MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/07

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3282A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2003/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 SZTUKA I MEDYCYNA 

Stanisław Tabisz o sygnałach, jakie daje nam ciało
str. 26-27

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Diagnostyka i leczenie rozwarstwienia aorty
Aktualne wytyczne European Society of Cardiology

Diagnosis and management of aortic dissection Recommendations of the Task Force on Aortic Dissection, European Society of Cardiology
R. Erbel (Chairman), F. Alfonso, C. Boileau, O. Dirsch, B. Eber, A. Haverich, H. Rakowski, J. Struyven, K. Radegran, U. Sechtem, J. Taylor, C. Zollikofer Internal reviewers: W.W. Klein, B. Mulder, L.A. Providencia
European Heart Journal, 2001; 22: 1642-1681
str. 29-54
Artykuł stanowi skrót obszernych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących postępowania w rozwarstwieniu aorty. Przedstawiono w nim pokrótce: 1) choroby ściany aorty, w tym zespół Marfana, zespół Ehlersa i Danlosa oraz inne rodzinne postaci tętniaka i rozwarstwienia aorty piersiowej; 2) klasyfikację rozwarstwienia aorty; 3) cechy kliniczne; 4) wstępne kroki diagnostyczne w oddziale pomocy doraźnej; 5) wstępne decyzje terapeutyczne; 6) metody obrazowania; 7) leczenie operacyjne i interwencje przezskórne; 8) zasady dalszej opieki nad chorym z rozwarstwieniem aorty.

Wykrywanie, ocena i leczenie hipercholesterolemii u dorosłych - cz. V
III Raport Zespołu Ekspertów National Cholesterol Education Program (USA)

wg Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)
National Heart, Lung, and Blood Institute
National Institutes of Health
NIH Publication No. 02-5215, September 2002
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 57-75

Beta-blokery w przewlekłej niewydolności serca
Beta-blokers in chronic heart failure
M. Gheroghiade, W.S. Colucci, K. Swedberg
Circulation, 2003; 107: 1570-1575
str. 77-85
W artykule zwięźle przedstawiono na przykładach stosowanie beta-blokerów w przewlekłej niewydolności serca, w tym: algorytm leczenia beta-blokerami, zasady wyboru leku, stosowanie beta-blokerów u chorych z niewydolnością serca i chorobami współistniejącymi i w szczególnych populacjach, problemy kliniczne związane z leczeniem beta-blokerami, a także wyniki najważniejszych badań z randomizacją nad stosowaniem b-blokady w niewydolności serca.

Brytyjskie wytyczne postępowania w astmie - cz. I
British guidelines on the management of asthma
Scottish Intercollegiate Guidelines Network, The British Thoracic Society
Thorax, 2003; 58 (suppl. 1): i1-i31
str. 87-120
Artykuł stanowi pierwszą część aktualnych brytyjskich wytycznych postępowania w astmie, opracowanych głównie przez British Thoracic Society i Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: 1) rozpoznanie i przebieg naturalny astmy u dorosłych i dzieci; 2) możliwości profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz 3) zasady leczenia farmakologicznego astmy przewlekłej.

Wytyczne postępowanie w akromegalii
Guidelines for acromegaly management
S. Melmed, F.F. Casanieva, F. Cavagnini, P. Chanson, L. Frohman, A. Grossman, K. Ho, D. Kleinberg, S. Lamberts, E. Laws, G. Lombardi, M.L. Vance, K. von Werder, J. Wass, A. Giustina, for the Acromegaly Treatment Consensus Workshop Participants
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2002; 87: 4054-4058
prof. dr hab. med. Stefan Zgliczyński
str. 121-129
Artykuł zawiera uzgodnione stanowisko 68 czołowych neuroendokrynologów i neurochirurgów z całego świata na temat postępowania w akromegalii. Omówiono w nim leczenie operacyjne, farmakologiczne i radioterapię, z uwzględnieniem korzyści i ograniczeń poszczególnych metod leczenia.

Postępowanie w przewlekłej chorobie nerek - cz. II
Wytyczne National Kidney Foundation (USA)

wg K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
American Journal of Kidney Diseases, 2002; 39 (suppl. 1): S76-S110
str. 131-144
Artykuł stanowi drugą część skrótowego opracowania aktualnych wytycznych amerykańskich dotyczących przewlekłej choroby nerek. Omówiono w nim: 1) określanie przesączania kłębuszkowego; 2) ocenę białkomoczu; 3) inne markery przewlekłej choroby nerek, w tym nieprawidłowości osadu moczu i w badaniach obrazowe; 4) postaci kliniczne choroby nerek.

Akupunktura - teoria, skuteczność i stosowanie
Acupuncture: theory, efficacy, and practice
Ted J. Kaptchuk
Annals of Internal Medicine, 2002; 136: 374-383
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
str. 145-158
Artykuł przedstawia historyczne i teoretyczne podstawy akupunktury oraz dane naukowe dotyczące jej skuteczności i bezpieczeństwa.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 160-163

Leczenie inwazyjne w porównaniu z zachowawczym u osób w podeszłym wieku z objawową chorobą wieńcową - wyniki rocznej obserwacji chorych z badania TIME
Outcome of elderly patients with chronic symptomatic coronary artery disease with an invasive vs optimized medical treatment strategy: one-year results of the randomized TIME trial
M. Pfisterer, P. Buser, S. Osswald, U. Allemann, W. Amann, W. Angehrn, E. Eeckhout, P. Erne, W. Estlinbaum, G. Kuster, T. Moccetti, B. Naegeli, P. Rickenbacher, for the Trial of Invasive versus Medical therapy in Elderly patients (TIME) investigators
JAMA, 2003; 289: 1117-1123
prof. dr hab. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
str. 164-167

Wpływ ciśnienia tętniczego na ryzyko zgonu z przyczyn naczyniowych w różnych grupach wiekowych - metaanaliza
Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies
Prospective Studies Collaboration
The Lancet, 2002; 360: 1903-1913
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz
str. 168-171

Skutki zdrowotne stosowania różnych leków przeciwnadciśnieniowych jako leków pierwszego wyboru - metaanaliza
Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis
B.M. Psaty, T. Lumley, C.D. Furberg, G. Schellenbaum, M. Pahor, M.H. Alderman, N.S. Weiss
JAMA, 2003; 289: 2534-2544
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 173-176

Wpływ enalaprylu na przeżycie chorych z dysfunkcją skurczową lewej komory w ciągu 12 lat obserwacji - badania X-SOLVD
Effect of enalapril on 12-year survival and life expectancy in patiens with left ventricular systolic dysfunction: a follow-up study
P. Jong, S. Yusuf, M.F. Rousseau, S.A. Ahn, S.I. Bangdiwala
The Lancet, 2003; 361: 1843-1848
Philip Jong, MD
str. 177-182

Łączne stosowanie antagonisty receptora angiotensyny II i inhibitora konwertazy angiotensyny w leczeniu nefropatii niecukrzycowej - badanie COOPERATE
Combination treatment of angiotensin-II receptor blocker and angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease (COOPERATE): a randomised controlled trial
N. Nakao, A. Yoshimura, H. Morita, M. Takada, T. Kayano, T. Ideura
The Lancet, 2003; 361: 117-124
prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
str. 185-188

Wpływ zmniejszenia stężenia cholesterolu w osoczu za pomocą simwastatyny u 5963 chorych na cukrzycę - analiza wyników w podgrupie badania MRC/BHF HPS
MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial
Heart Protection Study Collaborative Group
The Lancet, 2003; 361: 2005-2016
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 190-195

Wpływ orlistatu na masę ciała i kontrolę glikemii u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną
Clinical efficacy of orlistat therapy in overweight and obese patients with insulin-treated type 2 diabetes: a 1-year randomized controlled trial
D.E. Kelley, G.A. Bray, F.X. Pi-Sunyer, S. Klein, J. Hill, J. Miles, P. Hollander
Diabetes Care, 2002; 25: 1033-1041
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 196-197

Wpływ orlistatu na masę ciała i kontrolę glikemii u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 leczonych metforminą
Effect of orlistat in overweight and obese patients with type 2 diabetes treated with metformin
J.M. Miles, L. Leiter, P. Hollander, T. Wadden, J.W. Anderson, M. Doyle, J. Foreyt, L. Aronne, S. Klein
Diabetes Care, 2002; 25: 1123-1128
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 198-200

Glikokortykosteroidy wziewne w porównaniu z lekami przeciwleukotrienowymi w monoterapii astmy - przegląd systematyczny
Inhaled glucocorticoids versus leukotriene receptor antagonists as single agent asthma treatment: systematic review of current evidence
F.M. Ducharme
BMJ, 2003; 326: 621-625
Paul M. O'Byrne, MD
str. 201-202

Montelukast dołączony do budezonidu wziewnego w leczeniu astmy przewlekłej lekkiej i umiarkowanej - badanie CASIOPEA
Effect of montelukast added to inhaled budesonide on control of mild to moderate asthma
M.J. Vaquerizo, P. Casan, J. Castillo, M. Perpińa, J. Sanchis, V. Sobradillo, A. Valencia, H. Verea, J.L. Viejo, C. Villasante, J. Gonzalez-Esteban, C. Picado, for the CASIOPEA (CApacidad de SIngulair Oral en la Prevencion de Exacerbaciones Asmaticas) Study Group
Thorax, 2003; 58: 204-211
Paul M. O'Byrne, MD
str. 203-204

Montelukast w połączeniu z budezonidem wziewnym a podwójna dawka budezonidu w leczeniu astmy u dorosłych - badanie COMPACT
Randomised controlled trial of montelukast plus inhaled budesonide versus double dose inhaled budesonide in adult patients with asthma
D.B. Price, D. Hernandez, P. Magyar, J. Fiterman, K.M. Beeh, I.G. James, S. Konstantopoulos, R. Rojas, J.A. van Noord, M. Pons, L. Gilles, J.A. Leff, for the Clinical Outcomes with Montelukast as a Partner Agent to Corticosteroid Therapy International Study Group
Thorax, 2003; 58: 211-216
Paul M. O'Byrne, MD
str. 206-209

Porównanie czterolekowego i trójlekowych schematów leczenia zakażenia Helicobacter pylori - badanie QUADRATE
A randomized comparison of quadruple and triple therapies for Helicobacter pylori eradication: the QUADRATE Study
P.H. Katelaris, G.M. Forbes, N.J. Talley, B. Crotty for The Australian Pantoprazole H. pylori Study Group
Gastroenterology, 2002; 123: 1763-1769
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 210-212

Leki zmniejszające napięcie mięśniowe w nieswoistym bólu krzyża - przegląd systematyczny
Muscle relaxants for non-specific low back pain
M.W. van Tulder, T. Touray, A.D. Furlan, S. Solway, L.M. Bouter
The Cochrane Library, Issue 2, 2003. Oxford: Update Software
dr med. Marek Krasuski
str. 213-215

Skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury, masażu i zabiegów manualnych w leczeniu nieswoistego bólu okolicy kręgosłupa - przegląd systematyczny
A review of the evidence for the effectiveness, safety, and cost of acupuncture, massage therapy, and spinal manipulation for back pain
D.C. Cherkin, K.J. Sherman, R.A. Deyo, P.G. Shekelle
Annals of Internal Medicine, 2003; 138: 898-906
str. 216-217

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 218-219

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 221-222

Alergeny
Odcinek 86: pyłek brzozy - odczyny krzyżowe

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 223-224

33-letni mężczyzna z "zespołem pozakrzepowym"
dr med. Marek Krzanowski
dr med. Maciej Wandzilak
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 225-226

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna