MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2005/12

Rok wydania: 2005 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3434B
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2005/11

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Od Redakcji
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik, dr med. Piotr Gajewski
str. 25

 ETYKA 

Wobec uporczywej terapii
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 26-29
O ile to możliwe, należy wyraźnie odróżniać uśmiercanie z litości (czyli eutanazję) od rezygnacji z uporczywej terapii.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Wartość kliniczna EKG w chorobach pozasercowych
The clinical value of the ECG in noncardiac conditions
C. Van Mieghem, M. Sabbe, D. Knockaert
Chest, 2004; 125: 1561-1576
tłumaczenie: lek. Agata Selwa
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 31-54

Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Aktualizacja (2005) skróconej wersji Raportu GOLD

Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease
Executive summary. Updated 2005

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
http://www.goldcopd.com (cyt. 23.08.2005)
tłumaczenie: dr med. Piotr Gajewski, dr med. Filip Mejza, lek. Joanna Sroka
komentarze: prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka i lek. Joanna Sroka; prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 55-106

Strategie terapeutyczne we wczesnym reumatoidalnym zapaleniu stawów
Therapeutic strategies in early rheumatoid arthritis
J.S. Smolen, D. Aletaha, K.P. Machold
Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2005; 19: 163-177
tłumaczenie: Konstanty Szułdrzyński
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
str. 130-146

Postępowanie w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
Aktualne wytyczne Infectious Diseases Society of America

Practice guidelines for the management of bacterial meningitis
A.R. Tunkel, B.J. Hartman, S.L. Kaplan, B.A. Kaufman, K.L. Roos, W.M. Scheld, R.J. Whitley
Clinical Infectious Diseases, 2004; 39: 1267-1284
tłumaczenie: dr med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
komentarze: dr med. Ryszard Konior, prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 147-174

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 175-178

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia hipolipemizującego za pomocą statyn - przegląd systematyczny
Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90 056 participants in 14 randomised trials of statins
C. Baigent, A. Keech, P.M. Kearney, L. Blackwell, G. Buck, C. Pollicino, A. Kirby, T. Sourjina, R. Peto, R. Collins, R. Simes; Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators
The Lancet, 2005; 366: 1267-1278
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 180-187
Względna korzyść związana ze stosowaniem statyn (czyli względne zmniejszenie ryzyka [RRR]) jest proporcjonalna do bezwzględnego zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL w osoczu, natomiast korzyść (NNT) jest proporcjonalna do ryzyka sercowo-naczyniowego w danej populacji.

Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym u chorych na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej za pomocą amlodypiny z peryndoprylem dodawanym w razie potrzeby, w porównaniu z atenololem i diuretykiem tiazydowym dodawanym w razie potrzeby - badanie ASCOT-BPLA
Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial
B. Dahlöf, P.S. Sever, N.R. Poulter, H. Wedel, D.G. Beevers, M. Caulfield, R. Collins, S.E. Kjeldsen, A. Kristinsson, G.T. McInnes, J. Mehlsen, M. Nieminen, E. O'Brien, J. Östergren, for the ASCOT investigators
The Lancet, 2005; 366: 895-906
komentarz: prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 188-198
U chorych na nadciśnienie tętnicze ze współistniejącymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej leczenie oparte na amlodypinie z peryndoprylem dodawanym w razie potrzeby, w porównaniu z leczeniem opartym na atenololu z diuretykiem tiazydowym dodawanym w razie potrzeby, skuteczniej obniżało ciśnienie tętnicze i zapobiegało incydentom sercowo-naczyniowym.

Klopidogrel dodany do kwasu acetylosalicylowego w leczeniu świeżego zawału serca - badanie COMMIT
Addition of clopidogrel to aspirin in 45 852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial
Z.M. Chen, L.X. Jiang, Y.P. Chen, J.X. Xie, H.C. Pan, R. Peto, R. Collins, L.S. Liu; COMMIT (ClOpidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) collaborative group
The Lancet, 2005; 366: 1607-1621
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 200-202

Metoprolol podawany dożylnie, a następnie doustnie w leczeniu świeżego zawału serca - badanie COMMIT
Early intravenous then oral metoprolol in 45 852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial
Z.M. Chen, H.C. Pan, Y.P. Chen, R. Peto, R. Collins, L.X. Jiang, J.X. Xie, L.S. Liu; COMMIT (ClOpidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) collaborative group
The Lancet, 2005; 366: 1622-1632
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 203-208
U chorych ze świeżym zawałem serca metoprolol stosowany początkowo dożylnie w łącznej dawce 15 mg, a następnie 200 mg/d doustnie średnio przez 15 dni zmniejszył ryzyko ponownego zawału serca i migotania komór oraz zwiększył ryzyko wstrząsu kardiogennego, w porównaniu z placebo. Lek nie wpłynął znamiennie na częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny.

Porównanie strategii postępowania w dyspepsji rozpoczynających się od leczenia zakażenia Helicobacter pylori albo od badania endoskopowego - metaanaliza
Helicobacter pylori "test and treat" or endoscopy for managing dyspepsia: an individual patient data meta-analysis
A.C. Ford, M. Qume, P. Moayyedi, N.L.A. Arents, A.T. Lassen, R.F.A. Logan, K.E.L. McColl, P. Myres, B.C. Delaney
Gastroenterology, 2005; 128: 1838-1844
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 209-213

Skuteczność Saccharomyces boulardii w zapobieganiu biegunce związanej ze stosowaniem antybiotyków - metaanaliza
Metaanalysis: non-pathogenic yeast Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea
H. Szajewska, J. Mrukowicz
Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 2005; 22: 365-372
komentarz: dr med. Jacek Mrukowicz, prof. dr hab. med. Hanna Szajewska
str. 214-224
Stosowanie doustne Saccharomyces boulardii podczas leczenia antybiotykiem zmniejsza, w porównaniu z placebo, o około połowę ryzyko wystąpienia biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków u dzieci i dorosłych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 225-227

Kardiologia
46-letni mężczyzna z napadowym nadciśnieniem tętniczym

dr med. Mariola Pęczkowska
dr med. Hanna Janaszek-Sitkowska
dr hab. med. Marek Kabat
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr hab. med. Maciej Otto
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie
str. 229-233

Diabetologia
29-letni chory na cukrzycę typu 1 leczony szybko działającymi analogami insuliny

dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 234-238

Zaburzenia gospodarki fosforanowej. 40-letni mężczyzna z hiperfosfatemią
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
dr med. Rafał Ficek
lek. Maciej Bułanowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej AM w Katowicach
str. 239-244

Zaburzenia gospodarki fosforanowej. 59-letni mężczyzna z hipofosfatemią
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
dr med. Rafał Ficek
lek. Maciej Bułanowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM w Katowicach
str. 245-248

Alergeny
Odcinek 106: pyłek cyprysu

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 250-251

 ROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 252-253

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 254-257

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 258-261

Nadciśnienie tętnicze
str. 262-265

Choroby układu oddechowego
str. 266-268

Choroby reumatyczne
str. 270-273

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 275-280


Medycyna Praktyczna 2005/12

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna