106: 900-904
str. 85-91
W artykule zwięźle przedstawiono przyczyny powstawania dwupłatkowej zastawki aortalnej, zagrożenia związane z tą wadą oraz zasady jej obserwacji i leczenia.

Aktualne poglądy na leczenie zakażenia Helicobacter pylori
Raport Uzgodnieniowy Maastricht 2-2000

Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection - The Maastricht 2-2000 Consensus Report
P. Malfertheiner, F. Mégraud, C. O'Morain, A.P.S. Hungin, R. Jones, A. Axon, D.Y. Graham, G. Tytgat & The European Helicobacter Pylori Study Group (EHPSG)
Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2002; 16: 167-180
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 93-111
Artykuł zawiera aktualne wytyczne postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori w opiece podstawowej, jak i specjalistycznej, opracowane przez European Helicobacter Pylori Study Group. Przedstawiono: zasady rozpoznawania zakażenia H. pylori, wskazania do eradykacji, leczenie eradykacyjne i postępowanie w przypadku oporności, a także postępowanie w zakażeniu H. pylori u dzieci.

Postępowanie w przewlekłej chorobie nerek - cz. I
Wytyczne National Kidney Foundation (USA)

wg K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
American Journal of Kidney Diseases, 2002; 39 (suppl. 1): S17-S75
str. 112-124
Artykuł stanowi pierwszą część skrótowego opracowania aktualnych wytycznych amerykańskich dotyczących przewlekłej choroby nerek. Omówiono w nim: 1) definicję i stadia przewlekłej choroby nerek, 2) ogólne zasady diagnostyki i leczenia, 3) czynniki zwiększonego ryzyka zachorowania.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 126-129

Wczesne dożylne stosowanie siarczanu magnezu u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, obciążonych dużym ryzykiem zgonu - badanie MAGIC
Early administration of intravenous magnesium to high-risk patients with acute myocardial infarction in the Magnesium in Coronaries (MAGIC) Trial: a randomised controlled trial
The Magnesium in Coronaries (MAGIC) Trial Investigators
The Lancet, 2002; 360: 1189-1196
dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 130-133

Atorwastatyna w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym u chorych na nadciśnienie tętnicze z przeciętnym lub mniejszym stężeniem cholesterolu w osoczu - badanie ASCOT-LLA
Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial
P.S. Sever, B. Dahlöf, N.R. Poulter, H. Wedel, G. Beevers, M. Caulfield, R. Collins, S.E. Kjeldsen, A. Kristinson, G.T. McInnes, J. Mehlsen, M. Nieminen, E. O'Brien, J. Östergren, for the ASCOT investigators
The Lancet, 2003; 361: 1149-1158
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 135-140

Kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z przywróceniem i utrzymywaniem rytmu zatokowego u chorych z migotaniem przedsionków - badanie AFFIRM
A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation
The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) investigators
The New England Journal of Medicine, 2002; 347: 1825-1833
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 141-142

Kontrola częstotliwości rytmu komór w porównaniu z przywróceniem i utrzymywaniem rytmu zatokowego u chorych z nawracającym przetrwałym migotaniem przedsionków - badanie RACE
A comparison of rate control and rhythm control in patients with recurrent persistent atrial fibrillation
I.C. van Gelder, V.E. Hagens, H.A. Bosker, J.H. Kingma, O. Kamp, T. Kingma, S.A. Said, J.I. Darmanata, A.J. Timmermans, J.G.P. Tijssen, H.J.G.M. Crijns, for the Rate Control versus Electrical Cardioversion for Persistent Atrial Fibrillation Study Group
The New England Journal of Medicine, 2002; 347: 1834-1840
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 143-147

Porównanie stosowania doustnego antykoagulantu i kwasu acetylosalicylowego u chorych z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową serca - metaanaliza
Oral anticoagulants vs aspirin in nonvalvular atrial fibrillation: an individual patient meta-analysis
C. van Walraven, R.G. Hart, D.E. Singer, A. Laupacis, S. Connolly, P. Petersen, P.J. Koudstaal, Y. Chang, B. Hellemons
JAMA, 2002; 288: 2441-2448
prof. dr med. Jack Hirsh, dr med. Martin O'Donnell
str. 148-150

Wczesne rozpoczęcie leczenia budezonidem u chorych na astmę przewlekłą lekką - badanie START
Early intervention with budesonide in mild persistent asthma: a randomised, double-blind trial
R.A. Pauwels, S. Pedersen, W.W. Busse, W.C. Tan, Y.Z. Chen, S.V. Ohlsson, A. Ullman, C.J. Lamm, P.M. O'Byrne, on behalf of the START Investigators Group
The Lancet, 2003; 361: 1071-1076
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik
str. 151-155

Łączne stosowanie salmeterolu i flutikazonu z jednego inhalatora w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - badanie TRISTAN
Combined salmeterol and fluticasone in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease: a randomised controlled trial
P. Calverley, R. Pauwels, J. Vestbo, P. Jones, N. Pride, A. Gulsvik, J. Anderson, C. Maden, for the TRISTAN (TRial of Inhaled STeroids ANd long-acting 2 agonists) Study Group
The Lancet, 2003; 361: 449-456
prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
str. 157-163

Paracetamol w chorobie zwyrodnieniowej stawów - przegląd systematyczny
Acetaminophen for osteoarthritis
T.E. Towheed, M.J. Judd, M.C. Hochberg, G. Wells
The Cochrane Library, Issue 2, 2003. Oxford: Update Software
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 164-168

Wpływ doustnej suplementacji witaminy D3 (cholekalcyferolu) stosowanej co 4 miesiące na ryzyko złamań i ryzyko zgonu wśród kobiet i mężczyzn z populacji ogólnej
Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial
D.P. Trivedi, R. Doll, K.T. Khaw
BMJ, 2003; 326: 469-472
prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
str. 169-174

Inhibitory cholinesterazy w leczeniu zaburzeń zachowania i zdolności wykonywania codziennych czynności życiowych u chorych na chorobę Alzheimera - metaanaliza
Efficacy of cholinesterase inhibitors in the treatment of neuropsychiatric symptoms and functional impairment in Alzheimer disease: a meta-analysis
N.-H. Trinh, J. Hoblyn, S. Mohanty, K. Yaffe
JAMA, 2003; 289: 210-216
prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
str. 175-176

Galantamina w leczeniu choroby Alzheimera - przegląd systematyczny
Galantamine for Alzheimer's disease (Cochrane review)
J. Olin, L. Schneider
The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software
prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
str. 178-181

Leki przeciwdepresyjne w zapobieganiu nawrotom depresji - przegląd systematyczny
Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review
J.R. Geddes, S.M. Carney, C. Davies, T.A. Furukawa, D.J. Kupfer, E. Frank, G.M. Goodwin
The Lancet, 2003; 361: 653-661
prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński
str. 183-187

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
Elektrokardiogram 92-letniego mężczyzny

prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 188-189

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 191-193

Alergeny
Odcinek 85: pyłek brzozy - zespół alergii jamy ustnej

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 194-195

 MISCELLANEA 

Uczestnicy III Światowego Kongresu nt. Zapobiegania Cukrzycy i jej Powikłaniom (29 września-1 października 2002 r., Hongkong, Chiny) wzywają do ustanowienia międzynarodowego programu dla zahamowania wzrostu zachorowalności na cukrzycę na całym świecie
prof. dr hab. med. Zbigniew Szybiński, dr med. Magdalena Szurkowska
str. 196-198

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna