MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/01

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3495

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY REDAKCYJNE 

Medycyna ratunkowa dla każdego lekarza
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 18-19

Psychiatria dla niepsychiatrów - aby rozumieć i dobrze leczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi
prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
str. 20-21
Cykl poświęcony praktycznym zagadnieniom ważnym w postępowaniu z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w praktyce ogólnolekarskiej.

Prawo medyczne dla lekarzy
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 22-23
Prawo pozytywne, w tym prawo medyczne, jest efektem działalności ludzkiej, stąd w sposób nieunikniony jest dotknięte określonymi niedoskonałościami, tzw. błędami legislacyjnymi.

Multimedialny podręcznik chorób wewnętrznych - zawsze aktualny
prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik, dr med. Piotr Gajewski
str. 24

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w migotaniu przedsionków
Zaktualizowane wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology

opracowanie na podstawie: ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation
A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology

Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation)
Writing Committee Members: V. Fuster, L.E. Rydén, D. S. Cannom, H.J. Crijns, A.B. Curtis, K.A. Ellenbogen, J.L. Halperin, J.-Y. Le Heuzey, G.N. Kay, J.E. Lowe, S.B. Olsson, E.N. Prystowsky, J.L. Tamargo, S. Wann
ACC/AHA Task Force Members: S.C. Smith, Jr, A.K. Jacobs, C.D. Adams, J.L. Anderson, E.M. Antman, J.L. Halperin, S.A. Hunt, R. Nishimura, J.P. Ornato, R.L. Page, B. Riegel
ESC Committee For Practice Guidelines: S.G. Priori, J.-J. Blanc, A. Budaj, A.J. Camm, V. Dean, J.W. Deckers, C. Despres, K. Dickstein, J. Lekakis, K. McGregor, M. Metra, J. Morais, A. Osterspey, J.L. Tamargo, J.L. Zamorano
Journal of the American College of Cardiology, 2006; 48: e149-246
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 27-60
Artykuł zawiera wybrane informacje z pełnej wersji zaktualizowanych wytycznych. Przedstawiono w nim: definicję i nową klasyfikację migotania przedsionków, epidemiologię i rokowanie, mechanizmy patofizjologiczne, czynniki predysponujące, postępowanie diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące leczenia.

Leczenie astmy u dorosłych
Wytyczne Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA 2006)

opracowanie na podstawie: Global strategy for asthma management and prevention. Revised 2006
Global Initiative for Asthma
http://www.ginasthma.org (cyt. 14.12.2006)
komentarz: dr med. Piotr Gajewski, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 63-90
Artykuł zawiera wybrane informacje z pełnej wersji zaktualizowanych wytycznych GINA 2006 dotyczące wyłącznie leczenia astmy u dorosłych. Przedstawiono w nim nową klasyfikację astmy oraz poszczególne składowe programu leczenia:
1) wypracowanie partnerskiej relacji między pacjentem a lekarzem,
2) identyfikację i zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka;
3) ocenę kontroli astmy, stopniowane leczenie przewlekłe w celu jej osiągnięcia i monitorowanie;
4) leczenie zaostrzeń astmy;
5) odmienności postępowania w sytuacjach szczególnych, takich jak ciąża, operacje, współistnienie nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa, astma zawodowa, refluks żołądkowo-przełykowy oraz astma aspirynowa.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów rąk
Zalecenia European League Against Rheumatism

opracowanie na podstawie: Eular evidence based recommendations for the management of hand osteoarthritis - report of a task force of the Eular Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT)
W. Zhang, M. Doherty, B.F. Leeb, L. Alekseeva, N.K. Arden, J.W. Bijlsma, F. Dincer, K. Dziedzic, H.J. Häuselmann, G. Herrero-Beaumont, P. Kaklamanis, S. Lohmander, E. Maheu, E. Martín-Mola, K. Pavelka, L. Punzi, S. Reiter, J. Sautner, J. Smolen, G. Verbruggen, I. Zimmermann-Górska
Annals of the Rheumatic Diseases, published online 17 Oct 2006
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 91-96
Artykuł zawiera zalecenia Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) dotyczące leczenia niefarmakologicznego i farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów rąk.

Żywienie enteralne w chorobach nowotworowych
Wytyczne European Society for Nutrition and Metabolism

opracowanie na podstawie: ESPEN guidelines on enteral nutrition: non-surgical oncology
J. Arends, G. Bodoky, F. Bozzetti, K. Fearon, M. Muscaritoli, G. Selga, M.A.E. van Bokhorst-de van der Schueren, M. von Meyenfeldt, DGEM: G. Zürcher, R. Fietkau, E. Aulbert, B. Frick, M. Holm, M. Kneba, H.J. Mestrom, A. Zander
Clinical Nutrition, 2006; 25: 245-259
komentarz: dr hab. med. Marek Pertkiewicz
str. 97-102
Artykuł jest drugim z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Zawiera odpowiedzi na klinicznie istotne pytania dotyczące żywienia chorych na nowotwory złośliwe:
1) nowotwór a stan odżywienia;
2) wskazania i cele żywienia enteralnego;
3) żywienie enteralne w sytuacjach szczególnych;
4) ryzyko związane z żywieniem enteralnym w tej grupie chorych.

Rozpoznawanie i leczenie zakażeń skóry i tkanek miękkich
Wytyczne Infectious Diseases Society of America

opracowanie na podstawie: Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections
D.L. Stevens, A.L. Bisno, H.F. Chambers, E.D. Everett, P. Dellinger, E.J.C. Goldstein, S.L. Gorbach, J.V. Hirschmann, E.L. Kaplan, J.G. Montoya, J.C. Wade
Clinical Infectious Diseases, 2005; 41: 1373-1406
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 103-115
Artykuł zawiera informacje na temat etiologii i zalecenia odnośnie do leczenia przeciwdrobnoustrojowego następujących zakażeń:
1) liszajca, róży oraz zapalenia skóry i tkanki podskórnej,
2) zakażeń przebiegających z martwicą tkanek,
3) zakażeń w następstwie ukąszeń przez zwierzęta lub człowieka,
3) zakażeń odzwierzęcych,
4) zakażeń ran chirurgicznych,
5) zakażeń u osób z niedoborami odporności.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 116-118

Ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna w porównaniu z hemodializą przerywaną w leczeniu ostrej niewydolności nerek w przebiegu niewydolności wielonarządowej
opracowanie na podstawie: Continuous venovenous haemodiafiltration versus intermittent haemodialysis for acute renal failure in patients with multiple-organ dysfunction syndrome: a multicentre randomised trial
C. Vinsonneau, C. Camus, A. Combes, M.A. Costa de Beauregard, K. Klouche, T. Boulain, J.L. Pallot, J.D. Chiche, P. Taupin, P. Landais, J.F. Dhainaut for the Hemodiafe Study Group
The Lancet, 2006; 368: 379-385
str. 119-121
U chorych z ostrą niewydolnością nerek w przebiegu zespołu niewydolności wielonarządowej ciągłe leczenie nerkozastępcze techniką ciągłej hemodiafiltracji żylno-żylnej, w porównaniu z hemodializą przerywaną, nie zwiększyło przeżywalności i wiązało się z podobnym ryzykiem zdarzeń niepożądanych.

Czy ten chory z bólem głowy ma migrenę i czy wymaga wykonania badań neuroobrazowych?
opracowanie na podstawie: Does this patient with headache have a migraine or need neuroimaging?
M.E. Detsky, D.R. McDonald, M.O. Baerlocher, G.A. Tomlinson, D.C. McCrory, C.M. Booth
JAMA, 2006; 296: 1274-1283
komentarz: dr hab. med. Jacek J. Rożniecki
str. 122-125
Obecność 4 z 5 objawów podmiotowych lub przedmiotowych (ból pulsujący, umiejscowiony po jednej stronie, napady bólu trwające 4-72 h, ból "obezwładniający", nudności lub wymioty) pozwala z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać migrenę u osób z bólem głowy niezwiązanym z urazem. Kilka pojedynczych objawów zwiększa prawdopodobieństwo istotnej zmiany patologicznej wewnątrzczaszkowej i pozwala wyłonić chorych wymagających wykonania badań neuroobrazowych (m.in. ból głowy klasterowy albo inny niż ból napięciowy i migrena oraz ból z aurą albo z towarzyszącymi nieprawidłowościami w neurologicznym badaniu przedmiotowym).

Walproinian sodu w porównaniu z fenytoiną w leczeniu stanu padaczkowego
opracowanie na podstawie: Sodium valproate vs phenytoin in status epilepticus: a pilot study
U.K. Misra, J. Kalita, R. Patel
Neurology, 2006; 67: 340-342
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 127-128
Walproinian sodu jako lek pierwszego wyboru przerwał stan padaczkowy u większego odsetka chorych niż fenytoina. Autorzy badania uznali, że jego wyniki wymagają potwierdzenia w większej grupie chorych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Kardiologia
48-letnia kobieta z opornym nadciśnieniem tętniczym

lek. Aleksander Prejbisz, dr med. Katarzyna Paschalis-Purtak, dr med. Bogna Puciłowska-Jankowska, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 129-136

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 138-140

Medycyna ratunkowa. Uraz głowy z utratą świadomości
dr med. Jan Ciećkiewicz, piel. dypl. Marek Maślanka
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 143-145

Diabetologia
53-letni mężczyzna z cukrzycą i hiperlipidemią

dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 147-150

45-letni mężczyzna z pobudzeniem i zaburzeniami świadomości w przebiegu udaru krwotocznego mózgu
prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 151-154

Ultrasonografia. 63-letnia kobieta z wieloletnim ropnym wyciekiem z rany pooperacyjnej
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej AM w Szczecinie
str. 155-156

Alergeny
Odcinek 114: sztuczna henna (para-fenylenodiamina)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 157-159

 ETYKA 

Refleksje po śmierci Terri Schiavo - eutanazja czy akt miłosierdzia?
dr Andrzej Muszala
str. 160-163
Choć od śmierci Terri Schiavo minęły już blisko 2 lata, to jednak sposób jej umierania na stałe wpisał się w historię bioetyki jako jeden z podstawowych casusów dotyczących zakończenia życia ludzkiego.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zasady wykonywania zawodu lekarza - wprowadzenie
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 164-165
Zawód lekarza, w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, podlega stosunkowo szczegółowej reglamentacji prawnej.

Formy wykonywania zawodu lekarza - wprowadzenie
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 166-167
Prawo polskie należy do tych systemów prawnych, które rynek usług medycznych, jak również dostęp do niego poddają reglamentacji prawnej.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 168-169

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 170-172

Nadciśnienie tętnicze
str. 174-175

Diabetologia
str. 176-178

Choroby układu oddechowego
str. 179-181

Choroby reumatyczne
str. 182-183

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 184-188

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
str. 189

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
Rozdział II.C.6 Astma


Medycyna Praktyczna 2007/01

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna