MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/06

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3465

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Tożsamość osobowa a medycyna
dr Bogusław Wójcik
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 22-26
Postępujący proces "medykalizacji", polegający na oddaniu "medycynie wszystkich bez mała przejawów człowieczej egzystencji od narodzin po śmierć", stawia bioetykę przed coraz bardziej złożonymi problemami.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępy w choroby zakaźnych w 2005 roku
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 27

  • Zawsze należy się liczyć z możliwością przywleczenia do naszego kraju bardzo niebezpiecznych gorączek krwotocznych, ponieważ ogniska takich chorób wybuchają okresowo w Afryce (ostatnio gorączka marburska w Angoli).
  • Pojawiają się nowe możliwości leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B, czego dowodzą wyniki badań klinicznych z zastosowaniem nowych analogów nukleozydowych i nukleotydowych. Zwraca się uwagę na konieczność indywidualizacji terapii w zależności od profilu zakażenia.
  • Zakażenia pozaszpitalnymi szczepami MRSA (CA-MRSA), wywołującymi zapalenia płuc i ciężkie infekcje tkanek miękkich, zaczynają być istotnym problemem, wymagającym odpowiedniej diagnostyki i terapii.
  • Zidentyfikowano szczepy Clostridium difficile o dużej toksyczności, szczególnie niebezpieczne dla osób starszych leczonych antybiotykami (ryzyko rzekomobłoniastego zapalenia jelit), co wymaga bardzo starannej analizy przebiegu choroby i szybkiego leczenia metronidazolem lub wankomycyną.


Postępy w diagnostyce laboratoryjnej w 2005 roku
prof. dr hab. med. Jerzy W. Naskalski
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ w Krakowie
str. 37
  • U chorych w ciężkim stanie klinicznym, bez cukrzycy, hiperglikemia jest objawem zaburzeń hormonalnych związanych ze stresem, urazem, sepsą i SIRS. Monitorowanie glikemii i intensywna insulinoterapia stwarza szansę istotnej poprawy stanu klinicznego chorych, zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia i skraca czas pobytu na OIT.
  • Stężenie apo-B lepiej odzwierciedla ryzyko miażdżycy niż stężenie cholesterolu LDL i wskaźników pochodnych.
  • Stężenia białka PARK-7 i kinazy A nukleozydodifosforanu w osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym silnie wzrastają w przebiegu niedokrwiennego udaru mózgu i są potencjalnymi markerami udaru.


Stosowanie beta-blokerów w okresie okołooperacyjnym u chorych poddawanych operacjom pozasercowym
Aktualizacja (2006) wytycznych American College of Cardiology i American Heart Association

opracowanie na podstawie: ACC/AHA 2006 guideline update on perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery: focused update on perioperative beta-blocker therapy: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery)
L.A. Fleisher, J.A. Beckman, K.A. Brown, H. Calkins, E. Chaikof, K.E. Fleischmann, W.K. Freeman, J.B. Froehlich, E.K. Kasper, J.R. Kersten, B. Riegel, J.F. Robb
Circulation, 2006; 113: 2662-2674
komentarz: dr med. Witold Pikto-Pietkiewicz, prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 45
W artykule przedstawiono w skrócie zaktualizowane zalecenia dotyczące stosowania beta-blokerów u chorych poddawanych operacjom pozasercowym.

Postępowanie w chorobie tętnic nerkowych
Aktualne (2006) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

na podstawie: ACC/AHA guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease)
A.T. Hirsch, Z.J. Haskal, N.R. Hertzer, C.W. Bakal, M.A. Creager, J.L. Halperin, L.F. Hiratzka, W.R.C. Murphy, J.W. Olin, J.B. Puschett, K.A. Rosenfield, D. Sacks, J.C. Stanley, L.M. Taylor Jr, C.J. White, J. White, R.A. White
http://www.acc.org/clinical/guidelines/pad/index.pdf
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 47: 1239-1312

komentarz: prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, dr med. Magdalena Januszewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
str. 55
W artykule przedstawiono w skrócie zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia choroby tętnic nerkowych, opracowane głównie przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne, a przyjęte także przez amerykańskie i międzynarodowe towarzystwa angiologiczne, jak również polskie towarzystwa naukowe.

Prewencja udaru mózgu u chorych po udarze niedokrwiennym lub napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu
Aktualne (2006) wytyczne American Heart Association i American Stroke Association

opracowanie na podstawie: Guidelines for prevention of stroke in patients with ischemic stroke or transient ischemic attack: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Council on Stroke co-sponsored by the Council on Cardiovascular Radiology and Intervention
R.L. Sacco, Chair, R. Adams, Vice Chair, G. Albers, M.J. Alberts, O. Benavente, K. Furie, L.B. Goldstein, P. Gorelick, J. Halperin, R. Harbaugh, S.C. Johnston, I. Katzan, M. Kelly-Hayes, E.J. Kenton, M. Marks, L.H. Schwamm, T. Tomsick
Stroke, 2006; 37: 577-617
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 69
W artykule przedstawiono w skrócie zalecenia dotyczące wtórnej prewencji udaru mózgu oraz inne wybrane informacje.

Rozpoznawanie i leczenie kaszlu
Podsumowanie wytycznych American College of Chest Physicians

Diagnosis and management of cough executive summary. ACCP evidence-based clinical practice guidelines
R.S. Irwin, M.H. Baumann, D.C. Bolser, L.P. Boulet, S.S. Braman, C.E. Brightling, K.K. Brown, B.J. Canning, A.B. Chang, P.V. Dicpinigaitis, R. Eccles, W.B. Glomb, L.B. Goldstein, L.M. Graham, F.E. Hargreave, P.A. Kvale, S.Z. Lewis, F.D. McCool, D.C. McCrory, U.B. Prakash, M.R. Pratter, M.J. Rosen, E. Schulman, J.J. Shannon, C. Smith Hammond, S.M. Tarlo; American College of Chest Physicians (ACCP)
Chest, 2006; 129: 1S-23S
str. 85
Artykuł zawiera aktualne zalecenia American College of Chest Physicians dotyczące postępowania u chorych z kaszlem związanym z:
1) chorobami nosa i zatok przynosowych (tzw. zespół kaszlu z górnych dróg oddechowych);
2) przeziębieniem;
3) astmą;
4) chorobą refluksową przełyku;
5) zapaleniem oskrzeli - ostrym, przewlekłym i nieastmatycznym eozynofilowym;
6) rozstrzeniami oskrzeli;
7) nierozstrzeniową ropną chorobą dróg oddechowych (zapalenie oskrzelików);
8) poinfekcyjny;
9) aspiracją wskutek dysfagii ustno-gardłowej;
10) przyjmowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny;
11) kaszel nawykowy, tik kaszlowy i kaszel psychogenny u dorosłych i dzieci;
12) przewlekłymi chorobami śródmiąższowymi płuc;
13) narażeniem na czynnik zawodowe i środowiskowe;
14) gruźlicą i innymi zakażeniami;
15) dializami otrzewnowymi;
16) innymi, rzadkimi przyczynami;
17) kaszel o niewyjaśnionej przyczynie (idiopatyczny); a także
18) oceny ciężkości kaszlu i skuteczności leczenia w badaniach klinicznych;
19) leków przeciwkaszlowych i wykrztuśnych;
20) oceny kaszlu u dzieci.

Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
Aktualne wytyczne European Academy of Allergology and Clinical Immunology

opracowanie na podstawie: Diagnosis of Hymenoptera venom allergy
Prevention and treatment of Hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice

B.M. Biló, F. Rueff, H. Mosbech, F. Bonifazi, J.N.G. Oude-Elberink, the EAACI Interest Group on Insect Venom Hypersensitivity
F. Bonifazi, M. Jutel, B.M. Biló, J. Birnbaum, U. Muller, EAACI Interest Group on Insect Venom Hypersensitivity
Allergy, 2005; 60: 1339-1349
Allergy, 2005; 60: 1459-1470

str. 117
Artykuł zawiera wybrane informacje z wytycznych, przydatne każdemu lekarzowi, dotyczące:
1) charakterystyki klinicznej reakcji poużądleniowych;
2) rozpoznania;
3) zapobiegania użądleniom i ciężkim reakcjom poużądleniowym;
4) leczenia doraźnego i immunoterapii swoistej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 123

Dipirydamol z kwasem acetylosalicylowym, w porównaniu z samym kwasem acetylosalicylowym, w prewencji wtórnej incydentów naczyniowych po przemijającym niedokrwieniu lub niedokrwiennym udarze mózgu - badanie ESPRIT
opracowanie na podstawie: Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): randomised controlled trial
The ESPRIT Study Group
The Lancet, 2006; 367: 1665-1673
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 126
U chorych po napadzie przemijającego niedokrwienia mózgu lub niedokrwiennym udarze mózgu spowodowanym miażdżycą tętnic leczenie skojarzone kwasem acetylosalicylowym (ASA) i dipirydamolem przez średnio 3,5 roku, w porównaniu ze stosowaniem samego ASA, zmniejszyło ryzyko zgonu i powikłań naczyniowych.

Skuteczność cyklezonidu w porównaniu z budezonidem, stosowanych wziewnie raz dziennie w leczeniu astmy przewlekłej
opracowanie na podstawie: Comparative efficacy of once-daily ciclesonide and budesonide in the treatment of persistent asthma
L.-P. Boulet, A. Drollmann, P. Magyar, M. Timar, A. Knight, R. Engelstätter, L. Fabbri
Respiratory Medicine, 2006; 100: 785-794
komentarz: prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, dr mad. Jan Brożek
str. 129
U chorych na astmę przewlekłą cyklezonid stosowany wziewnie przez 12 tygodni raz dziennie rano w dawce 400 µg był nie mniej skuteczny niż budezonid w dawce 400 µg, i powodował większą poprawę niektórych dodatkowo ocenianych parametrów. Bezpieczeństwo stosowania obu leków były podobne.

Intensywna insulinoterapia u chorych na internistycznych oddziałach intensywnej terapii
opracowanie na podstawie: Intensive insulin therapy in the medical ICU
G. Van den Berghe, A. Wilmer, G. Hermans, W. Meersseman, P.J. Wouters, I. Milants, E. Van Wijngaerden, H. Bobbaers, R. Bouillon
The New England Journal of Medicine, 2006; 354:449-461
komentarz: B. Taylor Thompson MD
str. 135
U chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT) z przyczyn internistycznych insulinoterapia intensywna, w porównaniu z konwencjonalną, nie zmniejszyła ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w szpitalu, natomiast zmniejszyła ryzyko wystąpienia niewydolności nerek i przedłużonej sztucznej wentylacji. Ryzyko zgonu zmniejszyło się w podgrupie chorych przebywających na OIT >=3 dni (grupy tej nie udało się jednak zidentyfikować na początku badania). Stosowanie insulinoterapii intensywnej wiązało się z częstszym występowaniem hipoglikemii.

Leki przeciwgrzybicze w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii lub poddawanych zabiegom chirurgicznym, bez neutropenii - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Antifungal agents for preventing fungal infections in non-neutropenic critically ill and surgical patients: systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials
E.G. Playford, A.C. Webster, T.C. Sorrell, J.C. Craig
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006; 57: 628-638
komentarz: prof. dr hab. med. Alicja Kurnatowska
str. 139
U chorych w stanie ciężkim bez neutropenii, leczonych na oddziałach intensywnej terapii lub poddawanych zabiegom chirurgicznym profilaktyczne leczenie przeciwgrzybicze, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zgonu i zapobiega inwazyjnym zakażeniom grzybiczym (IZG). Korzyści z profilaktyki zależą od ryzyka wystąpienia IZG. Według autorów przeglądu powinno się rozważyć leczenie profilaktyczne u chorych obciążonych dużym ryzykiem IZG, np. z klinicznymi czynnikami ryzyka lub z kolonizacją Candida.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 144

Kardiologia
72-letni mężczyzna z dławicą piersiową i niewydolnością nerek

prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
dr med. Jolanta Petruk-Kowalczyk
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 146-152

Pneumonologia
64-letnia kobieta z nawracającym prawostronnym zapaleniem płuc

prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała, dr med. Maciej Tażbirek
str. 153

Reumatologia
73-letnia kobieta z objawem Raynauda, twardnieniem skóry, dusznością wysiłkową i ograniczeniem ruchomości w stawach kończyn górnych

lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska, prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska, lek. Dominik Majewski
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM w Poznaniu
str. 160

Alergeny
Odcinek 110: kwas sorbowy

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 168

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 173

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 175

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 179

Nadciśnienie tętnicze
str. 182

Diabetologia
str. 185

Choroby układu oddechowego
str. 187

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 191

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2006/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna