MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/08

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3474B
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2006/07

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 20-25
Etyka Hipokratesa powinna skłaniać do krytycznej analizy różnych współczesnych modeli etyki medycznej, na przykład modelu kontraktalistycznego (uzależnionego od umowy społecznej), w którym zdaje się rozmywać specyficzność praktykowanej przez wieki profesji medycznej.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Choroby sercowo-naczyniowe u kobiet
Stanowisko European Society of Cardiology

Cardiovascular diseases in women: a statement from the policy conference of the European Society of Cardiology
M. Stramba-Badiale, K.M. Fox, S.G. Priori, P. Collins, C. Daly, I. Graham, B. Jonsson, K. Schenck-Gustafsson, M. Tendera
European Heart Journal, 2006; 27: 994-1005
komentarz: prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, lek. Aneta Pośnik-Urbańska
str. 27-49
Artykuł zawiera stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące chorób sercowo-naczyniowych (ChSN) u kobiet. Przedstawiono w nim odmienności w zakresie ChSN u kobiet w porównaniu z mężczyznami, m.in. w epidemiologii, czynnikach ryzyka zachorowania i jego stratyfikacji oraz w rozpoznawaniu i leczeniu choroby wieńcowej, niewydolności serca i udaru mózgu. Określono priorytety działań potrzebnych do postępu w tym obszarze wiedzy kardiologicznej.

Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia tętniczego
Aktualne (2006) wytyczne American Association of Clinical Endocrinologists

Medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of hypertension
AACE Hypertension Task Force
Endocrine Practice, 2006; 12: 193-222
komentarz: prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
str. 51-96
Artykuł zawiera informacje i zalecenia odnośnie do postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, opracowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Endokrynologów Klinicznych, dotyczące głównie nadciśnienia tętniczego wtórnego związanego z chorobami układu wewnątrzwydzielniczego - takimi jak: 1) cukrzyca, 2) guz chromochłonny, 3) hiperaldosteronizm pierwotny, 4) niedobór dehydrogenazy 11beta-hydroksysteroidowej, 5) nadmiar deoksykortykosteronu, 6) zespół Cushinga, 7) niedoczyność tarczycy, 8) nadczynność tarczycy, 9) nadczynność przytarczyc, 10) akromegalia, 11) guzy wydzielające reninę, 12) zespół Liddle'a - a także nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży.

Postępowanie w chorobie tętnic krezkowych
Aktualne (2006) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

opracowanie na podstawie: ACC/AHA guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease)
A.T. Hirsch, Z.J. Haskal, N.R. Hertzer, C.W. Bakal, M.A. Creager, J.L. Halperin, L.F. Hiratzka, W.R.C. Murphy, J.W. Olin, J.B. Puschett, K.A. Rosenfield, D. Sacks, J.C. Stanley, L.M. Taylor Jr, C.J. White, J. White, R.A. White
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 47: 1239-1312
http://www.acc.org/clinical/guidelines/pad/index.pdf

str. 97-101
W artykule przedstawiono w skrócie zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia choroby tętnic krezkowych powodującej ostre lub przewlekłe niedokrwienie jelit, opracowane głównie przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne, a przyjęte także przez amerykańskie i międzynarodowe towarzystwa angiologiczne, jak również przez polskie towarzystwa naukowe.

Rozpoznawanie i leczenie anafilaksji
Uaktualnione wytyczne American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology oraz Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology

The diagnosis and management of anaphylaxis: an updated practice parameter
Chief Editors: P. Lieberman, S.F. Kemp, J. Oppenheimer, D.M. Lang, I.L. Bernstein, R.A. Nicklas
Workgroup Contributors: J.A. Anderson, D.I. Bernstein, J.A. Bernstein, J.N. Fink, P.A. Greenberger, D.K. Ledford, J. Li, A.L. Sheffer, R. Solensky, B.L. Wolf
Task Force Reviewers: J. Blessing-Moore, D.A. Khan, R.E. Lee, J.M. Portnoy, D.E. Schuller, S.L. Spector, S.A. Tilles
Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2005; 115 (3 suppl. 2): S483-S523
komentarz: prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
str. 103-127
Artykuł zawiera algorytm wstępnej oceny i leczenia chorych z anafilaksją w wywiadach oraz algorytm leczenia ostrej anafilaksji, opracowane przez amerykańskie towarzystwa alergii i immunologii klinicznej, wraz ze stanowiskami (zaleceniami) podsumowującymi aktualną wiedzę na temat postępowania w anafilaksji wywoływanej przez pokarmy, lateks, środki używane do znieczulenia ogólnego, płyn nasienny, wysiłek fizyczny, szczepionki do immunoterapii alergenowej oraz leki.

Bezsenność
Insomnia
Michael J. Sateia, Peter D. Nowell
The Lancet, 2004; 364: 1959-1973
komentarz: prof. dr hab. med. Waldemar Szelenberger
str. 131-150
W artykule omówiono epidemiologię, zasady oceny klinicznej oraz niefarmakologiczne i farmakologiczne metody leczenia bezsenności.

Postępy w diagnostyce obrazowej w 2005 roku
prof. dr hab. med. Jerzy Walecki, lek. Michał Zawadzki
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
str. 151-164
W artykule przedstawiono nowości w zakresie: 1) wykorzystania tomografii komputerowej do obrazowania serca i naczyń, przewodu pokarmowego, oskrzeli, układu moczowego, ośrodkowego układu nerwowego; 2) wykorzystania rezonansu magnetycznego do obrazowania ośrodkowego układu nerwowego, serca, w ginekologii i położnictwie, w ortopedii; 2) ultrasonografii; 3) obrazowania molekularnego; 4) radiologii interwencyjnej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 166-168

Wpływ nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dodatnim ciśnieniem na ryzyko zgonu chorych z ostrym kardiogennym obrzękiem płuc - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Effect of non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV) on mortality in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema: a meta-analysis
J.V. Peter, J.L. Moran, J. Phillips-Hughes, P. Graham, A.D. Bersten
The Lancet, 2006; 367: 1155-1163
komentarze: Jonathan E. Sevransky MD, Gilbert C. Carroll MD
str. 169-173
U chorych z ostrym kardiogennym obrzękiem płuc stosowanie nieinwazyjnej wentylacji ze stale dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP; ale nie wentylacji dwufazowym ciśnieniem dodatnim [BIPAP]), w porównaniu z samym leczeniem typowym, zmniejsza ryzyko zgonu. Obie metody wspomagania wentylacji zmniejszają ryzyko potrzeby zastosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Stosowanie BIPAP, w porównaniu z CPAP, prawdopodobnie umiarkowanie zwiększa ryzyko zawału serca, ale precyzyjne oszacowanie tego ryzyka wymaga dalszych badań.

Sildenafil w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego - badanie SUPER
opracowanie na podstawie: Sildenafil citrate therapy for pulmonary arterial hypertension
N. Galie, H.A. Ghofrani, A. Torbicki, R.J. Barst, L.J. Rubin, D. Badesch, T. Fleming, T. Parpia, G. Burgess, A. Branzi, F. Grimminger, M. Kurzyna, G. Simonneau, for the Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hypertension (SUPER) Study Group
The New England Journal of Medicine, 2005; 353: 2148-2157
komentarz: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
str. 174-177
Sildenafil stosowany doustnie przez 12 tygodni, w porównaniu z placebo, poprawił wydolność wysiłkową i niektóre parametry hemodynamiczne u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym głównie w II i III klasie czynnościowej WHO. Nie stwierdzono różnic w skuteczności pomiędzy dawkami 20 mg, 40 mg i 80 mg 3 razy dziennie.

Wartość objawów podmiotowych i przedmiotowych w ocenie prawdopodobieństwa niedokrwienia kończyn dolnych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Does the clinical examination predict lower extremity peripheral arterial disease?
N.A. Khan, S.A. Rahim, S.S. Anand, D.L. Simel, A. Panju
JAMA, 2006; 295: 536-546
str. 178-180
Obecność chromania przestankowego jest objawem podmiotowym ważnym w ocenie prawdopodobieństwa niedokrwienia kończyn dolnych. Nieprawidłowości w badaniu przedmiotowym (zmiany skórne, szmer nad tętnicą kończyny i nieprawidłowości w badaniu tętna) zwiększają prawdopodobieństwo obecności niedokrwienia zarówno u chorych z objawami niedokrwienia kończyny, jak i u osób badanych w ramach badań przesiewowych. Prawidłowy wynik badania przedmiotowego zmniejsza prawdopodobieństwo niedokrwienia tylko w niewielkim lub umiarkowanym stopniu. W badaniu przedmiotowym przeprowadzanym przez różne osoby stwierdzenie obecności lub braku tętna jest powtarzalne, natomiast powtarzalność oceny osłabienia tętna jest mała.

Metformina w monoterapii chorych na cukrzycę typu 2
opracowanie na podstawie: Metformin monotherapy for type 2 diabetes mellitus
A. Saenz, I. Fernandez-Esteban, A. Mataix, M. Ausejo, M. Roque, D. Moher
The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD002966.pub3. DOI: 10.1002/14651858.CD002966.pub3.
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 181-187
Według autorów przeglądu jego wyniki uzasadniają stosowanie metforminy jako leku pierwszego wyboru u chorych na cukrzycę typu 2 z nadwagą lub otyłością, u których lek ten zmniejsza ryzyko zgonu i powikłań cukrzycy. Metformina wpływa korzystnie na glikemię, do pewnego stopnia także na masę ciała, profil lipidowy osocza, stężenie insuliny we krwi oraz ciśnienie tętnicze rozkurczowe. Autorzy nie znaleźli przekonujących dowodów na przewagę innych leków stosowanych w monoterapii oraz zwrócili uwagę na fakt, że nie ma długoterminowych badań bezpośrednio porównujących efekty metforminy i innych leków przeciwcukrzycowych, takich jak nowe leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, tiazolidynodionu, meglitynidu i inhibitorów alfa-glukozydazy, na klinicznie istotne punkty końcowe.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 188-191

Kardiologia. 52-letni mężczyzna z ostrym bólem w klatce piersiowej i utrwalonym migotaniem przedsionków
dr med. Anna Konopka, lek. Miłosz Marona, dr hab. med. Janina Stępińska
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 193-199

Diabetologia
53-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2 leczony nieskutecznie lekami doustnymi

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metaboliczych CM UJ w Krakowie
str. 200-202

Endokrynologia
32-letni mężczyzna z objawami nadczynności tarczycy

dr med. Wiesław Grzesiuk
dr med. Marcin Dębski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie
dr hab. med. Wiesław Bonicki
lek. Jacek Kunicki
Klinika Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 203-206

Pneumonologia
63-letni mężczyzna z podejrzeniem śródmiąższowego zapalenia płuc, krwiopluciem oraz zmianami skórnymi i stawowymi

lek. Aleksandra Semik-Orzech
dr med. Adam Barczyk
prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
Katedra i Klinika Pneumonologii ŚAM w Katowicach
str. 207-212

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 214-215

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 217-221

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
str. 222-224

Nadciśnienie tętnicze
str. 225-228

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych
str. 229-232

Diabetologia
str. 233-236

Choroby układu oddechowego
str. 237-239

Choroby reumatyczne
str. 240-242

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 243-248


Medycyna Praktyczna 2006/08

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna