MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/10

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3300

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym w praktyce klinicznej
Aktualne (2003) wytyczne europejskie

European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts)
G. De Backer, E. Ambrosioni, K. Borch-Johnsen, C. Brotons, R. Cifkova, J. Dallongeville, S. Ebrahim, O. Faergeman, I. Graham, G. Mancia, V.M. Cats, K. Orth-Gomér, J. Perk, K. Pyörälä, J.L. Rodicio, S. Sans, V. Sansoy, U. Sechtem, S. Silber, T. Thomsen, D. Wood
European Heart Journal, 2003; 24: 1601-1610
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak i dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
str. 23-53
Artykuł zawiera aktualne wytyczne zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym w praktyce klinicznej, opracowane przez Trzecią Wspólną Grupę Roboczą utworzoną przez następujące towarzystwa: European Association for the Study of Diabetes, International Diabetes Federation Europe, European Atherosclerosis Society, European Heart Network, European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, International Society of Behavioural Medicine oraz European Society of General Practice/Family Medicine. Przedstawiono w nim: 1) priorytety w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym w praktyce klinicznej; 2) cele prewencji chorób sercowo-naczyniowych; 3) metodę oceny ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą karty ryzyka SCORE jako wskazówki do działań zapobiegawczych; 4) zastosowanie nowych metod obrazowania w celu wykrycia bezobjawowych osób obciążonych dużym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych; 5) zalecenia dotyczące ograniczania poszczególnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej, w tym zaprzestania palenia tytoniu, wyboru zdrowej żywności, zwiększenia aktywności fizycznej, utrzymania odpowiedniej masy ciała, leczenia nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii i cukrzycy; 6) zalecenia dotyczące zapobiegawczego stosowania leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych, @b-blokerów i inhibitorów konwertazy angiotensyny; 7) zalecenia dotyczące badań przesiewowych u bliskich krewnych osób obciążonych dużym ryzykiem.

Wszczepianie rozruszników serca i urządzeń antyarytmicznych
Uaktualnione (2002) wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i North American Society for Pacing and Electrophysiology

wg ACC/AHA/NASPE 2002 guideline update for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices: summary article. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/NASPE Committee to Update the 1998 Pacemaker Guidelines) wg ACC/AHA/NASPE 2002 guideline update for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/NASPE Committee on Pacemaker Implantation)
G. Gregoratos, J. Abrams, A.E. Epstein, R.A. Freedman, D.L. Hayes, M.A. Hlatky, R.E. Kerber, G.V. Naccarelli, M.H. Schoenfeld, M.J. Silka, S.L. Winters G. Gregoratos, J. Abrams, A.E. Epstein, R.A. Freedman, D.L. Hayes, M.A. Hlatky, R.E. Kerber, G.V. Naccarelli, M.H. Schoenfeld, M.J. Silka, S.L. Winters
Circulation, 2002; 106: 2145-2161
http://www.acc.org/clinical/guidelines/pacemaker/pacemaker.pdf (cyt. 10.07.2003)

prof. dr hab. med. Grażyna Świątecka
str. 55-71
Artykuł zawiera uaktualnione zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące wszczepiania rozruszników serca i urządzeń antyarytmicznych w następujących sytuacjach klinicznych: nabyty blok przedsionkowo-komorowy u dorosłych, przewlekły blok dwu- i trójwiązkowy, bloki przewodzenia po ostrej fazie zawału serca, dysfunkcja węzła zatokowego, częstoskurcze, zespół nadwrażliwej zatoki tętnicy szyjnej i odruchowe omdlenia kardiodepresyjne, wrodzone wady serca, kardiomiopatia przerostowa i rozstrzeniowa, serce przeszczepione; a także wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora oraz ogólne zasady wyboru rodzaju rozrusznika.

GOLD: Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Raport NHLBI/WHO. Aktualizacja (2003) skróconej wersji Raportu GOLD
Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease Executive summary. Updated 2003
National Heart, Lung, and Blood Institute
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
http://www.goldcopd.com (cyt. 16.09.2003)
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 73-119
Artykuł jest zaktualizowaną w 2003 roku skróconą wersją Raportu Światowej Inicjatywy Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD), opublikowanego po raz pierwszy w 2001 roku, zawierającego wytyczne rozpoznawania, leczenia i prewencji POChP. Przedstawiono w nim: 1) metodologię opracowania dokumentu wraz z podsumowaniem wprowadzonych zmian; 2) definicję i klasyfikację ciężkości POChP; 3) patogenezę, patomorfologię i patofizjologię; 4) epidemiologię; 5) ekonomiczne i społeczne koszty POChP; 6) czynniki ryzyka zachorowania i postępu choroby; 7) zalecenia dotyczące rozpoznawania POChP i monitorowania; 8) zalecenia dotyczące ograniczania czynników ryzyka, przede wszystkim zapobiegania paleniu tytoniu i zaprzestania palenia; 9) zasady leczenia stabilnej POChP i jej zaostrzeń; 10) kierunki przyszłych badań.

Wpływ amiodaronu na tarczycę
wg The effects of amiodarone on the thyroid
E. Martino, L. Bartalena, F. Bogazzi, L.E. Braverman
Endocrine Reviews, 2001; 22: 240-254
str. 121-129
W artykule omówiono problematykę niekorzystnego działania ubocznego amiodaronu na tarczycę, w tym następujące zagadanienia: 1) farmakologię amiodaronu; 2) badania czynności osi przysadkowo-tarczycowej w trakcie leczenia amiodaronem; 3) cytotoksyczne działanie amiodaronu na tarczycę; 4) patogenezę, obraz kliniczny i zasady leczenia nadczynności i niedoczynności tarczycy wywołanych amiodaronem; 5) zalecenia dotyczące obserwacji chorych przyjmujących amiodaron pod kątem wpływu na tarczycę; 6) stosowanie amiodaronu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Postępowanie w przewlekłej chorobie nerek - cz. IV
Wytyczne National Kidney Foundation (USA)

wg K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
American Journal of Kidney Diseases, 2002; 39 (suppl. 1): S170-S212
str. 131-135
Artykuł stanowi czwartą część skrótowego opracowania aktualnych wytycznych amerykańskich dotyczących przewlekłej choroby nerek (PChN). Omówiono w nim stratyfikację ryzyka postępu choroby nerek i rozwoju choroby sercowo-naczyniowej, w tym czynniki związane z utratą czynności nerek w PChN oraz związki między PChN a powikłaniami cukrzycy i chorobą sercowo-naczyniową.

Leczenie farmakologiczne napadów migreny i zapobieganie migrenowemu bólowi głowy
Wytyczne American Academy of Family Physicians i American College of Physicians-American Society of Internal Medicine

Pharmacologic management of acute attacks of migraine and prevention of migraine headache
V. Snow, K. Weiss, E.M. Wall, C. Mottur-Pilson, for the American Academy of Family Physicians and the American College of Physicians-American Society of Internal Medicine
Annals of Internal Medicine, 2002; 137: 840-849
prof. dr hab. med. Andrzej Szczudlik i lek. Paweł Szermer
str. 137-157
Artykuł zawiera aktualne wytyczne farmakologicznego leczenia napadów migreny oraz leczenia profilaktycznego w migrenie, opracowane przez Amerykańską Akademię Lekarzy Rodzinnych oraz Amerykańskie Kolegium Lekarzy i Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej, przeznaczone głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 162-165

Pierwotna angioplastyka w porównaniu z leczeniem trombolitycznym w świeżym zawale serca - metaanaliza
Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials
E.C. Keeley, J.A. Boura, C.L. Grines
The Lancet, 2003; 361: 13-20
dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 166-169

Zmniejszenie ryzyka zgonu związane z zaprzestaniem palenia tytoniu u chorych na chorobę wieńcową - przegląd systematyczny
Mortality risk reduction associated with smoking cessation in patients with coronary heart disease: a systematic review
J.A. Critchley, S. Capewell
JAMA, 2003; 290: 86-97
prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
str. 171-172

Wartość leczenia skojarzonego lekami przeciwnadciśnieniowymi w małych dawkach - przegląd systematyczny
Value of low dose combination treatment with blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials
M.R. Law, N.J. Wald, J.K. Morris, R.E. Jordan
BMJ, 2003; 326: 1427-1435
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 174-178

Angioplastyka balonowa w porównaniu z leczeniem zachowawczym u chorych na nadciśnienie tętnicze z miażdżycowym zwężeniem tętnicy nerkowej - przegląd systematyczny
Balloon angioplasty or medical therapy for hypertensive patients with atherosclerotic renal artery stenosis?: a meta-analysis of randomized controlled trials
A.J. Nordmann, K. Woo, R. Parkes, A.G. Logan
American Journal of Medicine, 2003; 114: 44-50
dr med. Magdalena Januszewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
str. 179-182

Wpływ leczenia akarbozą na ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i nadciśnienia tętniczego u osób z upośledzoną tolerancją glukozy - badanie STOP-NIDDM
Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired glucose tolerance: The STOP-NIDDM Trial
J.L. Chiasson, R.G. Josse, R. Gomis, M. Hanefeld, A. Karasik, M. Laakso, for The STOP-NIDDM Trial Research Group
JAMA, 2003; 290: 486-494
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 183-186

Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji z dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych w leczeniu niewydolności oddychania z powodu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - przegląd systematyczny
Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease
R.S.F. Ram, J.V. Lightowler, J.A. Wedzicha
The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
str. 187-191

Skuteczność glukozaminy i chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego - przegląd systematyczny
Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin in knee osteoarthritis
F. Richy, O. Bruyere, O. Ethgen, M. Cucherat, Y. Henrotin, J.-Y. Reginster
Archives of Internal Medicine, 2003; 163: 1514-1522
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 192-194

Bisfosfoniany w zapobieganiu powikłaniom przerzutów nowotworowych do kości - przegląd systematyczny
Systemic review of role of bisphosphonates on skeletal morbidity in metastatic cancer
J.R. Ross, Y. Saunders, P.M. Edmonds, S. Patel, K.E. Broadley, S.R.D. Johnston
BMJ, 2003; 327: 469-475
doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski
str. 196-202

Suplementacja żelaza w leczeniu zmęczenia o niewyjaśnionej przyczynie u kobiet bez niedokrwistości
Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial
F. Verdon, B. Burnand, C.-L. Fallab Stubi, C. Bonard, M. Graff, A. Michaud, T. Bischoff, M. de Vevey, J.-P. Studer, L. Herzig, C. Chapuis, J. Tissot, A. Pécoud, B. Favrat
BMJ, 2003; 326: 1124-1127
prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak
str. 203-205

Leki przeciwdepresyjne w uogólnionych zaburzeniach lękowych - przegląd systematyczny
Antidepressants for generalized anxiety disorder
F. Kapczinski, M.S. Lima, J.S. Souza, R. Schmitt
The Cochrane Library, Issue 2, 2003. Oxford: Update Software
dr hab. med. Małgorzata Rzewuska
str. 207-208

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 209-211

Elektrokardiografia
Jaki to rytm serca?

prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 212-215

Alergeny
Odcinek 88: mieszanina perfumowa

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie

 MISCELLANEA 

Profilaktyka jodowa w ciąży
prof. dr hab. med. Zbigniew Szybiński, prof. dr hab. med. Bogdan Huszno
str. 219-222

Sprostowania
str. 224-225
Wczesne i długotrwałe stosowanie klopidogrelu wraz z kwasem acetylosalicylowym u chorych poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej - badanie CREDO (Med. Prakt. 5/2003, s. 149-152) Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym. Aktualne (2003) wytyczne European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (Med. Prakt. 9/2003, s. 19-61)

SUPLEMENT: Podręczny przewodnik rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dla lekarzy i pielęgniarek - GOLD (wersja uaktualniona w 2003 r.)
GloGlobal strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease Executive summary. Updated 2003
National Heart, Lung, and Blood Institute, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
http://www.goldcopd.com (cyt. 16.09.2003)


Medycyna Praktyczna 2003/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna