MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/03

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3509

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2006 ROKU 

Niewydolność serca - postępy 2006
prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, dr med. Krzysztof Reczuch, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 17-32

 • Badania rejestrowe potwierdzają, że postępowanie w codziennej praktyce klinicznej zgodne z przyjętymi wytycznymi może poprawić rokowanie w niewydolności serca.
 • Wykazano, że agresywne leczenie statyną zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca.
 • U chorych z niewydolnością serca towarzyszące upośledzenie czynności nerek jest czynnikiem ryzyka zgonu, niezależnym od innych wskaźników rokowniczych.
 • U 15-20% chorych z niewydolnością serca występuje niedokrwistość, która przyczynia się do nasilenia objawów i jest uznanym czynnikiem ryzyka zgonu i hospitalizacji.


Kardiochirurgia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek, lek. Aleksandra Białas-Gałdyn, lek. Robert Gałdyn
I Katedra i Klinika Kardiochirurgii Śląskiej AM w Katowicach
str. 33-35
W artykule przedstawiono postępy w zakresie:
 • leczenia operacyjnego choroby niedokrwiennej serca
 • chirurgii rekonstrukcyjnej zastawki dwudzielnej
 • chirurgii rekonstrukcyjnej zastawki aortalnej
 • małoinwazyjnych technik chirurgicznego leczenia migotania przedsionków.


Nadciśnienie tętnicze - postępy 2006
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. med. Marek Sznajderman
Warszawa
str. 37-51
 • Nowe fakty potwierdzające uszkadzający wpływ aldosteronu na układ sercowo-naczyniowy.
 • Wykorzystanie 24-godzinnej rejestracji ciśnienia krwi (ABPM) do oceny sztywności ściany tętniczej.
 • Nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące diagnostyki i leczenia guza chromochłonnego oraz nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
 • Kontrowersje wokół beta-blokerów i ich miejsca w terapii nadciśnienia tętniczego.


Neurologia - postępy 2006 roku
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie
str. 53-63
 • Opublikowano amerykańskie wytyczne dotyczące wtórnej i pierwotnej profilaktyki przemijających napadów niedokrwienia i udarów niedokrwiennych mózgu.
 • Potwierdzono, że nie należy w profilaktyce wtórnej udaru mózgu stosować klopidogrelu łącznie z kwasem acetylosalicylowym.
 • Kolejne badanie potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu acetylosalicylowego w połączeniu z dipirydamolem w profilaktyce wtórnej udaru mózgu.
 • Nie potwierdzono przewagi zabiegów wewnątrznaczyniowych nad endarterektomią tętnic szyjnych.


Osteoporoza - postępy 2006
prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc, dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
str. 64-69
 • W ocenie ryzyka złamań należy uwzględniać nie tylko gęstość mineralną kości.
 • Do osiągnięcia korzyści z leczenia bisfosfonianami konieczne jest m.in. przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leku przez pacjenta.
 • Leki pobudzające kościotworzenie (teryparatyd, ranelinian strontu), w przeciwieństwie do bisfosfonianów, wykazują podobną skuteczność przeciwzłamaniową niezależnie od poziomu metabolizmu kostnego.
 • Wśród nowych opcji leczniczych największą nadzieję budzą przeciwciała przeciwko RANKL (AMG 162, denosumab), hamujące czynność osteoklastów na poziomie ich aktywacji.


Psychiatria - postępy 2006 - 50 lat stosowania leków przeciwdepresyjnych
prof. dr hab. med. Stanisław Pużyński
Warszawa
str. 71-81
Skuteczne leczenie depresji przyczynia się do zmniejszenia ryzyka samobójstwa. Warunkiem uzyskania dobrego efektu w leczeniu depresji jest stosowanie leku przeciwdepresyjnego w dawkach terapeutycznych przez dostatecznie długi czas, tzn. 6-8 tygodni. Leki przeciwdepresyjne I generacji (trójpierścieniowe) i II generacji wykazują porównywalną skuteczność w depresjach o umiarkowanym i średnim nasileniu, natomiast leki II generacji są lepiej tolerowane i bezpieczniejsze w stosowaniu. Tzw. lekooporność w depresji ma wiele przyczyn. Jednym ze skutecznych sposobów postępowania w takiej sytuacji jest dołączenie węglanu litu do stosowanego leku przeciwdepresyjnego.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Postępowanie w zakażeniach dolnych dróg oddechowych u dorosłych
Wytyczne European Respiratory Society i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections ERS Task Force in collaboration with ESCMID
M. Woodhead, F. Blasi, S. Ewig, G. Huchon, M. Ieven, A. Ortqvist, T. Schaberg, A. Torres, G. van der Heijden, T.J.M. Verheij
European Respiratory Journal, 2005; 26: 1138-1180
str. 83-105
Artykuł zawiera aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych dotyczące rozpoznawania, leczenia i profilaktyki zakażeń dolnych dróg oddechowych w podstawowej opiece zdrowotnej i w warunkach szpitalnych.

Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów

prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk (Przewodniczący), prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, prof. dr hab. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz, prof. dr hab. med. Waldemar Halota, dr med. Wiesław Kryczka, prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. med. Krzysztof Simon
komentarz: prof. dr hab. med. Robert Flisiak
str. 106-109
Artykuł zawiera szczegółowe zasady nowoczesnego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Postępowanie we wczesnym zapaleniu stawów
Zalecenia European League Against Rheumatism

opracowanie na podstawie: EULAR recommendations for the management of early arthritis: report of a task force of the European Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT)
B. Combe, R. Landewe, C. Lukas, H.D. Bolosiu, F. Breedveld, M. Dougados, P. Emery, G. Ferraccioli, J.M.W. Hazes, L. Klareskog, K. Machold, E. Martin-Mola, H. Nielsen, A. Silman, J. Smolen, H. Yazici
Annals of the Rheumatic Diseases, 2007; 66: 34-45
komentarz: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
str. 110-113
Artykuł zawiera zalecenia Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) dotyczące postępowania diagnostycznego i leczniczego we wczesnym zapaleniu stawów.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 114-116

Statyny w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Primary prevention of cardiovascular diseases with statin therapy - a meta-analysis of randomized controlled trials
P. Thavendiranathan, A. Bagai, M.A. Brookhart, N.K. Choudhry
Archives of Internal Medicine, 2006; 166: 2307-2313
str. 117-119
U osób bez choroby tętnic wieńcowych, tętnic obwodowych i choroby naczyniowej mózgu w wywiadach stosowanie statyny, w porównaniu z placebo, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu i potrzeby rewaskularyzacji wieńcowej.

Wpływ łącznego stosowania salmeterolu i flutikazonu z jednego inhalatora na częstość zaostrzeń u chorych na ciężką i bardzo ciężką POChP
opracowanie na podstawie: Impact of salmeterol/fluticasone propionate versus salmeterol on exacerbations in severe chronic obstructive pulmonary disease
P. Kardos, M. Wencker, T. Glaab, C. Vogelmeier
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2007; 175: 144-149
str. 121-125
U chorych na ciężką lub bardzo ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc z często nawracającymi zaostrzeniami (>=2 umiarkowane lub ciężkie zaostrzenia w ciągu roku) stosowanie jednocześnie salmeterolu i flutikazonu z jednego inhalatora, w porównaniu z samym salmeterolem, zmniejszyło częstość zaostrzeń choroby. Leczenie skojarzone wiązało się również z poprawą jakości życia i zmniejszeniem nasilenia duszności.

Skuteczność długo działającego beta2-mimetyku, w porównaniu z lekiem przeciwleukotrienowym, dodawanych do glikokortykosteroidu wziewnego u chorych na astmę przewlekłą - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Long-acting beta2-agonists versus anti-leukotrienes as add-on therapy to inhaled corticosteroids for chronic asthma
F.M. Ducharme, T.J. Lasserson, C.J. Cates
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006; Issue 4: Art. No.: CD003137. DOI:10.1002/14651858.CD003137.pub3
str. 127-130
U chorych na astmę przewlekłą z objawami występującymi pomimo stosowania glikokortykosteroidu wziewnego, dołączenie długo działającego beta2-mimetyku wziewnego, w porównaniu z antagonistą receptora leukotrienowego, zmniejsza ryzyko zaostrzeń wymagających zastosowania glikokortykosteroidu doustnego oraz nasilenie objawów.

Leczenie farmakologiczne ułatwiające wydalanie złogów z dróg moczowych - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Medical therapy to facilitate urinary stone passage: a meta-analysis
J.M. Hollingsworth, M.A.M. Rogers, S.R. Kaufman, T.J. Bradford, S. Saint, J.T. Wei, B.K. Hollenbeck
The Lancet, 2006; 368: 1171-79
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski
str. 131-132
U chorych ze złogiem moczowym w dalszym odcinku moczowodu zastosowanie blokera kanału wapniowego lub alfa-blokera zwiększa prawdopodobieństwo samoistnego wydalenia złogu. Zdaniem autorów uzyskane wyniki sugerują, że większy efekt można uzyskać, stosując równocześnie glikokortykosteroid.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Medycyna ratunkowa. Zatrucie tlenkiem węgla
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 133-135

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 137

Kardiologia
52-letni mężczyzna z ostrym bólem w klatce piersiowej

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie
lek. Paweł Bekta
II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie

lek. Miłosz Marona, dr med. Marek Banaszewski, dr hab. med. Janina Stępińska
str. 138-146

Diabetologia
58-letnia otyła kobieta z insulinoopornością

dr med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 146-150

Alergeny
Odcinek 116: kobalt

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 151-154

 ETYKA 

Hipokrates i miłosierny Samarytanin do lamusa?
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 155-158
Już od czasów starożytnych można zauważyć oscylowanie etosu medycyny pomiędzy dwoma zasadniczymi priorytetami. Z jednej strony lekarz miał dbać o dobro konkretnej osoby (pacjenta), a z drugiej - przyczyniać się do utrzymania dobrego stanu zdrowotnego społeczeństwa.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a prawo do odmowy leczenia
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 159-160
Konstytucyjne gwarancje ochrony życia i zdrowia pacjenta realizują się na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Praktyka lekarska - rejestracja działalności gospodarczej
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 161-163
Rozpoczęcie wykonywania przez lekarza swojego zawodu w formie praktyki lekarskiej jest traktowane przez prawo jako podjęcie przez niego prowadzenia działalności gospodarczej.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 164-165

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 166-170

Nadciśnienie tętnicze
str. 171-172

Diabetologia
str. 174-177

Choroby układu oddechowego
str. 178-182

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 183-184

Choroby reumatyczne
str. 186-188

Medycyna ratunkowa
str. 190-192

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 193-198

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
str. 202
Rozdział II.C.5. Przewlekła obturacyjna choroba płuc


Medycyna Praktyczna 2007/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna