MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2006/10

Rok wydania: 2006 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3482

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ETYKA 

Karta Pracowników Służby Zdrowia
prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 20-24
"Karta Pracowników Służby Zdrowia" po długim okresie interdyscyplinarnych przygotowań podjętych przez odpowiednie gremia naukowców z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz po zatwierdzeniu tekstu przez Kongregację Nauki Wiary została opublikowana w Watykanie w 1995 roku.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w zastawkowych wadach serca - ogólne zasady oceny pacjenta ze szmerem sercowym
Aktualne (2006) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

opracowanie na podstawie: ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease
A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease) developed in collaboration with the Society of Cardiovascular Anesthesiologists

R.O. Bonow, B.A. Carabello, K. Chatterjee, A.C. de Leon, D.P. Faxon, M.D. Freed, W.H. Gaasch, B.W. Lytle, R.A. Nishimura, P.T. O’Gara, R.A. O’Rourke, C.M. Otto, P.M. Shah, J.S. Shanewise, S.C. Smith, A.K. Jacobs, C.D. Adams, J.L. Anderson, E.M. Antman, D.P. Faxon, V. Fuster, J.L. Halperin, L.F. Hiratzka, S.A. Hunt, B.W. Lytle, R. Nishimura, R.L. Page, B. Riegel
http://www.acc.org/clinical/guidelines/valvular/index.pdf (cyt. 21.06.2006)
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 48 (3): e1-e148

str. 27-32
W artykule przedstawiono wybrane informacje z najnowszych wytycznych postępowania w zastawkowych wadach serca, wydanych przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne. Podano charakterystykę szmerów sercowych oraz rolę badań pomocniczych, przede wszystkim echokardiografii, w ocenie pacjenta ze szmerem sercowym.

Postępowanie w tętniakach aorty brzusznej, jej odgałęzień i tętnic kończyn dolnych
Aktualne (2006) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

opracowanie na podstawie: ACC/AHA guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease)
Hirsch A.T., Haskal Z.J., Hertzer N.R., Bakal C.W., Creager M.A., Halperin J.L., Hiratzka L.F., Murphy W.R.C., Olin J.W., Puschett J.B., Rosenfield K.A., Sacks D., Stanley J.C., Taylor L.M. Jr, White C.J., White J., White R.A.
http://www.acc.org/clinical/guidelines/pad/index.pdf
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 47: 1239-1312

str. 33-43
W artykule przedstawiono w skrócie zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia tętniaków aorty brzusznej, tętnic biodrowych, tętnic trzewnych i tętnic kończyn dolnych, opracowane głównie przez amerykańskie towarzystwa kardiologiczne, a przyjęte także przez amerykańskie i międzynarodowe towarzystwa angiologiczne, jak również przez polskie towarzystwa naukowe.

Rehabilitacja pulmonologiczna. Aktualne (2006) stanowisko American Thoracic Society i European Respiratory Society
opracowanie na podstawie: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation
L. Nici, C. Donner, E. Wouters, R. Zuwallack, N. Ambrosino, J. Bourbeau, M. Carone, B. Celli, M. Engelen, B. Fahy, C. Garvey, R. Goldstein, R. Gosselink, S. Lareau, N. MacIntyre, F. Maltais, M. Morgan, D. O'Donnell, C. Prefault, J. Reardon, C. Rochester, A. Schols, S. Singh, T. Troosters, on behalf of the ATS/ERS Pulmonary Rehabilitation Writing Committee
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2006; 173: 1390-1413
str. 45-57
W artykule przedstawiono w skrócie wspólne stanowisko towarzystw pulmonologicznych (amerykańskiego i europejskiego) dotyczące rehabilitacji u chorych na choroby układu oddechowego. Omówiono: 1) przyczyny nietolerancji wysiłku w przewlekłej chorobie układu oddechowego, 2) trening fizyczny w celu poprawy tolerancji wysiłku, 3) programy ćwiczeń w POChP, 4) interwencje wspomagające, 5) skład ciała w przewlekłej chorobie płuc, 6) nauczanie chorych samodzielnego postępowania, 7) aspekty psychologiczne i społeczne.

Choroby czynnościowe przełyku
Wytyczne rzymskie III

Functional esophageal disorders
J.P. Galmiche, R.E. Clouse, A. Balint, I.J. Cook, P.J. Kahrilas, W.G. Paterson, A.J.P.M. Smout
Gastroenterology, 2006; 130: 1459-1465
str. 58-69
Artykuł zawiera zaktualizowane wytyczne międzynarodowej grupy ekspertów dotyczące chorób czynnościowych przełyku: 1) zgagi czynnościowej, 2) bólu czynnościowego w klatce piersiowej, przypuszczalnie pochodzenia przełykowego, 3) dysfagii czynnościowej, 4) gałki. Podano: definicję, epidemiologię, aktualne kryteria diagnostyczne, cechy fizjologiczne i psychologiczne oraz leczenie każdej jednostki chorobowej.

Żywienie przez przewód pokarmowy - zagadnienia ogólne. Aktualne (2006) wytyczne European Society for Nutrition and Metabolism
opracowanie na podstawie: Evidence supports nutritional support
Introductory to the ESPEN Guidelines on enteral nutrition: terminology, definitions and general topics
Managing the patient journey through enteral nutritional care
Methodology for development of the ESPEN guidelines on enteral nutrition

H. Lochs, C. Pichard, S.P. Allison
H. Lochs, S.P. Meier, M. Pirlich, J. Kondrup, S. Schneider, G. van den Berghe, C. Pichard
P. Howard, C. Jonkers-Schuitema, L. Furniss, U. Kyle, S. Muehlebach, A. Ödlund-Olin, M. Page, C. Wheatley
T. Schütz, B. Herbst, M. Koller
Clinical Nutrition, 2006; 25: 177-179
Clinical Nutrition, 2006; 25: 180-186
Clinical Nutrition, 2006; 25: 187-195
Clinical Nutrition, 2006; 25: 203-209

str. 71-83
Artykuł jest pierwszym z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Zawiera on: 1) informacje na temat danych naukowych uzasadniających leczenie żywieniowe, 2) nazewnictwo i definicje pojęć z zakresu leczenia żywieniowego, 3) zagadnienia ogólne, takie jak stosowanie diet przemysłowych u chorych na cukrzycę lub w celu kontroli glikemii u chorych na oddziale intensywnej terapii.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B u turystów
Czynniki ryzyka oraz znaczenie przyśpieszonego schematu szczepień w zapobieganiu zachorowaniom

Travel-related hepatitis B: risk factors and prevention using an accelerated vaccination schedule
Jay S. Keystone
The American Journal of Medicine, 2005; 118 (10A): 63S-68S
komentarz: dr hab. med. Małgorzata Pawłowska
str. 85-95
W artykule omówiono czynniki ryzyka zakażenia wirusem HBV w czasie podróży oraz sposoby zapobiegania zachorowaniom, przede wszystkim przyśpieszony schemat szczepienia przeciwko WZW typu B.

Szczepienie personelu służby zdrowia przeciwko grypie
Aktualne (2006) wytyczne amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Kontroli Zakażeń w Ochronie Zdrowia (HICPAC) oraz Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)

opracowanie na podstawie: Influenza vaccination of health-care personnel
Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) and the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

M.L. Pearson, C.B. Bridges, S.A. Harper
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2006; 55 (No RR-2): 1-16
str. 96-103
Artykuł zawiera obszerne fragmenty aktualnych zaleceń amerykańskich dotyczących zapobiegania zachorowaniom na grypę wśród personelu służby zdrowia. Oprócz zaleceń przedstawiono w nim informacje na temat: 1) zachorowań na grypę w tej populacji, 2) wpływu szczepienia personelu na zachorowalność na grypę w placówkach służby zdrowia, 3) terminu corocznych szczepień.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 104-106

Intensywne albo standardowe leczenie hipolipemizujące za pomocą statyny - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Meta-analysis of cardiovascular outcomes trials comparing intensive versus moderate statin therapy
C.P. Cannon, B.A. Steinberg, S.A. Murphy, J.L. Mega, E. Braunwald
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 48: 438-445
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
str. 107-113
U chorych ze stabilną dławicą piersiową lub po ostrym zespole wieńcowym stosowanie statyny w dużej dawce, w porównaniu z dawką standardową, zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ryzyko udaru mózgu, a także ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych ocenianych łącznie.

Ranelinian strontu w prewencji i leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Strontium ranelate for preventing and treating postmenopausal osteoporosis
S.O'Donnell, A. Cranney, G.A. Wells, J.D. Adachi, J.Y. Reginster
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006; Issue 3, Art. No.: CD005326. DOI: 10.1002/14651858.CD005326.pub2
komentarz: dr hab. med. Piotr Głuszko
str. 115-120
U kobiet z osteoporozą pomenopauzalną przyjmowanie ranelinianu strontu w dawce 2 g/d zmniejsza, w porównaniu z placebo, ryzyko złamań kręgów i w mniejszym stopniu także ryzyko złamań innych kości. U kobiet po menopauzie (z osteoporozą lub bez) ranelinian strontu powoduje przyrost gęstości mineralnej kości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, szyjki kości udowej i bliższego odcinka kości udowej. Przyjmowanie tego leku wiąże się z częstszym występowaniem biegunki. Potencjalne zwiększenie ryzyka powikłań naczyniowych i neurologicznych wymaga dalszych badań.

Furosemid w zapobieganiu i leczeniu ostrej niewydolności nerek - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Meta-analysis of frusemide to prevent or treat acute renal failure
K.M. Ho, D.J. Sheridan
BMJ, 2006; 333: 420-425
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 121-123
U dorosłych z zagrażającą lub rozwiniętą ostrą niewydolnością nerek stosowanie furosemidu, w porównaniu z placebo, nie przynosi klinicznie istotnych korzyści, w szczególności nie zmniejsza ryzyka zgonu i konieczności leczenia nerkozastępczego, natomiast jest związane z wydłużeniem pobytu w szpitalu, a w przypadku dużych dawek furosemidu (1-3,4 g/d) - ze zwiększeniem ryzyka ototoksyczności.

Wpływ nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dodatnim ciśnieniem na ryzyko zgonu chorych z ostrym kardiogennym obrzękiem płuc - przegląd systematyczny (Med. Prakt. 7-8/2006, s. 172-173) - sprostowanie
str. 123

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiogram wykonany 6-kanałowym aparatem
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 124

Kardiologia. 51-letnia kobieta z dusznością po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
lek. Ewa Inorowicz, dr med. Jolanta Petruk-Kowalczyk, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
str. 125-132

Diabetologia
46-letni mężczyzna z cukrzycą typu 2 leczony dietą, z poranną hiperglikemią

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
str. 135-136

Reumatologia
78-letni mężczyzna z bólem i sztywnością mięśni

lek. Aleksandra Tuchocka-Piotrowska, prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 138-144

Alergeny
Odcinek 112: żyto

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 146-148

 MISCELLANEA 

Opieka nad chorymi na astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w Polsce - badanie KOMPAS
dr med. Filip Mejza
Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie
prof. dr hab. med. Paweł Górski
Klinika Pneumonologii i Alergologii Katedry Pulmonologii i Alergologii UM w Łodzi
prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa
Klinika Alergologii i Pulmonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce
str. 149-152

List do Redakcji
Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

dr med. Janusz Pachucki
Odpowiedź: prof. dr. hab. med. Krystyna Zawilska
str. 153-154

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej

Podstawy Evidence Based Medicine

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

Nadciśnienie tętnicze

Diabetologia

Choroby układu oddechowego

Choroby reumatyczne

Postępy w chorobach wewnętrznych


Medycyna Praktyczna 2006/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna