MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2005/10

Rok wydania: 2005 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3430

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 22-25
(Jest to referat wygłoszony w dniu 22 października 2005 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zatytułowanej: "Problematy i dylematy współczesnej medycyny", zorganizowanej przez Zakład Etyki Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej w Lublinie.)

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Leczenie przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków i wadach zastawkowych serca
Aktualne wytyczne American College of Chest Physicians

na podstawie: Antithrombotic therapy in atrial fibrillationThe Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy

Antithrombotic therapy in valvular heart disease - native and prosthetic The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy
D.E. Singer, G.W. Albers, J.E. Dalen, A.S. Go, J.L. Halperin, W.J. Manning
D.N. Salem, P.D. Stein, A. Al-Ahmad, H.I. Bussey, D. Horstkotte, N. Miller, S.G. Pauker
Chest, 2004; 126 (suppl.): 429S-456S
Chest, 2004; 126 (suppl.): 457S-482S

tłumaczenie: dr med. Jan Sznajd
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 27-36

Chorzy z bólem w klatce piersiowej i prawidłowymi arteriogramami wieńcowymi (sercowy zespół X) - patofizjologia i postępowanie
Pathophysiology and management of patients with chest pain and normal coronary arteriograms (cardiac syndrome X)
Juan Carlos Kaski
Circulation, 2004; 109: 568-572
tłumaczenie: lek. Janusz Orzech
konsultacja: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
komentarz: prof. dr hab. med. Henryk Wysocki
str. 39-47

Miejsce analogów insuliny w leczeniu cukrzycy
A critical appraisal of the role of insulin analogues in the management of diabetes mellitus
R. Oiknine, M. Bernbaum, A.D. Mooradian
Drugs, 2005; 65: 325-340
tłumaczenie: dr med. Robert Drabczyk
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 49-72

Ciężkie zaostrzenia astmy u dorosłych
Acute asthma in adults: a review
G.J. Rodrigo, C. Rodrigo, J.B. Hall
Chest, 2004; 125: 1081-1102
tłumaczenie: lek. Konstanty Szułdrzyński
komentarz: prof. dr hab. med. Wacław Droszcz
str. 75-111

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 112-115

Wczesne i odległe korzyści ze stosowania atorwastatyny w dużej dawce u chorych po ostrym zespole wieńcowym - badanie PROVE IT-TIMI 22
Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial
K.K. Ray, C.P. Cannon, C.H. McCabe, R. Cairns, A.M. Tonkin, F.M. Sacks, G. Jackson, E. Braunwald, for the PROVE IT-TIMI 22 Investigators
Journal of the American College of Cardiology, 2005; 46: 1405-1410
komentarz: dr med. Bronisław Bednarz
str. 117-124
U chorych po niedawno przebytym OZW intensywne leczenie atorwastatyną stosowaną w dużej dawce (80 mg/d), w porównaniu z leczeniem prawastatyną w dawce standardowej (40 mg/d), zmniejszyło ryzyko zgonu i poważnych incydentów sercowo-naczyniowych już w pierwszych miesiącach leczenia, i niezależnie od początkowego efektu korzyść zwiększała się w długotrwałej obserwacji.

Rozpoczynanie leczenia przewlekłej niewydolności serca od bisoprololu albo enalaprylu - badanie CIBIS III
Effect on survival and hospitalization of initiating treatment for chronic heart failure with bisoprolol followed by enalapril, as compared with the opposite sequence: results of the randomized Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) III
R. Willenheimer, D.J. van Veldhuisen, B. Silke, E. Erdmann, F. Follath, H. Krum, P. Ponikowski, A. Skene, L. van de Ven, P. Verkenne, P. Lechat, on behalf of the CIBIS III Investigators
Circulation, 2005; 112: 2426-2435
komentarz: prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
str. 125-130
Zdaniem autorów badania jego wyniki wskazują na jednakowe bezpieczeństwo i skuteczność rozpoczynania leczenia chorych w podeszłym wieku ze stabilną PNS od beta-blokera (bisoprololu) i następnie dodanie inhibitora ACE (enalaprylu), w porównaniu z rozpoczynaniem leczenia od inhibitora ACE i dodaniem beta-blokera.

Wpływ kandesartanu na częstość występowania zawału serca niepowikłanego zgonem i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z przewlekłą niewydolnością serca - badania CHARM
Impact of candesartan on nonfatal myocardial infarction and cardiovascular death in patients with heart failure
C. Demers, J.J.V. McMurray, K. Swedberg, M.A. Pfeffer, C.B. Granger, B. Olofsson, R.S. McKelvie, J. Östergren, E.L. Michelson, P.A. Johansson, D. Wang, S. Yusuf, for the CHARM Investigators
JAMA, 2005; 294: 1794-1798
komentarz: dr hab. med. Tomasz Zieliński
str. 131-138
Stosowanie kandesartanu w dawce docelowej 32 mg 1 x dz. (śr. 24 mg) przez około 3 lata (mediana) u chorych z przewlekłą niewydolnością serca zmniejszyło ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem.

Farmakologiczne leczenie podtrzymujące choroby refluksowej z zapaleniem przełyku lub bez endoskopowych cech zapalenia przełyku - przegląd systematyczny
Medical treatments for the maintenance therapy of reflux oesophagitis and endoscopic negative reflux disease: review
C. Donnellan, N. Sharma, C. Preston, P. Moayyedi
The Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, 2004, Art. No.: CD003245.pub2. DOI: 10.1002/14651858.CD003245.pub2
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 139-144
U chorych z refluksowym zapaleniem przełyku stosowanie ciągłego leczenia podtrzymującego skutecznie zapobiega nawrotom zapalenia ocenianym endoskopowo i klinicznie.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 146-148

Kardiologia
74-letnia kobieta z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

lek. Miłosz Marona
dr med. Marek Banaszewski
dr hab. med. Janina Stępińska
Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 151-156

Diabetologia
30-letni mężczyzna z cukrzycą o ostrym początku

dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 157-159

Reumatologia
52-letnia kobieta z utratą masy ciała, kaszlem i chrypką, od kilku lat chorująca na reumatoidalne zapalenie stawów

lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska
dr hab. med. Mariusz Puszczewicz
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 160-171

Alergeny
Odcinek 105: pyłek oliwki

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 172-174

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 176-177

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 179-183

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 184-187

Nadciśnienie tętnicze
str. 188-189

Choroby układu oddechowego
str. 190-191

Choroby reumatyczne
str. 192-193

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 195-200


Medycyna Praktyczna 2005/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna