MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2004/07

Rok wydania: 2004 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3345A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2004/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Status embrionu - stanowisko personalizmu ontologicznego
ks. prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 28-31
Współcześnie mnożą się coraz to nowe kryteria człowieczeństwa embrionu ludzkiego.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Stosowanie leków przeciwpłytkowych u osób z chorobą sercowo-naczyniową na podłożu miażdżycy
Aktualne (2004) stanowisko ekspertów European Society of Cardiology

na podstawie: Expert consensus document on the use of antiplatelet agents
The Task Force on the Use of Antiplatelet Agents in Patients with Atherosclerotic Cardiovascular Disease of the European Society of Cardiology

C. Patrono, F. Bachmann, C. Baigent, C. Bode, R. De Caterina, B. Charbonnier, D. Fitzgerald, J. Hirsh, S. Husted, J. Kvasnicka, G. Montalescot, L.A. Garcia Rodríguez, F. Verheugt, J. Vermylen, L. Wallentin
European Heart Journal, 2004; 25: 166-181
tłumaczenie: lek. Agnieszka Cybulska
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 33-41

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie
Aktualne (2004) wytyczne European Society of Cardiology

na podstawie
Guidelines on prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis
The Task Force on Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology

D. Horstkotte, F. Follath, E. Gutschik, M. Lengyel, A. Oto, A. Pavie, J. Soler-Soler, G. Thiene, A. von Graevenitz
http://www.escardio.org/knowledge/guidelines/Guidelines_Infective_Endocarditis.htm (cyt. 24.06.2004)
opracowanie: lek. Grzegorz Goncerz, dr med. Piotr Gajewski
komentarz: dr hab. med. Janina Stępińska
str. 43-63

Rozpoznawanie i leczenie bezobjawowej dysfunkcji lewej komory w celu zapobiegania przewlekłej niewydolności serca
Prevention and management of chronic heart failure in management of asymptomatic patients
M. Frigerio, F. Oliva, F.M. Turazza, R.O. Bonow
The American Journal of Cardiology, 2003; 91 (suppl.): 4F-9F
tłumaczenie: lek. Agata Selwa
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 65-76

Echokardiografia przezprzełykowa
Wskazania kliniczne i zastosowania

Transesophageal echocardiography: clinical indications and applications
G.E. Peterson, M.E. Brickner, S.C. Reimold
Circulation, 2003; 107: 2398-2402
tłumaczenie: dr med. Paweł Petkow-Dimitrow
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 77-83

Postępowanie w przypadku podejrzenia ostrej zatorowości płucnej
Aktualne (2003) wytyczne British Thoracic Society

na podstawie
British Thoracic Society guidelines for the management of suspected acute pulmonary embolism

British Thoracic Society Standards of Care Committee Pulmonary Embolism Guideline Development Group
Thorax, 2003; 58: 470-483
tłumaczenie: lek. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
konsultacja: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
komentarze: prof. dr hab. med. Adam Torbicki, Maaike Söhne MD, Harry Büller MD
str. 85-95

Hipoglikemia u chorych na cukrzycę
Hypoglycemia in diabetes
P.E. Cryer, S.N. Davis, H. Shamoon
Diabetes Care, 2003; 26: 1902-1912
tłumaczenie: dr med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
konsultacja: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 97-114

Wytyczne stosowania analogów czynnej witaminy D u chorych w 3 lub 4 stadium przewlekłej choroby nerek
na podstawie
Use of active vitamin D sterols in patients with chronic kidney disease, stage 3 and 4

Jack W. Coburn, Hla M. Maung
Kidney International, 2003; 63 (suppl. 85): S49-S53
opracowanie: lek. Grzegorz Goncerz
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 115-118
U chorych na przewlekłą chorobę nerek (PChN) występuje niedobór czynnej witaminy D, będący jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozwój wtórnej nadczynności przytarczyc. Niedobór ten jest spowodowany zaburzeniem wytwarzania kalcytriolu w nerkach i 25-dihydroksycholekalcyferolu w skórze, a bardzo często także zmniejszonym spożyciem pokarmów zawierających tę witaminę.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 119-122

Bezpieczeństwo i skuteczność enoksaparyny w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną i doustnym antykoagulantem w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym kardiowersji w migotaniu przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową - badanie ACE
Safety and efficacy of enoxaparin compared with unfractionated heparin and oral anticoagulants for prevention of thromboembolic complications in cardioversion of nonvalvular atrial fibrillation:
The Anticoagulation in Cardioversion using Enoxaparin (ACE) trial

C. Stellbrink, U. Nixdorff, T. Hofmann, W. Lehmacher, W.G. Daniel, P. Hanrath, C. Geller, A. Mügge, W. Sehnert, C. Schmidt-Lucke, J.-A. Schmidt-Lucke; on behalf of the ACE (Anticoagulation in Cardioversion using Enoxaparin) study group
Circulation, 2004; 109: 997-1003
komentarz: dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 123-127

Porównanie stosowania fondaparynuksu i enoksaparyny w początkowym etapie leczenia objawowej zakrzepicy żył głębokich - badanie Matisse
Fondaparinux or enoxaparin for the initial treatment of symptomatic deep venous thrombosis: a randomized trial
H.R. Büller, B.L. Davidson, H. Decousus, A. Gallus, M. Gent, F. Piovella, M.H. Prins, G. Raskob, A.E.M. Segers, R. Cariou, O. Leeuwenkamp, A.W.A. Lensing, for the Matisse Investigators
Annals of Internal Medicine, 2004; 140: 867-873
komentarz: Mark Crowther MD MSc
str. 129-132

Zapobieganie ciężkim i śmiertelnym udarom mózgu przez operacyjne udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej u chorych z bezobjawowym zwężeniem tej tętnicy - badanie ACST
Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial
MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group
The Lancet, 2004; 363: 1491-1502
konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Andziak
komentarz: H.J.M. Barnett CC MD
str. 133-137

Wpływ leczenia metforminą na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej u chorych na cukrzycę typu 2 - przegląd systematyczny
Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis
S.R. Salpeter, E. Greyber, G.A. Pasternak, E.E. Salpeter
Archives of Internal Medicine, 2003; 163: 2594-2602
konsultacja: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
komentarz: Ronald J. Sigal MD MPH
str. 139-141

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Alergeny
Odcinek 95: jad os (uzupełnienie)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 142-144

Diagnostyka obrazowa
dr med. Piotr Grzanka
str. 145-147

Badania laboratoryjne. Dimer D
dr med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie
str. 149-151

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 152-153

Kardiologia
59-letni chory na nadciśnienie tętnicze z obrzękiem płuc oraz złożonymi zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia

dr med. Katarzyna Paschalis-Purtak
dr med. Bogna Puciłowska
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 154-160

Kardiologia
62-letnia kobieta z wszczepioną sztuczną zastawką mitralną i trzepotaniem przedsionków

dr med. Anna Konopka
dr hab. med. Janina Stępińska
Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 161-165

Kardiologia
66-letni mężczyzna ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego i pogorszeniem tolerancji wysiłku

lek. Magdalena Lipczyńska
dr hab. med. Piotr Hoffman
Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 166-169

Angiologia
45-letnia kobieta po operacyjnym udrożnieniu tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej i epizodzie przemijającego niedowładu lewej kończyny górnej

dr med. Marek Krzanowski
II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 170-171

Diabetologia
24-letni mężczyzna z cukrzycą typu 1 i hiperglikemią o brzasku leczony według modelu intensywnej insulinoterapii z zastosowaniem 5 wstrzyknięć insuliny

dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 172-177

 MISCELLANEA 

Czy wyniki najnowszych badań klinicznych uzasadniają modyfikację zalecanego postępowania w hiperlipidemii?
Omówienie aktualnego (2004) raportu Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej (USA)

prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak, dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
str. 179-186

Zaktualizowana klasyfikacja migotania przedsionków - czy już ostatecznie?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 187-189

Komentarz do wytycznych ACC/AHA/ESC "Postępowanie u chorych z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu" (Med. Prakt. 6/2004)
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
str. 190-193

Odpowiedzi do quizu elektrokardiograficznego MPS3 (Med. Prakt. 5/2004)
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 195-196

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Quiz kardiologiczny
str. 2-3

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 197-202


Medycyna Praktyczna 2004/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna