MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2004/05

Rok wydania: 2004 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3332

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Właściwe i niewłaściwe cele medycyny
ks. prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Kierownik Katedry Bioetyki PAT w Krakowie
str. 20-25
W związku ze zwiększającymi się możliwościami leczenia, a także coraz szerszym wykorzystywaniem różnorodnych i kosztownych technologii oraz sprzętu technicznego, większość dyskusji wokół medycyny koncentruje się na kosztach, sposobach ich obliczania i kontroli, jak również prywatyzacji czy komercjalizacji.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u kobiet
Aktualne (2004) wytyczne American Heart Association

na podstawie
Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in women
Expert Panel/Writing Group

L. Mosca (Chair), L.J. Appel, E.J. Benjamin, K. Berra, N. Chandra-Strobos, R.P. Fabunmi, D. Grady, C.K. Haan, S.N. Hayes, D.R. Judelson, N.L. Keenan, P. McBride, S. Oparil, P. Ouyang, M.C. Oz, M.E. Mendelsohn, R.C. Pasternak, V.W. Pinn, R.M. Robertson, K. Schenck-Gustafsson, C.A. Sila, S.C. Smith, Jr, G. Sopko, A.L. Taylor, B.W. Walsh, N.K. Wenger, C.L. Williams
Circulation, 2004; 109: 672-693
dr med. Jadwiga Kłoś, prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 27-41
Artykuł przedstawia zalecenia dotyczące zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym u kobiet, opracowane na podstawie dostępnych danych naukowych przez zespół ekspertów reprezentujących liczne organizacje i instytucje amerykańskie, m.in. American Heart Association, American College of Cardiology, American College of Obstetricians and Gynecologists, American College of Physicians, oraz National Heart Lung and Blood Institute. Zalecenia te zostały także oficjalnie zatwierdzone między innymi przez American Diabetes Association, American Geriatrics Society oraz The North American Menopause Society. Zalecenia odnoszą się do: - interwencji w zakresie stylu życia; - interwencje w zakresie głównych czynników ryzyka: nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii i cukrzycy; - zapobiegawczego stosowania kwasu acetylosalicylowego, @b-blokerów, inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensynowego; - zapobiegania udarom mózgu u kobiet z migotaniem przedsionków; - interwencji, które okazały się nieskuteczne lub szkodliwe i są niewskazane.

Patogeneza nadciśnienia tętniczego
Pathogenesis of hypertension
S. Oparil, M.A. Zaman, D.A. Calhoun
Annals of Internal Medicine, 2003; 139: 761-776
str. 43-70
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat patogenezy nadciśnienia tętniczego, z uzwzględnieniem udziału: czynników genetycznych, czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, współczulnego układu nerwowego, reaktywności i przebudowy tętnic, choroby mikronaczyniowej nerek, kwasu moczowego, układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz dysfunkcji śródbłonka.

Postępowanie w przypadku płynu w jamie opłucnej związanego z nowotworem złośliwym
Aktualne (2003) wytyczne British Thoracic Society

BTS guidelines for the management of malignant pleural effusions
G. Antunes, E. Neville, J. Duffy, N. Ali, on behalf of the BTS Pleural Disease Group, a subgroup of the BTS Standards of Care Committee
Thorax, 2003; 58 (suppl. II): ii29-ii38
str. 71-86
Artykuł zawiera aktualne wytyczne British Thoracic Society dotyczące postępowania w przypadku płynu w jamie opłucnej związanego z nowotworem złośliwym. Przedstawiono w nim m.in. patofizjologię i obraz kliniczny nowotworowego płynu opłucnowego oraz zalecenia odnośnie do metod leczenia: - leczniczej punkcja opłucnej - drenażu jamy opłucnej przez przestrzeń międzyżebrową i doopłucnowego podanie środka obliterującego - torakoskopii u chorych z płynem nowotworowym w jamie opłucnej - długotrwałego drenażu za pomocą cewnika utrzymywanego w jamie opłucnej - wytwarzania przetoki opłucnowo-otrzewnowej - wycięcia opłucnej.

Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego o innej przyczynie niż żylaki przełyku
Wytyczne British Society of Gastroenterology

Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage: guidelines
British Society of Gastroenterology Endoscopy Committee
Gut, 2002; 51 (suppl. IV): iv1-iv6
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 87-101
Artykuł zawiera aktualne wytyczne British Society of Gastroenterology dotyczące postępowania w przypadku krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego o innej przyczynie niż żylaki przełyku, najczęściej w przebiegu choroby wrzodowej. Przedstawiono w nim m.in.: zasady przyjęcia do szpitala oraz zalecenia dotyczące postępowania z chorym, obejmujące: - ocenę nasilenia krwawienia - postępowanie przeciwwstrząsowe - wykonywanie endoskopii, w tym endoskopowe metody hemostazy - leczenie farmakologiczne - postępowanie po zabiegu endoskopowym - postępowanie w przypadku nieopanowanego krwawienia lub nawrotu krwawienia - kwalifikację do leczenia operacyjnego - badania kontrolne.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 102-105

Wpływ kandesartanu na częstość zgonów i powikłań u chorych z przewlekłą niewydolnością serca - badania CHARM
Mark Dunlap MD
str. 106-114

Długotrwałe stosowanie prawastatyny u chorych na cukrzycę lub z nieprawidłową glikemią na czczo w celu prewencji wtórnej incydentów sercowo-naczyniowych - analiza podgrup badania LIPID
Secondary prevention of cardiovascular events with long-term pravastatin in patients with diabetes or impaired fasting glucose: results from the LIPID trial
A. Keech, D. Colquhoun, J. Best, A. Kirby, R.J. Simes, D. Hunt, W. Hague, E. Beller, M. Arulchelvam, J. Baker, A. Tonkin, for the LIPID Study Group
Diabetes Care, 2003; 26: 2713-2721
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 115-120

Długoterminowe efekty stosowania doksazosyny i finasterydu w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego - badanie MTOPS
The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia
J.D. McConnell, C.G. Roehrborn, O.M. Bautista, G.L. Andriole, Jr, C.M. Dixon, J.W. Kusek, H. Lepor, K.T. McVary, L.M. Nyberg Jr, H.S. Clarke, E.D. Crawford, A. Diokno, J.P. Foley, H.E. Foster, S.C. Jacobs, S.A. Kaplan, K.J. Kreder, M.M. Lieber, M.S. Lucia, G.J. Miller, M. Menon, D.F. Milam, J.W. Ramsdell, N.S. Schenkman, K.M. Slawin, J.A. Smith, for the Medical Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS) Research Group
The New England Journal of Medicine, 2003; 349: 2387-2398
prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski
str. 121-125

Skuteczność donepezilu w leczeniu zaburzeń czynności poznawczych pochodzenia naczyniowego - przegląd systematyczny
Donepezil for vascular cognitive impairment (Cochrane Review)
R. Malouf, J. Birks
The Cochrane Library, Issue 1, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
prof. dr hab. med. Maria Barcikowska
str. 126-131

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
Elektrokardiogram 18-letniego mężczyzny z dystrofią mięśniową Emery'ego i Dreifussa

prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 132-135

Diagnostyka obrazowa
20-letnia kobieta z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych

dr med. Piotr Grzanka
Samodzielna Pracownia Radiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 137-138

Alergeny
Odcinek 93: terpentyna

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 139-142

Diabetologia
33-letni chory na cukrzycę z cechami uszkodzenia wątroby

dr med. Tomasz Klupa,
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 143-147

Reumatologia
52-letni mężczyzna z ostrym silnym bólu i obrzękiem palucha stopy lewej

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna
i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 149-152

 MISCELLANEA 

List do Redakcji
Komentarz do "Postępów w kardiologii w 2003 roku" (Med. Prakt. 1-2/2004) Odpowiedź

prof. dr hab. med. Lech Poloński, dr med. Jarosław Wasilewski prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 153

Odpowiedzi do quizu pneumonologicznego MPS1 (Med. Prakt. 3/2004)
prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
str. 156

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Quiz elektrokardiograficzny
str. 2-3

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 159-164


Medycyna Praktyczna 2004/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna