MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2003/12

Rok wydania: 2003 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3312

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w świeżym zawale serca u chorych z uniesieniem odcinka ST
Aktualne (2003) wytyczne European Society of Cardiology

Aktualne (2003) wytyczne European Society of Cardiology
The Task Force on the Management of Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology F. Van de Werf (Chair), D. Ardissino, A. Betriu, D.V. Cokkinos, E. Falk, K.A.A. Fox, D. Julian, M. Lengyel, F.-J. Neumann, W. Ruzyllo, C. Thygesen, S.R. Underwood, A. Vahanian, F.W.A. Verheugt, W. Wijns
European Heart Journal, 2003; 24: 28-66
str. 19-68
Artykuł zawiera zaktualizowane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w świeżym zawale serca u chorych z uniesieniem odcinka ST. Przedstawiono w nim: 1) definicję, patogenezę i przebieg naturalny świeżego zawału serca, 2) wstępne rozpoznanie i stratyfikację ryzyka, 3) postępowanie w celu opanowania bólu, duszności i lęku oraz w razie zatrzymania czynności serca, 4) leczenie fibrynolityczne, w tym korzyści i zagrożenia, porównanie leków, przeciwwskazania, schematy leczenia, 5) dodatkowe leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe w ostrej fazie zawału serca, 6) przezskórne interwencje wieńcowe, w tym pierwotne, połączone z fibrynolizą i "ratunkowe" oraz stosowanie antagonistów GP IIb/IIIa, 7) wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych, 8) postępowanie w razie niewydolności serca jako pompy, 9) leki stosowane zapobiegawczo w ostrej fazie zawału serca, 10) postępowanie w szczególnych rodzajach zawału serca, takich jak zawał prawej komory i zawał u chorych na cukrzycę, 11) postępowanie szpitalne w późniejszym okresie zawału, 12) postępowanie w szczególnych powikłaniach wewnątrzszpitalnych, takich jak zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna, zakrzep wewnątrz komory i zatory w krążeniu dużym, zapalenie osierdzia, późne arytmie komorowe oraz dławica piersiowa i niedokrwienie pozawałowe, 13) ocenę ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych po zawale serca, 14) rehabilitację pozawałową, 15) prewencję wtórną, w tym metody niefarmakologiczne i leki, 16) logistykę opieki nad chorymi.

Aktualne metody leczenia cukrzycy współistniejącej z otyłością
Current management strategies for coexisting diabetes mellitus and obesity
Andre J. Scheen
Drugs, 2003; 63: 1165-1184
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak, prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 69-93
W artykule omówiono: 1) powiązania między cukrzycą typu 2 i otyłością, 2) niefarmakologiczne metody redukcji masy ciała, w tym zmiany stylu życia i diety, 3) operacyjne leczenie otyłości, 4) leczenie farmakologiczne otyłości, 5) miejsce poszczególnych grup leków przeciwcukrzycowych w leczeniu cukrzycy typu 2 u chorych otyłych, 6) efekty działania leków stosowanych w celu zmniejszenia towarzyszących czynników ryzyka u otyłych chorych na cukrzycę typu 2, w tym leków przeciwnadciśnieniowych i hipolipemizujących, 7) holistyczne podejście do leczenia otyłości, cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego.

Diagnostyka jednostronnego płynu w jamie opłucnej u dorosłych
Aktualne (2003) wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for investigation of a unilateral pleural effusion in adults
N.A. Maskell, R.J.A. Butland, on behalf of the British Thoracic Society Pleural Disease Group, a subgroup of the British Thoracic Society Standards of Care Committee
Thorax, 2003; 58 (suppl. II): ii8-ii17
str. 95-114
Artykuł zawiera aktualne wytyczne British Thoracic Society dotyczące postępowania diagnostycznego u dorosłych chorych z jednostronnym płynem w jamie opłucnej. Przedstawiono w nim: 1) rolę oceny klinicznej i wywiadów, 2) etiologię płynu opłucnowego, 3) zalecenia dotyczące aspiracji płynu opłucnowego, 4) badanie płynu opłucnowego, w tym różnicowanie między płynem wysiękowym i przesiękowym, 5) rolę badań obrazowych - radiogramów przeglądowych, badania ultrasonograficznego i tomografii komputerowej, 6) rolę badań inwazyjnych - przezskórnej biopsji opłucnej, torakoskopii i bronchoskopii, 7) specjalne badania diagnostyczne, 8) postępowanie w przypadku utrzymującego się płynu w jamie opłucnej o nieustalonej etiologii.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne - zagrożenia związane z ich stosowaniem i przeciwdziałanie
Uzupełniające się role inhibitorów COX-2 i inhibitorów pompy protonowej

Non-steroidal anti-inflammatory drugs: overall risk and management. Complementary roles for COX-2 inhibitors and proton pump inhibitors
C.J. Hawkey, M.J.S. Langman
Gut, 2003; 52: 600-608
str. 115-137
W artykule przedstawiono: 1) epidemiologię powikłań ze strony przewodu pokarmowego i poza przewodem pokarmowym, związanych ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, 2) dostępne metody ich unikania, ze szczególnym uwzględnieniem wybiórczych inhibitorów COX-2 i inhibitorów pompy protonowej, 3) propozycje postępowanie u osób bez dodatkowych czynników ryzyka i z obecnością takich czynników.

Leczenie farmakologiczne zakażeń układu moczowego
Urinary tract infection: traditional pharmacologic therapies
Lindsay E. Nicolle
American Journal of Medicine, 2002; 113: 35S-44S
prof. dr hab. med. Jan Duława
str. 139-151
W artykule przedstawiono: 1) leki stosowane doustnie i pozajelitowo w leczeniu zakażeń układu moczowego oraz zasady leczenia, 2) zasady leczenia ostrego niepowikłane zakażenie dolnego odcinka układu moczowego i ostrego niepowikłanego odmiedniczkowego zapalenia nerek, na podstawie aktualnych wytycznych, 3) leczenie zakażeń układu moczowego w szczególnych sytuacjach - zakażeń często nawracających, występujących u kobiet w ciąży lub po menopauzie.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 153-156

Walsartan lub kaptopryl w zawale serca powikłanym niewydolnością serca lub dysfunkcją skurczową lewej komory - badanie VALIANT
Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both
M.A. Pfeffer, J.J.V. McMurray, E.J. Velazquez, J.-L. Rouleau, L. Kber, A.P. Maggioni, S.D. Solomon, K. Swedberg, F. Van de Werf, H. White, J.D. Leimberger, M. Henis, S. Edwards, S. Zelenkofske, M.A. Sellers, R.M. Califf, for the Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial Investigators
The New England Journal of Medicine, 2003; 349: 1893-1906
Anita Deswal, MD, MPH, Douglas L. Mann, MD
str. 157-160

Incydenty sercowo-naczyniowe u chorych na nadciśnienie tętnicze bez klinicznie jawnej choroby tętnic, leczonych losartanem albo atenololem - badanie LIFE
Effects of losartan or atenolol in hypertensive patients without clinically evident vascular disease: a substudy of the LIFE randomized trial
R.B. Devereux, B. Dahlöf, S.E. Kjeldsen, S. Julius, P. Aurup, G. Beevers, J.M. Edelman, U. de Faire, F. Fyhrquist, S.H. Berg, H. Ibsen, K. Kristianson, O. Lederballe-Pedersen, L.H. Lindholm, M.S. Nieminen, P. Omvik, S. Oparil, S. Snapinn, H. Wedel, for the LIFE Study Group
Annals of Internal Medicine, 2003; 139: 169-177
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 161-165

Porównanie karwedilolu i metoprololu w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością serca - badanie COMET
Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET): randomised controlled trial
P.A. Poole-Wilson, K. Swedberg, J.G.F. Cleland, A. Di Lenarda, P. Hanrath, M. Komajda, J. Lubsen, B. Lutiger, M. Metra, W.J. Remme, C. Torp-Pedersen, A. Scherhag, A. Skene, for the COMET investigators
The Lancet, 2003; 362: 7-13
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
str. 166-170

Długotrwałe leczenie przeciwkrzepliwe warfaryną o małej intensywności w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - badanie PREVENT
Long-term, low-intensity warfarin therapy for the prevention of recurrent venous thromboembolism
P.M. Ridker, S.Z. Goldhaber, E. Danielson, Y. Rosenberg, C.S. Eby, S.R. Deitcher, M. Cushman, S. Moll, C.M. Kessler, C.G. Elliott, R. Paulson, T. Wong, K.A. Bauer, B.A. Schwartz, J.P. Miletich, H. Bounameaux, R.J. Glynn, for the PREVENT Investigators
The New England Journal of Medicine, 2003; 348; 1425-1434
James D. Douketis, MD
str. 171-173

Porównanie leczenia przeciwkrzepliwego o małej i standardowej intensywności za pomocą warfaryny w długotrwałym zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - badanie ELATE
Comparison of low-intensity warfarin therapy with conventional-intensity warfarin therapy for long-term prevention of recurrent venous thromboembolism
C. Kearon, J.S. Ginsberg, M.J. Kovacs, D.R. Anderson, P. Wells, J.A. Julian, B. MacKinnon, J.I. Weitz, M.A Crowther, S. Dolan, A.G. Turpie, W. Geerts, S. Solymoss, P. van Nguyen, C. Demers, S.R. Kahn, J. Kassis, M. Rodger, J. Hambleton, M. Gent, for the Extended Low-Intensity Anticoagulation for Thrombo-Embolism Investigators
The New England Journal of Medicine, 2003; 349; 631-639
James D. Douketis, MD
str. 174-177

Porównanie skuteczności leczenia warfaryną dwoma różnymi dawkami w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy u chorych z zespołem antyfosfolipidowym
A comparison of two intensities of warfarin for the prevention of recurrent thrombosis in patients with the antiphospholipid antibody syndrome
M.A. Crowther, J.S. Ginsberg, J. Julian, J. Denburg, J. Hirsh, J. Douketis, C. Laskin, P. Fortin, D. Anderson, C. Kearon, A. Clarke, W. Geerts, M. Forgie, D. Green, L. Costantini, W. Yacura, S. Wilson, M. Gent, M.J. Kovacs
The New England Journal of Medicine, 2003; 349: 1133-1138
prof. dr hab. med. Jacek Musiał
str. 178-180

Skuteczność wardenafilu w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn chorych na cukrzycę
Vardenafil, a new phosphodiesterase type 5 inhibitor, in the treatment of erectile dysfunction in men with diabetes: a multicenter double-blind placebo-controlled fixed-dose study
I. Goldstein, J.M. Young, J. Fischer, K. Bangerter, T. Segerson, T. Taylor, the Vardenafil Diabetes Study Group
Diabetes Care, 2003; 26: 777-783
dr hab. med. Barbara Darewicz
str. 181-184

Jednodniowe leczenie czterolekowe w porównaniu z leczeniem trójlekowym przez 7 dni w zakażeniu Helicobacter pylori
One-day quadruple therapy compared with 7-day triple therapy for Helicobacter pylori infection
L.F. Lara, G. Cisneros, M. Gurney, M. Van Ness, D. Jarjoura, B. Moauro, A. Polen, G. Rutecki, F. Whittier
Archives of Internal Medicine, 2003; 163: 2079-2084
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 185-187

Rehabilitacja u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - metaanaliza
Rehabilitation for patients with chronic obstructive pulmonary disease: meta-analysis of randomized controlled trials
G.F. Salman, M.C. Mosier, B.W. Beasley, D.R. Calkins
Journal of General Internal Medicine, 2003; 18: 213-221
str. 188-189

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 190-191

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 193-195

Alergeny
Odcinek 90: hydroksycytronellal

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 196-197

43-letnia kobieta z przewlekłą hipokaliemią
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot, dr med. Rafał Ficek, lek. Maciej Bułanowski
str. 199-202

 MISCELLANEA 

Nowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (WHO/ISH)
Porównanie z innymi dokumentami dotyczącymi prewencji, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego ogłoszonymi w 2003 roku

prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
Warszawa
str. 203-210

 PROGRAM EDUKACYJNY 


Medycyna Praktyczna 2003/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna