MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/02

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3443

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 20-23
Przez setki lat medycyna posługiwała się klasycznym kryterium śmierci. Za fakt śmierci uznawała ustanie krążenia i oddychania.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
prof. dr hab. med. Tomasz Brzozowski z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego CM UJ w Krakowie
str. 24-28
Autor przedstawia sylwetki Barry'ego J. Marshalla i Robina J. Warrena, którzy otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie sprawczej roli zakażenia Helicobacter pylori w powstawaniu wrzodów trawiennych żołądka.

Postępy w kardiologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak,
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski,
dr med. Krzysztof Reczuch
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
I Katedra Kardiologii i Klinika Kardiologii ŚAM w Katowicach
prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek, lek. Robert Gałdyn
I Klinika Kardiochirurgii ŚAM w Katowicach
str. 31-101

 • Inhibitor ACE powinien przyjmować każdy chory z chorobą wieńcową lub cukrzycą współistniejącą z innymi czynnikami ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych, o ile tylko nie ma przeciwskazań do stosowania tych leków.
 • Im więcej leków - beta-bloker, inhibitor ACE, leki hipolipemizujące i przeciwpłytkowe - uda się zastosować po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), tym mniejsze będzie ryzyko zgonu lub zawału serca w przyszłości.
 • Zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL do wartości <100 mg/dl (2,6 mmol/l) poprzez stosowanie atorwastatyny w dawce 80 mg/d przynosi dodatkowe korzyści kliniczne u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
 • Wczesna strategia inwazyjna u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST jest postępowaniem z wyboru pomimo większego ryzyka w okresie hospitalizacji, zwłaszcza u chorych obciążonych większym ryzykiem. Chorych o małym ryzyku można leczyć konserwatywnie.
 • U klinicznie stabilnych chorych z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą niewydolnością serca w podeszłym wieku lekiem pierwszego rzutu może być beta-bloker (bisoprolol), do którego po uzyskaniu optymalnej dawki należy dołączyć inhibitor ACE.
 • Leczenie resynchronizujące u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w III i IV klasie NYHA i z objawami dyssynchronii poprawia jakość ich życia i zmniejsza ryzyko zgonu.


Postępy w pneumonologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 103-121
 • Wykazano korzyści kliniczne ze stosowania GKS wziewnego z długo (i szybko) działającym beta2-mimetykiem wziewnym (formoterolem) w jednym inhalatorze zarówno w leczeniu przewlekłym (regularne, codzienne inhalacje), jak i doraźnie w celu opanowania objawów astmy.
 • U wybranych chorych z ciężką astmą istnieją wskazania do stosowania omalizumabu (przeciwciała anty-IgE).
  Główną nowością wprowadzoną w wytycznych GOLD w 2005 roku jest rozdział poświęcony roli antybiotykoterapii w zaostrzeniach POChP.


Postępy w diabetologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ w Krakowie
str. 123-139
 • Podkreślono rolę hiperglikemii poposiłkowej w powstawaniu przewlekłych powikłań cukrzycy i konieczność leczenia ukierunkowanego na poprawę glikemii poposiłkowej.
 • Potwierdzono znaczenie wysokospecjalistycznego prowadzenia ciężarnych z cukrzycą dla zabezpieczenia przed zgonami okołoporodowymi i wadami wrodzonymi u noworodków.
 • Wprowadzono do praktyki klinicznej insulinę wziewną.


Postępy w nefrologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Franciszek KokotKlinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚAM w Katowicach
str. 140-159
 • Podwójna blokada układu renina-angiotensyna jest coraz częściej zalecanym leczeniem w glomerulopatiach z utrzymującym się białkomoczem >1 g/d.
 • Obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego nawet w późnym okresie po przeszczepieniu nerki poprawia przeżycie biorców i przeszczepów.
  Profilaktyka przeciwko CMV zmniejsza częstość zakażeń i śmiertelność.


Postępy w reumatologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 161-171
 • Kolejne doniesienia wskazują na skuteczność inhibitorów TNF-( w zapaleniach stawów z zajęciem stawów kręgosłupa.
 • Przeciwciała anty-CCP są markerem reumatoidalnego zapalenia stawów, przydatnym w diagnostyce różnicowej szczególnie we wczesnym okresie choroby.
  Grupy ekspertów EULAR opracowały zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia dny oraz postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.


Postępy w psychiatrii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
str. 172-181
 • Leki przeciwpsychotyczne II generacji (tzw. neuroleptyki atypowe: amisulprid, aripiprazol, klozapina, kwetiapina, olanzapina, risperidon, sertindol, ziprasidon) wykazują szerszy profil działania psychotropowego w porównaniu z neuroleptykami klasycznymi.
 • Głównym problemem związanym ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych II generacji jest zespół metaboliczny.
  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może się przejściowo wiązać ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa.


 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 182-184

Odległy wpływ ramiprylu na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i cukrzycy - badanie HOPE-TOO
opracowanie na podstawie: Long-term effects of ramipril on cardiovascular events and on diabetes: results of the HOPE Study Extension
HOPE/HOPE-TOO Investigators
Circulation, 2005; 112: 1339-1346
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 185-189
U osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym korzyści związane ze stosowaniem przez 4,5 roku ramiprylu, w porównaniu z placebo, utrzymywały się przez dalsze 2,6 roku, kiedy to inhibitor konwertazy angiotensyny (głównie ramipryl) przyjmowało około 70% osób (zarówno tych, którzy wcześniej przyjmowali ramipryl, jak i tych z grupy placebo). Ponadto wśród osób wcześniej przyjmujących ramipryl zmniejszyło się w dalszych obserwacji ryzyko rewaskularyzacji wieńcowej i rozwoju cukrzycy.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 190-191

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 192-195

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 196-199

 MISCELLANEA 

Nadciśnienie tętnicze
str. 200-202

Choroby układu oddechowego
str. 203-205

Choroby reumatyczne
str. 207-210

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 211-216

 MISCELLANEA 


Medycyna Praktyczna 2006/02

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna