MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/05

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3460

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁ SPECJALNY 

Interna w Stanach Zjednoczonych Ameryki
C. Anderson Hedberg MD MACP
str. 21-27

 ETYKA 

Medycyna luksusowa - ocena etyczna nieterapeutycznych usług medycznych
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 28-34
Wydarzeniem, które odbiło się dość głośnym echem nie tylko w polskim świecie medycznym, ale i wśród całego społeczeństwa, było pojawienie się niecodziennego ogłoszenia w jednej z pomorskich gazet, w rubryce "Dam pracę". Informowało ono, że bezdzietne małżeństwo poszukuje kobiety, która podjęłaby się donosić ich embrion, poczęty w warunkach in vitro

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępy w hematologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki
Katedra i Klinika Hematologii CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
Pracownia Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego AM w Poznaniu
str. 37-55

  • Lenalidomid uznano za jeden z leków pierwszej linii w terapii szpiczaka mnogiego.
  • Imatinib w dużej dawce w połączeniu z lekiem blokującym ubikwitynację stwarza nadzieję dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinib i niekwalifikujących się do alogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych ani zastosowania nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych.
  • Kliniczne skale diagnostyczne (m.in. skala Wellsa) umożliwiają a priori ocenę prawdopodobieństwa zachorowania na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ). Ocena ta ułatwia podjęcie decyzji co do dalszej diagnostyki.
  • Zaktualizowano polskie wytyczne profilaktyki i leczenia ŻChZZ, opracowane na podstawie wytycznych 7. Konferencji Leczenia Przeciwzakrzepowego i Trombolitycznego American College of Chest Physicians.


Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii w 2005 roku
dr hab. med. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
str. 56-65
  • Farmakologiczna blokada receptorów ß-adrenergicznych w okresie okołooperacyjnym jest korzystna u pacjentów obciążonych dużym ryzykiem sercowym, ale nie u pacjentów bez takiego ryzyka.
  • Opublikowano nowe wytyczne dotyczące postępowania resuscytacyjnego oraz leczenia szpitalnego zapalenia płuc, a także zalecenia dotyczące definicji zakażeń na OIT, zastosowania inhalacji tlenku azotu u dorosłych i zastosowania nowego wskaźnika ryzyka ciężko chorych.
  • Nie powinno się rutynowo stosować glikokortykosteroidów w urazach głowy.
  • Przestrzeganie określonych modułów terapeutycznych w trakcie leczenia ciężkiej sepsy powodowało zmniejszenie śmiertelności szpitalnej.


Prewencja wtórna u chorych na miażdżycę tętnic wieńcowych lub innych tętnic
Aktualizacja (2006) wytycznych American Heart Association i American College of Cardiology

opracowanie na podstawie: AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update
Smith S.C., Allen J., Blair S.N., Bonow R.O., Brass L.M., Fonarow G.C., Grundy S.M., Hiratzka L., Jones D., Krumholz H.M., Mosca L., Pasternak R.C., Pearson T., Pfeffer M.A., Taubert K.A.
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 47: 2130-2139
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 67-75
W artykule przedstawiono w skrócie zaktualizowane zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące prewencji wtórnej u chorych na miażdżycę tętnic wieńcowych lub innych tętnic. Zalecenia odnoszą się do:
1) palenia tytoniu,
2) kontroli ciśnienia krwi,
3) kontroli lipidów,
4) aktywności fizycznej,
5) kontroli masy ciała,
6) kontroli cukrzycy,
7) leczenia przeciwzakrzepowego,
8) blokowania układu renina-angiotensyna-aldosteron,
9) stosowania beta-blokerów,
10) szczepienia przeciwko grypie.

Postępowanie w chorobie tętnic kończyn dolnych
Aktualne (2006) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

na podstawie: ACC/AHA guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease)
http://www.acc.org/clinical/guidelines/pad/index.pdf

Hirsch A.T., Haskal Z.J., Hertzer N.R. i wsp.
http://www.acc.org/clinical/guidelines/pad/index.pdf
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 47: 1239-1312

komentarz: dr hab. med. Rafał Niżankowski
str. 77-91
W artykule przedstawiono w skrócie zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia choroby tętnic kończyn dolnych, opracowane głównie przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne, a przyjęte także amerykańskie i międzynarodowe towarzystwa angiologiczne, jak również polskie towarzystwa naukowe. Zalecenia obejmują postępowanie w chromaniu przestankowym oraz w krytycznym i ostrym niedokrwieniu kończyny.

Postępowanie w ostrej niewydolności wątroby
Stanowisko American Association for the Study of Liver Diseases

AASLD position paper: the management of acute liver failure
Julie Polson, William M. Lee
Hepatology, 2005; 41: 1179-1197
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Habior
str. 93-117
Artykuł zawiera aktualne stanowisko Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobami Wątroby, w którym podano wskazówki odnośnie do rozpoznania i leczenia ostrej niewydolności wątroby związanej z:
1) zatruciem paracetamolem,
2) zatruciem grzybami,
3) polekowym uszkodzeniem wątroby,
4) wirusowym zapaleniem wątroby,
5) chorobą Wilsona,
6) autoimmunologicznym zapaleniem wątroby,
7) ostrym stłuszczeniem wątroby ciężarnych i zespołem HELLP,
8) ostrym niedokrwiennym uszkodzeniem wątroby,
9) zespołem Budda i Chiariego,
10) naciekami nowotworowymi,
11) nieokreśloną etiologią.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 118-120

Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST otrzymujących leczenie fibrynolityczne i kwas acetylosalicylowy - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Unfractionated and low-molecular-weight heparin as adjuncts to thrombolysis in aspirin-treated patients with ST-elevation acute myocardial infarction: a meta-analysis of the randomized trials
J.W. Eikelboom, D.J. Quinlan, S.R. Mehta, A.G. Turpie, I.B. Menown, S. Yusuf
Circulation, 2005; 112: 3855-3867
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 121-124
U chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST otrzymujących kwas acetylosalicylowy (ASA) i leczenie fibrynolityczne zastosowanie heparyny niefrakcjonowanej (HNF) nie zmniejsza ryzyka zgonu i ponownego zawału serca. Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej, w porównaniu z placebo, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka tych zdarzeń, a w bezpośrednim porównaniu z HNF zmniejsza ryzyko zawału serca prawie o połowę. Mniejsze krwawienia były częste, a krwawienia poważne, w tym wewnątrzczaszkowe - rzadsze.

Enoksaparyna w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem ST leczonych fibrynolitycznie - badanie ExTRACT-TIMI 25
opracowanie na podstawie: Enoxaparin versus unfractionated heparin with fibrinolysis for ST-elevation myocardial infarction
E.M. Antman, D.A. Morrow, C.H. McCabe, S.A. Murphy, M. Ruda, Z. Sadowski, A. Budaj, J.L. Lopez-Sendon, S. Guneri, F. Jiang, H.D. White, K.A.A. Fox, E. Braunwald, for the ExTRACT-TIMI 25 Investigators
The New England Journal of Medicine, 2006; 354: 1477-1488
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 125-130
U chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST otrzymujących leczenie fibrynolityczne i ASA dodanie enoksaparyny przez okres hospitalizacji (do 8 dni), w porównaniu z dodaniem HNF przez okres nie krótszy niż 2 dni, zmniejszyło ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub ponownego zawału serca niezakończonego zgonem, ale wiązało się ze zwiększeniem ryzyka poważnego krwawienia w ciągu 30 dni obserwacji.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 131,171

Badania czynnościowe płuc
dr med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 132-137

Angiologia
71-letni mężczyzna z dużym obrzękiem kończyn dolnych

dr med. Marzena Frołow
dr hab. med. Rafał Niżankowski
Zakład Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
str. 138-142

Diabetologia
37-letnia kobieta z cukrzycą ciążową

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 143-148

Reumatologia
22-letnia chora z gorączką, bólem wielu stawów i powiększeniem węzłów chłonnych

lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska, prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 149-152

Alergeny
Odcinek 109: galusany

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 153-155

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej

Podstawy Evidence Based Medicine

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Nadciśnienie tętnicze
str. 166-169

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

Diabetologia
str. 172-173

Choroby układu oddechowego
str. 174-176

Choroby reumatyczne
str. 177-178

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 179-184


Medycyna Praktyczna 2006/05

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna