MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2005/05

Rok wydania: 2005 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3399

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Podmiotowość człowieka chorego i umierającego
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 22-25
Odkrycie na nowo godności ludzkiej i promocja podmiotowości każdego człowieka spotęgowały się w reakcji na okrutne w praktyce niszczenie tej podmiotowości przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Monitorowanie elektrokardiograficzne w warunkach szpitalnych
Stanowisko American Heart Association

na podstawie:
Practice standards for electrocardiographic monitoring in hospital settings
An American Heart Association Scientific Statement from the Councils on Cardiovascular Nursing, Clinical Cardiology, and Cardiovascular Disease in the Young

B.J. Drew (przewodnicząca), R.M. Califf, M. Funk, E.S. Kaufman, M.W. Krucoff, M.M. Laks, P.W. Macfarlane, C. Sommargren, S. Swiryn, G.F. Van Hare
Circulation, 2004; 110: 2721-2746
tłumaczenie: Agata Selwa
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 27-42

Zespół metaboliczny - nowa definicja i zasady leczenia
Aktualne (2005) stanowisko International Diabetes Federation

The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome
Consensus Group: G. Alberti, P. Zimmet, J. Shaw, S.M. Grundy, P. Aschner, B. Balkau, P. Bennett, E. Boyko, J. Brunzell, J. Chan, R. DeFronzo, J.-P. Després, L. Groop, M. Laakso, J.C. Mbanya, C.Y. Pan, A. Ramachandran, E. Standl, M. Stern, J. Tuomilehto, N. Unwin, P. Lefebvre, P. Barter, Y. Matsuzawa
http://www.idf.org (cyt. 15.04.2005)
tłumaczenie: Wiktoria Leśniak
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 45-55

Diagnostyka i leczenie przewlekłego kaszlu
Wytyczne European Respiratory Society

The diagnosis and management of chronic cough
A.H. Morice, G.A. Fontana, A.R.A. Sovijarvi, M. Pistolesi, K.F. Chung, J. Widdicombe, F. O'Connell, P. Geppetti, L. Gronke, J. De Jongste, M. Belvisi, P. Dicpinigaitis, A. Fischer, L. McGarvey, W.J. Fokkens, J. Kastelik
European Respiratory Journal, 2004; 24: 481-492
tłumaczenie: Agnieszka Gawleiwcz-Mroczka
konsultacja: prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 57-80

Kryteria rozpoznania zespołu Cushinga i jego powikłania
Stanowisko międzynarodowej grupy ekspertów

na podstawie: Diagnosis and complications of Cushing's syndrome: a consensus statement
G. Arnaldi, A. Angeli, A.B. Atkinson, X. Bertagna, F. Cavagnini, G.P. Chrousos, G.A. Fava, J.W. Findling, R.C. Gaillard, A.B. Grossman, B. Kola, A. Lacroix, T. Mancini, F. Mantero, J. Newell-Price, L.K. Nieman, N. Sonino, M.L. Vance, A. Giustina, M. Boscaro
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2003; 88: 5593-5602
opracowanie: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska
komentarz: prof. dr hab. med. Anna A. Kasperlik-Załuska
str. 81-90

Skuteczność i tolerancja nowych leków przeciwpadaczkowych u dorosłych
Stanowisko American Academy of Neurology i American Epilepsy Society

na podstawie: Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs
I: Treatment of new onset epilepsy
II: Treatment of refractory epilepsy
Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee and Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society

J.A. French, M. Kanner, J. Bautista, B. Abou-Khalil, T. Browne, C.L. Harden, W.H. Theodore, C. Bazil, J. Stern, S.C. Schachter, D. Bergen, D. Hirtz, G.D. Montouris, M. Nespeca, B. Gidal, W.J. Marks Jr, W.R. Turk, J.H. Fisher, B. Bourgeois, A. Wilner, R.E. Faught Jr, R.C. Sachdeo, A. Beydoun, T.A. Glauser
Neurology, 2004; 62: 1252-1260, 1261-1273
tłumaczenie: Tadeusz Turaj
komentarz: dr med. Piotr Czapiński
str. 91-97

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 98-101

Intensywne leczenie hipolipemizujące atorwastatyną u chorych na stabilną chorobę wieńcową - badanie TNT
Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease
J.C. LaRosa, S.M. Grundy, D.D. Waters, C. Shear, P. Barter, J.-C. Fruchart, A.M. Gotto, H. Greten, J.J. Kastelein, J. Shepherd, N.K. Wenger, for the Treating to New Targets (TNT) Investigators
The New England Journal of Medicine, 2005; 352: 1425-1435
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 103-108
U chorych na stabilną chorobę wieńcową intensywne leczenie hipolipemizujące atorwastatyną w dawce 80 mg/d przez 4,9 roku (mediana), w porównaniu z leczeniem atorwastatyną w dawce 10 mg/d, wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka poważnych incydentów sercowo-naczyniowych ocenianych łącznie oraz poważnych incydentów wieńcowych, nie wpływając znamiennie na ryzyko zgonu, przy większej częstości zdarzeń niepożądanych.

Klopidogrel dodany do kwasu acetylosalicylowego i leku fibrynolitycznego w leczeniu świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST - badanie CLARITY-TIMI 28
Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment elevation
M.S. Sabatine, C.P. Cannon, C.M. Gibson, J.L. López-Sendón, G. Montalescot, P. Theroux, M.J. Claeys, F. Cools, K.A. Hill, A.M. Skene, C.H. McCabe, E. Braunwald, for the CLARITY-TIMI 28 Investigators
The New England Journal of Medicine, 2005; 352: 1179-1189
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 109-114
Klopidogrel stosowany w leczeniu świeżego zawału serca z uniesieniem ST razem z lekiem fibrynolitycznym i ASA (część chorych otrzymywała także heparynę) zwiększył częstość skutecznej reperfuzji i zmniejszył ryzyko ponownego zawału w okresie 30 dni, w porównaniu z placebo.

Skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora angiotensyny II u chorych z nefropatią cukrzycową - przegląd systematyczny
Effects of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists on mortality and renal outcomes in diabetic nephropathy: systematic review
G.F.M. Strippoli, M. Craig, J.J. Deeks, F.P. Schena, J.C. Craig
BMJ, 2004; 329: 828-831
konsultacja: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
komentarz: Sreedhar Mandayam MD MPH, William E. Mitch MD
str. 115-121
Zarówno ACEI, jak ARA zmniejszają ryzyko progresji nefropatii cukrzycowej.

Inhibitory alfa-glukozydazy w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2 - przegląd systematyczny
Alfa-Glucosidase inhibitors for patients with type 2 diabetes: results from a Cochrane systematic review and meta-analysis
F.A. van de Laar, P.L. Lucassen, R.P. Akkermans, E.H. van de Lisdonk, G.E. Rutten, C. van Weel
Diabetes Care, 2005; 28: 166-175
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 123-125
Nie znaleziono danych na temat wpływu AGI na umieralność i powikłania cukrzycy typu 2.

Leczenie insuliną u chorych w ciężkim stanie klinicznym - przegląd systematyczny
Insulin therapy for critically ill hospitalized patients: a meta-analysis of randomized controlled trials
A.G. Pittas, R.D. Siegel, J. Lau
Archives of Internal Medicine, 2004; 164: 2005-2011
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 126-128
U chorych w ciężkim stanie klinicznym z towarzyszącą hiperglikemią stosowanie insuliny zmniejsza ryzyko zgonu w okresie hospitalizacji i 30 dni po wypisaniu ze szpitala.

Efekty leczenia opartego na ścisłej kontroli, w porównaniu z postępowaniem rutynowym, u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - badanie TICORA
Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial
C. Grigor, H. Capell, A. Stirling, A.D. McMahon, P. Lock, R. Vallance, W. Kincaid, D. Porter
The Lancet, 2004; 364: 263-269
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 129-132
U chorych na RZS ścisła kontrola choroby, obejmująca monitorowanie jej aktywności i intensyfikowanie leczenia dała lepsze efekty kliniczne, w porównaniu z postępowaniem rutynowym.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 133-135

Kardiologia
49-letnia kobieta z napadowym częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS

prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
lek. Andrzej Hoffmann
lek. Cezary Czerwiński
Katedra Kardiologii i Klinika Kardiologii ŚAM w Katowicach
Górnośląski Ośrodek Kardiologii w Katowicach
str. 136-143

Diabetologia
Dwóch mężczyzn z niewyrównaną cukrzycą typu 1 - różne modele insulinoterapii dostosowane do sytuacji klinicznej

dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 145-150

Reumatologia
31-letnia kobieta ze zmianami skórnymi, wędrującym bólem wielu stawów i obrzękiem kończyn dolnych

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 153-160

Leczenie żywieniowe. 62-letni chory na raka przełyku w stadium nieoperacyjnym, mający trudności z przyjmowaniem pokarmów
dr med. Stanisław Kłęk
Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka AM w Warszawie
str. 161-164

Alergeny
Odcinek 101: trzmiel

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 165-166

 MISCELLANEA 

List do Redakcji
Komentarz do artykułu "Leczenie farmakologiczne cukrzycy typu 2 - uzasadnienie racjonalnego stosowania insuliny" (Med. Prakt. 11/2004)

prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 167

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 168-169

Odpowiedzi do quizu reumatologicznego MPS13 (Med. Prakt. 3/2005)
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
str. 171-174

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 176-177

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 179-184


Medycyna Praktyczna 2005/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna