MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/11

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3305

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej
Aktualne (2002) stanowisko American College of Cardiology i American Heart Association

wg ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina
A report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for the Management of Patients with Chronic Stable Angina)

R.J. Gibbons, J. Abrams, K. Chatterjee, J. Daley, P.C. Deedwania, J.S. Douglas, T.B. Ferguson Jr, S.D. Fihn, T.D. Fraker Jr, J.M. Gardin, R.A. O'Rourke, R.C. Pasternak, S.V. Williams
www.acc.org/clinical/guidelines/stable/stable.pdf (cyt. 8.01.2003)
str. 21-65
Artykuł stanowi skrótowe opracowanie zaktualizowanych wytycznych American College of Cardiology i American Heart Association, przyjętych również przez American College of Physicians-American Society of Internal Medicine. Zawiera zalecenia dotyczące m.in.: 1) wstępnych badań laboratoryjnych w celu ustalenia rozpoznania; 2) wykonywania EKG, radiogramu klatki piersiowej i tomografii komputerowej wiązki elektronów w rozpoznawaniu przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej; 3) rozpoznawania choroby wieńcowej z istotnym zwężeniem tętnicy wieńcowej za pomocą próby wysiłkowej EKG bez badania obrazowego; 4) wykonywania badania echokardiograficznego w celu ustalenia przyczyny bólu w klatce piersiowej u chorych z podejrzeniem przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej; 5) wykonywania obrazowej próby obciążeniowej jako wstępnego badania w celu ustalenia rozpoznania u pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową zdolnych do wykonania wysiłku fizycznego; 6) wykonania obrazowej próby obciążeniowej jako wstępnego badania w celu ustalenia rozpoznania u pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową, którzy nie są w stanie wykonać wysiłku fizycznego; 7) wykonywania koronarografii w celu ustalenia rozpoznania u pacjentów z podejrzeniem dławicy piersiowej, a także z rozpoznaną chorobą wieńcową, u których nastąpiła znacząca zmiana dolegliwości dławicowych; 8) oceny czynności lewej komory w spoczynku za pomocą echokardiografii lub angiografii izotopowej u pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową; 9) oceny ryzyka i rokowania u pacjentów z pośrednim lub dużym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej; 10) wykonywania obrazowej próby obciążeniowej w celu stratyfikacji ryzyka u pacjentów z przewlekłą stabilną dławicą piersiową zdolnych do wykonania wysiłku fizycznego

Drożny otwór owalny - współczesne postępowanie
Contemporary management of patent foramen ovale
Bernhard Meier, James E. Lock
Circulation, 2003; 107: 5-9
doc. dr hab. med. Marcin Demkow
str. 67-74
W artykule zwięźle omówiono epidemiologię i problemy kliniczne związane z drożnym otworem owalnym, takie jak zatorowość skrzyżowana i choroba kesonowa u nurków, zasady rozpoznawania drożnego otworu owalnego, wskazania do zamknięcia drożnego otworu owalnego i wyniki takiego postępowania.

Postępowanie w udarze mózgu
Aktualne (2003) zalecenia European Stroke Initiative

European Stroke Initiative recommendations for stroke management - update 2003
The European Stroke Initiative Executive Committee and the EUSI Writing Committee
http://www.eusi-stroke.com (cyt. 6.11.2003)
Cerebrovascular Diseases, 2003; 16: 311-337

prof. dr hab. med. Hubert Kwieciński
str. 75-121
Artykuł zawiera zaktualizowane zalecenia European Stroke Initiative dotyczące postępowania w udarze mózgu. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: 1) organizację opieki nad chorymi z udarem mózgu; 2) postępowanie doraźne; 3) diagnostyczne badania obrazowe; 4) kontrolę jakości procesu opieki nad chorymi i jej efektów; 5) rehabilitację po udarze; 6) profilaktykę pierwotną, w tym leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hiperlipidemii, zwalczanie palenia papierosów i nadużywania alkoholu, zmiany stylu życia, problem stosowania estrogenowej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie, leczenie przeciwzakrzepowe, leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe w przypadku bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej oraz angioplastykę i stentowanie u osób z bezobjawowym zwężeniem tętnic szyjnych; 7) profilaktykę wtórną, w tym leczenie przeciwpłytkowe, przeciwkrzepliwe, przeciwnadciśnieniowe i zmniejszające stężenie cholesterolu w osoczu, hormonalną terapię zastępczą, zwalczanie palenia tytoniu, endarterektomię tętnicy szyjnej, zespolenia tętnicze zewnątrzczaszkowo-wewnątrzczaszkowe oraz przezskórną angioplastykę wewnątrznaczyniową i stentowanie tętnicy szyjnej wewnętrznej; 8) leczenie świeżego udaru mózgu, w tym także takie metody, jak leczenie trombolityczne i wczesne leczenie przeciwkrzepliwe, hemodylucja i neuroprotekcja; 9) profilaktykę i leczenie powikłań udaru mózgu, takich jak zachłystowe zapalenie płuc, zakażenia układu moczowego, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich, odleżyny, drgawki, pobudzenie oraz zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe i obrzęk mózgu.

Postępowanie w chorobach opłucnej - metodologia i podsumowanie wytycznych
Aktualne (2003) wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for the management of pleural disease
R.J.O. Davies, F.V. Gleeson
Thorax, 2003; 58 (suppl. II): ii1-ii7
str. 123-138
Artykuł zawiera podsumowanie wytycznych British Thoracic Society dotyczących następujących zagadnień: 1) diagnostyki jednostronnego płynu w jamie opłucnej u dorosłych; 2) leczenia zakażenia opłucnej; 3) postępowania w przypadku płynu w jamie opłucnej związanego z nowotworem złośliwym; 4) postępowania w odmie opłucnowej samoistnej; 5) wprowadzania drenu do jamy opłucnej.

Osteoporoza w chorobach wątroby
Stanowisko American Gastroenterological Association

American Gastroenterological Association medical position statement: osteoporosis in hepatic disorders
Gastroenterology, 2003; 125: 937-940
str. 139-145
Artykuł zawiera oficjalne zalecenia American Gastroenterological Association dotyczące osteoporozy w chorobach wątroby. Omówiono w nim zmiany kostne związane z przewlekłą chorobą wątroby i występujące u chorych z przeszczepioną wątrobą oraz badanie gęstości mineralnej kości i leczenie osteoporozy w chorobach wątroby.

Postępowanie w przewlekłej chorobie nerek - cz. V
Wytyczne National Kidney Foundation (USA)

wg K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
American Journal of Kidney Diseases, 2002; 39 (suppl. 1): S215-S222
str. 147-158
Artykuł stanowi ostatnią część skrótowego opracowania aktualnych wytycznych amerykańskich dotyczących przewlekłej choroby nerek (PChN). Przedstawiono w nim zasady postępowania według wytycznych, obejmujące: 1) wykrywanie PChN, w tym ocenę ryzyka, kliniczną ocenę osób obciążonych zwiększonym ryzykiem oraz badania na obecność białkomoczu; 2) diagnostykę różnicową PChN, w tym obraz kliniczny, uproszczony podział PChN, ocenę kliniczną, badania laboratoryjne, związki między typem i stadium choroby nerek a obrazem klinicznym oraz przydatność oceny białkomoczu w ustalaniu rozpoznania, rokowania i leczenia; 3) ocenę i sposoby zwalniania postępu PChN u dorosłych; 4) ocenę i sposoby zmniejszania ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na PChN; 5) ocenę kliniczną dorosłych z GFR <60 ml/min/1,73 m2; 6) zmniejszenie GFR i PChN u osób w podeszłym wieku.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 160-164

Wczesne i późne efekty dodania klopidogrelu do kwasu acetylosalicylowego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinków ST - badanie CURE
Early and late effects of clopidogrel in patients with acute coronary syndromes
S. Yusuf, S.R. Mehta, F. Zhao, B.J. Gersh, P.J. Commerford, M. Blumenthal, A. Budaj, T. Wittlinger, K.A.A. Fox, on behalf of the CURE Trial Investigators
Circulation, 2003; 107: 966-972
dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 165-170

Operacyjnie udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej u chorych z objawowym zwężeniem tej tętnicy - metaanaliza
Analysis of pooled data from randomised controlled trials of endarterectomy for symptomatic carotid stenosis
P.M. Rothwell, M. Eliasziw, S.A. Gutnikov, A.J. Fox, D.W. Taylor, M.R. Mayberg, C.P. Warlow, H.J.M. Barnett, for the Carotid Endarterectomy Trialists' Collaboration
The Lancet, 2003; 361: 107-116
prof. dr hab. med. Piotr Andziak
str. 171-174

Regularne stosowanie krótko działających beta2-mimetyków wziewnych u chorych na stabilną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - przegląd systematyczny
Regular inhaled short acting beta2 agonists for the management of stable chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis
F.S.F. Ram, P. Sestini
Thorax, 2003; 58: 580-584
str. 175-176

Tolerancja żołądkowo-jelitowa i skuteczność rofekoksybu w porównaniu z naproksenem u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów - badanie ADVANTAGE
Gastrointestinal tolerability and effectiveness of rofecoxib versus naproxen in the treatment of osteoarthritis
J.R. Lisse, M. Perlman, G. Johansson, J.R. Shoemaker, J. Schechtman, C.S. Skalky, M.E. Dixon, A.B. Polis, A.J. Mollen, G.P. Geba, for the ADVANTAGE Study Group
Annals of Internal Medicine, 2003; 139: 539-546
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 177-182

Nowe leki przeciwpsychotyczne w porównaniu z lekami klasycznymi o słabym działaniu - przegląd systematyczny
New generation antipsychotics versus low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis
S. Leucht, K. Wahlbeck, J. Hamann, W. Kissling
The Lancet, 2003; 361: 1581-1589
prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński
str. 183-185

Stosowanie letrozolu po 5 latach leczenia tamoksyfenem u kobiet po menopauzie z niezaawansowanym rakiem sutka
A randomized trial of letrozole in postmenopausal women after five years of tamoxifen therapy for early-stage breast cancer
P.E. Goss, J.N. Ingle, S. Martino, N.J. Robert, H.B. Muss, M.J. Piccart, M. Castiglione, D. Tu, L.E. Shepherd, K.I. Pritchard, R.B. Livingston, N.E. Davidson, L. Norton, E.A. Perez, J.S. Abrams, P. Therasse, M.J. Palmer, J.L. Pater
The New England Journal of Medicine, 2003; 349: 1793-1802
prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski
str. 187-189

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiogram 75-letniej kobiety z nadciśnieniem tętniczym
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 191

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 193-195

Alergeny
Odcinek 89: mech dębowy

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 195-197

 MISCELLANEA 

Komentarz do aktualnych brytyjskich wytycznych postępowania w astmie
Porównanie z wytycznymi GINA 2003

prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 199-210

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/11

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna