MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/01

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3440

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 20-24
Podjęte jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia przez Ministerstwo Zdrowia inicjatywy opracowania przepisów dotyczących pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów zaowocowały w Polsce lepszym prawodawstwem w tym względzie.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Potencjalne znaczenie licznych pozalipidowych (plejotropowych) działań statyn w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych
The potential relevance of the multiple lipid-independent (pleiotropic) effects of statins in the management of acute coronary syndromes
Kausik K. Ray, Christopher P. Cannon
Journal of the American College of Cardiology, 2005; 46: 1425-1433
W artykule przedstawiono:
- mechanizmy działania statyn zależnego i niezależnego od lipidów
- znaczenie śródbłonka w ostrych zespołach wieńcowych i wpływ statyn na jego czynność
- zmiany prozakrzepowe w ostrych zespołach wieńcowych i wpływ statyn na markery krzepnięcia
- rolę zapalenia w ostrych zespołach wieńcowych i jego modulację przez statyny
- dane z badań klinicznych dotyczących stosowania statyn w ostrych zespołach wieńcowych.

Leczenie astmy u dorosłych
Aktualne wytyczne Global Initiative for Asthma (GINA 2005)

opracowanie na podstawie: Global strategy for asthma management and prevention
http://www.ginasthma.org (cyt. 03.11.2005)
str. 43-69
W artykule przedstawiono w skrócie aktualne wytyczne Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA), opublikowane w październiku 2005 roku, w zakresie leczenia astmy u dorosłych.
Omówiono w nim:
- ogólne zasady stopniowanego leczenia astmy
- leki przeciwastmatyczne i ich miejsce w leczeniu astmy
- zasady leczenia zaostrzeń astmy w domu i w szpitalu.

Doustne leki przeciwcukrzycowe
Aktualna rola w leczeniu cukrzycy typu 2 - cz. II

Oral antidiabetic agents
Current role in type 2 diabetes mellitus

Andrew J. Krentz, Clifford J. Bailey
Drugs, 2005; 65: 385-411
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
W artykule omówiono mechanizmy działania, właściwości farmakokinetyczne, wskazania i przeciwwskazania do stosowania, skuteczność oraz działania niepożądane:
- pochodnych biguanidu (metforminy)
- pochodnych tiazolidynodionu oraz główne zasady stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Postępowanie w dyspepsji
Stanowisko American Gastroenterological Association - aktualizacja 2005

American Gastroenterological Association medical position statement: evaluation of dyspepsia
Gastroenterology, 2005; 129: 1753-1755
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Artykuł zawiera oficjalne stanowisko American Gastroenterological Association, ogłoszone drukiem w listopadzie 2005 roku. Przedstawiono w nim zwięźle:
- rozpoznanie różnicowe dyspepsji
- możliwości postępowania w nowo wykrytej dyspepsji
- zalecenia dotyczące postępowania w dyspepsji.

Lizosomalne choroby spichrzeniowe
opracowanie na podstawie: Lysosomal storage disorders
Enzyme replacement and enhancement therapies for lysosomal diseases

Ashok Vellodi
R.J. Desnik
British Journal of Haematology, 2005; 128: 413-431
Journal of Inherited Metabolic Disease, 2004; 27: 385-410

str. 98-106
Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat patofizjologii, obrazu klinicznego i możliwości leczenia lizosomalnych chorób spichrzeniowych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć

Porównanie rutynowej i selektywnej strategii inwazyjnej w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST - metaanaliza
Routine vs selective invasive strategies in patients with acute coronary syndromes: a collaborative meta-analysis of randomized trials
S.R. Mehta, C.P. Cannon, K.A. Fox, L. Wallentin, W.E. Boden, R. Spacek, P. Widimsky, P.A. McCullough, D. Hunt, E. Braunwald, S. Yusuf
JAMA, 2005; 293: 2908-2917
Komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
str. 110-113
U chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi rutynowa strategia inwazyjna, w porównaniu z selektywną strategią inwazyjną, zmniejsza ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem, nasilenia dławicy piersiowej oraz ponownych hospitalizacji w długotrwałej obserwacji, wiąże się natomiast z większym ryzykiem zgonu w okresie pierwszej hospitalizacji.

Przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego w porównaniu z kontrolą częstotliwości rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków - przegląd systematyczny
Rate vs rhythm control in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis
S. de Denus, C.A. Sanoski, J. Carlsson, G. Opolski, S.A. Spinler
Archives of Internal Medicine, 2005; 165: 258-262
komentarz: Carlos A. Morillo MD, Adrian Baranchuk MD
str. 114-119
U chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków leczenie zmierzające do przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego (kolejne kardiowersje elektryczne oraz przewlekłe stosowanie leków antyarytmicznych) - w porównaniu z leczeniem, którego celem jest wyłącznie kontrola częstotliwości rytmu komór - nie zmniejsza ryzyka zgonu ani udaru niedokrwiennego mózgu.

Wpływ fenofibratu na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 - badanie FIELD
Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial
The FIELD study investigators
The Lancet, 2005; 366: 1849-1861
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
str. 120-125
U chorych na cukrzycę typu 2 fenofibrat (postać mikronizowana, 200 mg 1 x dz.) przyjmowany przez 5 lat, w porównaniu z placebo, nie zmniejszył ryzyka głównego, złożonego punktu końcowego (zgonu z powodu choroby wieńcowej lub zawału serca niezakończonego zgonem), zmniejszył natomiast ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem, jakichkolwiek incydentów sercowo-naczyniowych oraz rewaskularyzacji wieńcowej i jakiejkolwiek rewaskularyzacji, przy zwiększonym ryzyku zapalenia trzustki i zatorowości płucnej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 126-127

Kardiologia
52-letnia kobieta z nadciśnieniem tętniczym złośliwym

lek. Aleksander Prejbisz, lek. Barbara Pręgowska-Chwała, dr hab. med. Marek Kabat, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie

Diabetologia
63-letnia kobieta z cukrzycą i objawową kamicą pęcherzyka żółciowego

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ
str. 137-139

Reumatologia
46-letnia kobieta z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, ropną wydzieliną z nosa i licznymi cieniami okrągłymi w płucach

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska, lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu

Alergeny
Odcinek 107: pyłek kryptomerii japońskiej

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 148-149

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej

Podstawy Evidence Based Medicine

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Nadciśnienie tętnicze

Choroby układu oddechowego

Choroby reumatyczne

Postępy w chorobach wewnętrznych

 KOMUNIKATY 

Informacje promocyjne


Medycyna Praktyczna 2006/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna