MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          21.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/09

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3479

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 20-25
Kodeksy etyki lekarskiej zaczęły się kształtować w XIX wieku jako rozwinięcie zasad etycznych "Przysięgi Hipokratesa" czy też innych, podobnych przyrzeczeń składanych przez lekarzy.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w stabilnej dławicy piersiowej
Aktualne (2006) wytyczne European Society of Cardiology

opracowanie na podstawie: Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary: the Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology
Authors/Task Force Members: K. Fox, M.A. Alonso Garcia, D. Ardissino, P. Buszman, P.G. Camici, F. Crea, C. Daly, G. De Backer, P. Hjemdahl, J. Lopez-Sendon, J. Marco, J. Morais, J. Pepper, U. Sechtem, M. Simoons, K. Thygesen
ESC Committee for Practice Guidelines (CPG): S.G. Priori, J.-J. Blanc, A. Budaj, J. Camm, V. Dean, J. Deckers, K. Dickstein, J. Lekakis, K. McGregor, M. Metra, J. Morais, A. Osterspey, J. Tamargo, J.L. Zamorano
Document Reviewers: J.L. Zamorano, F. Andreotti, H. Becher, R. Dietz, A. Fraser, H. Gray, R.A. Hernandez Antolin, K. Huber, D.T. Kremastinos, A. Maseri, H.-J. Nesser, T. Pasierski, U. Sigwart, M. Tubaro, M. Weis
European Heart Journal, 2006; doi:10.1093/eurheartj/ehl001
str. 27-49
Artykuł zawiera ważne dla codziennej praktyki klinicznej informacje i zalecenia z wytycznych dotyczących postępowania w stabilnej dławicy piersiowej, opracowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Przedstawiono w nim m.in.:
1) definicję oraz podstawowe dane na temat patofizjologii i epidemiologii;
2) postępowanie diagnostyczne, w tym wskazania do wykonania takich badań pomocniczych, jak badania laboratoryjne, RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowy, elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, ambulatoryjne monitorowanie EKG, próba obciążeniowa z badaniem obrazowym, echokardiografia, angio-TK i koronarografia;
3) zasady oceny ryzyka;
4) zalecenia dotyczące leczenia, w tym zmiany stylu życia, leczenie farmakologiczne i rewaskularyzacyjne;
5) dławicę z "prawidłowymi" tętnicami wieńcowymi, czyli zespół X i dławicę naczynioskurczową.

Leczenie hiperglikemii w cukrzycy typu 2 - uzgodniony algorytm rozpoczynania i modyfikacji leczenia
Stanowisko American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes

Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes
D.M. Nathan, J.B. Buse, M.B. Davidson, R.J. Heine, R.R. Holman, R. Sherwin, B. Zinman
Diabetes Care, 2006; 29: 1963-1972
komentarz: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 51-71
Artykuł zawiera wskazówki, jak rozpoczynać i modyfikować leczenie przeciwhiperglikemiczne w cukrzycy typu 2, opracowane wspólnie przez American Diabetes Association i European Association for the Study of Diabetes. Przedstawiono w nim m.in.:
1) docelowe wartości glikemii w trakcie leczenia;
2) zasady wyboru leków przeciwhiperglikemicznych;
3) algorytm rozpoczynania i modyfikowania leczenia cukrzycy typu 2.

Rozpoznawanie i leczenie dny moczanowej
Aktualne (2006) zalecenia European League Against Rheumatism

opracowanie na podstawie: EULAR evidence based recommendations for gout.
Part I: diagnosis. Report of task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT)
EULAR evidence based recommendations for gout.
Part II: management. Report of task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT)

W. Zhang, M. Doherty, E. Pascual, T. Bardin, V. Barskova, P. Conaghan, J. Gerster, J. Jacobs, B. Leeb, F. Liote, G. McCarthy, P. Netter, G. Nuki, F. Perez-Ruiz, A. Pignone, J. Pimentao, L. Punzi, E. Roddy, T. Uhlig, I. Zimmermann-Górska
W. Zhang, M. Doherty, T. Bardin, E. Pascual, V. Barskova, P. Conaghan, J. Gerster, J. Jacobs, B. Leeb, F. Liote, G. McCarthy, P. Netter, G. Nuki, F. Perez-Ruiz, A. Pignone, J. Pimentao, L. Punzi, E. Roddy, T. Uhlig, I. Zimmermann-Górska
Annals of Rheumatic Diseases, 2006; doi:10.1136/ard.2006.055251
Annals of Rheumatic Diseases, 2006; doi:10.1136/ard.2006.055269

komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 72-80
Artykuł zawiera zalecenia Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) dotyczące rozpoznawania i leczenia dny moczanowej, m.in:
1) wykrywania kryształów moczanu sodu w płynie stawowym;
2) oznaczania stężenia kwasu moczowego w surowicy i jego wydalania z moczem;
3) roli radiogramów stawów;
4) diety;
5) leczenia farmakologicznego.

Stosowanie leków przeciwbakteryjnych w leczeniu i profilaktyce poekspozycyjnej krztuśca
Wytyczne Centers for Disease Control and Prevention

opracowanie na podstawie: Recommended antimicrobial agents for the treatment and postexposure prophylaxis of pertussis. 2005 CDC guidelines
T. Tiwari, T.V. Murphy, J. Moran
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2005; 54 (No. RR-14): 1-15
komentarz: prof. dr hab. med. Wojciech Służewski
str. 81-87
Artykuł zawiera skrótowe opracowanie wytycznych amerykańskich. Przedstawiono w nim:
1) obraz kliniczny krztuśca;
2) diagnostykę różnicową;
3) zasady leczenia, profilaktyki poekspozycyjnej i szczepienia.

Zapobieganie zachorowaniom na grypę
Aktualizacja (2006) zaleceń Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych Centers for Disease Control and Prevention

opracowanie na podstawie: Prevention and control of influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2006; 55 (No. RR-10): 1-42
komentarze: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, prof. dr hab. Lidia B. Brydak
str. 89-106
Artykuł zawiera aktualne zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych Centers for Disease Control and Prevention dotyczące zapobiegania zachorowaniom na grypę. Przedstawiono w nim:
1) podstawowe informacje na temat wirusów grypy;
2) objawy kliniczne grypy;
3) metody zapobiegania zachorowaniom na grypę;
4) zasady stosowania inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie;
5) zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwwirusowych w profilaktyce i leczeniu grypy.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 108-110

Inhibitory konwertazy angiotensyny u chorych na chorobę wieńcową bez dysfunkcji skurczowej lewej komory - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Angiotensin-converting enzyme inhibitors in coronary artery disease and preserved left ventricular systolic function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
M.H. Al-Mallah, I.M. Tleyjeh, A.A. Abdel-Latif, W.D. Weaver
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 47: 1576-1583
str. 111-113
U chorych na chorobę wieńcową z zachowaną czynnością skurczową lewej komory serca stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny, w porównaniu z placebo, umiarkowanie zmniejsza ryzyko zgonu, zawału serca i potrzeby rewaskularyzacji wieńcowej.

Atorwastatyna w dużej dawce w prewencji wtórnej udaru mózgu - badanie SPARCL
opracowanie na podstawie: High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack
P. Amarenco, J. Bogousslavsky, A. Callahan III, L.B. Goldstein, M. Hennerici, A.E. Rudolph, H. Sillesen, L. Simunovic, M. Szarek, K.M.A. Welch, J.A. Zivin for the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators
The New England Journal of Medicine, 2006; 355: 549-559
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 115-122
U osób bez choroby wieńcowej w wywiadach, u których stężenie cholesterolu LDL w surowicy wynosi 2,6-4,9 mmol/l, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił udar lub napad przemijającego niedokrwienia mózgu niezwiązany z zatorem pochodzenia sercowego, stosowanie atorwastatyny w dawce 80 mg/d przez 5 lat, w porównaniu z placebo, zmniejszyło ryzyko ponownego udaru przy niewielkim zwiększeniu ryzyka udaru krwotocznego.

Doustne leki mukolityczne w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease
P.J. Poole, P.N. Black
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006, Issue 3. Art. No.: CD001287. DOI: 10.1002/14651858.CD001287.pub2
str. 124-128
Regularne stosowanie doustnego leku mukolitycznego u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) nieco zmniejsza częstość i czas trwania zaostrzeń choroby. Autorzy przeglądu zwrócili uwagę, że korzyść ze stosowania mukolityków może być większa u chorych z częstymi i ciężkimi zaostrzeniami oraz u osób hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikokortykosteroidów w przewlekłej fazie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) - badanie LaSRS
opracowanie na podstawie: Efficacy and safety of corticosteroids for persistent acute respiratory distress syndrome
K.P. Steinberg, L.D. Hudson, R.B. Goodman, C.L. Hough, P.N. Lanken, R. Hyzy, B.T. Thompson, M. Ancukiewicz for the National Heart, Lung, and Blood Institute Acute
Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical Trials Network
The New England Journal of Medicine, 2006; 354: 1671-1684
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
str. 130-133
U chorych na ARDS utrzymujący się przez >=7 dni zastosowanie metyloprednizolonu, w porównaniu z placebo, nie wpłynęło na ryzyko zgonu, chociaż skróciło czas inwazyjnej wentylacji mechanicznej. W podgrupie chorych, u których stosowanie GKS rozpoczęto po >=14 dniach od rozpoznania ARDS, zastosowanie metyloprednizolonu zwiększyło ryzyko zgonu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 134-135

Kardiologia
64-letni mężczyzna z opornym nadciśnieniem tętniczym i zaburzonym snem

dr med. Elżbieta Florczak, lek. Aleksander Prejbisz
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
dr med. Piotr Bielicki, dr med. Krzysztof Byśkiniewicz
Pracownia Polisomnografii przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii AM w Warszawie
str. 136-142

Diabetologia
76-letni mężczyzna z hiperglikemią poposiłkową i chwiejnym przebiegiem cukrzycy

prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki, dr med. Tomasz Klupa
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 143-147

Pneumonologia
29-letnia kobieta z narastającą od kilku lat dusznością, napadami kaszlu i stanem podgorączkowym

lek. Aleksandra Semik-Orzech, dr med. Adam Barczyk, prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
Katedra i Klinika Pneumonologii Śląskiej AM w Katowicach
str. 149-155

Alergeny
Odcinek 111: gruszka

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 156-158

 MISCELLANEA 

Brytyjskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym - aktualizacja 2006
prof. dr hab. med. Marek Sznajderman, Warszawa
str. 159-164
Zaktualizowane wytyczne brytyjskie są dobrym przykładem szybkiego reagowania na nowe informacje, wynikające z zakończonych w ostatnich latach dużych programów badawczych i wykonanych metaanaliz. Postęp w dziedzinie nadciśnienia tętniczego jest bardzo szybki, a przygotowanie pełnych zaleceń, uwzględniających wszystkie aspekty nadciśnienia, wymaga dłuższego czasu i dużego nakładu pracy odpowiednich gremiów.

Problemy reumatologiczne w praktyce lekarskiej
Odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników V Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich "Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2006"

prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 167-174

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 176-177

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 178-181

Nadciśnienie tętnicze
str. 182-185

Diabetologia
str. 186-189

Choroby układu oddechowego
str. 190-192

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 193-198


Medycyna Praktyczna 2006/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna