MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2004/03

Rok wydania: 2004 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3323

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Badania kliniczne a relacja lekarz-pacjent
Clinical research and the physician-patient relationship
D.T. Chen, F.G. Miller, D.L. Rosenstein
Annals of Internal Medicine, 2003; 138: 669-672
tłumaczenie: dr med. Piotr Gajewski
komentarz: prof. dr hab. med. Kornel Gibiński
str. 23-27
Autorzy przedstawiają problem relacji między lekarzem i pacjentem przy doradzaniu w sprawie wzięcia przez pacjenta udziału w badaniu klinicznym. Omawiają rolę lekarza w wyjaśnianiu pacjentom różnic między praktyką kliniczną a badaniem klinicznym, zwalczaniu błędnych przekonań oraz zachęcaniu do uczestniczenia w badaniu lub odradzaniu udziału; zwracają także uwagę na konieczność nabywania przez lekarzy podstawowej wiedzy na temat metodologii naukowych badań klinicznych i ich implikacji, aby mogli właściwie doradzać swoim pacjentom.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Standardy opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
Aktualne (2004) stanowisko American Diabetes Association

Standards of medical care in diabetes
American Diabetes Association
Diabetes Care, 2004; 27 (suppl. 1): S15-S35
tłumaczenie: dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 29-72
Artykuł zawiera zaktualizowane zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2004 dotyczące: - klasyfikacji, rozpoznawania i badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, w tym diagnostyki cukrzycy ciężarnych, - wstępnej oceny chorych, planu leczenia, kontroli glikemii, leczenia dietetycznego i aktywności fizycznej, - profilaktyki, wykrywania i leczenia powikłań cukrzycy -- choroby niedokrwiennej serca (w tym zwalczania czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, palenia tytoniu), nefropatii, retinopatii, zespołu stopy cukrzycowej, - postępowania u kobiet chorych na cukrzycę przed zajściem w ciążę, szczepień ochronnych, opieki nad chorymi na cukrzycę w podeszłym wieku oraz cukrzycy u dzieci i młodzieży.

Postępowanie w zakażeniach opłucnej
Aktualne (2003) wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for the management of pleural infection
C.W.H. Davies, F.V. Gleeson, R.J.O. Davies, on behalf of the BTS Pleural Disease Group, a subgroup of the BTS Standards of Care Committee
Thorax, 2003; 58 (suppl. II): ii18-ii28
tłumaczenie: lek. Filip Mejza
konsultacja: prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
str. 73-94
Artykuł zawiera aktualne wytyczne British Thoracic Society dotyczące postępowania zakażeń opłucnej. Przedstawiono w nim m.in.: - patofizjologię i bakteriologię, - rozpoznanie i ocenę radiologiczną płynu w jamie opłucnej towarzyszącego zapaleniu płuc, - wskazania do drenażu jamy opłucnej u chorych z zakażeniem opłucnej, - antybiotykoterapię, - doopłucnowe podanie leków fibrynolitycznych, - wskazania do leczenia operacyjnego, - postępowanie z chorymi z przeciwwskazaniami do leczenia operacyjnego, u których drenaż jamy opłucnej i antybiotykoterapia nie przynoszą poprawy.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
Aktualne (2003) zalecenia European League Against Rheumatism

na podstawie
EULAR recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT)

K.M. Jordan, N.K. Arden, M. Doherty, B. Bannwarth, J.W.J. Bijlsma, P. Dieppe, K. Gunther, H. Hauselmann, G. Herrero-Beaumont, P. Kaklamanis, S. Lohmander, B. Leeb, M. Lequesne, B. Mazieres, E. Martin-Mola, K. Pavelka, A. Pendleton, L. Punzi, U. Serni, B. Swoboda, G. Verbruggen, I. Zimmermann-Górska, M. Dougados
Annals of the Rheumatic Diseases, 2003; 62: 1145-1155
tłumaczenie: lek. Tomasz Löwenhoff
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 95-106

Rozpoznawanie i leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
Aktualne (2003) wytyczne American Urological Association

na podstawie
AUA guideline on the management of benign prostatic hyperplasia: diagnosis and treatment recommendations

American Urological Association
http://shop.auanet.org/timssnet/products/guidelines/main_reports.cfm
tłumaczenie: lek. Jan Maciej Krzak
konsultacja: prof. dr hab. med. Andrzej Borówka
str. 107-119
W artykule przestawiono w skrócie aktualne wytyczne American Urological Association dotyczące postępowania u chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, w szczególności: - rozpoznawanie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, - ogólne zasady leczenia w zależności od nasilenia dolegliwości, - zasady bacznego wyczekiwania, - leczenie farmakologiczne - alfa-blokerami i inhibitorami 5-alfa-reduktazy, - małoinwazyjne metody leczenia, - leczenie operacyjne.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 120-123

Porównanie dwóch strategii leczenia hipotensyjnego (z zastosowaniem antagonisty wapnia jako pierwszego leku i bez antagonisty wapnia) chorych na chorobę wieńcową - badanie INVEST
A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease: the international verapamil-trandolapril study (INVEST): a randomized controlled trial
C.J. Pepine, E.M. Handberg, R.M. Cooper-DeHoff, R.G. Marks, P. Kowey, F.H. Messerli, G. Mancia, J.L. Cangiano, D. Garcia-Barreto, M. Keltai, S. Erdine, H.A. Bristol, H.R. Kolb, G.L. Bakris, J.D. Cohen, W.W. Parmley, for the INVEST investigators
JAMA, 2003; 290: 2805-2816
str. 125-128
U chorych na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącą chorobą wieńcową leczenie hipotensyjne z zastosowaniem werapamilu SR jako leku pierwszego wyboru i ewentualnym dodaniem w drugiej kolejności trandolaprylu miało podobny wpływ na ryzyko zgonu i incydentów sercowo-naczyniowych jak leczenie w pierwszej kolejności atenololem, z ewentualnym dodaniem hydrochlorotiazydu. Leczenie oparte na werapamilu wiązało się z rzadszym występowaniem epizodów dławicy piersiowej. Zdecydowana większość chorych w obu badanych grupach wymagała więcej niż jednego leku, a około połowa co najmniej 3 leków hipotensyjnych.

Porównanie stosowania fondaparynuksu i heparyny niefrakcjonowanej w początkowym etapie leczenia zatoru tętnicy płucnej - badanie Matisse PE
Subcutaneous fondaparinux versus intravenous unfractionated heparin in the initial treatment of pulmonary embolism
The Matisse Investigators
The New England Journal of Medicine, 2003; 349: 1695-1702
prof. dr hab. med. Witold Z. Tomkowski
str. 129-132

Porównanie skuteczności montelukastu i salmeterolu dodanych do flutikazonu w zapobieganiu zaostrzeniom astmy u chorych dorosłych
Montelukast and fluticasone compared with salmeterol and fluticasone in protecting against asthma exacerbation in adults: one year, double blind, randomised, comparative trial
L. Bjermer, H. Bisgaard, J. Bousquet, L.M. Fabbri, A.P. Greening, T. Haahtela, S.T. Holgate, C. Picado, J. Menten, S.B. Dass, J.A. Leff, P.G. Polos
BMJ, 2003; 327: 891-896
str. 135-137

Stosowanie propionianu flutikazonu 2 razy w tygodniu jako uzupełnienie leczenia podtrzymującego środkami nawilżającymi w celu zmniejszenia ryzyka nawrotów atopowego zapalenia skóry
Twice weekly fluticasone propionate added to emollient maintenance treatment to reduce risk of relapse in atopic dermatitis: randomised, double blind, parallel group study
J. Berth-Jones, R.J. Damstra, S. Golsch, J.K. Livden, O. van Hooteghem, F. Allegra, C.A. Parker
BMJ, 2003; 326: 1367-1372
komentarz: prof. dr hab. med. Edward Rudzki
str. 139-142

Porównanie monoterapii antybiotykiem beta-laktamowym i leczenia skojarzonego antybiotykiem beta-laktamowym i aminoglikozydem u gorączkujących chorych z neutropenią - przegląd systematyczny
Beta lactam monotherapy versus beta lactam-aminoglycoside combination therapy for fever with neutropenia: systematic review and meta-analysis
M. Paul, K. Soares-Weiser, L. Leibovici
BMJ, 2003; 326: 1111-1119
str. 143-144

Midazolam w porównaniu ze skojarzonym leczeniem haloperydolem i prometazyną w szybkim uspokajaniu pobudzonych i agresywnych pacjentów w izbach przyjęć szpitali psychiatrycznych - badanie TREC
Rapid tranquillisation for agitated patients in emergency psychiatric rooms: a randomised trial of midazolam versus haloperidol plus promethazine
TREC Collaborative Group
BMJ, 2003; 327: 708-713
prof. dr hab. med. Małgorzata Rzewuska
str. 145-147

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
Seria 4 fragmentów jednego badania holterowskiego EKG

prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 148-151

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 153-154

Alergeny
Odcinek 91: sulfonamidy

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 155-159

Angiologia
42-letnia kobieta ze skrzeplinami w żyłach udowych i biodrowej zewnętrznej oraz z powiększoną macicą

dr med. Marek Krzanowski
II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 160-162

Nefrologia
39-letni mężczyzna z białkomoczem, zmianami skórnymi i parestezjami kończyn

lek. Agnieszka Padjas, dr hab. med. Anetta Undas
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 163-167

Zaburzenia wodno-elektrolitowe i równowagi kwasowo-zasadowej
Hiperkaliemia u 68-letniego chorego na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze

prof. dr hab. med. Franciszek Kokot,
dr med. Rafał Ficek, lek. Maciej Bułanowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób
Przemiany Materii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
str. 169-178
Do kliniki zgłosił się 68-letni mężczyzna, od 20 lat chorujący na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze. Bezpośrednią przyczyną hospitalizacji chorego była duszność, szybkie męczenie się i obrzęki na kończynach dolnych.

 MISCELLANEA 

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Quiz pneumonologiczny
str. 2-3

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 181-186


Medycyna Praktyczna 2004/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna