MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          15.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/03

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3449

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Etyka cnót w etyce medycznej
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 20-23
Od lat 60. ubiegłego stulecia trwa w literaturze etycznej powrót do etyki cnót, do etyki dobrego charakteru, dobrych motywów i intencji podmiotu.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępy w kardiologii w 2005 roku - cz. II
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman, Warszawa
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak
prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
str. 25

 • Wyniki badań doświadczalnych potwierdzają rolę aldosteronu w patofizjologii zmian w układzie sercowo-naczyniowym.
 • Opublikowano zalecenia dotyczące pomiarów ciśnienia tętniczego, ze wskazaniem na potrzebę udoskonalenia obecnie używanych ciśnieniomierzy i technik pomiarowych.
 • Kolejne badania potwierdzają znaczenie obturacyjnego bezdechu sennego jako przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego i czynnika ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych.
 • Potwierdzono skuteczność nowych grup leków hipotensyjnych oraz podważono rolę beta-blokerów jako leków pierwszego rzutu w nadciśnieniu tętniczym.
 • Zwalczanie otyłości jest ważną metodą profilaktyki kardiologicznej. Efekty zależą od dokładności przestrzegania diety niskokalorycznej. Najlepsze są diety dobrze zbilansowane, o zrównoważonym ograniczeniu spożycia tłuszczów i węglowodanów.
 • Z metaanalizy badań statynowych (prewencja pierwotna i wtórna) wynika, że statyny, w porównaniu z placebo, nie tylko zmniejszają ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych (SN), ale także przedłużają życie.
 • U chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) intensywne leczenie statyną, w porównaniu z terapią umiarkowaną, powoduje już po 30 dniach znamienną redukcję zdarzeń SN.
 • Fenofibrat u chorych na cukrzycę bez ChSN znamiennie zmniejsza, w porównaniu z placebo, częstość występowania zdarzeń SN, w tym wieńcowych, ale nie przedłuża życia.


Postępy w gastroenterologii i hepatologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 59
 • Właściwym postępowaniem w dyspepsji niediagnozowanej jest testowanie chorych na obecność Helicobacter pylori i leczenie eradykacyjne osób zakażonych.
 • Inhibitory pompy protonowej zmniejszają częstość nawrotów krwawień wrzodowych niezależnie od drogi ich podania (dożylnej lub doustnej).
 • U chorych obciążonych zwiększonym ryzykiem powikłań po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych wskazane jest równoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej.
 • Chorobę trzewną (celiakię) można rozpoznać na podstawie testów serologicznych i badania endoskopowego dwunastnicy w immersji, bez biopsji jelita cienkiego.


Postępy w alergologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
str. 76
 • Zaktualizowano wytyczne postępowania w astmie, nieżycie nosa i zapaleniu zatok przynosowych oraz alergii na jady owadów błonkoskrzydłych.
 • Opublikowano wytyczne dotyczące wyboru inhalatorów do wziewnego stosowania leków rozszerzających oskrzela i glikokortykosteroidów (GKS), diagnostyki i leczenia anafilaksji, stosowania inhibitorów kalcyneuryny w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
 • Czynnikami ryzyka zgonu w astmie zagrażającej życiu są: zwiększone zużycie beta2-mimetyków w inhalatorach MDI lub nebulizacji, doustnych GKS, doustnej teofiliny, uprzednie pobyty w szpitalu, pobyty na oddziale intensywnej opieki medycznej, stosowanie wspomagania oddechu i mechanicznej wentylacji.
 • Leczenie astmy przewlekłej należy rozpoczynać GKS wziewnym, a w przypadku złej kontroli astmy lepiej dołączyć długo działający beta2-mimetyk wziewny niż zwiększać dawkę GKS.


Postępy w neurologii w 2005 roku
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie
str. 91
 • Rokowanie w przypadku tętniaków mózgu po zabiegach wewnątrznaczyniowych jest lepsze niż po chirurgicznym zaklipsowaniu tętniaka.
 • Rekombinowany czynnik VIIa hamuje narastanie ogniska krwotocznego w mózgu.
 • Odroczone leczenie po pierwszym napadzie padaczkowym nie wpływa na rokowanie odległe.
 • Duża dawka metyloprednizolonu nie poprawia rokowania u chorych po urazie rdzenia kręgowego.


Postępy w medycynie paliatywnej w 2005 roku
Zbigniew Żylicz MD PhD
St. Elizabeth's Hospice, Ipswich, Wielka Brytania
dr med. Małgorzata Krajnik
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, CM w Bydgoszczy
str. 101
W niniejszym artykule koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących bólu, opierając się przede wszystkim na doniesieniach podczas 2 ważnych kongresów, które odbyły się w 2005 roku: 8. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC) w Aachen (Niemcy) i 11. Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) w Sydney (Australia).

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2006
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zespół ds. opracowania "Zaleceń": Anna Czech, Władysław Grzeszczak (Przewodniczący Zespołu), Janusz Gumprecht, Barbara Idzior-Waluś, Przemysława Jarosz-Chobot, Waldemar Karnafel, Teresa Kasperska-Czyżykowa, Teresa Koblik, Andrzej Kokoszka, Jerzy Loba, Barbara Mirkiewicz-Sieradzka, Jerzy Naskalski, Anna Noczyńska, Jacek Sieradzki, Krzysztof Strojek, Ewa Wender-Ożegowska, Bogna Wierusz-Wysocka, Henryk Wysocki
str. 111
W artykule przedstawiono zaktualizowane zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące:
 • zasad prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy
 • zasad prewencji i opóźniania rozwoju cukrzycy typu 1 i typu 2
 • kryteriów wyrównania cukrzycy
 • ogólnych zasad opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
 • żywienia, wysiłku fizycznego, edukacji i innych interwencji niefarmakologicznych
 • stosowania doustnych leków hipoglikemizujących i insuliny
 • postępowania w hipoglikemii i ostrej hiperglikemii
 • postępowania przy współistnieniu innych chorób i powikłań cukrzycy
 • cukrzycy u dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i osób w wieku podeszłym
 • postępowania w okresie okołooperacyjnym.


 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania benazeprylu u chorych z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością nerek
opracowanie na podstawie: Efficacy and safety of benazepril for advanced chronic renal insufficiency
F.F. Hou, X. Zhang, G.H. Zhang, D. Xie, P.Y. Chen, W.R. Zhang, J.P. Jiang, M. Liang, G. B. Wang, Z.R. Liu, R.W. Geng
The New England Journal of Medicine, 2006; 354: 131-140
komentarz: prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski
str. 175
U chorych z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) benazepryl w dawce 10 mg 2 x dz., w porównaniu z placebo, zmniejszył ryzyko podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy, wystąpienia schyłkowej PNN lub zgonu, ocenianych łącznie (złożony, główny punkt końcowy badania) i ryzyko narastania białkomoczu oraz zwolnił postęp choroby nerek wyrażony stężeniem kreatyniny w surowicy, klirensem kreatyniny i GFR. Przyjmowanie benazeprylu nie wiązało się ze zwiększeniem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i hiperkaliemii.

 MISCELLANEA 

Leczenie nadciśnienia tętniczego - implikacje badania ASCOT
Norman M. Kaplan MD
str. 179

100 lat pojęcia alergii i jego twórca Klemens von Pirquet (1874-1929)
prof. dr hab. med. Michał Kurek, prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
str. 181

Grypa ptasia - czy pandemia jest realnym zagrożeniem?
prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz
lek. Katarzyna Fleischer
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Alina Wieliczko
Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu
dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Instytut Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego
str. 184

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 191

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 193

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 197

Nadciśnienie tętnicze
str. 200

Choroby układu oddechowego
str. 203

Choroby reumatyczne
str. 206

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 209

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2006/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna