MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2005/04

Rok wydania: 2005 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3398

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁ SPECJALNY 

Ostatnia pielgrzymka
Andrzej Szczeklik
Rzeczpospolita
str. 20-21
Kiedy z Watykanu docierać poczęły dramatyczne wiadomości, kiedy każdy następny komunikat nie przynosił upragnionych informacji o poprawie, lecz przeciwnie, wskazywał na gwałtowne przyśpieszenie toczącej się choroby, kiedy pierwszy raz zrozumieliśmy, że On umiera - odmienił się świat wokół nas i w nas.

 ETYKA 

Eutanazja - śmierć godna czy niegodna?
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 22-25
Pojęcie eutanazji staje się coraz bardziej wieloznaczne. Ujawnia to już samo zróżnicowanie terminów. Mówi się o eutanazji, kryptanazji, autotanazji, dystanazji, ortotanazji, eutanazji neonatalnej, eugenicznej, ekonomicznej itp.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2005
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zespół ds. opracowania "Zaleceń"
Anna Czech, Władysław Grzeszczak (Przewodniczący Zespołu), Janusz Gumprecht, Barbara Idzior-Waluś, Przemysława Jarosz-Chobot, Waldemar Karnafel, Teresa Kasperska-Czyżykowa, Teresa Koblik, Jerzy Loba, Barbara Mirkiewicz-Sieradzka, Jerzy Naskalski, Anna Noczyńska, Jacek Sieradzki, Krzysztof Strojek, Ewa Wender-Ożegowska, Bogna Wierusz-Wysocka, Henryk Wysocki
str. 27-87

Leczenie przeciwzakrzepowe w miażdżycy tętnic obwodowych
Aktualne (2004) wytyczne American College of Chest Physicians

na podstawie: Antithrombotic Therapy in Peripheral Arterial Occlusive Disease: The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy
G.P. Clagett, M. Sobel, M.R. Jackson, G.Y.H. Lip, M. Tangelder, R. Verhaeghe
Chest, 2004; 126 (suppl.): 609S-626S
opracowanie: lek. Jan Brożek
komentarz: dr hab. med. Rafał Niżankowski
str. 89-94

Ból barku
Shoulder pain
Jens Ivar Brox
Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2003; 17: 33-56
tłumaczenie: lek. Ireneusz Jakub Bogunia
komentarz: prof. dr hab. med. Artur Dziak
str. 96-123

Densytometria kości w praktyce klinicznej
Zalecenia International Society for Clinical Densitometry

na podstawie: Official positions of the International Society for Clinical Densitometry
www.iscd.org (cyt. 22.03.05)
Special report on the official positions of the International Society for Clinical Densitometry

E.M. Lewiecki, D.L. Kendler, G.M. Kiebzak, P. Schmeer, R.L. Prince, G. El-Hajj Fuleihan, D. Hans
Osteoporosis International, 2004; 15: 779-784
opracowanie: dr med. Tomasz Löwenhoff
komentarz: dr hab. med. Piotr Głuszko
str. 124-128

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 129-132

Antagoniści receptora angiotensynowego w przewlekłej niewydolności serca i po zawale serca powikłanym niewydolnością serca lub dysfunkcją skurczową lewej komory - metaanaliza
Meta-analysis: angiotensin-receptor blockers in chronic heart failure and high-risk acute myocardial infarction
V.C. Lee, D.C. Rhew, M. Dylan. E. Badamgarav, G.D. Braunstein, S.R. Weingarten
Annals of Internal Medicine, 2004; 141: 693-704
komentarz: John J.V. McMurray, Professor of Medical Cardiology
str. 135-139
ARA zmniejszają ryzyko zgonu i hospitalizacji u chorych z PNS i chorych po zawale serca powikłanym niewydolnością serca lub dysfunkcją skurczową lewej komory w podobnym stopniu jak ACEI.

Przydatność klinicznej skali diagnostycznej w rozpoznawaniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - przegląd systematyczny
Usefulness of clinical prediction rules for the diagnosis of venous thromboembolism: a systematic review
L.J. Tamariz, J. Eng, J.B. Segal, J.A. Krishnan, D.T. Bolger, M.B. Streiff, M.W. Jenckes, E.B. Bass
The American Journal of Medicine, 2004; 117: 676-684
komentarz: Mark A. Crowther MD MSc
str. 140-142
U chorych z podejrzeniem ZŻG lub ZP zastosowanie klinicznych skal diagnostycznych pozwala precyzyjnie oszacować prawdopodobieństwo choroby, ale zdaniem autorów nie wystarczy do jej potwierdzenia albo wykluczenia.

Przydatność pomiaru stężenia dimeru D za pomocą szybkiego testu łącznie z oceną prawdopodobieństwa klinicznego w rozpoznawaniu zakrzepicy żył głębokich - przegląd systematyczny
Combined use of rapid D-dimer testing and estimation of clinical probability in the diagnosis of deep vein thrombosis: systematic review
T.L. Fancher, R.H. White, R.L. Kravitz
BMJ, 2004; 329: 821-824
komentarz: Mark A. Crowther MD MSc
str. 143-147
Ujemny wynik oznaczenia dimeru D (testem SimpliRED lub szybkim testem ELISA) wiarygodnie wyklucza ZŻG u chorych z małym prawdopodobieństwem choroby oszacowanym w skali Wellsa.

Skuteczność donepezilu w leczeniu objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Alzheimera
The efficacy of donepezil in the treatment of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer disease
C. Holmes, D. Wilkinson, C. Dean, S. Vethanayagam, S. Olivieri, A. Langley, N.D. Pandita-Gunawardena, F. Hogg, C. Clare, J. Damms
Neurology, 2004; 63: 214-219
komentarze: prof. dr hab. med. Maria Barcikowska, Nathan Herrmann MD
str. 148-155
W przebiegu choroby Alzheimera (ChA) oprócz upośledzenia czynności poznawczych często występują objawy neuropsychiatryczne, takie jak omamy, pobudzenie czy zaburzenia afektywne.

Farmakologiczne zapobieganie zaostrzeniom astmy u dorosłych chorych - przegląd systematyczny
Pharmacological management to reduce exacerbations in adults with asthma: a systematic review and meta-analysis
D.D. Sin, J. Man, H. Sharpe, W. Qi Gan, S.F.P. Man
JAMA, 2004; 292: 367-376
komentarz: prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
str. 157-160
Stosowane obecnie leki przeciwastmatyczne - GKS wziewne, długo działające beta2-mimetyki, leki przeciwleukotrienowe i monoklonalne przeciwciało anty-IgE - zmniejszają częstość zaostrzeń choroby, a najskuteczniejsze spośród nich są GKS wziewne.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Alergeny
Odcinek 100: komary

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 161-163

Badania czynnościowe płuc
dr med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 164-169

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 170-171

Kardiologia
23-letni mężczyzna z bezobjawową niedomykalnością zastawki aortalnej

dr med. Piotr Szymański
lek. Magdalena Lipczyńska
dr hab. med. Piotr Hoffman
Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 173-178

Reumatologia
52-letnia kobieta z nawracającym wysiękiem w stawach kolanowych, bólem kręgosłupa i łuszczycowymi wykwitami na skórze głowy

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 179-187

Leczenie żywieniowe. 47-letni chory na przewlekłe zapalenie trzustki przed operacją z powodu raka trzustki
dr med. Stanisław Kłęk
I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Zakład Żywienia Człowieka AM w Warszawie
str. 189-192

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Quiz "Podstawy Evidence Based Medicine"
str. 4-5

Odpowiedzi do quizu reumatologicznego MPS12 (Med. Prakt. 1-2/2005)
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Szechiński
str. 194-196

rogram edukacyjny "Postępy w chorobach wewnętrznych"
str. 197-202


Medycyna Praktyczna 2005/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna