MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2005/08

Rok wydania: 2005 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3414B
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2005/07

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Zagrożenia sumienia lekarza
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 18-21
"Kodeks etyki lekarskiej" oraz ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 roku zapewniają lekarzowi wolność sumienia.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Przezskórne interwencje wieńcowe
Aktualne (2005) wytyczne European Society of Cardiology

na podstawie Guidelines for percutaneous coronary interventions
The Task Force for percutaneous coronary interventions of the European Society of Cardiology
www.escardio.org
opracowanie: lek. Grzegorz Goncerz, lek. Agata Selwa, lek. Marcin Rzeszutko
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, prof. dr hab. med. Lech Poloński
komentarz: prof. dr hab. med. Lech Poloński, dr hab. med. Mariusz Gąsior
str. 23-41
W celu dostosowania postępowania do wytycznych ESC konieczne są kompleksowe działania obejmujące edukację lekarzy, wprowadzenie zmian logistycznych oraz zmian w katalogu świadczeń NFZ uwzględniających zalecane standardy leczenia.

Zespół Brugadów
Raport z Drugiej Konferencji Uzgodnieniowej przyjęty przez Heart Rhythm Society i European Heart Rhythm Association

Brugada Syndrome
Report of the second consensus conference

C. Antzelevitch, P. Brugada, M. Borggrefe, J. Brugada, R. Brugada, D. Corrado, I. Gussak, H. LeMarec, K. Nademanee, A.R.P. Riera, W. Shimizu, E. Schulze-Bahr, H. Tan, A. Wilde
Circulation, 2005; 111: 659-670
tłumaczenie: lek. Agata Selwa
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 42-58

Antagoniści wapnia
Calcium antagonists
Ehud Grossman, Franz H. Messerli
Progress in Cardiovascular Diseases, 2004; 47: 34-57
tłumaczenie: lek. Agata Selwa
komentarz: prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 59-89

Beta2-mimetyki w leczeniu astmy - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Past, present and future - beta2-adrenoceptor agonists in asthma management
Malcom R. Sears, Jan Lötvall
Respiratory Medicine, 2005; 99: 152-170
tłumaczenie: lek. Agnieszka Gawlewicz-Mroczka
konsultacja: dr hab. med. Marek Sanak, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 90-115

Rozpoznawanie i leczenie zakażeń stopy cukrzycowej
Wytyczne Infectious Diseases Society of America

Diagnosis and treatment of diabetic foot infections
B.A. Lipsky, A.R. Berendt, H. Gunner Deery, J.M. Embil, W.S. Joseph, A.W. Karchmer, J.L. LeFrock, D.P. Lew, J.T. Mader, C. Norden, J.S. Tan
Clinical Infectious Diseases, 2004; 39: 885-910
tłumaczenie: lek. Daniel P. Potaczek
konsultacja: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki, prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
komentarz: dr med. Teresa Koblik, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 117-155

Patogeneza i leczenie bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów
Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis
Paul A. Dieppe, L. Stefan Lohmander
The Lancet, 2005; 365: 965-973
tłumaczenie: lek. Jan Sznajd
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Szechiński
str. 157-174

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 176-179

Wpływ różnych leków hipolipemizujących i diety na ryzyko zgonu - przegląd systematyczny
Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality: a systematic review
M. Studer, M. Briel, B. Leimenstoll, T.R. Glass, H.C. Bucher
Archives of Internal Medicine, 2005; 165: 725-730
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 180-186
Stosowanie statyn i WKT n-3 w prewencji ChW zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, natomiast nie wywiera takiego wpływu stosowanie fibratów, żywic jonowymiennych, niacyny i samej diety.

Wpływ stosowania abciksimabu jako leku uzupełniającego leczenie reperfuzyjne u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem ST - przegląd systematyczny
Abciximab as adjunctive therapy to reperfusion in acute ST-segment elevation myocardial infarction - a meta-analysis of randomized trials
G. De Luca, H. Suryapranata, G.W. Stone, D. Antoniucci, J.E. Tcheng, F.-J. Neumann, F. Van de Werf, E.M. Antman, E.J. Topol
JAMA, 2005; 293: 1759-1765
konsultacja: prof. dr hab. med. Lech Poloński
str. 187-189
U chorych ze STEMI stosowanie abciksimabu jednocześnie z pierwotną PCI zmniejsza ryzyko zgonu i ponownego zawału serca oraz nie zwiększa ryzyka poważnego krwawienia, w tym krwawienia wewnątrzczaszkowego.

Przydatność pomiaru stężenia peptydu natriuretycznego typu B w przewidywaniu zgonu i incydentów sercowych u chorych z niewydolnością serca - przegląd systematyczny
How well does B-type natriuretic peptide predict death and cardiac events in patients with heart failure: systematic review
J.A. Doust, E. Pietrzak, A. Dobson, P.P. Glasziou
BMJ, 2005; 330: 625-627
komentarz: lek. Piotr Kübler, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
str. 190-194
U chorych z NS - zarówno w stadium bezobjawowym, jak i z objawami o różnym nasileniu - stężenie BNP lub NT-proBNP jest silnym predyktorem zgonu lub incydentu sercowo-naczyniowego.

Skuteczność antybiotyków beta-laktamowych w porównaniu z antybiotykami aktywnymi wobec drobnoustrojów nietypowych w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc - przegląd systematyczny
Effectiveness of beta-lactam antibiotics compared with antibiotics active against atypical pathogens in non-severe community acquired pneumonia: meta-analysis
G.D. Mills, M.R. Oehley, B. Arrol
BMJ, 2005; 330: 456-462
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 195-198

Inhibitory pompy protonowej w leczeniu krwawienia z wrzodu trawiennego - przegląd systematyczny
Systematic review and meta-analysis of proton pump inhibitor therapy in peptic ulcer bleeding
G.I. Leontiadis, V.K. Sharma, C.W. Howden
BMJ, 2005; 330: 568-570
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 201-203
U chorych z krwawieniem z wrzodu trawiennego potwierdzonym endoskopowo, niezależnie od wstępnego zastosowania albo niezastosowania leczenia endoskopowego, podanie inhibitora pompy protonowej i.v. albo p.o., w porównaniu z placebo albo H2-blokerem, zmniejsza ryzyko ponownego krwawienia i ogranicza potrzebę leczenia operacyjnego, ale nie wpływa na ryzyko zgonu.

Zapobieganie zachorowaniom na grypę w populacji ogólnej
Prevention of influenza in the general population
Joanne M. Langley, Marie E. Faughnan
Canadian Medical Association Journal, 2004; 171: 1213-1222
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
str. 204-209
Stosowanie szczepionki przeciwgrypowej lub profilaktyczne stosowanie leków z grupy inhibitorów neuraminidazy skutecznie zapobiega zachorowaniom na grypę u zdrowych dorosłych osób.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 211, 240

Kardionefrologia
82-letni mężczyzna z przewlekłą niewydolnością nerek i serca

lek. Mirosława Janowska
lek. Joanna Kozaczka
prof. dr hab. med. Jan Duława
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ŚAM w Katowicach
str. 213-219

Diabetologia
53-letnia kobieta z cukrzycą typu 1 i dużym zapotrzebowaniem na insulinę

lek. Anita Rogowicz
dr hab. med. Dorota Zozulińska
prof. dr hab. med. Bogna Wierusz-Wysocka
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM w Poznaniu
str. 221-226

Alergeny
Odcinek 103: kawior

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 228-230

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 232-233

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 234-237

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 239-240

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 241-246


Medycyna Praktyczna 2005/08

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna